Ako diktovať v programe Excel

Profesionál pri počítači zobrazí Excel s hlasovými ikonami, ktoré naznačujú hlasové diktovanie.
Zmeňte diktovanie v Excel.

Transkriptor 2022-11-28

Čo je diktovanie v programe Excel?

Funkcia diktovania umožňuje diktovať v programe Excel pomocou mikrofónu a stabilného pripojenia na internet.

Ako diktovať text v programe Excel

Nástroj Hovoriace bunky zlepšuje prístupnosť tým, že umožňuje tabuľke Excel prečítať obsah bunky, rozsahu buniek alebo pracovného hárka. Táto funkcia je prístupná z panela nástrojov Rýchly prístup.

 1. Keď chcete použiť príkaz na prevod textu na reč, vyberte bunku, rozsah buniek alebo celý pracovný hárok a kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Speak Cells na paneli nástrojov Rýchly prístup .
 2. Môžete kliknúť na tlačidlo Hovoriť o bunkách bez toho, aby ste vybrali nejaké bunky, a aplikácia Excel automaticky rozšíri výber tak, aby zahŕňal susedné bunky, ktoré obsahujú hodnoty.
 3. Presuňte kurzor na zástupný symbol alebo na poznámky k snímke a začnite hovoriť, aby sa zobrazil text.
 4. Interpunkčné znamienka (otáznik, čiarka, bodka atď.) môžete vložiť kedykoľvek tak, že ich výslovne vyslovíte.
 5. Ak chcete začať nový riadok, vyslovte „Nový riadok“ alebo „Nový odsek“.
 6. Ak chcete zastaviť čítanie, kliknite na tlačidlo Zastaviť hovorenie na paneli nástrojov Rýchly prístup alebo kliknite na ktorúkoľvek bunku mimo oblasti vybranej na čítanie.
 7. V textovom poli sa zobrazia vaše vyslovené slová.

Ako vytvoriť pracovný hárok programu Excel?

Ak chcete vytvoriť nový pracovný hárok programu Excel, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

 1. V predvolenom nastavení sa pri spustení aplikácie Microsoft Excel zobrazí možnosť výberu rôznych pracovných hárkov/zväzkov.
 2. Možnosť si môžete vybrať na základe požiadaviek. Môžete si vytvoriť prázdny pracovný hárok alebo si vybrať jednu zo šablón podľa svojich potrieb.

Ako prehrávať po každom zadaní bunky v programe Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Speak On Enter .
 2. Zadajte údaje do ľubovoľnej bunky. Stlačte kláves Enter a počítač prečíta obsah bunky.

Poznámka: Ak skryjete panel s nástrojmi na prevod textu na reč a nevypnete funkciu Speak On Enter (Hovoriť pri zadávaní), počítač bude naďalej čítať každý váš vstup do bunky. Kliknutím na tlačidlo Speak On Enter ho vypnete.

Excel

Ako povoliť mikrofón v zariadení Microsoft

Pred použitím funkcie diktovania v programe Excel v zariadení Microsoft musíte najprv povoliť rozpoznávanie reči. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste to dosiahli:

 1. Vyberte položku Štart a potom kliknite na položku Nastavenia v rozbaľovacej ponuke.
 2. Potom prejdite nadol a vyberte položku Súkromie . Vyberte ikonu Mikrofón .
 3. V časti Povoliť prístup k mikrofónu na tomto zariadení vyberte položku Zmeniť a skontrolujte, či je zapnutý prístup k mikrofónu pre toto zariadenie.
 4. Potom povoľte aplikáciám prístup k mikrofónu. V nastaveniach mikrofónu prejdite na položku Povoliť aplikáciám prístup k mikrofónu a skontrolujte, či je zapnutý.
 5. Po povolení prístupu mikrofónu k aplikáciám môžete zmeniť nastavenia jednotlivých aplikácií. V nastaveniach mikrofónu vyberte, ktoré aplikácie spoločnosti Microsoft môžu mať prístup k mikrofónu, a zapnite aplikácie, ktoré s ním chcete používať.

Ako povoliť mikrofón v počítači Mac

Pred použitím funkcie diktovania v programe Excel musíte najprv povoliť diktovanie v počítači Mac. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

 1. Vyberte ponuku Apple a potom kliknite na položku Nastavenia systému.
 2. V bočnom paneli vyberte položku Súkromie a zabezpečenie . (Možno budete musieť prejsť nižšie.)
 3. Kliknite na položku Mikrofón.
 4. Zapnite alebo vypnite prístup k mikrofónu pre každú aplikáciu v zozname.
 5. Teraz ste pripravení na hlasové písanie.

často kladené otázky

Microsoft Excel je program, ktorý je súčasťou balíka Microsoft Office. Používa sa na osobné aj profesionálne prezentácie. Okrem toho je k dispozícii v balíku Microsoft Office na všetkých platformách (Windows, Mac, iPhone, iPad a Android).

Veľké objemy údajov sa ukladajú, skúmajú a vykazujú pomocou programu Excel. Môže ho používať každý odborník na správu dlhých a nepríjemných súborov údajov, hoci účtovné tímy ho často využívajú na finančnú analýzu. Príkladmi aplikácií Excel sú rozpočty, redakčné kalendáre a súvahy.

Pracovný hárok programu Excel je softvér alebo dokument, ktorý zostavuje riadky a stĺpce na ukladanie údajov štruktúrovaným spôsobom. Používateľ pracovného hárku programu Excel môže na údaje použiť aj štatistické a matematické úvahy a upraviť ich tak, aby vyhovovali potrebám obchodných stratégií.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text