Vad är en juridisk transkriptionstjänst?

Juridiska transkriptionstjänster som presenteras av ett proffs med hörlurar i ett juridiskt bibliotek.
Överträffa traditionellt antecknande med juridiska transkriptionstjänster

Transkriptor 2023-04-26

Juridiska transkriptionstjänster innebär att ljud- eller videoinspelningar av rättsliga förfaranden, såsom domstolsförhandlingar, vittnesmål, förhör eller andra rättsliga förfaranden, omvandlas till skriftliga transkriptioner. Utskrifterna används sedan för en mängd olika ändamål, inklusive juridisk dokumentation, referens och registerhållning.

Processen för juridisk transkription innebär vanligtvis att man lyssnar på det inspelade ljudet eller videon och transkriberar de talade orden till text. Därefter redigering och korrekturläsning av utskriften för att säkerställa att den är korrekt och fullständig. Juridiska transkriberare måste vara bekanta med juridisk terminologi och ha utmärkt förmåga att lyssna, skriva och korrekturläsa för att producera högkvalitativa realtidstranskriptioner som är lämpliga för juridiskt bruk.

Hur använder man juridiska transkriptionstjänster?

Juridiska transkriptionstjänster används för att omvandla muntliga rättsliga förfaranden, såsom domstolsförhandlingar, vittnesmål eller skiljedomsförhandlingar, till skriftlig form. Här är några steg att följa för att använda juridiska transkriptionstjänster:

 • Välj en välrenommerad juridisk transkriptionstjänst: Leta efter en pålitlig och erfaren juridisk transkriptionstjänst eller ett juridiskt transkriptionsföretag som är specialiserat på juridiska transkriptioner. Kontrollera deras omdömen, referenser och hur korrekta deras transkriptioner är.
 • Ladda upp dina ljud- eller videofiler: När du har valt en juridisk transkriptionstjänst laddar du upp dina ljud- eller videofiler till deras säkra onlineplattform. Se till att dina filer är av hög kvalitet och att ljudet har tydlig diktering och är fritt från bakgrundsljud. Dessa filer innehåller allt som har med juridik att göra och kan omfatta promemorior, inlagor, yrkanden, korrespondens, vittnesmål med mera.
 • Ange dina krav: Ange dina krav på transkriberingen, t.ex. format, leveranstid och eventuella särskilda formaterings- eller citatstilar som du behöver följa för domstolsförhandlingar och vittnesmål.
 • Granska och redigera utskrifterna: När utskrifterna är klara ska du granska dem noggrant för att se om de är korrekta och fullständiga. Om du hittar några fel eller utelämnanden, meddela dem till transkriptionstjänsten och begär revideringar. Video- och ljudtranskription måste vara felfri eftersom det är ett juridiskt område.
 • Betala för tjänsterna: När du har granskat och godkänt utskrifterna ska du betala för tjänsterna enligt de överenskomna priserna.

Hur väljer man den bästa juridiska transkriptionstjänsten?

 • Noggrannhet: Noggrannhet är avgörande när det gäller juridisk transkription. Du bör därför se till att den tjänst du väljer har en hög noggrannhetsnivå. Leta efter en tjänst som garanterar minst 99 % noggrannhet.
 • Handläggningstid: Tiden är av avgörande betydelse i juridiska ärenden. Därför bör du se till att transkriberingstjänsten levererar utskrifterna inom en rimlig tidsram. Leta efter en tjänst som erbjuder en snabb handläggningstid utan att kompromissa med noggrannheten.
 • Expertis och erfarenhet: Leta efter en juridisk transkriptionstjänst som är specialiserad på juridisk transkription och har erfarenhet av att transkribera rättsliga förfaranden som depositioner, domstolsförhandlingar och skiljeförfaranden. Service med ett team av erfarna och kvalificerade transkriberare levererar högkvalitativa och korrekta transkriptioner.
 • Konfidentialitet: Rättsliga förfaranden innehåller ofta känslig och konfidentiell information. Därför vill du se till att transkriptionstjänsten upprätthåller konfidentialiteten för informationen. Leta efter en tjänst som har robusta säkerhetsåtgärder och en strikt sekretesspolicy.
 • Prissättning: Jämför prissättningen för olika juridiska transkriptionstjänster. Välj sedan en som erbjuder konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten på utskrifterna.
 • Kundtjänst: Leta efter en tjänst som erbjuder utmärkt kundsupport, med ett dedikerat kundsupportteam som finns tillgängligt för att svara på eventuella frågor eller problem du kan ha.
advokat skriver

Vem använder sig av juridiska transkriptionstjänster?

Juridiska transkriptionstjänster används ofta av advokatbyråer, domstolsreportrar, jurister och andra företag eller privatpersoner som behöver korrekta och tillförlitliga juridiska transkriptioner. Jurister, oavsett om de är paralegals, advokater, företag eller advokatbyråer, behöver tillgång till juridiska transkriptionstjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av specialiserade transkriptionsföretag eller enskilda frilansande transkriberare som har expertis inom juridisk terminologi och formatering.

Vad är en juridisk transkriptionist?

En juridisk transkriberare är en yrkesman som är specialiserad på att transkribera rättsliga förfaranden. Det kan röra sig om skriftliga domstolsförhandlingar, vittnesmål och skiljeförfaranden. Juridiska transkriberare lyssnar på ljud- eller videoinspelningar av rättsliga förfaranden och omvandlar dem till skriftliga utskrifter.

Vilka färdigheter bör juridiska transkriptionister ha?

Juridiska transkriberare måste ha utmärkt förmåga att lyssna och skriva. De bör också ha en grundlig förståelse för juridisk terminologi och förfaranden för transkriptionsprocessens skull. De måste kunna transkribera rättsliga förfaranden på ett korrekt sätt, inklusive alla talade ord, icke-verbala signaler och anteckningar. Dessutom måste juridiska transkriberare vara bekanta med juridiska citatstilar, formatering och andra krav som är specifika för den juridiska branschen.

Var arbetar juridiska transkriptionister?

Juridiska transkriberare arbetar för advokatbyråer, domstolar, transkriberingstjänster eller som oberoende entreprenörer och frilansare. De kan också behöva känna till de regler och förordningar som styr rättsliga förfaranden i deras jurisdiktion.

Det är bättre att arbeta med transkriberare som har många års erfarenhet. De kommer alltså att hantera känslig information och noggrannheten är avgörande, särskilt för domstolsutskrifter.

Hur fungerar transkriptionstjänster?

Transkriptionstjänster innebär att ljud- eller videoinspelningar omvandlas till skriftliga dokument. Här är de allmänna stegen i transkriberingsprocessen:

 1. Uppladdning av ljudfiler/videofiler: Klienten laddar upp sina ljudinspelningar eller videofiler till transkriptionstjänstleverantörens säkra plattform.
 2. Tilldelning av transkriptionsjobbet: Leverantören av transkriptionstjänsten tilldelar transkriptionsjobbet till en professionell transkriberare. Denna transkriberare bör ha expertis inom det relevanta ämnesområdet.
 3. Transkriberingsprocessen: Transkriptionisten lyssnar på ljud- eller videoinspelningarna. Sedan skriver du ut de talade orden, med tidsstämplar och anteckningar efter behov.
 4. Korrekturläsning och redigering: Transkriptionisten granskar utskriften med avseende på noggrannhet, tydlighet och fullständighet och gör nödvändiga redigeringar och revideringar.
 5. Kvalitetskontroll: Leverantören av transkriptionstjänsten utför en kvalitetskontroll av utskriften för att säkerställa att den uppfyller de önskade standarderna för noggrannhet, formatering och leverans.
 6. Leverans av avskrifterna: Leverantören av transkriptionstjänster levererar utskrifterna till klienten i det överenskomna formatet. Detta format kan vara Word , PDF eller andra filformat.
 7. Granskning och redigering: Kunden granskar utskrifterna för att säkerställa att de är korrekta och fullständiga och gör eventuella nödvändiga ändringar eller revideringar.
 8. Betalning: Kunden betalar för transkriptionstjänsterna enligt de överenskomna priserna.

Vanliga frågor

Outsourcing av transkribering innebär att man anlitar ett tredjepartsföretag för att hantera transkriberingen av ljud- eller videoinspelningar. Detta görs för att avlasta kunden, som kanske inte har tid eller resurser att transkribera inspelningar internt.

Ordagrann transkription är en typ av transkription där transkriberaren skriver ner varje enskilt ord som talas i en ljud- eller videoinspelning, inklusive alla fyllnadsord, falska starter, upprepningar och andra icke-verbala ljud.

Brottsbekämpning är de aktiviteter och förfaranden som utförs av olika myndigheter, organisationer och individer för att upprätthålla allmän ordning, verkställa lagar och förhindra brott.

Juridiska stenografer är yrkesverksamma som transkriberar rättsliga förfaranden, såsom domstolsförhandlingar, vittnesmål och andra rättsliga händelser. De använder specialutrustning och programvara för att fånga upp och spela in talade ord och sedan transkribera dem till skriftliga dokument. Juridiska stenografer måste ha utmärkta skrivfärdigheter och kunskaper om juridisk terminologi och juridiska förfaranden, samt förmåga att arbeta snabbt och noggrant.

De kan arbeta för advokatbyråer, domstolar eller andra juridiska organisationer, och deras utskrifter används ofta som officiella handlingar i rättsliga förfaranden. I vissa jurisdiktioner kallas juridiska stenografer även för domstolsreportrar.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text