Kas ir juridiskais transkripcijas pakalpojums?

Juridiskās transkripcijas pakalpojumus demonstrē profesionālis ar austiņām juridiskajā bibliotēkā.
Pārspējiet tradicionālo piezīmju rakstīšanu ar juridiskās transkripcijas pakalpojumiem

Transkriptor 2023-04-26

Juridiskās transkripcijas pakalpojums ietver juridisko procesu, piemēram, tiesas sēžu, liecību, nopratināšanu vai citu juridisko procesu, audio vai video ierakstu pārvēršanu rakstiskos stenogrammās. Pēc tam stenogrammas tiek izmantotas dažādiem mērķiem, tostarp juridiskai dokumentācijai, uzziņām un lietvedībai.

Juridiskās transkripcijas process parasti ietver audio vai video ieraksta noklausīšanos un mutvārdu atšifrēšanu tekstā. Pēc tam stenogrammas rediģēšana un labošana, lai nodrošinātu precizitāti un pilnīgumu. Juridiskajiem transkripcionistiem ir jāpārzina juridiskā terminoloģija un jābūt teicamām klausīšanās, rakstīšanas un korektūras prasmēm, lai sagatavotu augstas kvalitātes reāllaika stenogrammas, kas ir piemērotas juridiskai izmantošanai.

Kā izmantot juridiskās transkripcijas pakalpojumus?

Juridiskās transkripcijas pakalpojumu mērķis ir pārvērst mutiski notiekošo juridisko procesu, piemēram, tiesas sēžu, liecību sniegšanas vai arbitrāžas procesu, rakstiskā formā. Šeit ir daži soļi, kas jāievēro, lai izmantotu juridiskās transkripcijas pakalpojumus:

 • Izvēlieties cienījamu juridiskās transkripcijas pakalpojumu: Meklējiet uzticamu un pieredzējušu juridiskās transkripcijas pakalpojumu vai juridiskās transkripcijas uzņēmumu, kas specializējas juridiskās transkripcijas veikšanā. Pārbaudiet viņu atsauksmes, pilnvaras un transkripciju precizitāti.
 • Augšupielādējiet audio vai video failus: Kad esat izvēlējies juridisko transkripcijas pakalpojumu, augšupielādējiet audio vai video failus tā drošajā tiešsaistes platformā. Pārliecinieties, ka jūsu faili ir augstas kvalitātes un audioieraksti ir skaidri diktēti, un tajos nav fona trokšņu. Šie faili ir viss, kas saistīts ar juridiskiem jautājumiem, un tajos var būt juridiskas piezīmes, procesuālie raksti, priekšlikumi, sarakste, liecības un citi dokumenti.
 • Norādiet savas prasības: Norādiet savas prasības attiecībā uz transkripciju, piemēram, formātu, izpildes laiku un īpašus formatēšanas vai citēšanas stilus, kas jums jāievēro attiecībā uz tiesas procesiem un liecībām.
 • Pārskatiet un rediģējiet stenogrammas: Kad stenogrammas ir sagatavotas, rūpīgi tās pārskatiet, lai pārliecinātos par to precizitāti un pilnīgumu. Ja atklājat kļūdas vai nepilnības, paziņojiet par tām transkripcijas dienestam un pieprasiet labojumus. Video un audio transkripcijai jābūt bez kļūdām, jo tā ir juridiska joma.
 • Samaksājiet par pakalpojumiem: Pēc atšifrējumu izskatīšanas un apstiprināšanas samaksājiet par pakalpojumiem saskaņā ar nolīgtajiem tarifiem.

Kā izvēlēties labāko juridisko transkripcijas pakalpojumu?

