วิธีการเลือกบริการถอดความสําหรับทนายความ?

บริการถอดความสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแสดงด้วยไอคอนไมโครโฟน
บริการถอดความช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับงานด้านกฎหมาย—เลือกอย่างชาญฉลาดด้วย Transkriptor

Transkriptor 2024-02-21

การถอดความทางกฎหมายเอกสารการดําเนินการทางกฎหมายในรูปแบบลายลักษณ์อักษรจากเซสชันสดหรือการบันทึกวิดีโอ บันทึกทางกฎหมายอาจรวมถึงการโทรฉุกเฉินการสัมภาษณ์พยานการฝากการสอบปากคําและการประชุมในศาล นักถอดความโดยมนุษย์หรือซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายเฉพาะทางทําการถอดความทางกฎหมาย

เครื่องมือถอดความเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เนื่องจากมีบันทึกการดําเนินคดีทางกฎหมายที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ้างอิงช่วงเวลาสําคัญโดยไม่ต้องดูวิดีโอฟุตเทจหลายชั่วโมง และทําหน้าที่เป็นรูปแบบหลักฐานที่ถูกต้องในศาลเพื่อสนับสนุนหรือหักล้างคําให้การของพยาน

การถอดความทางกฎหมายทําหน้าที่เป็นหลักฐานว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนในศาลเนื่องจากเป็นเอกสารว่ามีการนําหลักฐานใดมาใช้และวิธีการนําเสนอ กระบวนการทางกฎหมายมักจะยาวและซับซ้อนดังนั้น การถอดความทางกฎหมาย จะตรวจสอบว่าหลักฐานที่นําเสนอตลอดมีความเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้

ผู้ใช้จําเป็นต้องประเมินความถูกต้องของซอฟต์แวร์ในการจดจําศัพท์แสงทางกฎหมายและคุณสมบัติพิเศษ เช่น พจนานุกรมเฉพาะอุตสาหกรรมหรือการประทับเวลาอัตโนมัติเมื่อเลือกบริการถอดความทางกฎหมาย ประเมินความง่ายที่ผู้ใช้ใหม่เรียนรู้ที่จะใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ บริการถอดความ สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายต้องใช้มาตรการพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

รูปปั้น Lady Justice ที่มีตาชั่งอยู่หน้าหนังสือกฎหมาย เป็นสัญลักษณ์ของบริการถอดความในกฎหมาย
เลือกบริการถอดความที่รักษาความแม่นยําและการรักษาความลับที่จําเป็นในวิชาชีพกฎหมาย

การถอดความทางกฎหมายคืออะไร?

การถอดความทางกฎหมายคือการบันทึกกระบวนการทางกฎหมายหรือเหตุการณ์ใด ๆ เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร การถอดความทางกฎหมายดําเนินการโดยนักถอดความทางกฎหมายหรือซอฟต์แวร์การถอดความ

การถอดความทางกฎหมายนําหน้าการรายงานของศาลหนึ่งก้าว เนื่องจากเป็นการรวบรวมการโทรฉุกเฉิน การสัมภาษณ์พยาน การฝากขังและการสอบปากคํา ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีในศาลทั้งหมด การถอดเสียงทางกฎหมายช่วยให้ทนายความสามารถค้นหาและอ้างอิงโยงช่วงเวลาสําคัญในการพิจารณาคดีโดยไม่ต้องดูวิดีโอหลายชั่วโมง

เหตุใดการถอดความในระบบกฎหมายจึงมีความสําคัญ

การถอดความมีความสําคัญในระบบกฎหมาย เนื่องจากรับประกันบันทึกการดําเนินคดีในศาลที่เชื่อถือได้ แม่นยํากว่าบันทึกที่ทําแบบเรียลไทม์ การถอดความทางกฎหมายยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากหากไม่มีทนายความหรือผู้ช่วยทนายความจะต้องดูวิดีโอหลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นและระบุข้อมูลเฉพาะ

