Hva er juridisk transkripsjonstjeneste?

Juridiske transkripsjonstjenester presentert av en fagperson med hodetelefoner i et juridisk bibliotek.
Overgå tradisjonell notatskriving med juridiske transkripsjonstjenester

Transkriptor 2023-04-26

Juridisk transkripsjonstjeneste innebærer konvertering av lyd- eller videoopptak av rettssaker, som rettsmøter, avsetninger, avhør eller andre rettslige prosesser, til skriftlige utskrifter. Transkripsjonene brukes deretter til en rekke formål, inkludert juridisk dokumentasjon, referanse og journalføring.

Prosessen med juridisk transkripsjon innebærer vanligvis å lytte til den innspilte lyden eller videoen og transkribere de talte ordene til tekst. Deretter redigering og korrekturlesing av utskriften for å sikre nøyaktighet og fullstendighet. Juridiske transkripsjonister må være kjent med juridisk terminologi og ha utmerkede lytte-, skrive- og korrekturferdigheter for å produsere sanntidsutskrifter av høy kvalitet som er egnet for lovlig bruk.

Hvordan bruke juridiske transkripsjonstjenester?

Juridiske transkripsjonstjenester er for å konvertere muntlige rettslige prosesser, for eksempel rettsmøter, forklaringer eller voldgift, til skriftlig form. Her er noen trinn du må følge for å bruke juridiske transkripsjonstjenester:

 • Velg en anerkjent juridisk transkripsjonstjeneste: Se etter en pålitelig og erfaren juridisk transkripsjonstjeneste eller juridisk transkripsjonsfirma som spesialiserer seg på juridiske transkripsjoner. Sjekk deres anmeldelser, legitimasjon og nøyaktigheten av transkripsjonene deres.
 • Last opp lyd- eller videofilene dine: Når du har valgt en lovlig transkripsjonstjeneste, last opp lyd- eller videofilene dine til deres sikre nettplattform. Sørg for at filene dine er av høy kvalitet og at lyden har tydelig diktering og er fri for bakgrunnsstøy. Disse filene er alt som er juridisk relatert og kan inkludere juridiske notater, prosesskriv, begjæringer, korrespondanse, deponeringer og mer.
 • Spesifiser dine krav: Spesifiser kravene til transkripsjonen, for eksempel formatet, behandlingstid og eventuelle spesifikke formaterings- eller siteringsstiler som du må følge for rettssaker og attester.
 • Gjennomgå og rediger transkripsjonene: Når transkripsjonene er klare, må du gjennomgå dem nøye for nøyaktighet og fullstendighet. Hvis du finner feil eller mangler, kommuniser dem til transkripsjonstjenesten og be om revisjoner. Video- og lydtranskripsjon må være feilfri da det er et juridisk felt.
 • Betal for tjenestene: Etter å ha gjennomgått og akseptert transkripsjonene, betal for tjenestene i henhold til de avtalte prisene.

Hvordan velge den beste juridiske transkripsjonstjenesten?

 • Nøyaktighet: Nøyaktighet er avgjørende når det gjelder lovlig transkripsjon. Så du ønsker å sikre at tjenesten du velger har et høyt nivå av nøyaktighet. Se etter en tjeneste som garanterer minst 99 % nøyaktighet.
 • Behandlingstid: Tid er av essens i juridiske spørsmål. Derfor vil du sikre at transkripsjonstjenesten leverer transkripsjonene innen en rimelig tidsramme. Se etter en tjeneste som tilbyr en rask behandlingstid uten å gå på akkord med nøyaktigheten.
 • Ekspertise og erfaring: Se etter en juridisk transkripsjonstjeneste som spesialiserer seg på juridisk transkripsjon og har erfaring med å transkribere rettslige prosesser som avsetninger, rettsmøter og voldgift. Tjenesten med et team av erfarne og kvalifiserte transkripsjonister leverer høykvalitets og nøyaktige transkripsjoner.
 • Konfidensialitet: Rettslige prosesser inneholder ofte sensitiv og konfidensiell informasjon. Derfor vil du sikre at transkripsjonstjenesten opprettholder konfidensialiteten til informasjonen. Se etter en tjeneste som har robuste sikkerhetstiltak og en streng konfidensialitetspolicy.
 • Priser: Sammenlign prisene på forskjellige juridiske transkripsjonstjenester. Velg deretter en som tilbyr konkurransedyktige priser uten at det går på bekostning av kvaliteten på utskriftene.
 • Kundestøtte: Se etter en tjeneste som tilbyr utmerket kundestøtte, med et dedikert kundestøtteteam tilgjengelig for å svare på spørsmål eller bekymringer du måtte ha.
advokat skriver

Hvem bruker juridiske transkripsjonstjenester?

Juridiske transkripsjonstjenester brukes ofte av advokatfirmaer, rettsreportere, advokater og andre bedrifter eller enkeltpersoner som trenger nøyaktige og pålitelige juridiske utskrifter. Juridiske fagfolk, enten de er advokatfullmektiger, advokater, selskaper eller advokatfirmaer, trenger tilgang til juridiske transkripsjonstjenester. Disse tjenestene leveres av spesialiserte transkripsjonsfirmaer eller individuelle frilanstranskripsjonister som har ekspertise innen juridisk terminologi og formatering.

Hva er juridisk transkripsjonist?

En juridisk transkripsjonist er en profesjonell som spesialiserer seg på å transkribere rettslige prosesser. Dette kan være rettsmøter, avklaringer og voldgiftssaker, i skriftlig form. Juridiske transkripsjonister lytter til lyd- eller videoopptak av rettssaker og konverterer dem til skriftlige utskrifter.

Hva er ferdighetene som juridiske transkripsjonister bør ha?

Juridiske transkripsjonister må ha gode lytte- og skriveferdigheter. De bør også ha en grundig forståelse av juridisk terminologi og prosedyrer av hensyn til transkripsjonsprosessen. De må kunne transkribere rettssaker nøyaktig, inkludert alle talte ord, ikke-verbale signaler og merknader. I tillegg må juridiske transkripsjonister være kjent med juridiske siteringsstiler, formatering og andre krav som er spesifikke for den juridiske industrien.

Hvor jobber juridiske transkripsjonister?

Juridiske transkripsjonister jobber for advokatfirmaer, rettsrapporteringsbyråer, transkripsjonstjenester eller som uavhengige kontraktører og frilansere. De kan også trenge å være kjent med reglene og forskriftene som styrer rettssaker i deres jurisdiksjon.

Det er bedre å jobbe med transkripsjonister som har mange års erfaring. Så de vil ha å gjøre med sensitiv informasjon, og nøyaktighetsgraden er avgjørende, spesielt for rettsutskrifter.

Hvordan fungerer transkripsjonstjenester?

Transkripsjonstjenester fungerer ved å konvertere lyd- eller videoopptak til skriftlige dokumenter. Her er de generelle trinnene i transkripsjonsprosessen:

 1. Laste opp lydfiler/videofiler: Klienten laster opp lydopptak eller videofiler til transkripsjonstjenesteleverandørens sikre plattform.
 2. Tilordne transkripsjonsjobben: Leverandøren av transkripsjonstjenesten tildeler transkripsjonsjobben til en profesjonell transkripsjonist. Denne transkripsjonisten bør ha ekspertise i det aktuelle emnet.
 3. Transkripsjonsprosess: Transkripsjonisten lytter til lyd- eller videoopptakene. Skriv deretter de talte ordene, med tidsstempler og merknader etter behov.
 4. Korrekturlesing og redigering: Transkripsjonisten gjennomgår transkripsjonen for nøyaktighet, klarhet og fullstendighet og gjør nødvendige redigeringer og revisjoner.
 5. Kvalitetskontroll: Leverandøren av transkripsjonstjenesten utfører en kvalitetskontroll på transkripsjonen for å sikre at den oppfyller de ønskede standardene for nøyaktighet, formatering og levering.
 6. Levering av transkripsjonene: Leverandøren av transkripsjonstjenester leverer transkripsjonene til klienten i avtalt format. Dette formatet kan være Word , PDF eller andre filformater.
 7. Gjennomgang og redigering: Klienten vurderer transkripsjonene for nøyaktighet og fullstendighet og gjør nødvendige endringer eller revisjoner.
 8. Betaling: Kunden betaler for transkripsjonstjenestene i henhold til avtalte priser.

ofte stilte spørsmål

Outsourcing transkripsjon refererer til praksisen med å ansette et tredjeparts transkripsjonsselskap for å håndtere transkripsjon av lyd- eller videoopptak. Dette gjøres for å lette transkripsjonsbyrden fra klienten, som kanskje ikke har tid eller ressurser til å transkribere opptak internt.

Ordrett transkripsjon er en type transkripsjon der transkriberen skriver ned hvert eneste ord som blir sagt i et lyd- eller videoopptak, inkludert alle utfyllingsord, falske starter, repetisjoner og andre ikke-verbale lyder.

Rettshåndhevelse er aktivitetene og prosedyrene til ulike offentlige etater, organisasjoner og enkeltpersoner for å opprettholde offentlig orden, håndheve lover og forhindre kriminalitet.

Juridiske stenografer er fagfolk som transkriberer rettssaker, for eksempel rettsmøter, avsetninger og andre juridiske hendelser. De bruker spesialisert utstyr og programvare for å fange opp og registrere talte ord, og deretter transkribere dem til skriftlige dokumenter. Juridiske stenografer må ha utmerkede skriveferdigheter og kunnskap om juridisk terminologi og prosedyrer, samt evne til å arbeide raskt og nøyaktig.

De kan jobbe for advokatfirmaer, domstoler eller andre juridiske organisasjoner, og utskriftene deres blir ofte brukt som offisielle opptegnelser over rettslige prosesser. I noen jurisdiksjoner er juridiske stenografer også kjent som rettsreportere.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst