Przewodnik krok po kroku dotyczący konwersji tekstu na głos

Konwertowanie tekstu na głos przewodnik krok po kroku z ikoną głośnika reprezentującą proces.
Łatwo konwertuj tekst na dźwięk dzięki naszemu obszernemu przewodnikowi po konwersji tekstu na głos.

Transkriptor 2024-01-17

Konwersja tekstu na głos , określana również jako konwersja tekstu na mowę (TTS), to proces przekształcania treści pisanych w treści audio. Komputery, tablety i telefony wykorzystują technologię zamiany tekstu na mowę do czytania na głos treści pisanych. Użytkownicy wybierają oprogramowanie TTS do czytania na głos treści tekstowej.

Osoby z wadami wzroku preferują usługi zamiany tekstu na mowę, aby dotrzeć do treści pisanych. Technologia TTS zapewnia dostępność dla tych osób. Użytkownicy słuchają treści, zamiast je czytać.

Niektóre z najbardziej preferowanych programów do zamiany tekstu na mowę to Google Text-to-Speech, Microsoft Azure Text to Speech, Amazon Polly, AppleVoice, Readspeakeri Speaktor.

Speaktor konwertuje tekst na głos. Użytkownicy automatycznie konwertują tekst na mowę za pomocą czytnika tekstu Speaktorsztucznej inteligencji.

Oto wskazówki krok po kroku, jak przekonwertować tekst na głos za pomocą Speaktor.

 1. Zarejestruj się, aby Speaktor: Wejdź na Speaktor stronę internetową i utwórz konto.
 2. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego: Otwórz witrynę Speaktor . Otwórz utworzone konto. Zaloguj się przy użyciu tego samego adresu e-mail.
 3. Prześlij plik: Wybierz i prześlij plik tekstowy do Speaktor.
 4. Konwertuj tekst na mowę: Rozpocznij proces konwersji.
 5. Słuchanie tekstu: Odtwarzaj i słuchaj na głos przekonwertowanego tekstu.
 6. Pobierz plik audio: Pobierz przekonwertowany plik na urządzenie.

Zrzut ekranu funkcji konwersji tekstu na mowę platformy Speaktor.
Opanuj konwersję tekstu na głos za pomocą czytnika tekstu AI firmy Speaktor.

1. Zarejestruj się, aby Speaktor

Przejdź do witryny Speaktor . Kontynuuj za pomocą konta Google lub Facebook albo zarejestruj się za pomocą adresu e-mail. Sprawdź opcje cenowe. Istnieją 2 różne opcje dla osób fizycznych.

Dostępne opcje cenowe to Lite i Premium. Ceny Lite to 59.95 USD rocznie, a ceny Premium to 149.95 USD rocznie. Użytkownicy mają możliwość subskrypcji miesięcznej zamiast rocznej. Miesięczna cena to 9,99 USD za Lite i 24,99 USD za Premium.

Interfejs użytkownika Speaktor prezentujący funkcję konwersji tekstu na głos.
Wykonaj proste kroki, aby przekształcić tekst w mowę za pomocą platformy Speaktor.

2. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego

Otwórz witrynę Speaktor . Otwórz konto Speaktor przy użyciu konta Google lub Facebook . Zaloguj się przy użyciu tego samego adresu e-mail. Na pulpicie nawigacyjnym znajduje się sekcja "Czytnik tekstu".

Interfejs platformy Speaktor podkreślający funkcje konwersji tekstu na głos online.
Dowiedz się, jak zamienić tekst na mowę za pomocą prostych narzędzi online Speaktor.

3. Prześlij plik

Kliknij "Czytnik tekstu". Użytkownicy mają 3 opcje. Są to: "Upuść plik", "Wpisz lub wklej" tekst lub "Wklej łącze internetowe".

Użytkownicy mogą upuszczać swoje pliki w różnych formatach, w tym PDF, word, TXTitp. Użytkownicy wpisują lub wklejają w polu, a następnie przesyłają. Użytkownicy wklejają również link internetowy, a następnie klikają "Prześlij".

4. Konwertuj tekst na mowę

Poczekaj, aż proces konwersji dobiegnie końca po przesłaniu pliku. Czas procesu zależy od długości treści tekstowej. Speaktor wykorzystuje technologię zamiany tekstu na mowę do konwersji tekstu na głos. Speaktor ma różne opcje głosowe do wyboru przez użytkowników.

Interfejs pokazujący opcje wyboru tekstu i głosu dla konwersji tekstu na mowę.
Wybierz preferowany głos i z łatwością konwertuj tekst pisany na słowo mówione w aplikacji Speaktor.

5. Posłuchaj tekstu

Kliknij przycisk "Odtwórz", aby zobaczyć produkt końcowy. Speaktor odczytuje plik tekstowy dla użytkowników. Sprawdź, czy nie ma błędów. Upewnij się, że w treści tekstowej nie ma błędów ortograficznych i literówek, aby uzyskać w pełni poprawny dźwięk pliku.

