Co je to právní přepis?

Služby přepisu právních textů předvedené profesionálem se sluchátky v právnické knihovně.
Překonejte tradiční psaní poznámek pomocí služeb přepisu právních textů

Transkriptor 2023-04-26

Právní přepis zahrnuje převod zvukových nebo obrazových záznamů soudních jednání, jako jsou soudní jednání, výpovědi, výslechy nebo jiná soudní řízení, do písemného přepisu. Přepisy se pak používají k různým účelům, včetně právní dokumentace, referencí a evidence.

Proces přepisu právních záznamů obvykle zahrnuje poslech zvukového záznamu nebo videa a přepis mluvených slov do textu. Následná úprava a korektura přepisu, aby byla zajištěna jeho přesnost a úplnost. Právní přepisovatelé musí být obeznámeni s právní terminologií a mít vynikající poslechové, psací a korektorské dovednosti, aby mohli vytvářet vysoce kvalitní přepisy v reálném čase, které jsou vhodné pro právní použití.

Jak používat právní přepis?

Právní přepisy slouží k převodu mluvených právních jednání, jako jsou soudní jednání, výpovědi nebo rozhodčí řízení, do písemné podoby. Zde je několik kroků, které je třeba dodržet, abyste mohli využít služeb přepisu právních dokumentů:

 • Vyberte si renomovanou službu pro přepis právních dokumentů: Hledejte spolehlivou a zkušenou právní přepisovací službu nebo společnost, která se specializuje na právní přepisy. Zkontrolujte si jejich recenze, pověření a přesnost přepisů.
 • Nahrajte své zvukové nebo video soubory: Jakmile si vyberete službu přepisu, nahrajte své audio nebo video soubory na její zabezpečenou online platformu. Ujistěte se, že vaše soubory jsou vysoce kvalitní a že zvuk je čistý a bez šumu v pozadí. Tyto soubory se týkají všeho, co souvisí s právem, a mohou zahrnovat právní poznámky, podání, návrhy, korespondenci, výpovědi a další.
 • Zadejte své požadavky: Uveďte své požadavky na přepis, jako je formát, doba vyhotovení a případné specifické formátování nebo citační styly, které je třeba dodržet u soudních jednání a svědectví.
 • Zkontrolujte a upravte přepisy: Jakmile jsou přepisy hotové, pečlivě je zkontrolujte z hlediska správnosti a úplnosti. Pokud zjistíte nějaké chyby nebo opomenutí, sdělte je přepisovatelské službě a požádejte o opravu. Přepis videa a zvuku musí být bezchybný, protože se jedná o právní oblast.
 • Zaplatit za služby: Po přezkoumání a převzetí přepisů zaplaťte za služby podle dohodnutých sazeb.

Jak si vybrat nejlepší právní přepisovací službu?

 • Přesnost: Přesnost je při přepisu právních dokumentů zásadní. Proto byste se měli ujistit, že služba, kterou jste si vybrali, má vysokou úroveň přesnosti. Hledejte službu, která zaručuje alespoň 99% přesnost.
 • Doba realizace: V právních záležitostech je čas velmi důležitý. Proto je třeba zajistit, aby přepisovatelská služba dodala přepisy v přiměřené lhůtě. Hledejte službu, která nabízí rychlé zpracování, aniž by byla ohrožena přesnost.
 • Odborné znalosti a zkušenosti: Hledejte přepisovatelskou službu, která se specializuje na přepis právních jednání a má zkušenosti s přepisem právních jednání, jako jsou výpovědi, soudní jednání a arbitráže. Služba s týmem zkušených a kvalifikovaných přepisovatelů poskytuje vysoce kvalitní a přesné přepisy.
 • Důvěrnost: Soudní řízení často obsahují citlivé a důvěrné informace. Proto je třeba zajistit, aby služba přepisu zachovávala důvěrnost informací. Hledejte službu, která má spolehlivá bezpečnostní opatření a přísné zásady důvěrnosti.
 • Ceny: Porovnejte ceny různých služeb přepisu právních dokumentů. Pak si vyberte takovou, která nabízí konkurenceschopné ceny, aniž by byla ohrožena kvalita přepisů.
 • Zákaznická podpora: Hledejte službu, která nabízí vynikající zákaznickou podporu a má k dispozici specializovaný tým zákaznické podpory, který zodpoví všechny vaše dotazy a připomínky.
právník píše

Kdo využívá služby přepisu právních dokumentů?

