Een stapsgewijze handleiding voor het converteren van tekst naar spraak

Stapsgewijze handleiding voor het converteren van tekst naar spraak met een luidsprekerpictogram dat het proces weergeeft.
Converteer tekst eenvoudig naar audio met onze uitgebreide gids voor tekst-naar-spraakconversie.

Transkriptor 2024-01-17

Het converteren van tekst naar spraak , ook wel tekst-naar-spraak (TTS)-conversie genoemd, is het proces waarbij geschreven inhoud wordt omgezet in audio-inhoud. Computers, tablets en telefoons gebruiken tekst-naar-spraaktechnologie om geschreven inhoud hardop voor te lezen. Gebruikers kiezen voor TTS-software om de tekstuele inhoud hardop voor te lezen.

Personen met een visuele beperking geven de voorkeur aan tekst-naar-spraakdiensten om de geschreven inhoud te bereiken. TTS-technologie zorgt voor toegankelijkheid voor deze personen. De gebruikers luisteren naar de inhoud in plaats van deze te lezen.

Enkele van de meest geprefereerde tekst-naar-spraaksoftware zijn Google Text-to-Speech, Microsoft Azure tekst-naar-spraak, Amazon Polly, AppleVoice, Readspeakeren Speaktor.

Speaktor zet de tekst om in spraak. Gebruikers converteren automatisch tekst naar spraak met de kunstmatige intelligentie-tekstlezer van Speaktor.

Hier is een stapsgewijze richtlijn om tekst naar spraak te converteren met behulp van Speaktor.

 1. Meld je aan voor Speaktor: Ga naar Speaktor website en maak een account aan.
 2. Ga naar Dashboard: Open de website van Speaktor . Open het aangemaakte account. Log in met hetzelfde e-mailadres.
 3. Upload het bestand: Kies en upload het tekstbestand naar Speaktor.
 4. Tekst naar spraak converteren: Start het conversieproces.
 5. Luister naar de tekst: Speel en luister hardop naar de geconverteerde tekst.
 6. Download het audiobestand: Download het geconverteerde bestand naar het apparaat.

Screenshot van de tekst-naar-spraakconversiefunctie van het Speaktor-platform.
Beheers de conversie van tekst-naar-spraak met de AI tekstlezer van Speaktor.

1. Meld je aan voor Speaktor

Ga naar de website vanSpeaktor . Ga verder met een Google of Facebook account of meld je aan met een e-mailadres. Bekijk de prijsopties. Er zijn 2 verschillende opties voor individuen.

De prijsopties zijn Lite en Premium. Lite-prijzen zijn $ 59.95 per jaar en Premium-prijzen zijn $ 149.95 per jaar. Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich maandelijks te abonneren in plaats van jaarlijks. De maandelijkse prijs is $ 9.99 voor Lite en $ 24.99 voor Premium.

Gebruikersinterface van Speaktor met de functie voor tekst-naar-spraakconversie.
Navigeer door de eenvoudige stappen om tekst om te zetten in spraak met het platform van Speaktor.

2. Ga naar Dashboard

Open de website van Speaktor . Open de Speaktor rekening met behulp van een Google of Facebook rekening. Log in met hetzelfde e-mailadres. Er is een sectie "Tekstlezer" op het dashboard.

Speaktor platforminterface met functies voor het online converteren van tekst naar spraak.
Ontdek hoe u tekst kunt omzetten in spraak met de eenvoudige online tools van Speaktor.

3. Upload het bestand

Klik op de "Tekstlezer". Gebruikers hebben 3 opties. Dit zijn 'Bestand neerzetten', 'Typ of plak' een tekst of 'Plak een weblink'.

Gebruikers kunnen hun bestanden neerzetten in de variabele formaten, waaronder PDF, Word, TXT, enz. Gebruikers typen of plakken in het vak en verzenden vervolgens. Gebruikers plakken ook een weblink en klikken vervolgens op 'Uploaden'.

4. Converteer tekst naar spraak

Wacht tot het conversieproces is voltooid na het uploaden van het bestand. De tijd van het proces is afhankelijk van de lengte van de tekstuele inhoud. Speaktor maakt gebruik van tekst-naar-spraaktechnologie om tekst om te zetten in spraak. Speaktor heeft verschillende spraakopties waaruit gebruikers kunnen kiezen.

Interface met opties voor tekst-, document- en spraakselectie voor tekst-naar-spraakconversie.
Selecteer de gewenste stem en converteer geschreven tekst gemakkelijk naar gesproken woord op Speaktor.

5. Luister naar de tekst

Klik op de knop "Afspelen" om het eindproduct te zien. Speaktor leest het tekstbestand voor gebruikers. Controleer of er fouten in staan. Zorg ervoor dat er geen spelfouten en typefouten in de tekstuele inhoud staan om volledig correcte audio van het bestand te krijgen.

6. Download het audiobestand

Download het audiobestand naar het apparaat. Gebruikers downloaden het audiobestand in MP3 formaat. Sla het MP3 audiobestand op om het vanaf het apparaat te openen in plaats van vanaf de website. Gebruikers kunnen het transcript ook downloaden.

Wat is tekst-naar-audioconversie?

Tekst-naar-audioconversie, ook wel tekst-naar-spraakconversie genoemd, is het proces waarbij geschreven inhoud wordt omgezet in audio-inhoud. Het proces omvat de omzetting van op tekst gebaseerde informatie in gesproken woorden. Gebruikers luisteren naar de inhoud in plaats van deze te lezen.

De geschreven inhoud is in de vorm van documenten, artikelen, webpagina's, e-books, e-mails of andere tekstuele informatie. Tekst-naar-spraaktechnologie identificeert de structuur, syntaxis en semantiek van de tekstuele inhoud. Tekst-naar-audioconversie bepaalt hoe de tekst klinkt in termen van toon, nadruk en uitspraak.

Hoe werkt tekst-naar-audiotechnologie?

Tekst-naar-audiotechnologie werkt door geschreven of tekstuele inhoud om te zetten in audio of spraak. Gespecialiseerde software of algoritmen analyseren de geschreven tekst om de taalkundige eigenschappen ervan te begrijpen. TTS-technologie detecteert de zinsgrenzen, beklemtoonde delen en de juiste uitspraak.

Tekst-naar-spraaktechnologie maakt gebruik van vooraf opgenomen menselijke stemopnames of kunstmatige stemmen die worden gegenereerd door machine learning-technieken. Deze stemmen klinken natuurlijk en expressief. De technologie combineert linguïstische elementen met de gekozen stem. De spraak verandert in audioformaat en gebruikers spelen de audio af via audio-afspeelapparaten.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van tekst-naar-audiotechnologie?

De voordelen van het gebruik van tekst-naar-audiotechnologie worden hieronder opgesomd.

 • Toegankelijkheid: Tekst-naar-audiotechnologie maakt digitale inhoud toegankelijk voor personen met een visuele beperking en leesproblemen. Personen met een visuele beperking zijn niet in staat om de geschreven inhoud te lezen. De technologie stelt deze personen in staat om naar de informatie te luisteren in plaats van deze te lezen.
 • Leren: Tekst-naar-spraaktechnologie helpt leerlingen met leesproblemen en leerstoornissen. Studenten gebruiken TTS om studieboeken en studiemateriaal hardop voor te lezen. Studenten luisteren soms liever naar een cursusstof dan dat ze het lezen. TTS vergemakkelijkt het begrip van studenten.
 • Navigatie: TTS zit in de navigatiesystemen en GPS-toepassingen. TTS helpt gebruikers bij het ontvangen van stapsgewijze routebeschrijvingen en locatie-informatie. Gebruikers hoeven dus niet naar een scherm te kijken om een locatie te vinden. Integratie met navigatiesystemen is handig, vooral voor chauffeurs.
 • Spraakassistenten: Spraakassistenten gebruiken TTS om op een natuurlijke manier reacties en informatie te geven. Spraakassistenten zijn onder meer Siri, Google Assistant en Alexa. Spraakassistenten helpen gebruikers om bepaalde dingen op hun apparaten te laten functioneren. TTS zorgt ervoor dat spraakassistenten natuurlijker klinken.
 • Audioboekproductie: TTS-technologie dient om geschreven boeken om te zetten in audioboeken. TTS maakt literatuur toegankelijker voor mensen die liever luisteren. Mensen met een visuele beperking gebruiken TTS ook om naar de boeken te luisteren in plaats van ze te lezen.

Wat zijn de nadelen van het gebruik van tekst-naar-audiotechnologie?

De nadelen van het gebruik van tekst-naar-audiotechnologie worden hieronder opgesomd.

