En steg-för-steg-guide för att konvertera text till röst

Konvertera text till röst steg-för-steg-guide med en högtalarikon som representerar processen.
Konvertera enkelt text till ljud med vår omfattande guide till text-till-tal-konvertering.

Transkriptor 2024-01-17

Konvertering av text till röst , även kallad text-till-tal-konvertering (TTS), är processen att omvandla skrivet innehåll till ljudinnehåll. Datorer, surfplattor och telefoner använder text-till-tal-teknik för att läsa upp skrivet innehåll. Användare väljer en TTS-programvara för att läsa upp textinnehållet.

Personer med synnedsättning föredrar text-till-tal-tjänster för att nå det skrivna innehållet. TTS-tekniken ger tillgänglighet för dessa individer. Användarna lyssnar på innehållet istället för att läsa det.

Några av de mest föredragna text-till-tal-programmen är Google Text-to-Speech, Microsoft Azure text till tal, Amazon Polly, AppleVoice, Readspeakeroch Speaktor.

Speaktor omvandlar texten till röst. Användare konverterar automatiskt text till tal med Speaktors textläsare med artificiell intelligens.

Här är en steg-för-steg-riktlinje för att konvertera text till röst med hjälp av Speaktor.

 1. Registrera dig för att Speaktor: Gå till Speaktor webbplats och skapa ett konto.
 2. Gå till Dashboard: Öppna Speaktor webbplats. Öppna det skapade kontot. Logga in med samma e-postadress.
 3. Ladda upp filen: Välj och ladda upp textfilen till Speaktor.
 4. Konvertera text till tal: Starta konverteringsprocessen.
 5. Lyssna på texten: Spela upp och lyssna på den konverterade texten högt.
 6. Ladda ner ljudfilen: Ladda ner den konverterade filen till enheten.

Skärmdump av Speaktor -plattformens text till tal konverteringsfunktion.
Master text till röstkonvertering med Speaktors AI-drivna textläsare.

1. Registrera dig för Speaktor

Gå tillSpeaktor webbplats. Fortsätt med ett Google- eller Facebookkonto eller registrera dig med en e-postadress. Kontrollera prisalternativen. Det finns 2 olika alternativ för individer.

Prisalternativen är Lite och Premium. Lite-priset är $59.95 per år och Premium-priset är $149.95 per år. Användare har möjlighet att prenumerera månadsvis istället för årligen. Månadspriset är $9.99 för Lite och $24.99 för Premium.

Användargränssnitt för Speaktor som visar funktionen för konvertering av text till röst.
Navigera i de enkla stegen för att omvandla text till tal med Speaktors plattform.

2. Gå till Dashboard

Öppna Speaktor webbplats. Öppna Speaktor -kontot med hjälp av ett Google - eller Facebook -konto. Logga in med samma e-postadress. Det finns en "Text Reader"-sektion på instrumentpanelen.

Speaktor plattformsgränssnitt som markerar funktioner för att konvertera text till röst online.
Upptäck hur du förvandlar text till tal med Speaktors enkla onlineverktyg.

3. Ladda upp filen

Klicka på "Textläsare". Användare har 3 alternativ. Dessa är "Släpp fil", "Skriv eller klistra in" en text eller "Klistra in en webblänk".

Användare kan släppa sina filer i variabla format inklusive PDF, word, TXT, etc. Användarna skriver eller klistrar in i rutan och skickar sedan. Användare klistrar också in en webblänk och klickar sedan på "Ladda upp".

4. Konvertera text till tal

Vänta tills konverteringsprocessen är i slutet efter att du har laddat upp filen. Processtiden beror på längden på textinnehållet. Speaktor använder text-till-tal-teknik för att omvandla text till röst. Speaktor har olika röstalternativ som användarna kan välja.

Gränssnitt som visar alternativ för text-, dokument- och röstval för text-till-tal-konvertering.
Välj önskad röst och konvertera skriven text till talat ord med lätthet på Speaktor.

5. Lyssna på texten

Klicka på knappen "Spela" för att se slutprodukten. Speaktor läser textfilen för användarna. Kontrollera om det finns några fel. Se till att det inte finns några felstavningar och stavfel i textinnehållet för att få helt korrekt ljud i filen.

