Diktát: Robte si poznámky rozprávaním!

Modrý vintage mikrofón s prepisovacím textom predstavujúcim služby hlasového diktovania.
Osvojte si diktovanie hlasom a písanie na klávesnici objavením softvéru, ktorý spôsobuje revolúciu v prepise textu.

Transkriptor 2024-01-17

Diktovanie je nástroj pomocnej technológie pre ľudí s postihnutím (AT), ktorý pomáha ľuďom, keď je písanie náročné. Diktovacie služby konvertujú hovorené slová na text. Technológia prevodu reči na text umožňuje používateľom písať hlasom bez použitia klávesnice alebo rukopisu.

Existujú 2 hlavné výhody diktátu; uľahčenie multitaskingu a zvýšenie dostupnosti. Používatelia diktujú poznámku, e-mail, správu pomocou diktovacieho softvéru pri vykonávaní inej úlohy. Technológia prevodu reči na text pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím a zraneniami, ktoré im bránia v písaní.

Diktovací softvér znamená všeobecný termín pre rôzne typy softvéru, ktorý prevádza hlas na text. Prevod reči na text je typ softvéru na rozpoznávanie reči, ktorý rozpoznáva a prevádza hovorené slová na text. Prepisovací softvér prevádza reč alebo zvuk na písomný dokument.

Existuje veľa užitočného diktovacieho softvéru na rôznych platformách a zariadeniach, ako sú Google Docs, Apple, Windows a Xiaomi. Medzi najlepšie diktovacie softvéry patrí Apple diktovanie, rozpoznávanie reči Windows 10 a hlasové písanie Google Docs. Aplikácia Apple Diktovanie ponúka bezplatnú službu diktovania Apple zariadeniam, ako sú používatelia Mac a iPhone , zatiaľ čo Windows 10 rozpoznávania reči je určená pre Windows používateľov.

Čo je diktovanie hlasom?

Diktovanie hlasom, často označované ako rozpoznávanie reči alebo prevod hlasu na text, je technológia, ktorá prevádza hovorený jazyk na písaný text. Väčšina ľudí ich používa na úlohy, ako je písanie e-mailov, vytváranie dokumentov alebo dokonca na účely zjednodušenia ovládania. Hlasové diktovanie pomáha jednotlivcom s poruchami písania a počúvania. Diktovanie hlasom uľahčuje profesionálom vytváranie e-mailov, písanie poznámok a správ.

Študenti, ktorí sú pohodlnejší s písomnými materiálmi v procese učenia, diktujú poznámky z prednášok, zatiaľ čo učitelia pripravujú obsah prednášky pomocou hlasového diktovania. Ľudia používajú softvér na rozpoznávanie reči pri každodenných úlohách, ako je odosielanie textových správ, nastavovanie pripomenutí alebo vyhľadávanie na webe pomocou hlasových príkazov.

Ľudia v obchodnom priemysle používajú hlasové diktovanie na rôzne účely vrátane prepisovania stretnutí, písania e-mailov a zlepšovania efektívnosti zadávania údajov. Je dôležité vedieť, ako povoliť hlasové písanie v telefóne, aby ste uľahčili rutinné činnosti.

Technológia rozpoznávania reči urobila veľké pokroky v 1970-tych rokoch, vďaka záujmu a financovaniu z Ministerstva obrany USA. Slovná zásoba rozpoznávania hlasu sa zvýšila z niekoľkých stoviek na niekoľko tisíc slov. Vyvinuté počítače s rýchlejšími procesormi a softvér na diktovanie hlasu sa stal verejne dostupným v roku 1990.

Muž na smartfóne interagujúci s technológiou rozpoznávania hlasu pre jednoduché diktovanie a písanie.
Zažite bezproblémové hlasové diktovanie a písanie pre efektívne zadávanie textu v našej aplikácii.

Čo znamená diktát?

Diktát sa vzťahuje na činnosť diktovania slov, ktoré sa majú napísať alebo zapísať. Pochádza z latinského slova "dictātiōn". Jeho prvé známe použitie bolo v roku 1624 podľa Merriam-Webster.

Existuje mnoho aplikácií na diktovanie, ktoré poskytujú online reč textovej službe. Je veľmi ľahké prevádzať reč na text v počítačoch Windows 10, Windows 11 a MacBooks vďaka diktovacím aplikáciám.

Čo znamená prevod hlasu na text?

Prevod hlasu na text je forma softvéru, ktorý mení hovorené slovo na písaný jazyk a pôvodne bol vytvorený ako asistenčná technológia pre sluchovo postihnutých. Prevod hlasu na text a diktovanie majú niektoré menšie rozdiely v ich rozsahu a automatizácii.