6. Pobierz plik audio

Pobierz plik audio do urządzenia. Użytkownicy pobierają plik audio w MP3 formacie. Zapisz plik audio MP3 , aby uzyskać do niego dostęp z urządzenia, a nie ze strony internetowej. Użytkownicy mogą również pobrać transkrypcję.

Co to jest konwersja tekstu na dźwięk?

Konwersja tekstu na dźwięk, znana również jako konwersja tekstu na mowę, to proces przekształcania treści pisanych w treści audio. Proces ten polega na konwersji informacji tekstowych na słowa mówione. Użytkownicy słuchają treści, zamiast je czytać.

Treści pisane mają formę dokumentów, artykułów, stron internetowych, e-booków, e-maili lub innych informacji tekstowych. Technologia zamiany tekstu na mowę identyfikuje strukturę, składnię i semantykę treści tekstowej. Konwersja tekstu na dźwięk określa, jak tekst brzmi pod względem tonu, akcentu i wymowy.

Jak działa technologia text-to-audio?

Technologia text-to-audio działa poprzez konwersję treści pisanych lub tekstowych na dźwięk lub mowę. Specjalistyczne oprogramowanie lub algorytmy analizują tekst pisany, aby zrozumieć jego właściwości językowe. Technologia TTS wykrywa granice zdań, podkreślone części i poprawną wymowę.

Technologia zamiany tekstu na mowę wykorzystuje nagrane wcześniej nagrania ludzkiego głosu lub sztuczne głosy generowane przez techniki uczenia maszynowego. Głosy te brzmią naturalnie i ekspresyjnie. Technologia łączy elementy językowe z wybranym głosem. Mowa zamienia się w format audio, a użytkownicy odtwarzają dźwięk za pomocą urządzeń odtwarzających dźwięk.

Jakie są korzyści z korzystania z technologii Text-to-Audio?

Korzyści płynące z zastosowania technologii text-to-audio są wymienione poniżej.

 • Dostępność: Technologia zamiany tekstu na dźwięk sprawia, że treści cyfrowe są dostępne dla osób z wadami wzroku i trudnościami w czytaniu. Osoby z wadami wzroku nie są w stanie odczytać treści pisanej. Technologia pozwala tym osobom słuchać informacji zamiast je czytać.
 • Nauka: Technologia zamiany tekstu na mowę pomaga uczniom w trudnościach z czytaniem i trudnościami w uczeniu się. Uczniowie używają TTS do czytania na głos podręczników i materiałów do nauki. Studenci czasami wolą słuchać materiału kursowego niż go czytać. TTS ułatwia uczniom zrozumienie.
 • Nawigacja: TTS znajduje się w systemach nawigacyjnych i aplikacjach GPS. TTS pomaga użytkownikom otrzymywać szczegółowe wskazówki dojazdu i informacje o lokalizacji. Dzięki temu użytkownicy nie muszą patrzeć na ekran, aby znaleźć lokalizację. Integracja z systemami nawigacji jest przydatna, zwłaszcza dla kierowców.
 • Asystenci głosowi: Asystenci głosowi używają TTS do dostarczania odpowiedzi i informacji w naturalny sposób. Asystenci głosowi to Siri, Google Assistant i Alexa. Asystenci głosowi pomagają użytkownikom funkcjonować pewne rzeczy na ich urządzeniach. TTS sprawia, że asystenci głosowi brzmią bardziej naturalnie.
 • Produkcja audiobooków: Technologia TTS służy do konwersji książek pisanych na audiobooki. TTS sprawia, że literatura jest bardziej dostępna dla ludzi, którzy wolą słuchać. Osoby z wadami wzroku również używają TTS do słuchania książek zamiast ich czytania.

Jakie są wady korzystania z technologii Text-to-Audio?

Wady korzystania z technologii text-to-audio są wymienione poniżej.