6. Ladda ner ljudfilen

Ladda ner ljudfilen till enheten. Användare laddar ner ljudfilen i MP3 format. Spara MP3 ljudfil för att komma åt den från enheten istället för från webbplatsen. Användare kan också ladda ner utskriften.

Vad är text-till-ljud-konvertering?

Text-till-ljud-konvertering, även känd som text-till-tal-konvertering, är processen att omvandla skrivet innehåll till ljudinnehåll. Processen innebär omvandling av textbaserad information till talade ord. Användarna lyssnar på innehållet i stället för att läsa det.

Det skriftliga innehållet är i form av dokument, artiklar, webbsidor, e-böcker, e-postmeddelanden eller annan textinformation. Text-till-tal-teknik identifierar textinnehållets struktur, syntax och semantik. Text-till-ljud-konvertering avgör hur texten låter när det gäller ton, betoning och uttal.

Hur fungerar text-till-ljud-teknik?

Text-till-ljud-teknik fungerar genom att omvandla skriftligt eller textuellt innehåll till ljud eller tal. Specialiserad programvara eller algoritmer analyserar den skrivna texten för att förstå dess språkliga egenskaper. TTS-tekniken identifierar meningsgränser, betonade delar och korrekt uttal.

Text-till-tal-teknik använder antingen förinspelade mänskliga röstinspelningar eller artificiella röster som genereras av maskininlärningstekniker. Dessa röster låter naturliga och uttrycksfulla. Tekniken kombinerar språkliga element med den valda rösten. Talet omvandlas till ljudformat och användarna spelar upp ljudet via ljuduppspelningsenheter.

Vilka är fördelarna med att använda text-till-ljud-teknik?

Fördelarna med att använda text-till-ljud-teknik listas nedan.

 • Tillgänglighet: Text-till-ljud-teknik gör digitalt innehåll tillgängligt för personer med synnedsättning och lässvårigheter. Personer med synnedsättning kan inte läsa det skrivna innehållet. Tekniken gör det möjligt för dessa individer att lyssna på informationen istället för att läsa den.
 • Inlärning: Text-till-tal-teknik hjälper elever med lässvårigheter och inlärningssvårigheter. Eleverna använder TTS för att läsa läroböcker och studiematerial högt. Studenter föredrar ibland att lyssna på ett kursmaterial snarare än att läsa det. TTS underlättar elevernas förståelse.
 • Navigering: TTS finns i navigationssystemen och GPS-applikationerna. TTS hjälper användare att få steg-för-steg-färdbeskrivningar och platsinformation. Användarna behöver alltså inte titta på en skärm för att hitta en plats. Integration med navigationssystem är användbart, särskilt för förare.
 • Röstassistenter: Röstassistenter använder TTS för att ge svar och information på ett naturligt sätt. Röstassistenter inkluderar Siri, Google Assistant och Alexa. Röstassistenter hjälper användare att fungera vissa saker på sina enheter. TTS får röstassistenter att låta mer naturliga.
 • Ljudboksproduktion: TTS-tekniken används för att omvandla skrivna böcker till ljudböcker. TTS gör litteratur mer tillgänglig för människor som föredrar att lyssna. Personer med synnedsättning använder också TTS för att lyssna på böckerna istället för att läsa dem.

Vilka är nackdelarna med att använda text-till-ljud-teknik?

Nackdelarna med att använda text-till-ljud-teknik listas nedan.

