Πώς να επιλέξετε υπηρεσίες μεταγραφής για δικηγόρους;

Υπηρεσίες μεταγραφής για επαγγελματίες νομικούς που παρουσιάζονται με εικονίδιο μικροφώνου.
Οι υπηρεσίες μεταγραφής βελτιστοποιούν τη νομική εργασία - επιλέξτε με σύνεση με Transkriptor.

Transkriptor 2024-02-21

Η νομική απομαγνητοφώνηση τεκμηριώνει τις νομικές διαδικασίες σε γραπτή μορφή από ζωντανές συνεδρίες ή βιντεοσκοπήσεις. Τα νομικά αρχεία μπορεί να περιλαμβάνουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης, συνεντεύξεις μαρτύρων, καταθέσεις, ανακρίσεις και συνεδριάσεις δικαστηρίου. Οι ανθρώπινοι μεταγραφείς ή το εξειδικευμένο λογισμικό νομικής μεταγραφής εκτελούν νομική μεταγραφή.

Τα εργαλεία απομαγνητοφώνησης είναι απαραίτητα για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, διότι παρέχουν ένα αξιόπιστο αρχείο νομικών διαδικασιών που επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρονται σε σημαντικές στιγμές χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθήσουν αρκετές ώρες βίντεο και χρησιμεύουν ως έγκυρη μορφή αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο για την υποστήριξη ή την αντίκρουση καταθέσεων μαρτύρων.

Η νομική μεταγραφή χρησιμεύει ως απόδειξη ότι ακολουθείται η διαδικασία στο δικαστήριο, δεδομένου ότι τεκμηριώνει ποια αποδεικτικά στοιχεία εισάγονται και πώς παρουσιάζονται. Οι νομικές διαδικασίες είναι συχνά μακρές και περίπλοκες, επομένως η νομική μεταγραφή επαληθεύει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται καθ 'όλη τη διάρκεια είναι συναφή και αξιόπιστα.

Οι χρήστες πρέπει να αξιολογήσουν την ακρίβεια του λογισμικού στην αναγνώριση της νομικής ορολογίας και των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών της, όπως ένα ειδικό λεξικό για τη βιομηχανία ή αυτοματοποιημένη χρονοσήμανση κατά την επιλογή μιας νομικής υπηρεσίας μεταγραφής. Αξιολογήστε, επίσης, την ευκολία με την οποία ένας νέος χρήστης μαθαίνει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες μεταγραφής για επαγγελματίες νομικούς πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίζουν το πλήρες απόρρητο των δεδομένων των χρηστών.

Άγαλμα της Κυρίας Δικαιοσύνης με ζυγαριές μπροστά από νομικά βιβλία, συμβολίζοντας τις υπηρεσίες μεταγραφής στο νόμο.
Επιλέξτε υπηρεσίες μεταγραφής που διατηρούν την ακρίβεια και την εμπιστευτικότητα που απαιτούνται στο νομικό επάγγελμα.

Τι είναι η νομική μεταγραφή;

Νομική μεταγραφή είναι η καταγραφή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας ή γεγονότος ως γραπτού εγγράφου. Η νομική μεταγραφή πραγματοποιείται από νομικούς μεταγραφείς ή λογισμικό μεταγραφής.

Η νομική μεταγραφή είναι ένα βήμα μπροστά από τη δικαστική αναφορά, επειδή καταγράφει κλήσεις έκτακτης ανάγκης, συνεντεύξεις μαρτύρων, καταθέσεις και ανακρίσεις, καθώς και όλες τις δικαστικές διαδικασίες. Τα νομικά αντίγραφα επιτρέπουν στους δικηγόρους να αναζητούν και να διασταυρώνουν σημαντικές στιγμές της δίκης χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθήσουν αρκετές ώρες βιντεοσκοπήσεων.

