Mikä on oikeudellinen transkriptiopalvelu?

Oikeudelliset transkriptiopalvelut, joita ammattilainen esittelee kuulokkeilla lakikirjastossa.
Perinteisen muistiinpanojen tekemisen ohi oikeudellisten transkriptiopalvelujen avulla

Transkriptor 2023-04-26

Oikeudellinen transkriptiopalvelu käsittää oikeudenkäyntien, kuten tuomioistuinkäsittelyjen, kuulustelujen, kuulustelujen tai muiden oikeudellisten menettelyjen ääni- tai videotallenteiden muuntamisen kirjalliseksi transkriptioksi. Jäljennöksiä käytetään sitten moniin eri tarkoituksiin, kuten oikeudellisiin asiakirjoihin, viitteisiin ja kirjanpitoon.

Oikeudellinen transkriptioprosessi käsittää yleensä äänitallenteen tai videon kuuntelemisen ja puhuttujen sanojen kirjoittamisen tekstiksi. Sen jälkeen muokkaat ja oikoluketat transkriptiota tarkkuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi. Oikeudellisten puhtaaksikirjoittajien on tunnettava oikeudellinen terminologia ja heillä on oltava erinomaiset kuuntelu-, kirjoitus- ja oikolukutaidot, jotta he voivat tuottaa korkealaatuisia reaaliaikaisia puhtaaksikirjoituksia, jotka soveltuvat oikeudelliseen käyttöön.

Miten käyttää oikeudellisia transkriptiopalveluja?

Oikeudellisten transkriptiopalvelujen tarkoituksena on muuntaa suulliset oikeudelliset menettelyt, kuten tuomioistuinkäsittelyt, todistajanlausunnot tai välimiesmenettelyt, kirjalliseen muotoon. Seuraavassa on muutamia ohjeita, joita on noudatettava oikeudellisten transkriptiopalvelujen käyttämiseksi:

 • Valitse hyvämaineinen oikeudellinen transkriptiopalvelu: Etsi luotettava ja kokenut oikeudellinen transkriptiopalvelu tai oikeudellinen transkriptioyritys, joka on erikoistunut oikeudellisiin transkriptioihin. Tarkista heidän arvostelunsa, valtakirjansa ja transkriptioidensa tarkkuus.
 • Lataa ääni- tai videotiedostot: Kun olet valinnut oikeudellisen transkriptiopalvelun, lataa ääni- tai videotiedostot niiden suojattuun verkkoalustaan. Varmista, että tiedostosi ovat korkealaatuisia ja että ääni on selkeää ja että siinä ei ole taustahälyä. Näihin tiedostoihin kuuluu kaikkea oikeudellista, ja niihin voi sisältyä oikeudellisia muistioita, kirjelmiä, esityksiä, kirjeenvaihtoa, todistajanlausuntoja ja paljon muuta.
 • Määrittele vaatimuksesi: Määrittele transkriptiota koskevat vaatimuksesi, kuten muoto, toimitusaika ja mahdolliset erityiset muotoilu- tai viittaustyylit, joita sinun on noudatettava oikeudenkäyntien ja todistajanlausuntojen osalta.
 • Tarkista ja muokkaa pöytäkirjat: Tarkista huolellisesti, että ne ovat tarkkoja ja täydellisiä. Jos havaitset virheitä tai puutteita, ilmoita niistä transkriptiopalvelulle ja pyydä korjauksia. Video- ja äänitranskription on oltava virheetöntä, koska kyseessä on oikeudellinen ala.
 • Maksa palveluista: Kun olet tarkistanut ja hyväksynyt transkriptiot, maksa palveluista sovitun hinnan mukaisesti.

Miten valita paras oikeudellinen transkriptiopalvelu?