 • Jakość głosu: Głosy TTS różnią się jakością, a niektóre brzmią mniej naturalnie lub ekspresyjnie niż inne. Głosy niskiej jakości mają robotyczne i monotonne tony, co wpływa na wrażenia użytkownika. Głosy niskiej jakości zmniejszają wrażenia użytkownika i zaangażowanie, ponieważ trudno jest śledzić treści z głosami niskiej jakości.
 • Brak emocji: TTS ma trudności z przekazaniem emocjonalnych niuansów w ludzkiej mowie. Ta walka sprawia, że TTS jest mniej odpowiedni dla treści, które wymagają ekspresji emocjonalnej. Brak emocji zmniejsza doświadczenie użytkownika, ponieważ niektóre treści wymagają emocjonalnej lektury. Treści te obejmują opowiadania, powieści i poezję.
 • Błędy wymowy: Technologia TTS czasami błędnie wymawia niektóre słowa, nazwy lub terminy. Ta błędna wymowa prowadzi do nieścisłości i zamieszania. Dezorientacja wśród użytkowników prowadzi do złego doświadczenia użytkownika i mniejszego zaangażowania w treści mówione.
 • Zrozumienie kontekstowe: Technologia TTS nie ma głębokiego zrozumienia kontekstu. TTS może błędnie interpretować znaczenie niektórych wyrażeń, gdy treść jest niejednoznaczna. Ta błędna interpretacja prowadzi do błędnej wymowy lub intonacji w treści mówionej. Nieprawidłowa wymowa i intonacja powodują niezrozumienie treści i prowadzą do złego doświadczenia użytkownika.
 • Wymowa skrótów: Systemy TTS czasami nie artykułują konsekwentnie skrótów w treści. Ta niekonsekwencja prowadzi do zamieszania. Użytkownicy nie są więc w stanie prawidłowo śledzić treści mówionych.

Jakie są wyzwania związane z technologią text-to-audio?

Poniżej wymieniono wyzwania związane z technologią text-to-audio.

 • Jakość głosu: TTS ma trudności z uzyskaniem wysokiej jakości i naturalnie brzmiących głosów. Głosy TTS brzmią jak roboty, a w niektórych przypadkach brakuje im ekspresji. Brak ekspresji prowadzi do złego doświadczenia użytkownika z powodu błędnych interpretacji.
 • Ekspresja emocjonalna: Technologia TTS ma trudności z efektywnym przekazywaniem niuansów emocjonalnych. TTS czasami nie wprowadzają emocji do głosów syntetycznych. Ten problem zmniejsza zaangażowanie użytkowników w treści mówione.
 • Obsługa wielu języków: Technologia TTS napotyka wyzwania związane z przełączaniem się między językami w ramach jednego tekstu. Języki mają różną składnię i semantykę. W związku z tym usługi TTS nie wymawiają obcego słowa w tekście, chociaż zapewniają obsługę wielojęzyczną.
 • Ciągłość i płynność: Systemy TTS mają problemy z utrzymaniem spójnego głosu i tonu w długich i złożonych tekstach. To zakłócenie powoduje złe wrażenia użytkownika i zrozumienie.
 • Dokładne frazowanie: Systemy TTS stoją przed wyzwaniami związanymi z uzyskaniem prawidłowego frazowania, intonacji i rytmu w języku mówionym. Wyzwania te zmniejszają naturalność mowy. Użytkownicy mają trudności ze zrozumieniem mowy.

W jaki sposób tłumaczenie tekstu na audio usprawnia przesyłanie tekstu między platformami?

Tłumaczenie tekstu na dźwięk usprawnia przesyłanie tekstu między platformami pod względem integracji platform, ustandaryzowanych interfejsów i rozwiązań opartych na chmurze. Technologia TTS jest kompatybilna z oprogramowaniem konkretnej platformy. Integracja ta przybiera kilka form w zależności od wymagań platformy.

Aplikacje mobilne zawierają TTS za pośrednictwem interfejsów API specyficznych dla platformy. Aplikacje komputerowe zawierają wbudowane funkcje TTS do przesyłania tekstu. Aplikacje komputerowe obejmują edytory tekstu, czytniki e-booków i oprogramowanie zwiększające produktywność.

TTS wykorzystuje ustandaryzowane interfejsy i protokoły, aby zapewnić kompatybilność między platformami. Standardy sieciowe pomagają programistom w spójnym wdrażaniu TTS na różnych platformach. Standardy sieciowe obejmują Web Speech API i ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Platformy mobilne, takie jak iOS i Android zapewniają interfejsy API i usługi TTS w celu integracji TTS z aplikacjami.

Niektóre usługi TTS są oparte na chmurze. TTS oparty na chmurze oznacza, że przetwarzanie TTS odbywa się na zdalnych serwerach, a nie lokalnie na urządzeniu lub platformie. Oparte na chmurze rozwiązanie ułatwia spójną funkcjonalność TTS na różnych urządzeniach i platformach. Usługi TTS oparte na chmurze wymagają spójnego połączenia z Internetem.

Jak długo trwa tłumaczenie tekstu na głos?

Czas potrzebny na przetłumaczenie tekstu na głos zależy od długości tekstu, złożoności tekstu, aparatu TTS i połączenia internetowego.

Długość tekstu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na czas potrzebny na konwersję TTS. Konwersja krótkich tekstów zajmuje mniej czasu. Dłuższe teksty zajmują jednak więcej czasu.

Złożoność tekstu wpływa również na czas przetwarzania. Proste i nieskomplikowane teksty ze standardowym słownictwem i gramatyką są szybsze, podczas gdy złożone lub techniczne treści zajmują więcej czasu.