Γιατί είναι ζωτικής σημασίας η μεταγραφή στο νομικό σύστημα;

Η απομαγνητοφώνηση είναι ζωτικής σημασίας στο νομικό σύστημα, διότι εγγυάται ένα αξιόπιστο αρχείο των δικαστικών διαδικασιών, ακριβέστερο από τις σημειώσεις που γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Η νομική μεταγραφή είναι επίσης ένα εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου, καθώς χωρίς αυτό ο δικηγόρος ή ο δικηγόρος πρέπει να παρακολουθήσει την εγγραφή του βίντεο αρκετές φορές για να ελέγξει τι συνέβη και να εντοπίσει συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα νομικά αντίγραφα είναι μια έγκυρη μορφή αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο, που τεκμηριώνει όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ή της κατάθεσης, έτσι ώστε οι μάρτυρες να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά για να υποστηρίξουν την κατάθεσή τους. Οι δικηγόροι κατηγορίας είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν νομικά αντίγραφα για να αμφισβητήσουν τις καταθέσεις των μαρτύρων από την πλευρά της υπεράσπισης και οι συνήγοροι υπεράσπισης μπορούν να χρησιμοποιήσουν νομικά αντίγραφα για να αμφισβητήσουν τις καταθέσεις μαρτύρων από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής.

Οι ψηφιακές κλίμακες δικαιοσύνης συμβολίζουν την ακρίβεια στις υπηρεσίες νομικής μεταγραφής.
Βελτιστοποιήστε τις νομικές ροές εργασίας με ακριβή τεχνολογία μεταγραφής.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή υπηρεσιών μεταγραφής για νομικές πρακτικές;

Η σωστή υπηρεσία μεταγραφής για νομικούς επαγγελματίες απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργώντας κείμενο σε λίγα λεπτά, το οποίο είναι αναζητήσιμο, επεξεργάσιμο και κοινόχρηστο. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό νομικής μεταγραφής μειώνει το κόστος και το χρόνο που δαπανάται για τη μεταγραφή στο μισό.

Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή υπηρεσιών μεταγραφής για νομικές πρακτικές παρατίθενται παρακάτω.

1 Νομική συμμόρφωση στη μεταγραφή

Οι ανθρώπινοι μεταγραφείς χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση για να εργαστούν σε δικαστήριο, όπως η διαπίστευση Certified Legal Transcriptionist (CLT) από την Αμερικανική Ένωση Ηλεκτρονικών Δημοσιογράφων και Μεταγραφέων (AAERT).

Οι άδειες μεταγραφής δείχνουν ότι ο κάτοχος έχει βαθιά γνώση της νομικής ορολογίας, των διαδικασιών και των δικαστικών πολιτικών. Τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθεί το νόμιμο λογισμικό μεταγραφής σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη και όχι με τον τρόπο απόδοσης της εφαρμογής.

2 Ακρίβεια στη νομική ορολογία

Κάθε Word είναι σημαντική στη νομική γλώσσα, επομένως το λογισμικό νομικής μεταγραφής πρέπει να είναι 100% ακριβές για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις, παρερμηνείες ή νομικές διαφορές. Το τυπικό λογισμικό μεταγραφής δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη νομική ορολογία, με αποτέλεσμα σφάλματα στη μεταγραφή.

Ορισμένοι επαγγελματίες μεταγραφείς χρησιμοποιούν γενικό λογισμικό μεταγραφής για να δημιουργήσουν ένα προσχέδιο μεταγραφής το οποίο επεξεργάζονται για λάθη ή λέξεις που λείπουν, αλλά αυτό ακυρώνει τον σκοπό της χρήσης ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για αυτήν την εργασία.

Η νομική γλώσσα είναι τόσο περίπλοκη που οποιοδήποτε μικρό λάθος στη μεταγραφή διατρέχει τον κίνδυνο να αλλάξει σημαντικά το νόημα του κειμένου. Το λογισμικό νομικής μεταγραφής εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει νομικούς όρους, συντομογραφίες και συγκεκριμένες διατυπώσεις για τον κλάδο σε λίγα λεπτά, σε σύγκριση με τα χρόνια εκπαίδευσης και αρκετές ημέρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής που απαιτείται από έναν ανθρώπινο συγγραφέα.

