Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí mezi vámi, uživatelem těchto webových stránek, a společností TEXTINTEL FZE, vlastníkem a poskytovatelem těchto webových stránek. TEXTINTEL FZE bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše používání veškerých údajů, které jsme shromáždili nebo které jste poskytli v souvislosti s vaším používáním webových stránek

Definice a výklad

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující definice:

 1. Data– souhrnně všechny informace, které poskytnete společnosti TEXTINTEL FZE prostřednictvím webových stránek. Tato definice případně zahrnuje definice uvedené v zákonech o ochraně osobních údajů;
 2. Koláčky– malý textový soubor, který tato webová stránka umístí do vašeho počítače, když navštívíte určité části webových stránek a/nebo když používáte určité funkce webových stránek. Podrobnosti o souborech cookie používaných těmito webovými stránkami jsou uvedeny v následujícím článku (Koláčky);
 3. Zákony o ochraně osobních údajů– veškeré platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů, mimo jiné včetně směrnice 96/46/ES (směrnice o ochraně údajů) nebo GDPR, a veškeré vnitrostátní prováděcí zákony, nařízení a sekundární právní předpisy, a to po dobu, po kterou je GDPR v Belgii účinný;
 4. GDPR– obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679;
 5. TEXTINTEL FZE, mynebonás
 6. Právní předpisy EU o souborech cookie– nařízení z roku 2003 o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) ve znění nařízení z roku 2011 o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) (novela);
 7. Uživatelneboty– jakákoli třetí strana, která přistupuje na webové stránky a není buď (i) zaměstnána společností TEXTINTEL FZE a nejedná v rámci svého zaměstnání, nebo (ii) je zapojena jako konzultant nebo jinak poskytuje služby společnosti TEXTINTEL FZE a přistupuje na webové stránky v souvislosti s poskytováním těchto služeb; a
 8. Internetová stránka– webové stránky, které právě používáte,https://transkriptor.com/a jakékoli subdomény tohoto webu, pokud to není výslovně vyloučeno jejich vlastními podmínkami.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud kontext nevyžaduje jiný výklad:

 1. jednotné číslo zahrnuje množné číslo a naopak;
 2. odkazy na dílčí ustanovení, ustanovení, harmonogramy nebo dodatky jsou odkazy na dílčí ustanovení, ustanovení, harmonogramy nebo dodatky těchto zásad ochrany osobních údajů;
 3. odkaz na osobu zahrnuje firmy, společnosti, vládní subjekty, svěřenské fondy a partnerství;
 4. "včetně" znamená "včetně, bez omezení";
 5. odkaz na jakékoli zákonné ustanovení zahrnuje jakoukoli jeho úpravu nebo doplnění;
 6. Nadpisy a podnadpisy nejsou součástí těchto zásad ochrany osobních údajů.

Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na akce společnosti TEXTINTEL FZE a uživatelů v souvislosti s těmito webovými stránkami. Nevztahuje se na žádné webové stránky, na které lze přistupovat z těchto webových stránek, mimo jiné včetně jakýchkoli odkazů, které můžeme poskytnout na webové stránky sociálních médií.

Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů je společnost TEXTINTEL FZE "správcem údajů". To znamená, že TEXTINTEL FZE určuje účely, pro které a jakým způsobem jsou vaše údaje zpracovávány.

Shromažďované údaje

Můžeme od vás shromažďovat následující údaje, které zahrnují osobní údaje:

 1. Jméno;
 2. pracovní pozice;
 3. povolání;
 4. kontaktní údaje, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;
 5. demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy;
 6. IP adresa (shromažďována automaticky);
 7. typ a verze webového prohlížeče (shromažďováno automaticky);
 8. operační systém (shromažďováno automaticky);
 9. fyzická adresa;
 10. údaje o používání o tom, jak používáte naše webové stránky;
 11. záznam korespondence, kterou s námi vedete;
 12. zvukové záznamy schůzek (pouze schůzky, pro které uživatel udělil oprávnění k nahrávání)

v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme údaje

Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. údaje nám poskytujete vy;
 2. údaje jsou přijímány z jiných zdrojů; a
 3. Data jsou shromažďována automaticky.

Údaje, které nám poskytujete vy

Společnost TEXTINTEL FZE bude shromažďovat vaše údaje mnoha způsoby, například:

 1. když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, telefonicky, poštou, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem;
 2. když se u nás zaregistrujete a založíte si účet pro příjem našich produktů/služeb;
 3. když vyplníte průzkumy, které používáme pro výzkumné účely (i když nejste povinni na ně odpovídat);
 4. když používáte naše služby;

v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Údaje, které jsou získávány od třetích stran

Společnost TEXTINTEL FZE obdrží údaje o vás od následujících třetích stran:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Křupavý;
 4. Typový formulář;
 5. YouTube API*
 6. Google kalendáře

*Uživatelé, kteří se rozhodnou nahrávat soubory pomocí integrace nahrávání YouTube, souhlasí s tím, že budou vázáni podmínkami služby YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), které souvisejí se zásadami ochrany osobních údajů Google (http://www.google.com/policies/privacy).

Údaje, které jsou shromažďovány automaticky

V rozsahu, v jakém vstoupíte na webové stránky, budeme vaše údaje shromažďovat automaticky, například:

 1. automaticky shromažďujeme některé informace o vaší návštěvě webových stránek. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat obsah webových stránek a navigaci a zahrnují vaši IP adresu, datum, čas a frekvenci, s jakou přistupujete na webové stránky, a způsob, jakým používáte jejich obsah a interagujete s ním.
 2. Vaše údaje budeme shromažďovat automaticky prostřednictvím souborů cookie v souladu s nastavením souborů cookie ve vašem prohlížeči. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je používáme na webových stránkách, naleznete v níže uvedené části s názvem "Soubory cookie".

Naše používání údajů

 1. Některé nebo všechny výše uvedené údaje můžeme čas od času požadovat, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby a zkušenosti při používání našich webových stránek. Konkrétně můžeme údaje používat z následujících důvodů:
  1. interní vedení záznamů;
  2. zlepšování našich produktů/služeb;
  3. zasílání marketingových materiálů, které by vás mohly zajímat, e-mailem;
  4. Kontakt pro účely průzkumu trhu, který může být proveden pomocí e-mailu, telefonu, faxu nebo pošty. Tyto informace mohou být použity k přizpůsobení nebo aktualizaci webových stránek;
 2. Vaše údaje můžeme použít pro výše uvedené účely, pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy. Pokud s tím nejste spokojeni, máte za určitých okolností právo vznést námitku (viz část "Vaše práva" níže).
 3. Abychom vám mohli zasílat přímý marketing prostřednictvím e-mailu, budeme potřebovat váš souhlas, ať už prostřednictvím opt-in nebo soft-opt-in:
  1. Soft opt-in souhlas je specifický typ souhlasu, který se použije, když jste s námi dříve spolupracovali (například nás kontaktujete, abyste nás požádali o další podrobnosti o konkrétním produktu/službě, a my uvádíme na trh podobné produkty/služby). V rámci souhlasu "soft opt-in" budeme váš souhlas považovat za udělený, pokud se neodhlásíte.
  2. U ostatních typů e-marketingu jsme povinni získat váš výslovný souhlas; To znamená, že při vyjádření souhlasu musíte podniknout pozitivní a pozitivní kroky, například zaškrtnutím políčka, které vám poskytneme.
  3. Pokud nejste spokojeni s naším přístupem k marketingu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li zjistit, jak odvolat svůj souhlas, přečtěte si část s názvem "Vaše práva" níže.
 4. Když se u nás zaregistrujete a založíte si účet pro příjem našich služeb, právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy.
 5. Údaje, které shromažďujeme, včetně informací o schůzkách, jako je název schůzky, odkaz na schůzku, datum a čas, používáme pro následující účely:

   

  1. Abychom vám mohli poskytovat naše služby a plnit naše smluvní závazky.
  2. Zlepšování a vylepšování našich produktů a služeb, včetně optimalizace plánování a správy schůzek.

