Ako napísať VoiceOver skript?

YouTube služba Video to Text zobrazená s tlačidlom prehrávania a ikonami dokumentu.
Naučte sa písať VoiceOver skripty pomocou našich praktických tipov a techník.

Transkriptor 2024-01-17

Video a zvuk sa často vytvárajú oddelene, pričom video sa najprv nahráva a VoiceOver alebo rozprávanie sa vytvára až potom, keď sa vykoná úprava a je hotový produkt.

Hlasové komentáre sa používajú na rôzne účely a typy videí a ak je to niečo, čo musíte urobiť, musíte si byť vedomí nuancií práce. Prvá vec, ktorú treba pochopiť, je, že východiskovým bodom je vytvoriť VoiceOver skript na čítanie.

Aby som vám pomohol, vytvoril som jednoduchého sprievodcu, ako napísať hlasový skript, aby ste mohli začať.

Umelecké zobrazenie mikrofónov, slúchadiel a zvukových vĺn symbolizujúcich zvukový prepis.
Vytvárajte pôsobivé hlasové komentáre pomocou skriptov, ktoré rezonujú – prepis na text je jednoduchý.

Pochopenie účelu a publika

Pred vložením pera na papier alebo prstov na klávesnicu musíte pochopiť účel VoiceOver a zamýšľané publikum.

Čo je cieľom VoiceOverz hľadiska účelu? Poskytujete komediálne rozprávanie videa? Možno píšete VoiceOver pre dokument o prírode alebo spravodajskú funkciu. Pochopením obsahu videa a potreby VoiceOver môžete pribiť tón a štýl písania.

Pokiaľ ide o publikum, premýšľajte o tom, kto pravdepodobne bude sledovať video alebo produkciu. Možno je to rozprávanie pre detské video? Alebo je to vzdelávacie video pre stredoškolákov? Poznaním publika môžete zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť VoiceOver a uistiť sa, že použitý jazyk a tón sú vhodné pre zamýšľanú demografickú skupinu.

Stanovenie tónu a štýlu

So všetkým týmto porozumením, ktoré sme sa naučili vyššie, ho potom musíte uviesť do praxe a použiť informácie na písanie. Môžete tiež prepísať z videa na text , ak je vo videozázname nejaký existujúci zvuk, aby ste mohli bez problémov pracovať so skriptom.

Tón a štýl musia vždy odrážať účel VoiceOver a video obsahu. Ak by ste napríklad písali VoiceOver pre dokument o závažnom trestnom čine, nezahrnuli by ste nadmernú dávku humoru.

Napíšte skript pre hovorené slová

Môže to znieť trochu mätúco, ale predpoklad je jednoduchý. Váš VoiceOver skript by mal odrážať to, ako ľudia hovoria v konverzácii, a nemal by znieť ako esej.

Je faktom, že hovoríme neuveriteľne odlišne v porovnaní s tým, ako píšeme, a ak to nevyužijete vo svojich VoiceOver skriptoch, môžu byť obzvlášť nudné.

Najprv napíšte vetu a potom ju prečítajte, akoby ste ju hovorili prirodzene v rozhovore s niekým. Pravdepodobne existuje rozdiel a mali by ste ho použiť na vytvorenie VoiceOver , ktorý znie prirodzene a nie je napísaný.

Štruktúrovanie skriptu VoiceOver

Štruktúra hlasových komentárov je často diktovaná videoobsahom, ale to neznamená, že nemôžete segmentovať VoiceOver. Vytvorením jasne definovanej štruktúry môžete skutočne rozbiť skript a uľahčiť jeho písanie.

Vo väčšine prípadov VoiceOver obsahuje rozsiahly úvod, ktorý vysvetľuje predpoklad a to, čo sa deje. Prevažná časť VoiceOver potom zvyčajne opisuje obsah alebo rozpráva príbeh a môže skončiť záverom - podobne ako esej.

Zváženie načasovania a tempa

VoiceOver musí byť počuteľný a ľahko pochopiteľný a kľúčom k tomu je načasovanie a tempo. Nemôžete sa ponáhľať VoiceOver a hovoriť rýchlosťou 100 km / h - účinok bude katastrofálny a VoiceOver sa pravdepodobne nezmestí do videoobsahu.

Ak to chcete zohľadniť vo svojom VoiceOver skripte, môžete si urobiť poznámky pod čiarou a zahrnúť časť o tempe a načasovaní, ak nie ste tiež rečníkom. Tiež sa nebojte použiť pokyny v zátvorkách, ako napríklad (urobte si dramatickú pauzu ).

Tempo musí tiež zodpovedať tónu, takže v niektorých prípadoch môže existovať priestor pre rýchlejšiu reč, dramatizáciu alebo rôznu intonáciu v závislosti od publika, obsahu a účelu VoiceOver.

Používateľ používajúci prenosný počítač s ikonami symbolizujúcimi časový manažment a produktivitu.
Optimalizujte pracovný tok VoiceOver skriptu pomocou nástrojov, ktoré prinášajú efektivitu.

Zarovnanie skriptu s vizuálmi

Aj keď je tempo dôležité, v konečnom dôsledku musí byť váš VoiceOver skript v súlade s videoobsahom! Nie je dobré písať krátku vetu, ktorá sa dá prečítať za pár sekúnd, keď sa má zarovnať napríklad s rozsiahlym leteckým záberom, ktorý trvá 20 sekúnd.

V ideálnom prípade by ste sa nemali pokúšať písať svoje VoiceOver vo vákuu, tj bez toho, aby ste sledovali zábery a mali ich po ruke, keď píšete. Mal by to byť dvojitý prístup, kde neustále odkazujete na video a sledujete zábery, aby ste sa uistili, že váš VoiceOver skript plynie prirodzene a zapadá do vizuálu.

Staňte sa odborníkom na VoiceOver s týmito jednoduchými tipmi

Dúfam, že vám táto príručka o tom, ako napísať hlasový skript, bola užitočná. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie a prvých pár napísaných nemusí byť dokonalých. Ako však postupujete, proces sa stáva prirodzeným a podľa toho sa naučíte prispôsobiť svoje písanie pre zvuk.

Často kladené otázky

Transkriptor môže byť použitý na prepis existujúceho zvukového alebo obrazového obsahu, ktorý potom môže slúžiť ako základ alebo referencia pre písanie scenárov. Pomáha presne zachytiť hovorené dialógy a poskytuje textovú verziu, ktorú je možné upraviť alebo vylepšiť tak, aby vytvorila leštený VoiceOver skript.

Ak chcete zlepšiť prirodzený tok, napíšte skript, akoby ste s niekým hovorili priamo. Prečítajte si ho nahlas, aby ste sa uistili, že znie konverzačne. Vyhnite sa zložitým vetám a žargónu a používajte prechody na plynulé spájanie nápadov. Zahrňte pauzy a dôraz tam, kde je to potrebné, aby odrážali prirodzené rečové vzorce.

Kľúčovým rozdielom je konverzačný tón a štruktúra. Písanie pre hovorenie by malo byť neformálnejšie a prirodzenejšie, napodobňujúce to, ako ľudia hovoria. Často zahŕňa kratšie vety a osobnejší, pútavejší štýl, na rozdiel od formálneho písania, ktoré môže byť zložitejšie a menej priame.

Určite tón zvážením účelu videa a jeho publika. Napríklad scenár firemného tréningového videa môže mať profesionálny a informatívny tón, zatiaľ čo scenár pre detskú show by bol hravejší a energickejší. Vždy zosúlaďte tón s posolstvom a očakávaniami publika.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text