3 Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά για νομικές ανάγκες

Ορισμένα λογισμικά νομικής μεταγραφής περιλαμβάνουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτοματοποιημένη χρονοσήμανση, αναγνώριση ομιλητή και συγχρονισμό του κειμένου με την εγγραφή βίντεο, γεγονός που διευκολύνει τους νομικούς επαγγελματίες να πλοηγηθούν στο έγγραφο.

Το αυτοματοποιημένο λογισμικό μεταγραφής για δικηγόρους συνοδεύεται από ενσωματωμένα λεξικά που περιέχουν τους νομικούς όρους και φράσεις που σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους δικαίου , όπως ποινικό, αστικό ή διοικητικό για να διασφαλιστεί ότι μεταγράφονται με ακρίβεια.

4 Εξοικονόμηση χρόνου για επαγγελματίες νομικούς

Το λογισμικό νομικής μεταγραφής πρέπει να είναι διαισθητικό και απλό στη χρήση, έτσι ώστε οι νομικοί επαγγελματίες να είναι εύκολα σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόγραμμα και να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν αμέσως. Ο σκοπός του λογισμικού νομικής μεταγραφής είναι να επιταχύνει τη διαδικασία απομαγνητοφώνησης των δικαστικών διαδικασιών, η οποία είναι συχνά μακρά και επαναλαμβανόμενη.

5 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των νομικών πληροφοριών

Η εμπιστευτικότητα είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό ζήτημα κατά την επιλογή ενός λογισμικού νομικής μεταγραφής. Οι επαγγελματίες νομικοί ασχολούνται καθημερινά με έναν τεράστιο όγκο ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές για χάρη των πελατών τους, επομένως οι υπηρεσίες μεταγραφής για δικηγόρους λαμβάνουν επιπλέον μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.

Τα ειδικά λογισμικά νομικής μεταγραφής χρησιμοποιούν προστασία με κωδικό πρόσβασης, κρυπτογράφηση δεδομένων από άκρο σε άκρο και αποθήκευση cloud για να εξασφαλίσουν πλήρες απόρρητο των πληροφοριών των χρηστών τους και να αποτρέψουν παραβιάσεις δεδομένων. Το λογισμικό νομικής μεταγραφής τηρεί αυστηρές πολιτικές απορρήτου, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τις κριτικές των χρηστών. Είναι ζωτικής σημασίας το νόμιμο λογισμικό μεταγραφής να συμμορφώνεται με τα πρότυπα του κλάδου, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο οποίος περιορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο οι εταιρείες είναι σε θέση να αποθηκεύουν δεδομένα και για ποιες χρήσεις.

Η αποθήκευση στο cloud είναι δημοφιλής για ευαίσθητα αρχεία μεταγραφής που περιέχουν πληροφορίες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ατόμου, επειδή είναι πιο ασφαλές. Η αποθήκευση στο cloud προσφέρει περισσότερη προστασία προσωπικών δεδομένων, επειδή δημιουργείται αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να χρειάζεται να εξετάσει κανείς τα δεδομένα για να το κάνει. Είναι φθηνότερο να επεκτείνετε την αποθήκευση στο cloud από το να αγοράσετε πρόσθετες συσκευές αποθήκευσης για να φιλοξενήσετε ένα αναπτυσσόμενο έργο.

6 Φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα νομικής συνεργασίας

Οι επαγγελματίες νομικοί επωφελούνται από εργαλεία μεταγραφής που τους επιτρέπουν να μοιράζονται εύκολα αρχεία μεταγραφής μεταξύ της ομάδας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, επισημάνσεων ή σημειώσεων που κάνουν στο κείμενο. Το λογισμικό νομικής μεταγραφής που υποστηρίζει πολλούς χρήστες που έχουν πρόσβαση στην ίδια μεταγραφή ταυτόχρονα επιτρέπει τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δικηγόρων, paralegals και νομικών βοηθών. Οι δυνατότητες συνεργασίας στα εργαλεία νομικής μεταγραφής επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες, είτε εργάζονται από το σπίτι εφάπαξ είτε εδρεύουν σε διαφορετική πόλη.