S kým údaje sdílíme

 1. Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími skupinami osob z následujících důvodů:
  1. naši zaměstnanci, agenti a/nebo odborní poradci – abychom se mohli zapojit do přímého marketingu (jako jsou zpravodaje nebo marketingové e-maily o produktech a službách, které poskytujeme, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat).
  2. poskytovatelé plateb třetích stran, kteří zpracovávají platby provedené prostřednictvím webových stránek – aby umožnili poskytovatelům plateb třetích stran zpracovávat platby uživatelů a refundace;
 2. Integrace s platformami třetích stran:
  Když propojíte platformy třetích stran, jako je Google Kalendář a Apple iCal, s našimi službami, udělujete nám povolení k přenosu vámi uvedených informací a údajů, včetně vašeho jména a e-mailu, do těchto služeb třetích stran vaším jménem. To se provádí za účelem umožnění bezproblémové integrace a zlepšení uživatelské zkušenosti.

v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

 1. K ochraně vašich údajů použijeme technická a organizační opatření, například:
  1. Přístup k vašemu účtu je řízen heslem a uživatelským jménem, které je pro vás jedinečné.
  2. vaše údaje uchováváme na zabezpečených serverech.
 2. Technická a organizační opatření zahrnují opatření k řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany údajů. Pokud máte podezření na jakékoli zneužití nebo ztrátu nebo neoprávněný přístup k vašim údajům, dejte nám prosím neprodleně vědět prostřednictvím této e-mailové adresy:support@transkriptor.com
 3. Chcete-li od služby Get Safe Online získat podrobné informace o tom, jak chránit své informace a počítače a zařízení před podvody, krádežemi identity, viry a mnoha dalšími online problémy, navštivte stránkuwww.getsafeonline.org.

Uchovávání dat

 1. Pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání, budeme vaše údaje uchovávat v našich systémech pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo dokud nepožádáte o jejich odstranění.
 2. I když vaše údaje odstraníme, mohou zůstat na záložních nebo archivačních médiích pro právní, daňové nebo regulační účely.

Vaše práva

 1. Ve vztahu ke svým údajům máte následující práva:
  1. Právo na přístup– právo kdykoli požádat o (i) kopie informací, které o vás uchováváme, nebo (ii) abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo vymazali. Pokud vám poskytneme přístup k informacím, které o vás uchováváme, nebudeme vám za to účtovat žádné poplatky, pokud vaše žádost nebude "zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená". Tam, kde nám to zákon dovoluje, můžeme vaši žádost zamítnout. Pokud vaši žádost zamítneme, sdělíme vám důvody.
  2. Právo na opravu– právo na opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
  3. Právo na výmaz– právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali nebo odstranili z našich systémů.
  4. Právo omezit naše používání vašich údajů– právo "zablokovat" nám používání vašich údajů nebo omezit způsob, jakým je můžeme používat.
  5. Právo na přenositelnost údajů– právo požadovat, abychom vaše údaje přesunuli, zkopírovali nebo přenesli.
  6. Právo vznést námitku– právo vznést námitku proti našemu používání vašich údajů, včetně případů, kdy je používáme pro naše oprávněné zájmy.
 2. Chcete-li vznést dotazy, uplatnit některá z výše uvedených práv nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů (pokud je souhlas naším právním základem pro zpracování vašich údajů), kontaktujte nás prostřednictvím této e-mailové adresy:support@transkriptor.com
 3. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vyřizujeme stížnost, kterou podáte v souvislosti s vašimi údaji, můžete svou stížnost postoupit příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě Irska je to Komise pro ochranu osobních údajů (DPC). Kontaktní údaje DPC jsou k dispozici na jejich internetových stránkách na adresehttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Je důležité, aby údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se vaše údaje během doby, po kterou je uchováváme, změní.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nad těmito webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu a neneseme odpovědnost za jejich obsah. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na vaše používání těchto webových stránek. Doporučujeme vám, abyste si před použitím jiných webových stránek přečetli zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení.

Změny vlastnictví a kontroly podniku

 1. Společnost TEXTINTEL FZE může čas od času rozšířit nebo omezit naše podnikání, což může zahrnovat prodej a/nebo převod kontroly nad celou společností TEXTINTEL FZE nebo její částí. Údaje poskytnuté uživateli budou v případě, že se to týká jakékoli části našeho podnikání, převedeny spolu s touto částí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude moci v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů používat údaje pro účely, pro které nám byly původně poskytnuty.
 2. Údaje můžeme také sdělit potenciálnímu kupujícímu našeho podniku nebo jakékoli jeho části.
 3. Ve výše uvedených případech podnikneme kroky s cílem zajistit ochranu vašeho soukromí.

Koláčky

 1. Tyto webové stránky mohou do vašeho počítače ukládat určité soubory cookie a přistupovat k nim. Společnost TEXTINTEL FZE používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku z používání webových stránek a ke zlepšení naší nabídky služeb. Společnost TEXTINTEL FZE pečlivě vybrala tyto soubory cookie a podnikla kroky k zajištění toho, aby vaše soukromí bylo vždy chráněno a respektováno.
 2. Tato webová stránka může ukládat následující soubory cookie: Níže je uveden seznam souborů cookie, které používáme. Snažili jsme se zajistit, aby to bylo úplné a aktuální, ale pokud si myslíte, že jsme soubor cookie vynechali nebo došlo k nějaké nesrovnalosti, dejte nám prosím vědět.
  1. Nezbytně nutné cookies – Jedná se o cookies, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí našich webových stránek, používat nákupní košík nebo využívat služby elektronické fakturace.
  2. Analytické/výkonnostní soubory cookie – umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšovat způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.
  3. Funkční soubory cookie – Používají se k tomu, abychom vás rozpoznali, když se vrátíte na naše webové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit pro vás náš obsah, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například vaši volbu jazyka nebo regionu).
 1. Seznam souborů cookie, které používáme, najdete v Harmonogramu souborů cookie.
 2. Soubory cookie můžete ve svém internetovém prohlížeči povolit nebo zakázat. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie, ale to lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy ve vašem internetovém prohlížeči.
 3. Soubory cookie můžete kdykoli smazat; můžete však přijít o jakékoli informace, které vám umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webovým stránkám, mimo jiné včetně nastavení personalizace.
 4. Doporučujeme, abyste se ujistili, že je váš internetový prohlížeč aktuální, a abyste si prostudovali nápovědu a pokyny poskytnuté vývojářem vašeho internetového prohlížeče, pokud si nejste jisti úpravou nastavení ochrany osobních údajů.
 5. Další obecné informace o souborech cookie, včetně toho, jak je zakázat, naleznete v aboutcookies.org. Najdete zde také podrobnosti o tom, jak vymazat soubory cookie z počítače.
Zřeknutí se
 
 1. Používání a přenos informací získaných z rozhraní API Google Transkriptor do jakékoli jiné aplikace se bude řídit zásadami Google API údajů o uživatelích služeb, včetně požadavků na omezené použití.

Obecné

 1. Žádná ze svých práv vyplývajících z těchto zásad ochrany osobních údajů nesmíte převést na žádnou jinou osobu. Svá práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme převést, pokud se důvodně domníváme, že vaše práva nebudou dotčena.
 2. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán zjistí, že jakékoli ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů (nebo část jakéhokoli ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nebo jeho část v požadovaném rozsahu považováno za odstraněné a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů nebude ovlivněna.
 3. Není-li dohodnuto jinak, žádné zpoždění, jednání nebo opomenutí ze strany strany při uplatňování jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude považováno za zřeknutí se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku.

Děti do 16 let

 1. Webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nepoužívejte prosím naše služby ani nám neposkytujte žádné informace prostřednictvím webových stránek. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto údaje odstraníme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít jakékoli informace od dítěte nebo o dítěti mladším 16 let, kontaktujte nás na adresesupport@transkriptor.com

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

 1. TEXTINTEL FZE si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, pokud to budeme považovat za nutné nebo jak to bude vyžadovat zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na webových stránkách a má se za to, že jste přijali podmínky zásad ochrany osobních údajů při prvním použití webových stránek po změnách.

Společnost TEXTINTEL FZE můžete kontaktovat e-mailem na adresesupport@transkriptor.com