 • Röstkvalitet: TTS-röster varierar i kvalitet och vissa låter mindre naturliga eller uttrycksfulla än andra. Röster av låg kvalitet har robotliknande och monotona toner och detta påverkar användarupplevelsen. Röster av låg kvalitet minskar användarupplevelsen och engagemanget eftersom det är svårt att följa innehåll med röster av låg kvalitet.
 • Brist på känslor: TTS kämpar för att förmedla de känslomässiga nyanserna i mänskligt tal. Den här kampen gör TTS mindre lämpligt för innehåll som kräver känslomässigt uttryck. Brist på känslor minskar användarupplevelsen eftersom en del innehåll behöver känslomässig läsning. Detta innehåll inkluderar berättelser, romaner och poesi.
 • Uttalsfel: TTS-tekniken uttalar ibland vissa ord, namn eller termer fel. Detta felaktiga uttal leder till felaktigheter och förvirring. Förvirring bland användarna leder till en dålig användarupplevelse och mindre engagemang i det talade innehållet.
 • Kontextuell förståelse: TTS-tekniken saknar en djup förståelse för sammanhanget. TTS kan misstolka innebörden av vissa fraser när det finns tvetydighet i innehållet. Denna feltolkning leder till felaktigt uttal eller intonation i det talade innehållet. Felaktigt uttal och intonation orsakar missförstånd av innehållet och leder till en dålig användarupplevelse.
 • Uttal av förkortningar: TTS-system artikulerar ibland inte konsekvent förkortningar i innehållet. Denna inkonsekvens leder till förvirring. Användarna kan därför inte följa det talade innehållet ordentligt.

Vilka är utmaningarna med text-till-ljud-teknik?

Utmaningarna med text-till-ljud-teknik listas nedan.

 • Röstkvalitet: TTS kämpar för att uppnå högkvalitativa och naturligt klingande röster. TTS-röster låter robotliknande och de saknar uttrycksfullhet i vissa fall. Brist på uttryck leder till en dålig användarupplevelse på grund av feltolkningarna.
 • Känslomässigt uttryck: TTS-tekniken kämpar för att förmedla känslomässiga nyanser på ett effektivt sätt. TTS ingjuter ibland inte känslor i syntetiska röster. Det här problemet minskar användarnas engagemang i det talade innehållet.
 • Flerspråkigt stöd: TTS-tekniken står inför utmaningar när det gäller att växla mellan språk i en enda text. Språk har olika syntax och semantik. TTS-tjänster uttalar alltså inte ett främmande ord i en text även om de ger flerspråkigt stöd.
 • Kontinuitet och flöde: TTS-system kämpar med att upprätthålla en konsekvent röst och ton genom långa och komplexa texter. Denna störning orsakar en dålig användarupplevelse och förståelse.
 • Korrekt frasering: TTS-system står inför utmaningar när det gäller att få rätt frasering, intonation och rytm i talat språk. Dessa utmaningar minskar talets naturlighet. Användare kämpar med att förstå talet.

Hur förbättrar översättning av text till ljud textöverföring mellan plattformar?

Text-till-ljud-översättning förbättrar textöverföringen mellan plattformar när det gäller plattformsintegration, standardiserade gränssnitt och molnbaserade lösningar. TTS-tekniken är kompatibel med programvaran för den specifika plattformen. Denna integration tar flera former beroende på plattformens krav.

Mobilappar införlivar TTS via plattformsspecifika API:er. Skrivbordsprogram har inbyggda TTS-funktioner för textöverföring. Skrivbordsapplikationer inkluderar ordbehandlare, e-bokläsare och produktivitetsprogram.

TTS använder standardiserade gränssnitt och protokoll för att säkerställa plattformsoberoende kompatibilitet. Webbstandarder hjälper utvecklare att implementera TTS konsekvent på olika plattformar. Webbstandarderna inkluderar Web Speech API och ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Mobila plattformar som iOS och Android tillhandahåller TTS-API:er och tjänster för att integrera TTS i apparna.

Vissa TTS-tjänster är molnbaserade. Molnbaserad TTS innebär att TTS-bearbetningen sker på fjärrservrar i stället för lokalt på enheten eller plattformen. Att vara molnbaserad underlättar konsekvent TTS-funktionalitet på alla enheter och plattformar. Molnbaserade TTS-tjänster kräver en konsekvent internetanslutning.

Hur lång tid tar det att översätta text till röst?

Hur lång tid det tar att översätta text till röst beror på textens längd, textens komplexitet, TTS-motorn och internetanslutningen.

Textens längd är en av de viktigaste faktorerna som påverkar den tid som krävs för TTS-konvertering. Korta texter tar kortare tid att konvertera. Längre texter tar dock längre tid.