Silnik TTS wpływa na szybkość przetwarzania. Wysokiej jakości aparaty TTS przetwarzają tekst szybciej w porównaniu z mniej zaawansowanymi silnikami.

Szybkość połączenia internetowego wpływa na czas potrzebny do przetłumaczenia tekstu na głos dla usług TTS opartych na chmurze. Wolniejsze połączenia internetowe prowadzą do opóźnień.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do konwersji tekstu na dźwięk?

Poniżej wymieniono 5 najlepszych programów do konwersji tekstu na dźwięk.

 1. Speaktor
 2. Amazon Polly
 3. Google Text-to-Speech
 4. Microsoft Azure Zamiana tekstu na mowę
 5. Readspeaker

Speaktor to narzędzie TTS, które skanuje słowa ze stron internetowych i książek, aby przeczytać je na głos. Speaktor , najlepsze oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę, zamienia treści pisane w profesjonalne treści audio. Speaktor ma wiele naturalnie brzmiących wirtualnych głośników.

Amazon Polly to oparta na chmurze usługa TTS. Oferuje realistyczne głosy i łatwą integrację z różnymi platformami. Amazon Polly zapewnia opcje dostosowywania i obsługuje wiele języków.

Google Text-to-Speech jest zintegrowany z Android urządzeniami. Zapewnia różnorodne głosy i języki. Google Text-to-Speech jest przydatny do czytania tekstu na głos na Android smartfonach i tabletach.

Microsoft Azure Text to Speech to usługa TTS z wysokiej jakości głosami. Zapewnia wysokiej jakości obsługę języków i opcje dostosowywania. Microsoft Azure Text to Speech nadaje się do różnych aplikacji i asystentów głosowych.

Readspeaker to oparta na chmurze usługa TTS. Ludzie używają Readspeaker do ułatwiania dostępu do stron internetowych, e-learningu i czytania treści. Zapewnia naturalnie brzmiące głosy i funkcje dostosowywania.

Jakie jest najlepsze darmowe oprogramowanie do konwersji tekstu na dźwięk?

Poniżej wymieniono 2 najlepsze darmowe programy do konwersji tekstu na dźwięk.

 1. Google Text-to-Speech
 2. VoiceOver

Google Text-to-Speech przeznaczony jest do Android smartfonów i tabletów. Android użytkownicy urządzeń korzystają z Google Text-to-Speech za darmo. Zapewnia szereg głosów i języków.

VoiceOver to zintegrowany czytnik ekranu w Apple urządzeniach. Zapewnia funkcje TTS dla urządzeń macOS i iOS . VoiceOver jest bezpłatny dla Apple użytkowników. Zapewnia wsparcie dostępności dla użytkowników z wadami wzroku.

Często zadawane pytania

Czas potrzebny do konwersji tekstu na głos przy użyciu technologii TTS zależy od kilku czynników, w tym długości i złożoności tekstu, wydajności używanego aparatu TTS oraz szybkości połączenia internetowego, jeśli usługa TTS jest oparta na chmurze. Krótsze i prostsze teksty zazwyczaj przetwarzają się szybciej, podczas gdy konwersja dłuższych i bardziej złożonych treści może zająć więcej czasu. Ponadto jakość i szybkość aparatu TTS może wpływać na czas przetwarzania, a szybsze połączenie internetowe może zmniejszyć opóźnienia w przypadku usług TTS opartych na chmurze.

Integrację technologii TTS z aplikacjami mobilnymi i witrynami internetowymi można osiągnąć za pomocą różnych interfejsów API i zestawów SDK dostarczanych przez dostawców usług TTS. Chociaż wyzwania mogą obejmować zapewnienie kompatybilności z różnymi platformami i optymalizację pod kątem różnych rozmiarów ekranu, przeszkody te można pokonać, postępując zgodnie z najlepszymi praktykami w tworzeniu oprogramowania i wykorzystując techniki projektowania responsywnego.

Tłumaczenie tekstu na dźwięk usprawnia integrację platformy, wykorzystuje ustandaryzowane interfejsy i protokoły oraz oferuje rozwiązania oparte na chmurze w celu zapewnienia spójności między urządzeniami i platformami.

Technologia TTS stale się rozwija, aby lepiej zaspokajać preferencje użytkowników. Przyszłe zmiany mogą obejmować poprawę jakości głosu, włączenie algorytmów rozpoznawania emocji do ekspresyjnego czytania oraz rozszerzenie obsługi wielu języków. Te ulepszenia mają na celu zapewnienie bardziej angażującego i wszechstronnego środowiska TTS dla szerokiej gamy typów zawartości i potrzeb użytkowników.

Udostępnij post

Zamiana mowy na tekst

img

Transkriptor

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst