Ako pridať text do videa pomocou aplikácie DaVinci Resolve?

Futuristický pracovný priestor na úpravu zvuku a videa osvetlený jemnou modrou žiarou.
Uvoľnite potenciál svojho videoobsahu bezproblémovou integráciou textu pomocou DaVinci Resolve

Transkriptor 2023-04-03

Čo je DaVinci Resolve?

DaVinci Resolve je profesionálny softvér na úpravu videa vyvinutý spoločnosťou Blackmagic Design. Široko sa používa vo filmovom, televíznom a reklamnom priemysle na korekciu farieb, postprodukciu a strih videa. Softvér ponúka komplexnú sadu nástrojov na strih, vizuálne efekty, pohyblivú grafiku, úpravu farieb a produkciu zvuku.

DaVinci Resolve je k dispozícii v bezplatnej aj platenej verzii. Bezplatná verzia DaVinci Resolve 17 je výkonný nástroj, ktorý ponúka mnohé funkcie platenej verzie, takže je obľúbenou voľbou pre amatérskych aj profesionálnych strihačov videa.

Ako používať DaVinci Resolve?

Tu je niekoľko základných krokov na začatie práce s aplikáciami DaVinci Resolve 16, DaVinci Resolve 17 a DaVinci Resolve 18:

 • Import médií: Začnite importom mediálnych súborov do programu DaVinci Resolve kliknutím na kartu „Médiá“, výberom priečinka obsahujúceho vaše médiá a pretiahnutím súborov do fondu médií.
 • Vytvorenie časovej osi: Vytvorte novú časovú os kliknutím na kartu „Časová os“ a výberom položky „Vytvoriť novú časovú os“. Potiahnite mediálne súbory, s ktorými chcete pracovať, na časovú os.
 • Úpravy: Pomocou nástrojov na úpravu môžete strihať, orezávať a meniť usporiadanie klipov na časovej osi. Pridávajte tiež prechody, efekty a titulky.
 • Triedenie farieb: DaVinci Resolve je známy svojimi pokročilými nástrojmi na triedenie farieb. Pomocou karty „Farba“ môžete upraviť farbu, sýtosť a kontrast záberov a vytvoriť tak špecifický vzhľad.
 • Úprava zvuku: Na úpravu a mixovanie zvuku použite kartu „Fairlight“. Upravte hlasitosť, pridajte efekty a synchronizujte zvuk s videom.
 • Export: Po dokončení úprav projektu ho exportujte kliknutím na kartu „Deliver“. Vyberte požadovaný výstupný formát a nastavenia a kliknutím na tlačidlo „Render“ exportujte svoj projekt.

Ako pridať text do videa pomocou aplikácie DaVinci Resolve?

Je možné pridávať animovaný text, základný text a textové nadpisy a upravovať text v obsahu videa. Pridávanie textu do videí je základom v mnohých oblastiach filmovej tvorby, najmä ak potrebujete pridať informácie o produktoch alebo titulky k dialógom. Text v reklamách sa používa v dolnej tretine, aby sa diváci dozvedeli meno a povolanie osoby, ktorá sa objaví na obrazovke.

Tu nájdete postup, ako krok za krokom pridať text do videa pomocou aplikácie DaVinci Resolve:

Krok 1. Import videoklipu do aplikácie DaVinci Resolve

V aplikácii DaVinci Resolve môžete médiá importovať tromi spôsobmi:

 • V hornej ponuke prejdite na položky Súbor > Importovať súbor > Médiá. Nájdite priečinok, v ktorom sa nachádzajú vaše klipy, a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 • Médiá importujte pomocou CTRL+I v systéme Windows alebo CMD+I v systéme Mac.
 • Tretím spôsobom importu videa alebo priečinka je jeho pretiahnutie z okna Prieskumníka alebo Finderu a pustenie videoklipu do aplikácie DaVinci Resolve.

Krok 2. Vytvorenie novej časovej osi v aplikácii DaVinci Resolve

Na pridanie práve importovaného klipu je potrebné vytvoriť novú časovú os. Najprv sa uistite, že ste zmenili zobrazenie na stránku Upraviť z ikon v spodnej časti. Ako je v aplikácii DaVinci Resolve zvykom, existujú rôzne spôsoby vytvorenia novej časovej osi.

 • Prejdite na položku Súbor na paneli ponúk a vyberte položku Nová časová os. Vo vyskakovacom okne vyberte nastavenia, ako napríklad Časový kód spustenia, zmeňte názov časovej osi a vyberte požadovaný počet zvukových a obrazových stôp a typ zvukovej stopy.
 • Ak uprednostňujete prácu so skratkami, okno Vytvoriť novú časovú os vyvoláte pomocou klávesovej skratky CTRL+N alebo CMD+N.
 • Časovú os vytvorte aj z fondu médií kliknutím pravým tlačidlom myši na klip, ktorý sme importovali, a výberom možnosti Vytvoriť novú časovú os pomocou vybraných klipov.
 • Presunutím klipu do oblasti Časová os sa z videoklipu vytvorí aj nová časová os.

Krok 3. Pridanie textu pomocou panela efektov

DaVinci Resolve má mnoho efektov, ktoré umožňujú zahrnúť text. V aplikácii DaVinci Resolve sa nachádzajú štyri rôzne typy textov: Titulky, Fusion Titles, 3D Text a Titulky .

 • Ak nevidíte ovládací panel efektov, kliknite na kartu Knižnica efektov v ľavej hornej ponuke.
 • Vyberte položku Toolbox > Titles.
 • K dispozícii je mnoho možností rozdelených do troch kategórií: Tituly, kategória Fusion Titles a titulky.
 • Ak chcete pridať efekt, potiahnite ho na časovú os nad videoklip.

Ako pridať titulky v programe DaVinci Resolve?

DaVinci Resolve ponúka jednoduchý spôsob vytvárania titulkov pre naše videá. Vďaka tejto možnosti nemusíte vytvárať textový efekt pre každý riadok dialógu vo videách. Či už chcete pridať titulky v cudzom jazyku, alebo ich použiť ako titulky pre výukové video, postupujte podľa nasledujúcich krokov a pridajte text do videa.

V časti Nadpisy si môžete vybrať medzi prednastavenými nadpismi, ktoré sa zobrazia na ľavej, strednej alebo pravej strane, rolovacími nadpismi a dvoma typmi jednoduchého textu.

Krok 1. Vytvorenie stopy titulkov

 • Uistite sa, že sa nachádzate na karte Upraviť kliknutím na ňu v spodnej ponuke.
 • Prejdite do Knižnica efektov > Toolbox > Titles.
 • Posuňte sa až na koniec a nájdite kategóriu titulkov.
 • Potiahnite ho na časovú os a vytvorte novú stopu s názvom Titulky.
 • Novú stopu titulkov vytvoríte na časovej osi kliknutím pravým tlačidlom myši na oblasť stopy a výberom položky Pridať stopu titulkov z rozbaľovacej ponuky.

Krok 2. Pridanie titulkov

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť stopy s titulkami na časovej osi a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Pridať titulky.
 • Nový titulok sa vytvorí na mieste, kde sme opustili hlavu prehrávania.

Krok 3. Úprava titulkov

 • Vyberte nový klip s titulkami a otvorte Inšpektor na úpravu stopy titulkov.
 • Na karte Titulok upravte trvanie.
 • Ďalej máme textové pole na napísanie titulkov, ktoré chceme, aby si diváci prečítali.
 • Poslednou možnosťou je vytvoriť nový titulok z Inšpektora a presunúť sa na predchádzajúci alebo nasledujúci titulok, ktorý chcete upraviť.

Ako pridať 3D text v aplikácii DaVinci Resolve?

3D text umožňuje vytvoriť väčšiu hĺbku vďaka osi Z. Ide o trojrozmernú formu textu, ktorá zobrazuje presnejšie definovaný text „vyplnený“ farbami a obrázkami. Obsahuje aj ďalšie efekty, napríklad odrazy bleskov a kvapkové tiene.

Krok 1. Vytvorenie postupnosti uzlov

 • Prepnite na stránku Fusion v spodnej ponuke.
 • Pod ovládacími prvkami prehrávača sa nachádzajú možnosti pridania všetkých uzlov oddelených lištou v sekciách.
 • Ak chcete pridať tieto uzly, kliknite na ne a potiahnite ich do pracovnej oblasti uzlov.

Krok 2. Aktivácia divákov

Vyberte uzol Text 3D. V spodnej časti sa zobrazia dva malé krúžky, výberom jedného z nich zobrazíte text v prvom prehliadači.

Krok 3. Úprava 3D textu

 • Dvakrát kliknite na uzol Text 3D, čím otvoríte Inšpektor.
 • Prvá karta umožňuje napísať požadovaný text a zmeniť písmo, farbu a veľkosť. Hĺbka extrúzie dodáva 3D efekt, ktorý potrebujete.

Krok 4. Pridávanie animácií do textov v aplikácii DaVinci Resolve

Ak si vyberiete základný názov, mali by ste texty animovať, aby ste videám dodali príjemný nádych. Je možné pridávať prechody a kľúčové snímky.

 • Vyberte textový klip a prejdite do ponuky Efekty > Súbor nástrojov > Video prechody.
 • Vyberte požadovaný prechod a potiahnite ho na začiatok textového klipu.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text