Prevod hlasu na text je širší pojem, ktorý zahŕňa automatizované procesy, ktoré konvertujú hovorený jazyk na text, zatiaľ čo diktovanie špecificky zahŕňa verbálne doručenie obsahu na prepis. Technológia prevodu hlasu na text sa datuje od uvedenia zariadenia IBM "Shoebox" v roku 1961.

Čo znamená prevod reči na text?

Prevod reči na text, známy ako rozpoznávanie reči, je technológia rozpoznávania reči, ktorá umožňuje rozpoznávanie a preklad hovoreného jazyka do textu prostredníctvom výpočtovej lingvistiky. Prvý výskyt technológie rozpoznávania reči, ktorá viedla k technológiám reči na text a hlasu na text, bol v roku 1952. Bell Laboratories vytvorili systém "Audrey", ktorý bol prvým známym a zdokumentovaným rozpoznávačom reči. Audrey rozpozná reťazce hovorených číslic, ak používateľ medzi nimi prerušil.

Technológia prevodu reči na text sa často vzťahuje na transkripciu, zatiaľ čo hlas na text sa podobá hlasovým asistentom (napr. Siri, Google Asistent) na vykonávanie akcií, ako je odosielanie správ alebo online vyhľadávanie.

Ako povoliť hlasové písanie (diktovanie) na Windows 11 a Windows 10?

Ak chcete povoliť hlasové zadávanie hlasom na Windows 11 a Windows 10, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Stlačte kláves Windows logo + H na hardvérovej klávesnici.
 2. Stlačte kláves mikrofónu vedľa medzerníka na dotykovej klávesnici.

Hlasové písanie využíva online technológie rozpoznávania reči na napájanie svojej služby prepisu reči na text, ako je diktovanie. Jednotlivec už nemusí zapnúť nastavenie rozpoznávania reči online, aby mohol používať hlasové písanie.

Hlasové písanie umožňuje jednotlivcom zadávať text do počítača hovorením. Počítačoví nadšenci pridávajú jazyk na používanie jazyka hlasového písania, ktorý sa líši od jazyka zobrazenia pre Windows.

iPhone obrazovky nastavení zobrazujúce kroky na povolenie diktovania pre hlasové písanie.
Zapnite hlasové diktovanie na iPhone a okamžite začnite písať hlasom.

Ako povoliť hlasové písanie (diktovanie) na Mac?

Ak chcete povoliť hlasové zadávanie na Macpostupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Vyberte menu Apple > Systémových nastaveniach a potom na postrannom paneli kliknite na Klávesnica.
 2. Prejdite do časti Diktát vpravo a zapnite ju. Ak sa zobrazí okno, kliknite na Povoliť.

Mnoho jazykov podporuje diktovanie na Mac. Najlepšie na tom je, že na spracovanie požiadaviek diktovania nie je potrebné internetové pripojenie. Neexistuje žiadna lehota, ktorá by obmedzovala dĺžku diktátu. Hlasové písanie sa automaticky zastaví po 30 sekundách, alebo je možné diktovanie vypnúť manuálne.

Snímka obrazovky zobrazujúca možnosť hlasového písania v ponuke Nástroje v službe Google Docs.
Povoľte hlasové písanie jednoduchým výberom ponuky na jednoduché diktovanie textu v dokumentoch.

Ako povoliť hlasové písanie (diktovanie) na iPhone?

Ak chcete povoliť hlasové písanie na iPhone, jednoducho postupujte podľa týchto dvoch krokov.

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > klávesnica.
 2. Zapnite možnosť Povoliť diktovanie. Ak sa zobrazí výzva, klepnite na Povoliť diktovanie.

Diktovanie umožňuje prevádzať reč na text v ľubovoľnom poli na zadávanie textu na iPhone. Klávesnica navyše zostáva prístupná počas diktovania, čo umožňuje prechod medzi hlasovými a dotykovými vstupmi. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak chcete nahradiť vybraný text.

Ako povoliť hlasové písanie (diktovanie) na telefónoch Xiaomi?

Ak chcete povoliť hlasové zadávanie (diktovanie) v telefóne Xiaomi, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Klepnite na Nastavenia
 2. Kliknite na Ďalšie nastavenia
 3. Prejsť na Jazyky a vstup
 4. Klepnite na Spravovať klávesnice
 5. Povolenie Google Voice písania

Povolenie hlasového písania je veľmi podobné iným zariadeniam Android , ako je Samsung, pretože Xiaomi používa operačný systém Android . Povolenie hlasového zadávania je veľmi podobné iným zariadeniam Android , ako je Samsung, pretože Xiaomi používa operačný systém Android . Ikona mikrofónu na klávesnici umožňuje diktovanie.

