Apakah itu Perkhidmatan Transkripsi Undang-undang?

Perkhidmatan transkripsi undang-undang yang dipamerkan oleh seorang profesional dengan fon kepala di perpustakaan undang-undang.
Transcend pengambilan nota tradisional dengan perkhidmatan transkripsi undang-undang

Transkriptor 2023-04-26

Perkhidmatan transkripsi undang-undang melibatkan penukaran rakaman audio atau video prosiding undang-undang, seperti perbicaraan mahkamah, pemendapan, soal siasat atau prosiding undang-undang lain, kepada transkrip bertulis. Transkrip tersebut kemudiannya digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk dokumentasi undang-undang, rujukan dan penyimpanan rekod.

Proses transkripsi undang-undang biasanya melibatkan mendengar audio atau video yang dirakam dan menyalin perkataan yang dituturkan ke dalam teks. Kemudian mengedit dan membaca pruf transkrip untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan. Ahli transkripsi undang-undang mesti biasa dengan istilah undang-undang dan mempunyai kemahiran mendengar, menaip dan membaca pruf yang sangat baik untuk menghasilkan transkrip masa nyata berkualiti tinggi yang sesuai untuk kegunaan undang-undang.

Bagaimana untuk Menggunakan Perkhidmatan Transkripsi Undang-undang?

Perkhidmatan transkripsi undang-undang adalah untuk menukar prosiding undang-undang yang dituturkan, seperti perbicaraan mahkamah, pemendapan atau timbang tara, ke dalam bentuk bertulis. Berikut ialah beberapa langkah yang perlu diikuti untuk menggunakan perkhidmatan transkripsi undang-undang:

 • Pilih perkhidmatan transkripsi undang-undang yang bereputasi: Cari perkhidmatan transkripsi undang-undang yang boleh dipercayai dan berpengalaman atau syarikat transkripsi undang-undang yang pakar dalam transkripsi undang-undang. Semak ulasan, bukti kelayakan dan ketepatan transkripsi mereka.
 • Muat naik fail audio atau video anda: Setelah anda memilih perkhidmatan transkripsi yang sah, muat naik fail audio atau video anda ke platform dalam talian selamat mereka. Pastikan fail anda berkualiti tinggi dan audio mempunyai imlak yang jelas dan bebas daripada bunyi latar belakang. Fail ini adalah apa sahaja yang berkaitan dengan undang-undang dan mungkin termasuk memo undang-undang, pengakuan, usul, surat-menyurat, deposit dan banyak lagi.
 • Tentukan keperluan anda: Tentukan keperluan anda untuk transkripsi, seperti format, masa penyelesaian dan sebarang gaya pemformatan atau petikan khusus yang perlu anda ikuti untuk prosiding mahkamah dan testimoni.
 • Semak dan edit transkrip: Setelah transkrip sedia, semak dengan teliti untuk ketepatan dan kesempurnaan. Jika anda menemui sebarang ralat atau ketinggalan, sampaikan kepada perkhidmatan transkripsi dan minta semakan. Transkripsi video dan audio perlu bebas ralat kerana ia adalah bidang undang-undang.
 • Bayar untuk perkhidmatan: Selepas menyemak dan menerima transkrip, bayar untuk perkhidmatan mengikut kadar yang dipersetujui.

Bagaimana untuk Memilih Perkhidmatan Transkripsi Undang-undang Terbaik?

 • Ketepatan: Ketepatan adalah penting dalam hal transkripsi undang-undang. Jadi, anda ingin memastikan bahawa perkhidmatan yang anda pilih mempunyai tahap ketepatan yang tinggi. Cari perkhidmatan yang menjamin sekurang-kurangnya 99% ketepatan.
 • Masa pemulihan: Masa adalah penting dalam hal undang-undang. Oleh itu, anda ingin memastikan bahawa perkhidmatan transkripsi menghantar transkrip dalam tempoh masa yang munasabah. Cari perkhidmatan yang menawarkan masa pemulihan yang cepat tanpa menjejaskan ketepatan.
 • Kepakaran dan Pengalaman: Cari perkhidmatan transkripsi undang-undang yang pakar dalam transkripsi undang-undang dan mempunyai pengalaman dalam menyalin prosiding undang-undang seperti deposisi, perbicaraan mahkamah dan timbang tara. Perkhidmatan dengan pasukan transkripsi yang berpengalaman dan berkelayakan menyampaikan transkrip yang berkualiti tinggi dan tepat.
 • Kerahsiaan: Prosiding undang-undang selalunya mengandungi maklumat sensitif dan sulit. Oleh itu, anda ingin memastikan bahawa perkhidmatan transkripsi mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut. Cari perkhidmatan yang mempunyai langkah keselamatan yang teguh dan dasar kerahsiaan yang ketat.
 • Harga: Bandingkan harga perkhidmatan transkripsi undang-undang yang berbeza. Kemudian pilih satu yang menawarkan harga yang kompetitif tanpa menjejaskan kualiti transkrip.
 • Sokongan Pelanggan: Cari perkhidmatan yang menawarkan sokongan pelanggan yang sangat baik, dengan pasukan sokongan pelanggan yang berdedikasi tersedia untuk menjawab sebarang soalan atau kebimbangan yang anda ada.
peguam sedang menulis

Siapa yang Menggunakan Perkhidmatan Transkripsi Undang-undang?

Perkhidmatan transkripsi undang-undang sering digunakan oleh firma undang-undang, wartawan mahkamah, profesional undang-undang dan perniagaan atau individu lain yang memerlukan transkrip undang-undang yang tepat dan boleh dipercayai. Profesional undang-undang, sama ada mereka paralegal, peguam, syarikat atau firma guaman, memerlukan akses kepada perkhidmatan transkripsi undang-undang. Perkhidmatan ini disediakan oleh syarikat transkripsi khusus atau transkripsi bebas individu yang mempunyai kepakaran dalam istilah dan pemformatan undang-undang.

Ahli transkripsi undang-undang ialah seorang profesional yang pakar dalam menyalin prosiding undang-undang. Ini boleh menjadi perbicaraan mahkamah, pemendapan, dan timbang tara, dalam bentuk bertulis. Ahli transkripsi undang-undang mendengar rakaman audio atau video prosiding undang-undang dan menukarnya menjadi transkrip bertulis.

Apakah kemahiran yang perlu dimiliki oleh Ahli Transkripsi Undang-undang?

Ahli transkripsi undang-undang mesti mempunyai kemahiran mendengar dan menaip yang sangat baik. Selain itu, mereka harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang istilah dan prosedur undang-undang demi proses transkripsi. Mereka mesti dapat menyalin prosiding undang-undang dengan tepat, termasuk semua perkataan yang dituturkan, isyarat bukan lisan dan anotasi. Selain itu, ahli transkripsi undang-undang mesti biasa dengan gaya petikan undang-undang, pemformatan dan keperluan lain yang khusus untuk industri undang-undang.

Di manakah Ahli Transkripsi Undang-undang bekerja?

Ahli transkripsi undang-undang bekerja untuk firma guaman, agensi pelaporan mahkamah, perkhidmatan transkripsi atau sebagai kontraktor bebas dan pekerja bebas. Mereka juga mungkin perlu mengetahui peraturan dan peraturan yang mengawal prosiding undang-undang dalam bidang kuasa mereka.

Adalah lebih baik untuk bekerja dengan ahli transkripsi yang mempunyai pengalaman bertahun-tahun. Jadi, mereka akan berurusan dengan maklumat sensitif dan kadar ketepatan adalah penting, terutamanya untuk transkrip mahkamah.

Bagaimana Perkhidmatan Transkripsi Berfungsi?

Perkhidmatan transkripsi berfungsi dengan menukar rakaman audio atau video kepada dokumen bertulis. Berikut ialah langkah umum dalam proses transkripsi:

 1. Memuat naik Fail Audio/Fail Video: Pelanggan memuat naik rakaman audio atau fail video mereka ke platform selamat penyedia perkhidmatan transkripsi.
 2. Menetapkan Tugas Transkripsi: Pembekal perkhidmatan transkripsi menyerahkan tugas transkripsi kepada ahli transkripsi profesional. Ahli transkripsi ini harus mempunyai kepakaran dalam perkara yang berkaitan.
 3. Proses Transkripsi: Ahli transkripsi mendengar rakaman audio atau video. Kemudian taipkan perkataan yang dituturkan, dengan cap masa dan anotasi yang diperlukan.
 4. Pembacaan dan Penyuntingan: Ahli transkripsi menyemak transkrip untuk ketepatan, kejelasan dan kesempurnaan serta membuat suntingan dan semakan yang diperlukan.
 5. Kawalan Kualiti: Pembekal perkhidmatan transkripsi melakukan semakan kawalan kualiti pada transkrip untuk memastikan ia memenuhi piawaian ketepatan, pemformatan dan penghantaran yang dikehendaki.
 6. Penghantaran Transkrip: Pembekal perkhidmatan transkripsi menghantar transkrip kepada pelanggan dalam format yang dipersetujui. Format ini boleh menjadi Word , PDF atau format fail lain.
 7. Menyemak dan Mengedit: Pelanggan menyemak transkrip untuk ketepatan dan kesempurnaan dan membuat sebarang suntingan atau semakan yang diperlukan.
 8. Pembayaran: Pelanggan membayar perkhidmatan transkripsi mengikut kadar yang dipersetujui.

Soalan Lazim

Transkripsi penyumberan luar merujuk kepada amalan mengupah syarikat transkripsi pihak ketiga untuk mengendalikan transkripsi rakaman audio atau video. Ini dilakukan untuk meringankan beban transkripsi daripada pelanggan, yang mungkin tidak mempunyai masa atau sumber untuk menyalin rakaman secara dalaman.

Transkripsi Verbatim ialah sejenis transkripsi di mana transkripsi menulis setiap perkataan yang dituturkan dalam rakaman audio atau video, termasuk semua perkataan pengisi, permulaan palsu, pengulangan dan bunyi bukan lisan yang lain.

Penguatkuasaan undang-undang ialah aktiviti dan prosedur pelbagai agensi kerajaan, organisasi, dan individu untuk mengekalkan ketenteraman awam, menguatkuasakan undang-undang, dan mencegah jenayah.

Stenograf undang-undang ialah profesional yang menyalin prosiding undang-undang, seperti perbicaraan mahkamah, pemendapan dan acara undang-undang lain. Mereka menggunakan peralatan dan perisian khusus untuk menangkap dan merekod perkataan yang dituturkan, kemudian menyalinnya ke dalam dokumen bertulis. Stenografer undang-undang mesti mempunyai kemahiran menaip yang sangat baik dan pengetahuan tentang istilah dan prosedur undang-undang, serta keupayaan untuk bekerja dengan cepat dan tepat.

Mereka mungkin bekerja untuk firma guaman, mahkamah atau organisasi undang-undang lain, dan transkrip mereka sering digunakan sebagai rekod rasmi prosiding undang-undang. Dalam sesetengah bidang kuasa, juru stenografi undang-undang juga dikenali sebagai wartawan mahkamah.

Kongsi Siaran

Ucapan kepada Teks

img

Transkriptor

Tukar fail audio dan video anda kepada teks