Právní přepisy často využívají advokátní kanceláře, soudní zapisovatelé, právní profesionálové a další podniky nebo jednotlivci, kteří potřebují přesné a spolehlivé právní přepisy. Právní profesionálové, ať už jsou to advokátní koncipienti, advokáti, korporace nebo advokátní kanceláře, potřebují přístup k právním přepisům. Tyto služby poskytují specializované přepisovatelské společnosti nebo jednotliví přepisovatelé na volné noze, kteří mají odborné znalosti právní terminologie a formátování.

Co je právní přepisovatel?

Právní přepisovatel je profesionál, který se specializuje na přepisování soudních řízení. Může se jednat o soudní jednání, výpovědi a rozhodčí řízení v písemné formě. Právní přepisovatelé poslouchají zvukové nebo obrazové záznamy soudních jednání a převádějí je do písemných přepisů.

Jaké dovednosti by měli mít právní přepisovatelé?

Právní přepisovatelé musí mít výborné schopnosti naslouchat a psát na klávesnici. V zájmu přepisu by také měli důkladně znát právní terminologii a postupy. Musí být schopni přesně přepsat soudní jednání, včetně všech mluvených slov, neverbálních náznaků a poznámek. Kromě toho musí přepisovatelé znát právní citační styly, formátování a další požadavky specifické pro právní odvětví.

Kde pracují právní přepisovatelé?

Právní přepisovatelé pracují pro advokátní kanceláře, agentury soudního zpravodajství, přepisovatelské služby nebo jako nezávislí dodavatelé a externisté. Mohou také potřebovat znát pravidla a předpisy, kterými se řídí soudní řízení v jejich jurisdikci.

Je lepší spolupracovat s přepisovateli, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Budou tedy pracovat s citlivými informacemi a míra přesnosti je klíčová, zejména u soudních přepisů.

Jak fungují přepisovací služby?

Služby přepisu fungují tak, že převádějí zvukové nebo video nahrávky do písemných dokumentů. Zde jsou uvedeny obecné kroky procesu přepisu:

 1. Nahrávání zvukových souborů/video souborů: Klient nahraje své zvukové nahrávky nebo video soubory na zabezpečenou platformu poskytovatele přepisu.
 2. Přiřazení úlohy přepisu: Poskytovatel přepisovatelských služeb zadá přepis profesionálnímu přepisovateli. Tento přepisovatel by měl mít odborné znalosti v dané oblasti.
 3. Proces přepisu: Přepisovatel si poslechne zvukový nebo obrazový záznam. Poté vyťuká mluvená slova s časovými značkami a poznámkami podle potřeby.
 4. Korektury a úpravy: Přepisovatel zkontroluje přesnost, srozumitelnost a úplnost přepisu a provede potřebné úpravy a revize.
 5. Kontrola kvality: Poskytovatel přepisu provede kontrolu kvality přepisu, aby se ujistil, že přepis splňuje požadované standardy přesnosti, formátování a doručení.
 6. Doručení přepisů: Poskytovatel přepisu dodá klientovi přepisy v dohodnutém formátu. Tento formát může být Word , PDF nebo jiné formáty souborů.
 7. Recenzování a editace: Klient zkontroluje správnost a úplnost přepisů a provede případné úpravy nebo revize.
 8. Platba: Klient platí za přepisovatelské služby podle dohodnutých sazeb.

Často kladené otázky

Outsourcingem přepisu se rozumí najímání externí přepisovatelské společnosti, která se stará o přepis zvukových nebo obrazových záznamů. Tím se snažíme odlehčit klientovi, který nemusí mít čas nebo prostředky na přepisování nahrávek vlastními silami.

Doslovný přepis je typ přepisu, při kterém přepisovatel zapíše každé slovo, které je na zvukovém nebo obrazovém záznamu řečeno, včetně všech výplňových slov, falešných začátků, opakování a dalších neverbálních zvuků.

Vymáhání práva je činnost a postupy různých státních orgánů, organizací a jednotlivců, jejichž cílem je udržovat veřejný pořádek, prosazovat zákony a předcházet trestné činnosti.

Soudní stenografové jsou profesionálové, kteří přepisují soudní jednání, například soudní jednání, výpovědi a další právní události. Pomocí specializovaného vybavení a softwaru zachycují a zaznamenávají mluvená slova a následně je přepisují do písemných dokumentů. Soudní stenografové musí mít výborné schopnosti psaní na klávesnici, znalost právní terminologie a postupů a také schopnost rychlé a přesné práce.

Mohou pracovat pro advokátní kanceláře, soudy nebo jiné právní organizace a jejich zápisy se často používají jako oficiální záznamy o soudních řízeních. V některých jurisdikcích jsou soudní stenografové známí také jako soudní zapisovatelé.

Sdílet příspěvek

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text