 • Spraakkwaliteit: TTS-stemmen variëren in kwaliteit en sommige klinken minder natuurlijk of expressief dan andere. Stemmen van lage kwaliteit hebben robotachtige en monotone tonen en dit beïnvloedt de gebruikerservaring. Stemmen van lage kwaliteit verminderen de gebruikerservaring en betrokkenheid, omdat het moeilijk is om inhoud te volgen met stemmen van lage kwaliteit.
 • Gebrek aan emotie: TTS heeft moeite om de emotionele nuances in menselijke spraak over te brengen. Deze worsteling maakt TTS minder geschikt voor inhoud die emotionele expressie vereist. Gebrek aan emotie vermindert de gebruikerservaring, omdat sommige inhoud emotioneel moet worden gelezen. Deze inhoud omvat verhalen, romans en poëzie.
 • Uitspraakfouten: TTS-technologie spreekt soms bepaalde woorden, namen of termen verkeerd uit. Deze verkeerde uitspraak leidt tot onnauwkeurigheden en verwarring. Verwarring onder de gebruikers leidt tot een slechte gebruikerservaring en minder betrokkenheid bij de gesproken inhoud.
 • Contextueel begrip: TTS-technologie mist een diepgaand begrip van context. TTS kan de betekenis van bepaalde zinnen verkeerd interpreteren wanneer er dubbelzinnigheid in de inhoud zit. Deze verkeerde interpretatie leidt tot een verkeerde uitspraak of intonatie in de gesproken inhoud. Verkeerde uitspraak en intonatie veroorzaken misverstanden over de inhoud en leiden tot een slechte gebruikerservaring.
 • Uitspraak van afkortingen: TTS-systemen articuleren soms niet consequent afkortingen in inhoud. Deze inconsistentie leidt tot verwarring. Gebruikers zijn dus niet in staat om de gesproken inhoud goed te volgen.

Wat zijn de uitdagingen van tekst-naar-audiotechnologie?

De uitdagingen van tekst-naar-audiotechnologie worden hieronder opgesomd.

 • Spraakkwaliteit: TTS heeft moeite om hoogwaardige en natuurlijk klinkende stemmen te bereiken. TTS-stemmen klinken robotachtig en missen in sommige gevallen expressiviteit. Gebrek aan expressie leidt tot een slechte gebruikerservaring vanwege de verkeerde interpretaties.
 • Emotionele expressie: TTS-technologie heeft moeite om emotionele nuances effectief over te brengen. TTS brengen soms geen emotie in synthetische stemmen. Dit probleem vermindert de betrokkenheid van gebruikers bij de gesproken inhoud.
 • Meertalige ondersteuning: TTS-technologie staat voor uitdagingen bij het schakelen tussen talen binnen één tekst. Talen hebben verschillende syntaxis en semantiek. TTS-diensten spreken dus geen vreemd woord uit in een tekst, hoewel ze meertalige ondersteuning bieden.
 • Continuïteit en flow: TTS-systemen hebben moeite met het handhaven van een consistente stem en toon in lange en complexe teksten. Deze verstoring veroorzaakt een slechte gebruikerservaring en een slecht begrip.
 • Nauwkeurige frasering: TTS-systemen staan voor uitdagingen bij het verkrijgen van de juiste frasering, intonatie en ritme in gesproken taal. Deze uitdagingen verminderen de natuurlijkheid van spraak. Gebruikers hebben moeite met het begrijpen van de spraak.

Hoe verbetert tekst-naar-audiovertaling de tekstoverdracht tussen platforms?

Tekst-naar-audiovertaling verbetert de tekstoverdracht tussen platforms op het gebied van platformintegratie, gestandaardiseerde interfaces en cloudgebaseerde oplossingen. TTS-technologie is compatibel met de software van het specifieke platform. Deze integratie neemt verschillende vormen aan, afhankelijk van de vereisten van het platform.

Mobiele apps bevatten TTS via platformspecifieke API's. Desktoptoepassingen bevatten ingebouwde TTS-functies voor tekstoverdracht. Desktoptoepassingen omvatten tekstverwerkers, e-bookreaders en productiviteitssoftware.

TTS maakt gebruik van gestandaardiseerde interfaces en protocollen om platformonafhankelijke compatibiliteit te garanderen. Webstandaarden helpen ontwikkelaars TTS consistent te implementeren op verschillende platforms. De webstandaarden omvatten Web Speech API en ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Mobiele platforms zoals iOS en Android bieden TTS-API's en -services om TTS in de apps te integreren.

Sommige TTS-services zijn cloudgebaseerd. Cloudgebaseerde TTS betekent dat de TTS-verwerking plaatsvindt op externe servers in plaats van lokaal op het apparaat of platform. Omdat het cloudgebaseerd is, is consistente TTS-functionaliteit mogelijk op verschillende apparaten en platforms. Cloudgebaseerde TTS-services vereisen een consistente internetverbinding.

Hoe lang duurt het om tekst naar spraak te vertalen?

De tijd die nodig is om tekst naar spraak te vertalen, hangt af van de lengte van de tekst, de complexiteit van de tekst, de TTS-engine en de internetverbinding.

De lengte van de tekst is een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de tijd die nodig is voor TTS-conversie. Korte teksten nemen minder tijd in beslag om te converteren. Langere teksten nemen echter meer tijd in beslag.

De complexiteit van de tekst heeft ook invloed op de verwerkingstijd. Eenvoudige en duidelijke teksten met standaard woordenschat en grammatica zijn sneller, terwijl complexe of technische inhoud meer tijd kost.

De TTS-engine heeft invloed op de verwerkingssnelheid. Hoogwaardige TTS-engines verwerken tekst sneller in vergelijking met minder geavanceerde engines.

De snelheid van de internetverbinding is van invloed op de tijd die nodig is om tekst naar spraak te vertalen voor cloudgebaseerde TTS-services. Langzamere internetverbindingen leiden tot latentie.

Wat is de beste software om tekst naar audio te converteren?

De 5 beste software om tekst naar audio te converteren staan hieronder vermeld.

 1. Speaktor
 2. Amazon Polly
 3. Google Text-to-Speech
 4. Microsoft Azure tekst-naar-spraak
 5. Readspeaker

Speaktor is een TTS-tool die woorden van webpagina's en boeken scant om ze hardop voor te lezen. Speaktor , de beste tekst-naar-spraaksoftware, zet geschreven inhoud om in audio-inhoud van professionele kwaliteit. Speaktor heeft meerdere natuurlijk klinkende virtuele luidsprekers.

Amazon Polly is een cloudgebaseerde TTS-service. Het biedt realistische stemmen en eenvoudige integratie in verschillende platforms. Amazon Polly biedt aanpassingsmogelijkheden en ondersteunt meerdere talen.

Google Text-to-Speech is geïntegreerd in Android apparaten. Het biedt een verscheidenheid aan stemmen en talen. Google Text-to-Speech is handig voor het voorlezen van tekst op Android smartphones en tablets.

Microsoft Azure Text to Speech is een TTS-dienst met stemmen van hoge kwaliteit. Het biedt hoogwaardige taalondersteuning en aanpassingsmogelijkheden. Microsoft Azure Text to Speech is geschikt voor verschillende toepassingen en spraakassistenten.

Readspeaker is een cloudgebaseerde TTS-service. Mensen gebruiken Readspeaker voor webtoegankelijkheid, e-learning en het lezen van inhoud. Het biedt natuurlijk klinkende stemmen en aanpassingsfuncties.

Wat is de beste gratis software om tekst naar audio te converteren?

De 2 beste gratis software om tekst naar audio te converteren staan hieronder vermeld.

 1. Google Text-to-Speech
 2. VoiceOver

Google Text-to-Speech is ontworpen voor Android smartphones en tablets. Android apparaatgebruikers gebruiken Google Text-to-Speech gratis. Het biedt een scala aan stemmen en talen.

VoiceOver is een geïntegreerde schermlezer in Apple apparaten. Het biedt TTS-functies voor macOS en iOS apparaten. VoiceOver is gratis voor Apple gebruikers. Het biedt toegankelijkheidsondersteuning voor gebruikers met een visuele beperking.

Veelgestelde vragen

De tijd die nodig is om tekst naar spraak te converteren met behulp van TTS-technologie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de lengte en complexiteit van de tekst, de prestaties van de TTS-engine die wordt gebruikt en de snelheid van de internetverbinding als de TTS-service cloudgebaseerd is. Kortere en eenvoudigere teksten worden over het algemeen sneller verwerkt, terwijl langere en complexere inhoud langer kan duren om te converteren. Bovendien kunnen de kwaliteit en snelheid van de TTS-engine de verwerkingstijd beïnvloeden en kan een snellere internetverbinding de latentie voor cloudgebaseerde TTS-services verminderen.

Het integreren van TTS-technologie in mobiele apps en websites kan worden bereikt via verschillende API's en SDK's die worden geleverd door TTS-serviceproviders. Hoewel uitdagingen kunnen bestaan uit het waarborgen van compatibiliteit met verschillende platforms en het optimaliseren voor verschillende schermformaten, kunnen deze obstakels worden overwonnen door best practices in softwareontwikkeling te volgen en responsieve ontwerptechnieken te gebruiken.

Tekst-naar-audiovertaling verbetert de platformintegratie, maakt gebruik van gestandaardiseerde interfaces en protocollen en biedt cloudgebaseerde oplossingen voor consistentie tussen apparaten en platforms.

TTS-technologie ontwikkelt zich voortdurend om beter tegemoet te komen aan de voorkeuren van gebruikers. Toekomstige ontwikkelingen kunnen betrekking hebben op het verbeteren van de spraakkwaliteit, het opnemen van algoritmen voor emotieherkenning voor expressieve lezingen en het uitbreiden van meertalige ondersteuning. Deze verbeteringen zijn bedoeld om een boeiendere en veelzijdigere TTS-ervaring te bieden voor een breed scala aan inhoudstypen en gebruikersbehoeften.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst