Jak přidat značky mluvčího do přepisu?

Obrázek přehrávaného videa s automaticky generovanými titulky

Proč byste měli používat značky reproduktorů?

Přidání značek mluvčích do přepisů pomáhá určit, kdo v daném okamžiku mluví. Značky mluvčích poskytují kontext konverzace a usnadňují sledování diskuse. Níže jsou uvedeny některé výhody štítků reproduktorů:

 • Jasnost: Pokud je řečníků více, přepis posluchače mate. Použití značek mluvčích a zápis jmen mluvčích do přepisu zajišťuje přehlednost.
 • Připsání autorství: Značky mluvčích také pomáhají přiřadit konkrétní výroky konkrétnímu mluvčímu. V případě přeslechů a šumu v pozadí je užitečné, aby bylo jasné, kdo co v rozhovoru řekl.
 • Analýza: Značky mluvčích se používají v analytice řeči nebo jiných aplikacích NLP k identifikaci trendů nebo vzorců v konverzaci.
 • Přístupnost: Značky mluvčích také zpřístupňují konverzaci osobám, které mají potíže sledovat konverzaci bez vizuálních signálů a v neslyšitelných situacích.

Jak přidat značky mluvčího do zvukových souborů pro přepis?

 • Poslechněte si zvukový soubor: Před přidáním značek mluvčího do zvukového souboru si musíte nahrávku pozorně poslechnout, abyste zjistili, kdo v daném okamžiku mluví. Všímejte si, kdy který řečník začíná a končí, a snažte se rozlišit jednotlivé řečníky podle jejich hlasu, tónu a výšky hlasu. Přepis zvuku do textu.
 • Použijte software pro úpravu zvuku: Pomocí softwaru pro úpravu zvuku, například Audacity nebo Adobe Audition, přidejte do zvukového souboru značky reproduktorů. Tyto programy umožňují vkládat značky nebo štítky na určitá místa zvukového souboru, abyste zjistili, kdy začne mluvit nový mluvčí.
 • Vložte značky reproduktorů: Po určení začátku a konce tahu každého mluvčího vložte na začátek tahu každého nového mluvčího značku nebo štítek. K rozlišení reproduktorů použijte různé barvy nebo štítky, například Reproduktor 1, Reproduktor 2 atd.
 • Exportovat zvukový soubor: Po přidání značek reproduktorů do zvukového souboru jej exportujte jako nový soubor ve formátu, který se používá pro přepis, například MP3 nebo WAV. Nezapomeňte soubor uložit se značkami reproduktorů.
 • K přepisu použijte označený zvukový soubor: Po exportu zvukového souboru se značkami reproduktorů jej použijte k přepisu. Zvukový soubor můžete přepsat sami nebo si na to najmout profesionální přepisovací službu.

Jak mít kvalitnější přepisy?

Přepisy jsou užitečné zejména při sledování nebo poslechu obsahu v cizím jazyce. Zde je několik kroků, které můžete podniknout ke zvýšení kvality přepisů.

 • Pozorně poslouchejte: Při přepisu zvukového nebo obrazového záznamu je důležité nahrávku pečlivě poslouchat, abyste se ujistili, že jste zachytili všechna slova a nuance rozhovoru.
 • Použijte kvalitní nahrávku: Kvalitní nahrávka usnadní poslech a přesný přepis rozhovoru. Pokud je to možné, použijte nahrávací zařízení s dobrou kvalitou zvuku.
 • Použijte časové značky: Přidání časových značek do přepisu usnadňuje vyhledání konkrétních částí konverzace a pomáhá při přesnosti. Časová razítka se přidávají v pravidelných intervalech nebo při změně mluvčího.
 • Používejte značky reproduktorů: Přidání značek mluvčích do přepisu usnadňuje identifikaci mluvčích. Značky mluvčích pomáhají poskytnout kontext a atribuci konverzace.
 • Opravte chyby: Po dokončení úvodního přepisu se vraťte zpět a zkontrolujte svou práci. Překontrolujte a opravte pravopisné chyby.
 • Používejte správné formátování: Používejte jasné nadpisy, odrážky, správné psaní velkých písmen a mezery, abyste odlišili jednotlivé mluvčí a oddělili jednotlivé části rozhovoru. Zkratky a akronymy by neměly obsahovat pomlčky ani tečky. Zahrňte do přepisu i falešné začátky a koktání a používejte vlastní podstatná jména.
 • Buďte důslední: V celém přepisu používejte jednotné formátování a styl. To usnadní čtení a pomůže zajistit přesnost.
 • Dbejte na interpunkci: V přepisu je důležitá každá čárka, elipsa, tečka, procento, vykřičník, interjekce atd..

Často kladené otázky

Co je Verbatim Transcript?

Doslovný přepis je typ přepisu, který zahrnuje zachycení každého slova a zvuku v nahrávce. V doslovném přepisu je přepsána každá výpověď, včetně pauz, výplňových slov, opakování a neverbálních zvuků, jako je smích, hmm, kašel nebo vzdechy. Doslovné přepisy mají za cíl přesně zachytit rozhovor bez jakékoli interpretace, shrnutí nebo úpravy.
Vytváření doslovných přepisů vyžaduje vysokou míru dovednosti naslouchat a pozornost k detailům. Přepisovatelé musí být schopni rozlišovat mezi jednotlivými mluvčími, sledovat konverzaci, i když je nepřehledná, a přesně zachytit každé mluvené slovo, zvuk a nuance nahrávky.
V doslovných přepisech se čárkami oddělují nepodstatná slova nebo výplňové výrazy.

Co jsou to značky řečníků?

Značky mluvčích jsou označení nebo jména mluvčích, která slouží k identifikaci mluvčího v přepisu zvukové nebo obrazové nahrávky. Při přepisu konverzace je důležité přidat značky mluvčích, aby bylo zřejmé, kdy jeden mluvčí začíná a druhý končí.

Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte s Transkriptorem hned teď!

Související články

co je aplikace pro přepis
Transkriptor

Co je aplikace pro přepis?

Jak používat aplikaci pro přepis? Pokud se nemůžete rozhodnout mezi použitím přepisovací aplikace nebo přepisovací služby, zde je krátká odpověď. „Aplikace Přepis je mobilní způsob interakce s různými přepisovacími službami“.

přepis videa
Transkriptor

Jak přepsat video?

Jak přepisovat videa pomocí Transkriptoru? Transkriptor vám umožní snadno vytvořit přepis videa ze zvuku do textu podle vašich představ. Stačí pár kliknutí a zvuk se změní na text! Nahrajte své

převést hlas na text
Transkriptor

Převeďte svůj hlas na text!

Použití softwaru pro automatický přepis k převodu hlasu na text má sílu změnit vaše podnikání. Software pro převod hlasu na text je automatický, snadno použitelný a cenově dostupný. V tomto

nejlepší způsob přepisu zvukových souborů
Transkriptor

Nejlepší způsob, jak přepisovat zvukové soubory

Pokud máte výběr zvukových souborů, které potřebujete zapsat do zpráv nebo článků, jedním z nejlepších způsobů, jak tento proces urychlit, je přepis zvukových souborů. Pokud jde o možnosti přepisu ,