Rozhranie Transkriptor softvéru zobrazujúce prepis konverzácie s identifikáciou rečníka.
Objavte jednoduchý prepis s Transkriptor usporiadanými súbormi na Transkriptor.

Ako povoliť hlasové zadávanie (diktovanie) na Google dokumentoch?

Ak chcete povoliť diktovanie v Google Docs, postupujte nasledovne.

 1. Prejdite na "Nástroje" v hornej časti
 2. Kliknite na "Hlasové písanie"
 3. Kliknite na tlačidlo "Mikrofón"
 4. Kliknite na tlačidlo "Povoliť"
 5. Hovorte, čo chce Google Dokumenty písať.

Google Poznámky lektora Dokumenty a Google Snímky umožňujú používateľom písať a upravovať hovorením. Táto funkcia funguje s najnovšími verziami prehliadačov Chrome, Firefox, Edge a Safari .

Ako vypnúť hlasové písanie?

Ak chcete deaktivovať hlasové písanie, postupujte nasledovne.

 1. Kliknite na ponuku Windows "Štart".
 2. Prejdite na "Nastavenia"
 3. Vyberte "Súkromie a bezpečnosť"
 4. Kliknite na "Reč", ktorú i pod Windows povoleniami
 5. Skontrolujte, či je prepínacie tlačidlo vypnuté

Hlasové písanie zohráva kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. Theis technológia zvyšuje komunikáciu, produktivitu a nezávislosť. Diktovanie umožňuje osobám so sluchovým postihnutím porozumieť zvukovému obsahu.

Hlasové písanie pomáha jednotlivcom s motorickým postihnutím konverziou verbálnej komunikácie na písaný text. Technológia prevodu reči na text umožňuje osobám s postihnutím generovať dokumenty, e-maily alebo správy bez ručného písania alebo písania na klávesnici.

Aké sú možné chyby pri písaní hlasom?

Možné chyby pri písaní hlasom sú uvedené nižšie.

 • Rušenie šumom: Hluk v pozadí narúša schopnosť softvéru presne rozpoznávať slová, čo vedie k chybám pri prepise.
 • Homofóny : Softvér zamieňa slová, ktoré znejú rovnako, ale majú odlišný význam a pravopis (napr. "dva", "do" a "príliš").
 • Prízvuky a dialekty: Pri písaní hlasom sa nesprávne interpretujú silné prízvuky alebo regionálne dialekty, čo vedie k nesprávnym interpretáciám.
 • Rýchla reč : Príliš rýchle rozprávanie spôsobuje, že softvér vynechá slová alebo ich interpretuje nesprávne.
 • Technická slovná zásoba a žargón: Diktát nerozpoznáva správne špecializované alebo nezvyčajné výrazy.
 • Viac reproduktorov: Softvér má ťažkosti s rozlíšením medzi viacerými ľuďmi, ktorí hovoria súčasne.
 • Problémy s pripojením : Diktovacie systémy, ktoré pracujú s cloudovým spracovaním, slabé internetové pripojenie majú za následok chyby alebo oneskorenia.
 • Softvérové obmedzenia : Nie všetky systémy hlasového diktovania majú rovnakú úroveň sofistikovanosti. Niektoré z nich majú obmedzenú slovnú zásobu a zápasia so zložitejšími vetami.

Ako zefektívniť softvér Talk to Type (diktovanie hlasom)?

Ak chcete zefektívniť softvér Talk to Type (hlasové diktovanie), existujú dôležité tipy. Umožňujú používateľom plne využívať hlasové diktovanie a zvýšiť výkon.

 • Uistite sa, že sa nachádzate v tichom prostredí s minimálnym hlukom v pozadí. Tým sa znižuje počet chýb pri prepise.
 • Investujte do kvalitného mikrofónu alebo náhlavnej súpravy s funkciami potlačenia šumu. To zvyšuje presnosť.
 • Vyslovujte slová jasne a hovorte miernym, konzistentným tempom. Vyhnite sa príliš rýchlemu alebo príliš pomalému rozprávaniu.
 • Strávte nejaký čas trénovaním softvéru talk-to-type na rozpoznávanie hlasových a rečových vzorov. Väčšina softvéru to umožňuje.
 • Naučte sa používať hlasové príkazy na interpunkciu a formátovanie (napr. "čiarka", "nový odsek"). To pomáha štruktúrovať text.