การถอดเสียงทางกฎหมายเป็นรูปแบบที่ถูกต้องของหลักฐานในศาลบันทึกทุกอย่างที่พูดในระหว่างการพิจารณาคดีหรือการฝากขังเพื่อให้พยานสามารถอ้างอิงกลับไปหาพวกเขาเพื่อสนับสนุนคําให้การของพวกเขา ทนายความฝ่ายโจทก์สามารถใช้การถอดเสียงทางกฎหมายเพื่อท้าทายคําให้การของพยานจากฝ่ายจําเลย และทนายฝ่ายจําเลยสามารถใช้การถอดเสียงทางกฎหมายเพื่อท้าทายคําให้การของพยานจากฝ่ายโจทก์ได้

เครื่องชั่งดิจิทัลของความยุติธรรมเป็นสัญลักษณ์ของความแม่นยําในการถอดความทางกฎหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายด้วยเทคโนโลยีการถอดความที่แม่นยํา

สิ่งที่ต้องพิจารณาขณะเลือกบริการถอดความสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริการถอดความที่เหมาะสมสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการโดยการสร้างข้อความในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งสามารถค้นหา แก้ไข และแชร์ได้ ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการถอดเสียงลงครึ่งหนึ่ง

สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควรพิจารณาในขณะที่เลือกบริการถอดความสําหรับการปฏิบัติทางกฎหมายมีดังต่อไปนี้

1 การปฏิบัติตามกฎหมายในการถอดความ

นักถอดความโดยมนุษย์ต้องการการฝึกอบรมและการรับรองเฉพาะทางเพื่อทํางานในศาลยุติธรรม เช่น Certified Legal Transcriptionist (CLT) ที่ได้รับการรับรองจาก American Association of Electronic Reporters and Transcribers (AAERT)

ใบอนุญาตการถอดความระบุว่าผู้ถือมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับคําศัพท์ทางกฎหมายขั้นตอนและนโยบายของศาล มาตรฐานที่ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายต้องปฏิบัติตามเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้มากกว่าประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

2 ความถูกต้องในคําศัพท์ทางกฎหมาย

ทุก Word มีความสําคัญในภาษากฎหมายดังนั้นซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายจะต้องถูกต้อง 100% เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดการตีความผิดหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ซอฟต์แวร์การถอดความมาตรฐานมีปัญหาในการจดจําศัพท์แสงทางกฎหมาย

นักถอดความมืออาชีพบางคนใช้ซอฟต์แวร์การถอดเสียงทั่วไปเพื่อสร้างการถอดเสียงฉบับร่างซึ่งพวกเขาแก้ไขสําหรับข้อผิดพลาดหรือคําที่ขาดหายไป

ภาษากฎหมายมีความซับซ้อนมากจนข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการถอดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนความหมายของข้อความอย่างมีนัยสําคัญ ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายได้รับการฝึกฝนให้จดจําคําศัพท์ทางกฎหมายตัวย่อและวลีเฉพาะอุตสาหกรรมในเวลาไม่กี่นาทีเมื่อเทียบกับปีของการฝึกอบรมและหลายวันในการถอดเสียงที่นักเขียนที่เป็นมนุษย์ต้องการ

3 คุณสมบัติพิเศษสําหรับความต้องการทางกฎหมาย

ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายบางตัวมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การประทับเวลาอัตโนมัติ การระบุผู้พูด และการซิงโครไนซ์ข้อความกับการบันทึกวิดีโอ ซึ่งทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสามารถนําทางผ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์ถอดความอัตโนมัติสําหรับทนายความมาพร้อมกับพจนานุกรมในตัวที่มีคําศัพท์และวลีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายประเภทต่างๆ เช่น ทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการถอดเสียงอย่างถูกต้อง

4 ประหยัดเวลาสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายต้องใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสามารถจับโปรแกรมและเริ่มใช้งานได้ทันที จุดประสงค์ของซอฟต์แวร์ถอดความทางกฎหมายคือการเร่งกระบวนการถอดความกระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึ่งมักจะยาวและซ้ําซากจําเจ

