Kde sa používajú prepisovacie služby?

Obsah

Ako používať službu prepisu

Digital transcription service

Nahrajte svoj súbor.

Podporujeme širokú škálu formátov. Ak však máte nejaký súbor, ktorý má vzácny a jedinečný formát, mali by ste ho previesť na niečo bežnejšie, napríklad mp3, mp4 alebo wav.

Prepis prenechajte tejto službe.

Transkriptor automaticky prepíše váš súbor v priebehu niekoľkých minút. Po dokončení objednávky dostanete e-mail s informáciou, že váš text je pripravený.

Upravte a exportujte svoj text

Prihláste sa do svojho účtu a uveďte zoznam dokončených úloh. Nakoniec si stiahnite alebo zdieľajte súbory prepisu .

Prepis znamená premenu rôznych nahratých prejavov do dobre napísaných alebo tlačených foriem. Jednoducho povedané, niečo sa kopíruje zo zvuku do iného média: textu. Slovníková definícia prepisu je „písomné alebo tlačené zobrazenie niečoho“. V závislosti od potrieb priemyselných odvetví, spoločností, organizácií a materiálov je k dispozícii množstvo služieb prepisu. Ak hľadáte typ prepisovej služby, mali by ste ju použiť, potom pokračujte v čítaní.

Čo je to prepisová služba?

Prepisová služba sa vzťahuje na konverziu reči na text. Stručne povedané, prepis je textová forma slov v nahranom zvukovom alebo video súbore. Na prepísanie požadovaného súboru do dobre napísanej textovej formy môžete použiť dôveryhodný softvér. Viaceré inštitúcie a jednotlivci využívajú tieto služby na rôzne účely

Typy prepisovej služby

blank

Tu sú uvedené konkrétne kategórie služieb prepisu.

Služby prepisu zvuku

K dispozícii je prepis zvukovej reči na text, ktorý sa používa hlavne na prepis hovoriacej osoby. V tomto prípade existujú rôzne situácie iba so zvukom. Bežné použitie zahŕňa písanie akademických poznámok, dôležité virtuálne stretnutia a diktáty. Nehovoriac o tom, že nahrávanie zvuku je náročnejšie, ako si väčšina ľudí myslí. Pretože kvalita nahrávky, zvuky v pozadí, akcenty alebo iné použitie neznámych slov môže ovplyvniť presnosť.

Služby prepisu videa

Prepis videa prebieha rovnako ako prepis zvuku, ale je určený pre video, televíziu a film. Väčšinou sa to používa na účely na obrazovke, ako sú titulky alebo na zverejnenie prepisu oddelene od videa. Video môžete jednoducho prepísať do textového formátu.

Pozrime sa na rozdelenie týchto dvoch hlavných kategórií do mnohých, ktoré môžu byť obzvlášť prospešné pre konkrétne domény.

Služby právneho prepisu

Túto službu prepisu využívajú štátni úradníci, obecné, federálne úrady, právnici, mediátori a súdni odborníci. Najbežnejšie použitie prepisu v súdnych orgánoch je prepis výpovedí, výpovedí väzňov, výsluchov a všeobecnej korešpondencie.

Lekárske prepisovacie služby

Ak máte zaznamenané poznámky o pokroku alebo klinickú históriu, potom je táto služba určená práve vám. Zahŕňa tiež akýkoľvek typ zaznamenaného súboru liečby, liekov, dôležitých stretnutí a oveľa viac. Tu musíte byť opatrní pri výbere akejkoľvek služby prepisu, pretože lekárske terminológie sú zložité a vyžadujú si veľmi presný text.

Akademické prepisovacie služby

Táto služba je celkom samozrejmá, ale zahŕňa prácu z akéhokoľvek typu školy, najmä univerzít. Mnoho inštitúcií používa túto službu na získanie fyzických skriptov konferencií, prezentácií, skupinových diskusií, stretnutí, ústnych testov a podobne. Niektorí študenti s veľkým vyučovacím zaťažením si dokonca nahrávajú prednášku v triede a prepisujú si ju, aby mali písomné poznámky. To môže byť užitočné pri neskoršom štúdiu a vytváraní zvýraznených poznámok. Doktorandi využívajú prepisovacie služby na dokončenie svojej dizertačnej práce, ktorá zvyčajne zahŕňa veľkú časť rozhovorov.

Prepis prednášky/prezentácie sa používa pri prezentáciách, na ktorých môže byť len jeden rečník. Niekedy sa objaví hlásateľ, ktorý predstaví hlavného rečníka.

Pracovník prepisovej služby

Prepisovacie služby v podnikaní

Tento typ prepisu sa používa hlavne pre kancelárske potreby podnikov. Dá sa využiť na marketingové účely. Napríklad mnohé marketingové stratégie zahŕňajú semináre, webináre, video blogovanie a podcasting. Všetky sú založené na zvuku a videu, ktoré podniky umiestňujú na svoje webové stránky a používajú ich osobne, ako aj na marketingové účely. S cieľom maximalizovať výstup spoločnosti vyrábajú aj prepisy, ktoré ukazujú svojim sledovateľom tým, že ich umiestňujú na web a sprístupňujú ich vyhľadávačom.

Prepisové služby v prieskume trhu

S odvolaním sa na jej názov túto službu využívajú odborníci na prieskum trhu. Prieskum trhu je väčšinou založený na skupinových rozhodnutiach zahŕňajúcich skupiny alebo jednotlivcov. S týmito skupinami sa robí rozhovor, aby sme poznali ich názory. Ďalej sa tieto zaznamenané relácie neskôr použijú na prepis na jednoduché zaradenie do prípadových štúdií alebo na dolovanie údajov.

Služby prepisu podcastov

Ako naznačuje názov, táto prepisovacia služba je určená na prepis podcastov. Niektorí klienti chcú svoje podcasty vysielať naživo, ako aj umiestniť prepisy podcastov na svoju webovú stránku.

Služby prepisu kázní

Ako môžete uhádnuť podľa názvu, je užitočný na prepis kázní. Mnohé cirkvi radi poskytujú tlačené kópie svojich kázní hendikepovaným. Môžu tiež umiestniť tieto prepisy online, aby si ich mohol prečítať každý.

Služby zahraničného prepisu

Tento typ je tiež zrejmý a používajú ho ľudia v rôznych oblastiach. Je použiteľný pre každého, či už ide o obchodnú, právnu, akademickú, profesionálnu alebo osobnú záležitosť, je potrebná prepis do španielčiny, francúzštiny a portugalčiny. V roku 2010 takmer 37 miliónov ľudí v Spojených štátoch hovorilo španielčinou ako hlavným jazykom. Pre tých, ktorí nevedia hovoriť alebo nerozumejú anglicky, zahraničný prepis zabezpečuje, že neexistuje žiadna jazyková bariéra. Upozorňujeme, že to platí pre akýkoľvek neanglický jazyk.

Služby prepisu rozhovorov

Tento typ prepisu, ktorý je tiež celkom samovysvetľujúci, je jednou z najbežnejšie používaných služieb prepisu. Zaoberá sa najmä akýmkoľvek typom komunikácie medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Nehovoriac o tom, že táto služba patrí do iných kategórií.

Proces prepisu je prakticky rovnaký pre každé odvetvie a všetky tieto oblasti vyžadujú starostlivé zaobchádzanie s údajmi a prepis materiálu.

Vedieť, ktorý typ prepisu je pre vás najlepší, vám môže pomôcť pri výbere vhodnej prepisovacej služby. Využívanie týchto služieb sa v dnešnej dobe stalo oveľa bežnejším. Z toho či onoho dôvodu tieto služby poskytli takú ľahkosť, akú ľudia v minulosti nedostávali. Teraz jednoduchá služba prepisu pomocou spoľahlivého, efektívneho a rýchloobrátkového softvéru poskytuje ľuďom prepis okamžite a bez akýchkoľvek problémov. Tu je návod, ako vám výber najlepšieho prepisu môže pomôcť uľahčiť vaše pracovné zaťaženie.

Prepisovacie služby vám môžu pomôcť uľahčiť vašu prácu

Takmer každé podnikanie vyžaduje obrovské množstvo každodenných úloh. Niektorí sa pri centralizácii svojej práce spoliehajú na digitálne platformy, zatiaľ čo iní využívajú konvenčnejší prístup. Bez ohľadu na to, do ktorej kategórie spadáte, vplyv internetu a virtuálnych médií na podnikateľské prostredie je neprekonateľný a nepopierateľný. Okrem uspokojenia potrieb potenciálnych kandidátov si väčšina úloh interného riadenia vyžaduje použitie softvéru. To isté platí pre populárne používanie prepisovacieho softvéru. Od zavedenia tohto efektívneho softvéru sa život ľudí z rôznych oblastí veľmi zjednodušil, pokiaľ ide o riadenie času a rýchle plnenie úloh.

Prepisovacie služby si robia automatické poznámky počas stretnutí pre ľudí v biznise

Kódovanie

Vzhľadom na to, ako ľudia v súčasnosti pracujú na diaľku, sa videokonferencie stali pre podniky normou. Prostredníctvom takýchto hovorov môžete komunikovať so svojimi zamestnancami a spolupracovníkmi. Možno sa vám však bude zdať nudné pozrieť si záznam znova, ak si chcete pripomenúť niečo dôležité alebo ste zmeškali niektorú časť stretnutia. Vytváranie rukou písaných poznámok môže viesť k strate pozornosti počas stretnutia. Takže to je bod, v ktorom vám prepisovací softvér neuveriteľne pomáha. Jednoducho ho využijete na zapisovanie poznámok, najmä keď máte k dispozícii záznam zo stretnutia.

Keď už hovoríme o výhodách služby prepisu, tieto nástroje na prevod reči na text môžete použiť na sledovanie tém, o ktorých ste hovorili počas konferenčného videohovoru. Týmto spôsobom bude ľahké presne určiť najdôležitejšie body nahrávky. Môžete tiež preorientovať svoje úsilie na rozprávanie o aspektoch podnikania, ako je predaj, vývoj produktov a iné marketingové potreby. Stručne povedané, nebudete sa musieť starať o vytváranie rukou písaných poznámok počas diskusie, pretože prepisová služba to môže urobiť za vás lepšie.

Pracovná stanica pre prepisovaciu službu

Ako sú prepisovacie služby prínosom pre študentov

Ak ste študent, ktorý sa intenzívne venuje vedeniu rozhovorov, výskumu a diskusii s kolegami, táto služba prepisu vám ušetrí čas a námahu. Tieto automatické prepisy vám môžu pomôcť vo vašom skutočnom boji s multitaskingom. Keď uviaznete v takejto situácii, keď ide o multitasking, potom je veľmi ľahké zabudnúť na informácie o interakcii. Takže, čo môžete urobiť, je zaznamenať vašu interakciu s profesormi, špecialistami a inými odborníkmi. Mať nahrávku so sebou vám dáva príležitosť vyťažiť z užitočnej konverzácie maximum. Zvuk zaznamenaný počas interakcií môžete jednoducho prepísať a tým vlastne ušetríte miesto v mozgu. Navyše si môžete ušetriť čas aj počúvaním celej nahrávky. Stručne povedané, získate viac príležitostí nadviazať na svoje štúdium a výskum.

Prepisovacie služby poskytujú ďalšiu pomoc pri štúdiu

Ak máte problém porozumieť konkrétnemu konceptu alebo téme a nemáte čas tráviť čas zapisovaním si všetkého počas doučovania, potom je pre vás služba automatického prepisu správ. Nemusíte si zapisovať poznámky a snažiť sa zapamätať si každý kúsok prejavu v relácii, všetko, čo musíte urobiť, je nahrať si lekcie a prepísať ich, aby ste vytvorili čistý prepis všetkého, čo ste sa naučili so svojím lektorom. V skutočnosti sa môžete sústrediť na učenie a nie hrať rolu všestranného odborníka, ktorý sa snaží robiť tri veci naraz.

Prepisovacie služby pomáhajú študentom byť efektívni

Výberom najlepšej prepisovacej služby pre študijné účely môžete mať skutočne k dispozícii maximálny čas na štúdium. Na konci dňa vám nebude chýbať čas na prípravu na testy, kvízy a skúšky. Stručne povedané, máte dostatok času na prípravu na skúšky v polovici a na konci semestra a to môže byť pre vás skvelé.

Prepisové služby vám pomôžu uskutočniť kvalitný prieskum trhu

Počas fázy prieskumu odborníci na prieskum trhu vykonajú desiatky videozáznamov a rozhovorov. Ak chcete z týchto zaznamenaných rozhovorov a videí priniesť skutočne užitočné posolstvo, musíte mať dobrú prepisovaciu službu. Podstatné správy v čitateľnom formáte je veľmi potrebné zdieľať a používať neskôr. Ak použijete službu manuálneho prepisu, vykonanie celého prepisu môže trvať mesiace. Takže v takomto scenári je lepšou voľbou spoľahlivý prepisovací softvér.

Pre obchodníka je služba automatického prepisu veľkou pomocou. Mnoho výskumných odborníkov využíva tieto služby prepisovania zvuku hlavným spôsobom, ako prepisovať zvuk na text. Pomáha im to reorganizovať mediálnu kampaň a vytvárať lepší obsah, bulletiny alebo príspevky na sociálnych sieťach.

Vláknina

Prepisovacie služby vám pomôžu vyťažiť maximum zo živých podujatí/webinárov

Ak sa snažíte sústrediť na živé podujatia alebo webináre, nie ste v tom sami. Je ľudskou prirodzenosťou, že človek nedokáže udržať pozornosť dlhší čas. Udalosť si však môžete zaznamenať a prepísať, aby ste mali všetko napísané vo forme vo vašich rukách.

Na druhej strane, ak organizujete webináre alebo živé podujatia, prepisy týchto relácií môžu pre vás zmeniť hru. Pomôže vám odlíšiť sa od podobných súťaží a udalostí, ktoré sa konajú po celom svete. Poskytnutím postupu svojim zákazníkom ich môžete prinútiť, aby sa na vás znova a znova vracali. Okrem toho takéto prepisy tiež pomáhajú zachovať informácie a myšlienky zdieľané na podujatí v ich pôvodnej forme na dlhší čas.