 • Tarkkuus: Tarkkuus on ratkaisevan tärkeää oikeudellisessa transkriptiossa. Haluat siis varmistaa, että valitsemasi palvelun tarkkuus on korkea. Etsi palvelu, joka takaa vähintään 99 prosentin tarkkuuden.
 • Läpimenoaika: Oikeudellisissa asioissa aika on ratkaisevan tärkeää. Haluat siis varmistaa, että transkriptiopalvelu toimittaa transkriptiot kohtuullisessa ajassa. Etsi palvelu, joka tarjoaa nopean läpimenoajan tinkimättä tarkkuudesta.
 • Asiantuntemus ja kokemus: Etsi oikeudellinen transkriptiopalvelu, joka on erikoistunut oikeudelliseen transkriptioon ja jolla on kokemusta oikeudellisten menettelyjen, kuten lausuntojen, tuomioistuinkäsittelyjen ja välimiesmenettelyjen transkriptiosta. Palvelu, jossa on kokeneiden ja pätevien puhtaaksikirjoittajien tiimi, tuottaa korkealaatuisia ja tarkkoja puhtaaksikirjoituksia.
 • Luottamuksellisuus: Oikeudenkäynnit sisältävät usein arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja. Haluat siis varmistaa, että transkriptiopalvelu säilyttää tietojen luottamuksellisuuden. Etsi palvelu, jolla on vankat turvatoimet ja tiukka luottamuksellisuuspolitiikka.
 • Hinnoittelu: Vertaa eri oikeudellisten transkriptiopalvelujen hinnoittelua. Valitse sitten sellainen, joka tarjoaa kilpailukykyisen hinnoittelun tinkimättä puhtaaksikirjoitusten laadusta.
 • Asiakastuki: Etsi palvelu, joka tarjoaa erinomaista asiakastukea ja jossa on asiakastukitiimi, joka vastaa kaikkiin kysymyksiin tai huolenaiheisiin.
asianajaja kirjoittaa

Kuka käyttää oikeudellisia transkriptiopalveluja?

Lakiasiaintoimistot, oikeudelliset toimittajat, oikeudelliset ammattilaiset ja muut yritykset tai yksityishenkilöt, jotka tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia oikeudellisia puhtaaksikirjoituksia, käyttävät usein oikeudellisia puhtaaksikirjoituspalveluja. Oikeudelliset ammattilaiset, olivatpa he sitten avustajia, asianajajia, yrityksiä tai asianajotoimistoja, tarvitsevat oikeudellisia puhtaaksikirjoituspalveluja. Näitä palveluja tarjoavat erikoistuneet puhtaaksikirjoitusyritykset tai yksittäiset freelance-käsikirjoittajat, joilla on asiantuntemusta oikeudellisesta terminologiasta ja muotoilusta.

Mikä on oikeudellinen transkriptionisti?

Oikeudellinen puhtaaksikirjoittaja on ammattilainen, joka on erikoistunut oikeudenkäyntien puhtaaksikirjoittamiseen. Nämä voivat olla kirjallisessa muodossa olevia oikeudenkäyntejä, todistajanlausuntoja ja välimiesmenettelyjä. Oikeuskirjoittajat kuuntelevat oikeudenkäyntien ääni- tai videotallenteita ja muuttavat ne kirjallisiksi transkriptioiksi.

Mitä taitoja oikeudellisilla transkriptiomiehillä pitäisi olla?

Oikeuskirjoittajilla on oltava erinomaiset kuuntelu- ja kirjoitustaidot. Lisäksi heillä pitäisi olla perusteellinen ymmärrys oikeudellisesta terminologiasta ja menettelyistä transkriptioprosessin vuoksi. Heidän on pystyttävä kirjaamaan oikeudenkäynnit tarkasti puhtaaksi, mukaan lukien kaikki puhutut sanat, sanattomat vihjeet ja huomautukset. Lisäksi oikeudellisten puhtaaksikirjoittajien on tunnettava oikeudelliset viittaustyylit, muotoilut ja muut oikeudelliselle alalle ominaiset vaatimukset.

Missä työskentelevät oikeudelliset transkriptiot?

Oikeudelliset puhtaaksikirjoittajat työskentelevät lakiasiaintoimistoissa, oikeudellisissa raportointitoimistoissa, puhtaaksikirjoituspalveluissa tai itsenäisinä yrittäjinä ja freelancereina. Heidän on ehkä myös tunnettava oikeuspaikkansa oikeudenkäyntejä koskevat säännöt ja määräykset.

On parempi työskennellä sellaisten puhtaaksikirjoittajien kanssa, joilla on vuosien kokemus. He ovat siis tekemisissä arkaluonteisten tietojen kanssa, ja tarkkuusaste on ratkaisevan tärkeä, erityisesti oikeuspöytäkirjojen osalta.

Miten transkriptiopalvelut toimivat?

Transkriptiopalvelut toimivat muuntamalla ääni- tai videotallenteet kirjallisiksi asiakirjoiksi. Seuraavassa on lueteltu transkriptioprosessin yleiset vaiheet:

 1. Äänitiedostojen/videotiedostojen lataaminen: Asiakas lataa äänitallenteet tai videotiedostot transkriptiopalvelun tarjoajan suojatulle alustalle.
 2. Transkriptiotyön osoittaminen: Transkriptiopalvelun tarjoaja antaa transkriptiotehtävän ammattitaitoiselle transkriptiomiehelle. Kirjoittajalla olisi oltava asiantuntemusta kyseisestä aiheesta.
 3. Transkriptioprosessi: Kirjoittaja kuuntelee ääni- tai videotallenteet. Kirjoita sitten puhutut sanat puhtaaksi ja lisää tarvittaessa aikaleimat ja huomautukset.
 4. Tarkistaminen ja muokkaaminen: Transkriptiopäällikkö tarkistaa transkriptiosta sen tarkkuuden, selkeyden ja täydellisyyden ja tekee tarvittavat muokkaukset ja tarkistukset.
 5. Laadunvalvonta: Kirjoituspalvelun tarjoaja suorittaa laatutarkastuksen, jolla varmistetaan, että transkriptio täyttää halutut tarkkuus-, muotoilu- ja toimitusstandardit.
 6. Jäljennösten toimittaminen: Transkriptiopalvelujen tarjoaja toimittaa transkriptiot asiakkaalle sovitussa muodossa. Tämä muoto voi olla Word , PDF tai muu tiedostomuoto.
 7. Tarkistaminen ja muokkaaminen: Asiakas tarkastaa, ovatko jäljennökset tarkkoja ja täydellisiä, ja tekee tarvittavat muutokset tai tarkistukset.
 8. Maksu: Maksu: Asiakas maksaa transkriptiopalveluista sovitun hinnan mukaan.

Usein Kysytyt Kysymykset

Ulkoistettu transkriptio tarkoittaa käytäntöä, jossa kolmannen osapuolen transkriptioyritys palkataan hoitamaan ääni- tai videotallenteiden transkriptio. Näin pyritään keventämään transkriptiotaakkaa asiakkaalta, jolla ei välttämättä ole aikaa tai resursseja transkriboida tallenteita itse.

Sanatarkka transkriptio on transkriptiotyyppi, jossa transkription tekijä kirjoittaa ylös jokaisen ääni- tai videotallenteessa puhutun sanan, mukaan lukien kaikki täytesanat, väärät aloitukset, toistot ja muut ei-sanalliset äänet.

Lainvalvonta on eri viranomaisten, organisaatioiden ja yksilöiden toimintaa ja menettelyjä yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, lakien valvomiseksi ja rikosten ehkäisemiseksi.

Oikeusstenografit ovat ammattilaisia, jotka kirjoittavat puhtaaksi oikeudenkäyntejä, kuten oikeudenkäyntejä, todistajanlausuntoja ja muita oikeudellisia tapahtumia. He käyttävät erikoislaitteita ja -ohjelmistoja puhuttujen sanojen tallentamiseen ja transkriptioon, jonka jälkeen he kirjoittavat ne kirjallisiksi asiakirjoiksi. Oikeusapulaisstenografeilla on oltava erinomaiset konekirjoitustaidot ja oikeusterminologian ja -menettelyjen tuntemus sekä kyky työskennellä nopeasti ja tarkasti.

He voivat työskennellä asianajotoimistoissa, tuomioistuimissa tai muissa oikeudellisissa organisaatioissa, ja heidän pöytäkirjojaan käytetään usein oikeudenkäyntien virallisina tallenteina. Joillakin lainkäyttöalueilla oikeudellisia stenografeja kutsutaan myös tuomioistuinkirjoittajiksi.

Jaa viesti

Puheesta tekstiksi

img

Transkriptor

Muunna ääni- ja videotiedostosi tekstiksi