Textens komplexitet påverkar också handläggningstiden. Enkla och okomplicerade texter med standardvokabulär och grammatik går snabbare medan komplext eller tekniskt innehåll tar längre tid.

TTS-motorn påverkar bearbetningshastigheten. TTS-motorer av hög kvalitet bearbetar text snabbare jämfört med mindre avancerade motorer.

Internetanslutningens hastighet påverkar den tid det tar att översätta text till röst för molnbaserade TTS-tjänster. Långsammare internetanslutningar leder till latens.

Vilken är den bästa programvaran för att konvertera text till ljud?

De 5 bästa programvaran för att konvertera text till ljud listas nedan.

 1. Speaktor
 2. Amazon Polly
 3. Google Text-to-Speech
 4. Microsoft Azure text till tal
 5. Readspeaker

Speaktor är ett TTS-verktyg som skannar ord från webbsidor och böcker för att läsa dem högt. Speaktor , bästa programvara för text till tal, förvandlar skrivet innehåll till ljudinnehåll av professionell kvalitet. Speaktor har flera naturligt klingande virtuella högtalare.

Amazon Polly är en molnbaserad TTS-tjänst. Den erbjuder realistiska röster och enkel integration i olika plattformar. Amazon Polly erbjuder anpassningsalternativ och stöder flera språk.

Google Text-to-Speech är integrerat i Android enheter. Det ger en mängd olika röster och språk. Google Text-to-Speech är användbart för att läsa text högt på Android smartphones och surfplattor.

Microsoft Azure Text to Speech är en TTS-tjänst med röster av hög kvalitet. Det ger högkvalitativt språkstöd och anpassningsalternativ. Microsoft Azure Text till tal lämpar sig för olika applikationer och röstassistenter.

Readspeaker är en molnbaserad TTS-tjänst. Människor använder Readspeaker för webbtillgänglighet, e-lärande och innehållsläsning. Det ger naturligt klingande röster och anpassningsfunktioner.

Vilken är den bästa gratisprogramvaran för att konvertera text till ljud?

De 2 bästa gratis programvaran för att konvertera text till ljud listas nedan.

 1. Google Text-to-Speech
 2. VoiceOver

Google Text-to-Speech är designad för Android smartphones och surfplattor. Android enhetsanvändare använder Google Text-to-Speech gratis. Det ger en rad röster och språk.

VoiceOver är en integrerad skärmläsare i Apple enheter. Den tillhandahåller TTS-funktioner för macOS och iOS enheter. VoiceOver är gratis för Apple användare. Det ger tillgänglighetsstöd för användare med synnedsättning.

Vanliga frågor och svar

Den tid som krävs för att konvertera text till röst med TTS-teknik beror på flera faktorer, inklusive textens längd och komplexitet, prestandan hos den TTS-motor som används och hastigheten på internetanslutningen om TTS-tjänsten är molnbaserad. Kortare och enklare texter bearbetas i allmänhet snabbare, medan längre och mer komplext innehåll kan ta längre tid att konvertera. Dessutom kan TTS-motorns kvalitet och hastighet påverka bearbetningstiden, och en snabbare internetanslutning kan minska latensen för molnbaserade TTS-tjänster.

Integrering av TTS-teknik i mobilappar och webbplatser kan uppnås genom olika API:er och SDK:er som tillhandahålls av TTS-tjänsteleverantörer. Även om utmaningar kan vara att säkerställa kompatibilitet med olika plattformar och optimera för olika skärmstorlekar, kan dessa hinder övervinnas genom att följa bästa praxis inom mjukvaruutveckling och använda responsiva designtekniker.

Text-till-ljud-översättning förbättrar plattformsintegrationen, använder standardiserade gränssnitt och protokoll och erbjuder molnbaserade lösningar för enhetlighet mellan enheter och plattformar.

TTS-tekniken utvecklas kontinuerligt för att bättre tillgodose användarnas preferenser. Framtida utveckling kan innebära att förbättra röstkvaliteten, införliva algoritmer för känsloigenkänning för uttrycksfulla läsningar och utöka flerspråkigt stöd. Dessa förbättringar syftar till att ge en mer engagerande och mångsidig TTS-upplevelse för en mängd olika innehållstyper och användarbehov.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text