Transkriptor: Služba prepisu všetko v jednom

Potom, čo poznáte každý malý detail o typoch prepisovacích služieb a o tom, ako vám tieto služby môžu pomôcť, je čas vyskúšať si najlepší softvér. Transkriptor je online prepisovací softvér, ktorý dokáže jednoducho vykonávať úlohy prevodu hlasu na text. Dokáže prepísať váš súbor v priebehu niekoľkých okamihov pomocou veľmi ľahko použiteľných pokynov. Okrem toho môžete tento softvér použiť na prepis akéhokoľvek množstva údajov. Nielen to, ale po dokončení prepisu môžete text aj upraviť, aby ste ho doladili podľa hlavnej myšlienky a kontextu, ktorý chcete. Čo je v tomto softvéri neprekonateľné, je presnosť prepisu. Prepísaný text súvisí s ich presným obrazovým alebo zvukovým momentom. Týmto spôsobom môžete ľahko skontrolovať zdrojový materiál v prípade, že v prepisovanom texte nájdete nejaké nejasnosti.

Šťastný chlap, ktorý používa prepisovacie služby

Každá prepisová služba, ktorú si vyberiete, musí byť dostatočne lepšia, aby vám poskytla kvalitný prepis , ktorý hľadáte. Prepis súboru z jedného média na druhé môže byť problém, pretože niektoré prepisovacie služby sú nákladné. Ak však získavate vysoko presné a použiteľné prepisy, potom to preváži peniaze vynaložené na ich prepis. Okrem toho, presnosť je najdôležitejším problémom zo všetkých a keď si vyberiete nesprávny typ prepisovacej služby, môže vám spôsobiť veľké množstvo úprav. Potom nasleduje cena služby, ktorá sa líši podľa plánov, pre ktoré ste sa rozhodli ísť. V tejto veci vám môže vyhovovať softvér Transkriptor. Je k dispozícii za veľmi konkurencieschopnú cenu a môžete od neho očakávať vysokokvalitné výsledky bez bolesti hlavy.

Pozrite si, čo o nás povedali naši zákazníci!

Poskytujeme služby tisícom ľudí z akéhokoľvek veku, profesie a krajiny. Kliknite na komentáre alebo na tlačidlo nižšie a prečítajte si o nás úprimnejšie recenzie.

Maricelly G.
profesor
Zobraziť viac
Hlavnou výhodou je pre mňa čas. Aký skvelý nástroj pre mňa, práve teraz môžem robiť svoju prácu rýchlo a kvalitne. Transkriptor je naozaj dobrý nástroj pre výskumníkov, pretože musíme robiť tento druh úloh a nemáme veľa času na prepis.
Jimena L.
Zakladateľ
Zobraziť viac
Všetko je veľmi dobré, nie je to drahé, dobrý pomer ceny a kvality a je to aj celkom rýchle. Veľká presnosť vo vzťahu k časom titulkov a v rozpoznávaní slov. Bolo potrebné vykonať veľmi málo opráv.
Jaqueline B.
sociológ
Zobraziť viac
Na transkryptore sa mi najviac páčilo, že má vysokú presnosť. Vďaka ľahko použiteľnej platforme som potreboval iba upraviť interpunkciu
Predošlé
Ďalšie

často kladené otázky

Tieto služby prepisujú veľa vecí vo všetkých oblastiach života, ako napríklad:
Zápisnice zo stretnutí
Lekárske alebo zdravotné správy
Nahrané prejavy
Rozhovory pre médiá
Titulky v TV alebo filme
Súdne listiny
Akademická alebo výskumná prácaAk sa konvertory hlasu na text spoliehajú na umelú inteligenciu pri prevode hlasu na text, technológiu možno naučiť nové vzory a zvukové vlny. Dá sa to spojiť s „modelom nezávislým od hovorcu“, aby ste mohli efektívne počúvať nové prízvuky a dialekty. Softvér sa môže naučiť, ako používať kontextové stopy, aby zistil, kedy by sa mala umiestniť interpunkcia. AI sa môže tiež pozrieť na okolité slová, aby sa rozhodla, ktorú verziu slova použije. Je to dôležité, keď hovoríte slovo, ktoré znie podobne ako iné slovo a môže mať viac ako jeden pravopis.

Prepisovateľské služby možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Služby manuálneho a automatického prepisu. Manuálny prepis je miesto, kde prepis vykonáva skutočná osoba. Automatický prepis je prepis, ktorý sa vykonáva pomocou smartfónov a počítačov.