Diktovanie v tichom prostredí alebo používanie mikrofónu s potlačením šumu drasticky znižuje chyby. Je prospešné hovoriť jasne a dôsledne, používať interpunkčné príkazy pre optimálny prepis. Je ľahké diktovať interpunkciu a začať nový odsek vyslovením "bodka", "čiarka", "nový riadok", "nový odsek" alebo čokoľvek iné, čo používatelia potrebujú.

Používatelia musia aktívne opravovať chyby pri prepise, aby pomohli procesu učenia softvéru. Pravidelné aktualizácie softvéru zabezpečujú, že používatelia profitujú z najnovších vylepšení. Premýšľanie o tom, čo povedať pred hovorením, pomáha vyhnúť sa prestávkam a zabraňuje povedať "hm... Ah... vedieť..." čo je nesprávne rozpoznávanie slov.

Existuje nejaké riziko používania "hlasových textových správ"?

Áno, používanie hlasových textových správ prináša niekoľko rizík spolu s jeho užitočnosťou a efektívnosťou. Používatelia musia vedieť, že softvér nemusí prepisovať reč s dokonalou presnosťou, keď používatelia povolia hlasové textové správy. Nesprávna interpretácia príkazov spôsobuje problémy v konverzácii.

Problémy ako šum v pozadí, diakritika, výslovnosť, gramatika, interpunkcia alebo formátovanie znižujú presnosť. Obavy o súkromie sú okrem problémov s presnosťou ďalším rizikom hlasových textových správ.

Aký je najlepší diktovací softvér?

Najlepší diktovací softvér je uvedený nižšie.

 1. Transkriptor
 2. Hlasové písanie na Googli
 3. Windows Rozpoznávanie reči
 4. Diktát spoločnosti Apple
 5. Dragon NaturallySpeaking
 6. Dictation.io

Mac okne Systémové nastavenia zobrazujúce možnosť diktovania zapnutú pre hlasový vstup.
Aktivujte diktovanie na Mac a zjednodušte písanie a zadávanie príkazov s ľahkosťou.

Transkriptor je prepisovací softvér, ktorý prepisuje stretnutia, rozhovory, prednášky a iné rozhovory. Transkriptor ponúka službu hlasu na text, ktorá prevádza vopred nahratý aj cloudový zvukový obsah na text. Automaticky prepisuje schôdze uskutočnené na platformách ako Teams, Zooma Google Meet. Používatelia môžu nahrávať zvuk priamo prostredníctvom Transkriptor a získať prepis ich záznamu.

Google Voice Typing je bezplatný nástroj integrovaný do Google Docs a poskytuje jednoduchý spôsob diktovania textu priamo do dokumentu. Je k dispozícii vo všetkých zariadeniach, ktoré podporujú Google Dokumenty a rozpoznávajú viaceré jazyky.

Windows Diktovací softvér na rozpoznávanie reči je k dispozícii v operačných systémoch Windows. Ovláda počítač používateľa hlasovými príkazmi.

Diktovanie od spoločnosti Apple ponúka základné funkcie hlasového písania. Základná bezplatná verzia je celkom kompetentná pre každodenné úlohy, zatiaľ čo existuje vylepšená (platená) verzia.

Dragon je vhodný na rôzne úlohy vrátane vytvárania dokumentov a ovládania pracovnej plochy.

Dictation.io je webová platforma, ktorá sa ľahko používa a nevyžaduje žiadnu inštaláciu. Ponúka základné možnosti diktovania a slúži vo viacerých jazykoch.

Aké sú výhody diktovania?

Výhody diktovania sú uvedené nižšie.

 • Efektivita a rýchlosť: Diktovanie umožňuje používateľom rýchlejšie prepisovať informácie alebo zaznamenávať nápady, pretože rozprávanie je často rýchlejšie ako písanie.
 • Zjednodušenie ovládania: Diktovanie ponúka neoceniteľnú alternatívu počítačovej interakcie pre jednotlivcov s telesným postihnutím alebo podmienkami, ktoré sťažujú písanie.
 • Multitasking: Diktovanie podporuje multitasking, pretože používatelia môžu diktovať poznámky, správy alebo dokumenty a súčasne sa zapájať do iných úloh.
 • Výučba jazykov: Diktovací softvér často podporuje viac jazykov, čo z neho robí nástroj na precvičovanie výslovnosti a učenie sa nových jazykov.
 • Dokumentácia: Diktát zjednodušuje proces vytvárania podrobných a komplexných dokumentov v profesiách, kde je presné vedenie záznamov nevyhnutné, napríklad v lekárskej alebo právnej oblasti.

Existujú nejaké nástroje diktovania umelej inteligencie?