 • Precizitāte: Precizitāte ir ļoti svarīga, ja runa ir par juridisko transkripciju. Tāpēc vēlaties pārliecināties, ka jūsu izvēlētajam pakalpojumam ir augsta precizitātes pakāpe. Meklējiet pakalpojumu, kas garantē vismaz 99 % precizitāti.
 • Apstrādes laiks: Juridiskajos jautājumos svarīgs ir laiks. Tādēļ vēlaties pārliecināties, ka transkripcijas pakalpojums nodrošina transkripcijas veikšanu saprātīgā termiņā. Meklējiet pakalpojumu, kas piedāvā ātru izpildes laiku, neapdraudot precizitāti.
 • Kompetence un pieredze: Meklējiet juridisko transkripcijas pakalpojumu, kas specializējas juridiskajā transkripcijā un kam ir pieredze juridisko procesu, piemēram, liecību, tiesas sēžu un arbitrāžu, transkripcijā. Pakalpojums ar pieredzējušu un kvalificētu transkripcionistu komandu nodrošina augstas kvalitātes un precīzus transkripcijas.
 • Konfidencialitāte: Tiesvedībā bieži vien ir sensitīva un konfidenciāla informācija. Tādēļ vēlaties pārliecināties, ka transkripcijas pakalpojums saglabā informācijas konfidencialitāti. Meklējiet pakalpojumu, kam ir stingri drošības pasākumi un stingra konfidencialitātes politika.
 • Cenu noteikšana: Salīdziniet dažādu juridisko transkripcijas pakalpojumu cenas. Tad izvēlieties tādu, kas piedāvā konkurētspējīgas cenas, neapdraudot transkriptu kvalitāti.
 • Klientu atbalsts: Meklējiet pakalpojumu, kas piedāvā lielisku klientu atbalstu, ar īpašu klientu atbalsta komandu, kas ir pieejama, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem vai problēmām.
jurists raksta

Kas izmanto juridiskās transkripcijas pakalpojumus?

Juridiskās transkripcijas pakalpojumus bieži izmanto juridiskie biroji, tiesu reportieri, juridiskie speciālisti un citi uzņēmumi vai privātpersonas, kam nepieciešami precīzi un uzticami juridiskie transkripti. Juridisko profesiju pārstāvjiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir palīgdarbinieki, advokātu palīgi, advokāti, korporācijas vai juridiskie biroji, ir nepieciešami juridiskās transkripcijas pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz specializēti transkripcijas uzņēmumi vai individuāli ārštata transkripcionisti, kuri pārzina juridisko terminoloģiju un formatēšanu.

Kas ir juridiskais transkripcionists?

Juridiskais transkripcionists ir profesionālis, kas specializējas juridisko procesu transkripcijā. Tās var būt tiesas sēdes, liecības un arbitrāžas rakstiskā formā. Juridiskie transkriptisti klausās tiesas procesu audio vai video ierakstus un pārvērš tos rakstiskos stenogrammās.

Kādas ir prasmes, kas nepieciešamas juridiskās transkripcijas speciālistiem?

Juridiskajiem transkripcionistiem ir jābūt teicamām klausīšanās un rakstīšanas prasmēm. Tāpat viņiem ir jābūt padziļinātai izpratnei par juridisko terminoloģiju un procedūrām transkripcijas procesa nodrošināšanai. Viņiem jāspēj precīzi pārrakstīt tiesas procesu, tostarp visus izrunātos vārdus, neverbālos mājienus un anotācijas. Turklāt juridiskajiem transkripcionistiem ir jāpārzina juridiskie citēšanas stili, formatēšana un citas juridiskajai nozarei raksturīgas prasības.

Kur strādā juridiskie transkripcionisti?

Juridiskie transkripcionisti strādā juridiskajos birojos, tiesu stenogrammu sagatavošanas aģentūrās, transkripcijas dienestos vai kā neatkarīgie darbuzņēmēji un ārštata darbinieki. Viņiem var būt arī jāpārzina noteikumi un normas, kas reglamentē tiesvedību attiecīgajā jurisdikcijā.

Labāk ir strādāt ar transkripcionistiem, kuriem ir ilggadēja pieredze. Tādējādi viņi strādās ar sensitīvu informāciju, un precizitātes līmenis ir ļoti svarīgs, jo īpaši attiecībā uz tiesas stenogrammām.

Kā darbojas transkripcijas pakalpojumi?

Transkripcijas pakalpojumi darbojas, pārvēršot audio vai video ierakstus rakstiskos dokumentos. Šeit ir izklāstīti vispārīgi transkripcijas procesa posmi:

 1. Audio failu/video failu augšupielāde: Klients augšupielādē savus audioierakstus vai video failus transkripcijas pakalpojumu sniedzēja drošajā platformā.
 2. Transkripcijas darba piešķiršana: Transkripcijas pakalpojumu sniedzējs piešķir transkripcijas darbu profesionālam transkriptoram. Šim transkripcionistam jābūt kompetencei attiecīgajā jomā.
 3. Transkripcijas process: Transkripcijas veicējs noklausās audio vai video ierakstus. Pēc tam ierakstiet izrunātos vārdus, vajadzības gadījumā pievienojot laika zīmogus un anotācijas.
 4. Korektūru un rediģēšana: Transkripcijas speciālists pārbauda transkripcijas precizitāti, skaidrību un pilnīgumu, kā arī veic nepieciešamos labojumus un labojumus.
 5. Kvalitātes kontrole: Transkripcijas pakalpojumu sniedzējs veic transkripcijas kvalitātes kontroli, lai nodrošinātu, ka transkripcija atbilst vēlamajiem precizitātes, formatēšanas un piegādes standartiem.
 6. Transkriptu piegāde: Transkripcijas pakalpojumu sniedzējs piegādā transkripcijas klientam saskaņotā formātā. Šis formāts var būt Word , PDF vai cits faila formāts.
 7. Pārskatīšana un rediģēšana: Klients pārbauda stenogrammu precizitāti un pilnīgumu un izdara nepieciešamos labojumus vai labojumus.
 8. Maksājums: Klients maksā par transkripcijas pakalpojumiem saskaņā ar nolīgtajiem tarifiem.

bieži uzdotie jautājumi

Transkripcijas ārpakalpojumu izmantošana ir prakse, kad audio vai video ierakstu transkripcijas veikšanai tiek nolīgts trešās puses transkripcijas uzņēmums. Tas tiek darīts, lai atvieglotu transkripcijas slogu klientam, kuram, iespējams, nav laika vai resursu, lai transkribētu ierakstus pašu spēkiem.

Vārdiska transkripcija ir tāds transkripcijas veids, kurā transkribētājs pieraksta katru audio vai videoierakstā izrunāto vārdu, tostarp visus aizpildījumus, kļūdainus sākumus, atkārtojumus un citas neverbālas skaņas.

Tiesībaizsardzība ir dažādu valsts iestāžu, organizāciju un indivīdu darbība un procedūras, lai uzturētu sabiedrisko kārtību, īstenotu likumus un novērstu noziedzību.

Juridiskie stenogrāfi ir profesionāļi, kas transkribē tiesas procesus, piemēram, tiesas sēdes, liecības un citus juridiskus notikumus. Viņi izmanto specializētu aprīkojumu un programmatūru, lai uztvertu un ierakstītu mutiski teikto un pēc tam to pārrakstītu rakstiskos dokumentos. Juridiskajiem stenogrāfistiem ir jābūt teicamām mašīnrakstīšanas prasmēm un zināšanām par juridisko terminoloģiju un procedūrām, kā arī spējai strādāt ātri un precīzi.

Viņi var strādāt juridiskajos birojos, tiesās vai citās juridiskajās organizācijās, un viņu stenogrammas bieži tiek izmantotas kā oficiāli tiesas procesu ieraksti. Dažās jurisdikcijās tiesu stenogrāfistus sauc arī par tiesas stenogrāfistiem.

Kopīgot ziņu

Runa tekstā

img

Transkriptor

Audio un video failu pārvēršana tekstā