Το λογισμικό νομικής μεταγραφής έχει συνήθως ελέγχους πρόσβασης και δικαιώματα που περιορίζουν τους χρήστες που μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να σχολιάσουν μια μεταγραφή, για να εγγυηθούν ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες είναι προσβάσιμες μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

7 Επεκτασιμότητα για αυξανόμενες νομικές ανάγκες

Το αυτοματοποιημένο λογισμικό μεταγραφής χρησιμοποιεί αποθήκευση στο cloud επειδή είναι σε θέση να χειριστεί μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από την τοπική αποθήκευση και δεν απαιτεί από τους χρήστες να αγοράσουν πρόσθετο υλικό για έργα μεταγραφής μεγάλης κλίμακας ή για να φιλοξενήσουν πολλές τρέχουσες υποθέσεις.

Οι δικηγορικές εταιρείες δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πότε θα χρειαστεί να κλιμακώσουν την αποθηκευτική τους ικανότητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η αποθήκευση στο cloud είναι ευέλικτη, καθώς τους επιτρέπει να αυξήσουν ή να μειώσουν τον αποθηκευτικό τους χώρο. Η αποθήκευση στο cloud είναι λιγότερο δαπανηρή για τους επαγγελματίες νομικούς από την επένδυση σε επιτόπια τοπική αποθήκευση, καθώς είναι σε θέση να προσαρμόσουν το ποσό που πληρώνουν ανά πάσα στιγμή.

Κλίμακες δικαιοσύνης πάνω από γραφειοκρατία με ένα χέρι ρομπότ που προτείνει αυτοματοποιημένη μεταγραφή για νομικά έγγραφα.
Εξισορροπήστε τον νομικό φόρτο εργασίας με τις ακριβείς υπηρεσίες μεταγραφής, προσαρμοσμένες για δικηγόρους.

8 Κριτικές και αναφορές από δικηγόρους

Είναι σημαντικό να ελέγξετε τις μαρτυρίες πελατών για να δείτε εάν άλλοι χρήστες βρίσκουν το πρόγραμμα ακριβές, αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση πριν αγοράσουν ένα νόμιμο λογισμικό μεταγραφής. Οι επαγγελματίες νομικοί θα πρέπει να εξετάσουν την ακρίβεια του λογισμικού μεταγραφής όσον αφορά το πόσο καλά χειρίζεται τη νομική ορολογία και τους διαφορετικούς ομιλητές, καθώς αυτό καθορίζει πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσουν στην επεξεργασία της τελικής μεταγραφής.

Οι αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων του λογισμικού νομικής μεταγραφής χρησιμεύουν ως βασικές πηγές πληροφοριών, επιτρέποντας στους υποψήφιους χρήστες να δουν τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά και τα μέτρα ασφαλείας που προσφέρει κάθε λογισμικό. Αυτές οι κριτικές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσο απλό είναι το λογισμικό στη χρήση και τις διαθέσιμες επιλογές για συνεργασία. Τα λογισμικά μεταγραφής για δικηγόρους υποστηρίζουν μερικές φορές την ενοποίηση με άλλα νομικά εργαλεία, όπως συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και βάσεις δεδομένων.

9 Ειδική υποστήριξη πελατών για επαγγελματίες νομικούς

Το λογισμικό νομικής μεταγραφής επεξεργάζεται ευαίσθητες πληροφορίες, έτσι ώστε οι χρήστες να επωφελούνται από 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα υποστήριξη πελατών με την οποία μπορούν να επικοινωνήσουν σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών. Η υποστήριξη πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τους χρήστες λογισμικού νομικής μεταγραφής που χρειάζονται βοήθεια για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το πλήρες φάσμα των λειτουργιών.

10 Δομή κόστους ευθυγραμμισμένη με τους νόμιμους προϋπολογισμούς

Η χρήση νόμιμου λογισμικού μεταγραφής είναι φθηνότερη από την πρόσληψη ενός ανθρώπινου μεταγραφέα που κυμαίνεται από 0.10 $ έως 0.25 $ ανά λεπτό. Το κόστος εξαρτάται από τη διάρκεια του ήχου, τον θόρυβο του περιβάλλοντος, τον αριθμό των ηχείων και πόσο γρήγορα ο χρήστης χρειάζεται την παραγγελία.

Οι νομικές υπηρεσίες μεταγραφής έχουν συχνά ανταγωνιστικές τιμές και επιλογές αναβάθμισης σε ανθρώπινη μεταγραφή σε υψηλότερη τιμή. Λάβετε υπόψη την αξία για τα χρήματα του εργαλείου όταν επιλέγετε ένα λογισμικό μεταγραφής για νομικούς σκοπούς για να διασφαλίσετε ότι ταιριάζει στον προϋπολογισμό.

Μια οπτική μεταφορά για την επιλογή υπηρεσιών μεταγραφής με επίκεντρο τον δικηγόρο που διαθέτουν τη διεπαφή Transkriptor.
Βελτιστοποιήστε τη νομική πρακτική με ασφαλείς και ακριβείς υπηρεσίες μεταγραφής στο Transkriptor.

Transkriptor Παρέχει αυτοματοποιημένη μεταγραφή για δικηγόρους

Το Transkriptor είναι μια ισχυρή επιλογή για νομικούς επαγγελματίες, επειδή εγγυάται την ακρίβεια.

Transkriptor είναι ένα ισχυρό εργαλείο που εγγυάται εξαιρετική ακρίβεια, τουλάχιστον 99%. Transkriptor προσφέρει εκτεταμένη γλωσσική υποστήριξη σε περισσότερες από 100 γλώσσες, εργαλεία συνεργασίας, αναγνώριση ομιλητή, συγχρονισμό του κειμένου με βίντεο.

Transkriptor ενθαρρύνει τους χρήστες του να στέλνουν email στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για τυχόν ανησυχίες. Η ομάδα φημίζεται για τις άμεσες απαντήσεις και τη δέσμευσή της για την ικανοποίηση των πελατών. Transkriptor, επίσης, προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές χωρίς κρυφές χρεώσεις, καθιστώντας την μια οικονομικά αποδοτική λύση νομικής μεταγραφής για δικηγορικά γραφεία όλων των μεγεθών. Δοκιμάστε το τώρα!

Συχνές ερωτήσεις

Ο νόμιμος χρόνος μεταγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μήκος του αρχείου, συνήθως διαρκεί ώρες ή αρκετές ημέρες. Ωστόσο, χρειάζεται το ήμισυ του συνολικού αρχείου για Transkriptor.

Ναι, Transkriptor μπορούν να διαφοροποιήσουν μεταξύ πολλών ομιλητών σε ένα νομικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους για τον εντοπισμό και τον διαχωρισμό των διαλόγων διαφορετικών ομιλητών στη μεταγραφή.

Οι υπηρεσίες μεταγραφής, όπως Transkriptor ενημερώνουν τακτικά τα συστήματά τους για να συμπεριλάβουν νέες νομικές ορολογίες, συχνά χρησιμοποιώντας προσαρμόσιμα λεξικά για συγκεκριμένους νομικούς όρους.

Οι αξιόπιστες υπηρεσίες μεταγραφής διασφαλίζουν την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο και τηρούν αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων όπως GDPR.

Κοινοποίηση δημοσίευσης

Μετατροπή ομιλίας σε κείμενο

img

Transkriptor

Μετατρέψτε τα αρχεία ήχου και βίντεο σε κείμενο