Áno, jednou z najužitočnejších možností, ktoré poskytuje umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML), je inteligentný prepisovací softvér, ktorý automaticky prevádza audio a video súbory na text. AI diktátorské nástroje využívajú spracovanie prirodzeného jazyka (NLP).

Odbor AI sa zameriava na vybavenie počítačov schopnosťou porozumieť, analyzovať a interpretovať ľudský jazyk. NLP je interdisciplinárna oblasť, ktorá spája metodológie z lingvistiky a informatiky. (Existuje mnoho skvelých AI diktátorských softvérov a služieb dostupných každému používateľovi, ako napríklad Speak AI, Trint, Otter.AI, MeetGeek a mnoho ďalších)

Aké sú nevýhody diktovania?

Nevýhody diktátu sú uvedené nižšie.

 • Problémy s presnosťou: Diktovanie textu nie vždy dokonale prepisuje reč, čo vedie k chybám v texte.
 • Jazykové obmedzenia a obmedzenia prízvuku: Softvér na prevod hlasu na text niekedy zápasí s porozumením rôznym prízvukom alebo regionálnym dialektom.
 • Hluk v pozadí: Diktovanie je v hlučnom prostredí menej účinné, pretože zvuky v pozadí narúšajú rozpoznávanie hlasu.
 • Nadmerné spoliehanie sa: Dôsledné používanie softvéru na prepis hlasu znižuje tradičné zručnosti používateľa v písaní alebo písaní.

Aký je rozdiel medzi diktátom a prepisom?

Rozdiel medzi diktátom vs prepisom je v spôsobe spracovania informácií a účeloch. Diktát zahŕňa rečníka, ktorý verbálne artikuluje svoje myšlienky. Prepis zahŕňa konverziu vopred zaznamenaného alebo živého zvukového obsahu na písaný text.

Primárnym účelom diktátu je zefektívniť proces tvorby dokumentov, listov alebo správ efektívnym prekladom hovoreného slova do písomnej podoby. Prepisovacie služby zahŕňajú rôzne oblasti, ako je lekársky, právny alebo všeobecný prepis. Prepis často vyžaduje špecializované znalosti a formátovanie na presné zachytenie a prepis obsahu, vďaka čomu je vhodný pre širšiu škálu aplikácií nad rámec jednoduchého vytvárania dokumentov.

Ako funguje hlasové písanie?

Hlasové písanie funguje pomocou technológie rozpoznávania reči, ktorá umožňuje používateľom diktovať svoje myšlienky alebo príkazy. Proces začína, keď používateľ hovorí do mikrofónu, ktorý je primárnym hardvérovým zariadením.

Algoritmy filtrujú zvuky v pozadí, vyhodnocujú výšku, tón a tempo a priraďujú hovorené fonémy k rozsiahlej databáze v rámci tohto softvéru.

Pokročilé algoritmy a spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) zabezpečujú, že rozpoznané slová zapadajú gramaticky a kontextovo do viet. Systém sa zlepšuje učením sa z interakcií a opráv používateľov a neustálym zdokonaľovaním jeho presnosti v priebehu času, pretože najlepší softvér na prevod hlasu na text obsahuje strojové učenie.

Prečo je rozpoznávanie reči dôležité pre diktovanie?

Rozpoznávanie reči je dôležité pre diktovanie, pretože je základnou technológiou, ktorá umožňuje konvertovať hovorené slová na text. Mobilné zariadenia, inteligentné reproduktory alebo počítače dokážu počúvať, čo používateľ hovorí, pomocou technológie rozpoznávania hlasu. Mnoho priemyselných odvetví vrátane práva, zdravotníctva a vzdelávania využíva rozpoznávanie reči . Pomáha pri každodenných činnostiach, ako je diktovanie nákupného zoznamu, každodenné úlohy a odosielanie správ.

Súvisiace články

Často kladené otázky

Áno, k dispozícii je niekoľko bezplatných nástrojov hlasového diktovania, ktoré ponúkajú základné až pokročilé funkcie hlasového zadávania bez akýchkoľvek nákladov.

Áno, Transkriptor možno použiť na diktovanie hlasom. Je navrhnutý tak, aby konvertoval hovorený jazyk na písaný text, vďaka čomu je vhodný pre rôzne potreby prepisu.

Mnoho nástrojov hlasového diktovania podporuje viacero jazykov, čo umožňuje používateľom diktovať v rôznych jazykoch na základe schopností softvéru.

Softvér na diktovanie hlasom môže výrazne zvýšiť produktivitu tým, že umožňuje rýchlejšie zadávanie textu, písanie bez použitia rúk a možnosti multitaskingu.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text