5 การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลทางกฎหมาย

การรักษาความลับเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญที่สุดในการเลือกซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจํานวนมากในแต่ละวัน ซึ่งจะต้องยังคงเป็นส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ดังนั้นบริการถอดความสําหรับทนายความจึงใช้มาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายโดยเฉพาะใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเข้ารหัสข้อมูลแบบ end-to-end และที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์ของข้อมูลของผู้ใช้และป้องกันการละเมิดข้อมูล ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบบทวิจารณ์ของผู้ใช้ได้ จําเป็นอย่างยิ่งที่ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ซึ่งจํากัดระยะเวลาที่บริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูลและสิ่งที่ใช้

ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เป็นที่นิยมสําหรับไฟล์การถอดความที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีข้อมูลซึ่งมีศักยภาพที่จะใช้เพื่อระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่า ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนื่องจากมีการสํารองข้อมูลโดยอัตโนมัติเป็นระยะ ๆ โดยที่พนักงานที่เป็นมนุษย์ไม่ต้องดูข้อมูลเพื่อดําเนินการดังกล่าว การขยายที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์มีราคาถูกกว่าการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการที่กําลังเติบโต

6 แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสําหรับการทํางานร่วมกันทางกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้รับประโยชน์จากเครื่องมือการถอดความซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถแชร์ไฟล์การถอดเสียงระหว่างทีมได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการแก้ไข ไฮไลท์ หรือบันทึกย่อที่พวกเขาทํากับข้อความ ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายซึ่งรองรับผู้ใช้หลายคนที่เข้าถึงการถอดเสียงเดียวกันพร้อมกันช่วยให้สามารถทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างทนายความ คุณลักษณะการทํางานร่วมกันในเครื่องมือการถอดความทางกฎหมายช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทํางานจากสถานที่ต่างๆ ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะทํางานจากที่บ้านแบบครั้งเดียวหรืออยู่ในเมืองอื่น

โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายจะมีการควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาตซึ่งจํากัดผู้ใช้ที่สามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอดความ เพื่อรับประกันว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

7 ความสามารถในการปรับขนาดสําหรับความต้องการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น

ซอฟต์แวร์การถอดความอัตโนมัติใช้ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เนื่องจากสามารถจัดการข้อมูลปริมาณมากกว่าที่เก็บข้อมูลในเครื่อง และไม่ต้องการให้ผู้ใช้ซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสําหรับโครงการถอดความขนาดใหญ่หรือเพื่อรองรับกรณีต่อเนื่องหลายกรณี

สํานักงานกฎหมายไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใดที่พวกเขาจะต้องปรับขนาดความจุในการจัดเก็บขึ้นหรือลง ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์มีความยืดหยุ่นเนื่องจากช่วยเพิ่มหรือลดพื้นที่เก็บข้อมูลได้ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์มีราคาไม่แพงสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากกว่าการลงทุนในที่เก็บข้อมูลในเครื่องในสถานที่ เนื่องจากสามารถปรับจํานวนเงินที่จ่ายได้ตลอดเวลา

ตาชั่งของความยุติธรรมเหนืองานเอกสารด้วยมือหุ่นยนต์ที่แนะนําการถอดความอัตโนมัติสําหรับเอกสารทางกฎหมาย
สร้างสมดุลระหว่างภาระงานทางกฎหมายด้วยบริการถอดความที่แม่นยําของเรา ซึ่งปรับให้เหมาะกับทนายความ

8 บทวิจารณ์และข้อมูลอ้างอิงจากทนายความ

จําเป็นต้องตรวจสอบคํารับรองจากลูกค้าเพื่อดูว่าผู้ใช้รายอื่นพบว่าโปรแกรมมีความถูกต้องเชื่อถือได้และใช้งานง่ายหรือไม่ก่อนที่จะซื้อซอฟต์แวร์ถอดความทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายควรพิจารณาความถูกต้องของซอฟต์แวร์การถอดความว่าซอฟต์แวร์จัดการกับคําศัพท์ทางกฎหมายและผู้พูดที่แตกต่างกันได้ดีเพียงใด เนื่องจากจะเป็นตัวกําหนดว่าพวกเขาต้องใช้เวลาเท่าใดในการแก้ไขการถอดเสียงขั้นสุดท้าย

บทวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายทําหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่จําเป็น ช่วยให้ผู้ใช้ที่คาดหวังสามารถเห็นคุณสมบัติพิเศษและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ซอฟต์แวร์แต่ละแอปนําเสนอ บทวิจารณ์เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายเพียงใดและตัวเลือกที่มีให้สําหรับการทํางานร่วมกัน ซอฟต์แวร์การถอดความสําหรับทนายความบางครั้งรองรับการรวมเข้ากับเครื่องมือทางกฎหมายอื่นๆ เช่น ระบบการจัดการคดีและฐานข้อมูล

9 การสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นผู้ใช้จึงได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันที่พวกเขาสามารถติดต่อได้ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิค การสนับสนุนลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์การถอดความทางกฎหมายที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติทั้งหมด

10 โครงสร้างต้นทุนสอดคล้องกับงบประมาณทางกฎหมาย

การใช้ซอฟต์แวร์ถอดความทางกฎหมายมีราคาถูกกว่าการจ้างนักถอดความที่เป็นมนุษย์ตั้งแต่ 0.10 ถึง 0.25 ดอลลาร์ต่อนาที ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความยาวของเสียงเสียงพื้นหลังจํานวนลําโพงและความรวดเร็วที่ผู้ใช้ต้องการการสั่งซื้อ

บริการถอดความทางกฎหมายมักจะมีราคาที่แข่งขันได้และตัวเลือกในการอัปเกรดเป็นการถอดความโดยมนุษย์ในราคาที่สูงขึ้น พิจารณาความคุ้มค่าของเครื่องมือเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การถอดความเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับงบประมาณ

อุปมาอุปมัยภาพสําหรับการเลือกบริการถอดความที่เน้นทนายความซึ่งมีอินเทอร์เฟซ Transkriptor
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติทางกฎหมายด้วยบริการถอดความที่ปลอดภัยและแม่นยําที่ Transkriptor

Transkriptor ให้การถอดเสียงอัตโนมัติสําหรับทนายความ

Transkriptor เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพราะรับประกันความถูกต้อง

Transkriptor เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่รับประกันความแม่นยําเป็นพิเศษอย่างน้อย 99% Transkriptor ให้การสนับสนุนภาษาที่กว้างขวางกว่า 100 ภาษาเครื่องมือการทํางานร่วมกันการระบุผู้พูดการซิงโครไนซ์ ข้อความกับวิดีโอ

Transkriptor สนับสนุนให้ผู้ใช้ส่งอีเมลถึงทีมบริการลูกค้าสําหรับข้อกังวลใดๆ ทีมงานมีชื่อเสียงในด้านการตอบสนองที่รวดเร็วและความมุ่งมั่นต่อความพึงพอใจของลูกค้า Transkriptorยังเสนอราคาที่แข่งขันได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงทําให้เป็นโซลูชันการถอดความทางกฎหมายที่คุ้มค่าสําหรับสํานักงานกฎหมายทุกขนาด ลองเลย!

คําถามที่พบบ่อย

เวลาในการถอดความทางกฎหมายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยาวของไฟล์โดยทั่วไปจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน อย่างไรก็ตาม จะใช้เวลาครึ่งหนึ่งของความยาวของไฟล์โดยรวมสําหรับ Transkriptor

ได้ Transkriptor สามารถแยกความแตกต่างระหว่างผู้พูดหลายคนในสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย โดยใช้อัลกอริธึมขั้นสูงเพื่อระบุและแยกบทสนทนาของผู้พูดที่แตกต่างกันในการถอดความ

บริการถอดความเช่น Transkriptor อัปเดตระบบเป็นประจําเพื่อรวมคําศัพท์ทางกฎหมายใหม่ ๆ ซึ่งมักใช้พจนานุกรมที่ปรับแต่งได้สําหรับคําศัพท์ทางกฎหมายเฉพาะ

บริการถอดความที่มีชื่อเสียงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยผ่านการเข้ารหัสแบบ end-to-end และปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด เช่น GDPR

แชร์โพสต์

การแปลงคําพูดเป็นข้อความ

img

Transkriptor

แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณเป็นข้อความ