Hur man dikterar i Excel

Personal vid en dator ser Excel med röstikoner, vilket antyder röstdiktering.
Gör skillnad med hjälp av diktering i Excel.

Transkriptor 2022-11-28

Vad är diktering i Excel?

Med en mikrofon och en stabil internetanslutning kan du diktera i Excel med hjälp av dikteringsfunktionen.

Hur man dikterar text i Excel

Verktyget Tala celler förbättrar tillgängligheten genom att Excel-kalkylbladet läser upp innehållet i en cell, ett cellområde eller ett kalkylblad för dig. Den här funktionen är tillgänglig från verktygsfältet Snabb åtkomst.

 1. När du vill använda ett kommando för text till tal markerar du en cell, ett antal celler eller ett helt arbetsblad och högerklickar på knappen Tala celler i verktygsfältet Snabb åtkomst .
 2. Du kan klicka på Tala celler utan att markera några celler, så utökar Excel automatiskt urvalet till att omfatta de angränsande cellerna som innehåller värden.
 3. Flytta markören till en platshållare eller till bildanteckningarna och börja tala för att se texten visas.
 4. Sätt in interpunktion (frågetecken, kommatecken, punkt, osv.) när som helst genom att säga dem uttryckligen.
 5. Om du vill börja en ny rad säger du ”Ny rad” eller ”Nytt stycke”.
 6. Om du vill avbryta läsningen klickar du på knappen Stoppa talning i verktygsfältet Snabb åtkomst eller klickar på en cell utanför det område som valts för läsningen.
 7. Du kan se dina uttalade ord i textrutan.

Hur skapar man ett Excel-arbetsblad?

Följ nedanstående steg för att skapa ett nytt Excel-arbetsblad.

 1. När du startar Microsoft Excel finns det som standard ett alternativ för att välja olika arbetsblad/arbetsböcker.
 2. Du kan välja ett alternativ baserat på dina behov. Du kan skapa ett tomt arbetsblad eller välja en av mallarna enligt dina behov.

Hur du spelar upp efter varje cellinmatning i Excel

 1. Klicka på Tala på Enter .
 2. Skriv in data i vilken cell som helst. Tryck på Enter och datorn läser upp cellens innehåll.

Observera: Om du döljer verktygsfältet Text till tal och inte stänger av Talar vid inmatning fortsätter datorn att läsa upp varje cellinmatning du gör. Klicka på Tala på Enter för att stänga av den.

Excel

Aktivera mikrofon på en Microsoft-enhet

Innan du använder dikteringsfunktionen i Excel på din Microsoft-enhet måste du först aktivera den för taligenkänning. Följ nedanstående steg för att göra detta:

 1. Välj Start och klicka sedan på Inställningar på rullgardinsmenyn.
 2. Bläddra sedan nedåt och välj Sekretess . Välj ikonen Mikrofon .
 3. I Tillåt åtkomst till mikrofonen på den här enheten väljer du Ändra och kontrollerar att Mikrofonåtkomst för den här enheten är aktiverad.
 4. Tillåt sedan appar att få tillgång till mikrofonen. I Mikrofoninställningarna går du till Tillåt appar att komma åt mikrofonen och ser till att den är påslagen.
 5. När du har tillåtit mikrofontillgång till dina appar kan du ändra inställningarna för varje app. I Mikrofoninställningarna väljer du vilka Microsoft-appar som har tillgång till mikrofonen och aktiverar de appar som du vill använda med mikrofonen.

Aktivera mikrofon på en Mac

Du måste först aktivera dikteringsfunktionen på din Mac innan du kan använda den i Excel. Följ nedanstående steg för att slutföra detta:

 1. Välj Apple-menyn och klicka sedan på Systeminställningar .
 2. Välj Sekretess och säkerhet i sidofältet. (Du kan behöva rulla ner.)
 3. Klicka på Mikrofon.
 4. Aktivera eller inaktivera tillgång till mikrofonen för varje app i listan.
 5. Nu är du redo för röstskrivning.

Vanliga frågor

Microsoft Excel är ett program som ingår i Microsoft Office-paketet. Den används för både personliga och professionella presentationer. Det finns också tillgängligt i Microsoft Office på alla plattformar (Windows, Mac, iPhone, iPad och Android).

Stora datamängder lagras, granskas och rapporteras i Excel. Den kan användas av alla experter för att hantera långa och besvärliga datamängder, även om redovisningsteam ofta använder den för finansiell analys. Budgetar, redaktionella kalendrar och balansräkningar är exempel på Excel-applikationer.

Ett Excel-arbetsblad är en programvara eller ett dokument som består av rader och kolumner för att lagra data på ett strukturerat sätt. En användare av ett Excel-arbetsblad kan också tillämpa statistiska och matematiska resonemang på data och ändra dem för att uppfylla behoven i affärsstrategier.

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text