Πώς να προσθέσετε ετικέτες ομιλητή στη μεταγραφή;

Ο φορητός υπολογιστής εμφανίζει ετικέτες ομιλητή και κυματομορφή κοντά σε έναν καφέ, υπονοώντας μεταγραφή ήχου.
Αναβαθμίστε τις μεταγραφές σας με ετικέτες ομιλητή

Transkriptor 2023-02-28

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε ετικέτες ομιλητή;

Η προσθήκη ετικετών ομιλητή στις απομαγνητοφωνήσεις βοηθά στον εντοπισμό του ομιλητή ανά πάσα στιγμή. Οι ετικέτες ομιλητών παρέχουν πλαίσιο για τη συζήτηση και διευκολύνουν την παρακολούθηση της συζήτησης. Ακολουθούν ορισμένα πλεονεκτήματα των ετικετών ομιλητών:

 • Σαφήνεια: Όταν υπάρχουν πολλοί ομιλητές, η μεταγραφή προκαλεί σύγχυση στο ακροατήριο. Η χρήση ετικετών ομιλητή και η αναγραφή των ονομάτων των ομιλητών στη μεταγραφή παρέχει σαφήνεια.
 • Αναφορά: Οι ετικέτες ομιλητή βοηθούν επίσης στην απόδοση συγκεκριμένων δηλώσεων σε έναν συγκεκριμένο ομιλητή. Η αποσαφήνιση του ποιος είπε τι στη συνομιλία είναι χρήσιμη σε περίπτωση διασταυρούμενων συνομιλιών και θορύβου στο παρασκήνιο.
 • Ανάλυση: ή άλλες εφαρμογές NLP για τον εντοπισμό τάσεων ή μοτίβων στη συνομιλία.
 • Προσβασιμότητα: Οι ετικέτες ομιλητών καθιστούν επίσης τη συζήτηση πιο προσιτή σε άτομα που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη συζήτηση χωρίς οπτικά στοιχεία και χωρίς ακουστικές καταστάσεις.

Πώς να προσθέσετε ετικέτες ομιλητή σε αρχεία ήχου για μεταγραφή;

 • Ακούστε το αρχείο ήχου: Πριν προσθέσετε ετικέτες ομιλητή σε ένα αρχείο ήχου , πρέπει να ακούσετε προσεκτικά την ηχογράφηση για να αναγνωρίσετε ποιος μιλάει κάθε φορά. Σημειώστε πότε αρχίζει και πότε τελειώνει κάθε ομιλητής και προσπαθήστε να διακρίνετε τους διαφορετικούς ομιλητές με βάση τη φωνή, τον τόνο και το ύψος της φωνής τους. Μεταγραφή ήχου σε κείμενο.
 • Χρησιμοποιήστε λογισμικό επεξεργασίας ήχου: Χρησιμοποιήστε λογισμικό επεξεργασίας ήχου, όπως το Audacity ή το Adobe Audition, για να προσθέσετε ετικέτες ομιλητή στο αρχείο ήχου σας. Αυτά τα προγράμματα λογισμικού σας επιτρέπουν να εισάγετε δείκτες ή ετικέτες σε συγκεκριμένα σημεία του αρχείου ήχου για να υποδεικνύετε πότε αρχίζει να μιλάει ένας νέος ομιλητής.
 • Εισάγετε ετικέτες ομιλητή: Αφού προσδιορίσετε την αρχή και το τέλος της σειράς κάθε ομιλητή, τοποθετήστε μια ετικέτα ομιλητή στην αρχή της σειράς κάθε νέου ομιλητή. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα ή ετικέτες για να διαφοροποιήσετε τα ηχεία, όπως Ηχείο 1, Ηχείο 2 κ.λπ.
 • Εξαγωγή του αρχείου ήχου: Αφού προσθέσετε ετικέτες ομιλητή στο αρχείο ήχου σας, εξάγετε το αρχείο ως νέο αρχείο σε μορφή που χρησιμοποιείται για μεταγραφή, όπως MP3 ή WAV. Φροντίστε να αποθηκεύσετε το αρχείο με τις ετικέτες ομιλητή.
 • Χρησιμοποιήστε το αρχείο ήχου με ετικέτα για μεταγραφή: Αφού εξαγάγετε το αρχείο ήχου με τις ετικέτες ομιλητή, χρησιμοποιήστε το για μεταγραφή. Είτε μεταγράψτε το αρχείο ήχου μόνοι σας είτε προσλάβετε μια επαγγελματική υπηρεσία μεταγραφής για να το κάνει για εσάς.

Πώς να έχετε μεταγραφές με καλύτερη ποιότητα;

Οι μεταγραφές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν παρακολουθείτε ή ακούτε περιεχόμενο σε ξένη γλώσσα. Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε την ποιότητα των μεταγραφών σας.

 • Ακούστε προσεκτικά: Είναι σημαντικό να ακούτε προσεκτικά την ηχογράφηση για να διασφαλίσετε ότι αποτυπώνετε όλες τις λέξεις και τις αποχρώσεις της συνομιλίας.
 • Χρησιμοποιήστε μια καλή ποιότητα εγγραφής: Μια ηχογράφηση υψηλής ποιότητας θα διευκολύνει την ακρόαση και την ακριβή απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε μια συσκευή εγγραφής με καλή ποιότητα ήχου.
 • Χρησιμοποιήστε χρονοσφραγίδες: Η προσθήκη χρονοσφραγίδων στη μεταγραφή σας διευκολύνει τον εντοπισμό συγκεκριμένων τμημάτων της συνομιλίας και συμβάλλει στην ακρίβεια. Οι χρονοσφραγίδες προστίθενται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν υπάρχει αλλαγή στον ομιλητή.
 • Χρησιμοποιήστε ετικέτες ομιλητών: Η προσθήκη ετικετών ομιλητή στη μεταγραφή σας διευκολύνει την αναγνώριση των ομιλητών. Οι ετικέτες ομιλητή βοηθούν στην παροχή πλαισίου και απόδοσης στοιχείων για τη συζήτηση.
 • Διόρθωση σφαλμάτων: Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική μεταγραφή, επιστρέψτε και διαβάστε τη δουλειά σας. Διπλός έλεγχος και διόρθωση των ορθογραφικών λαθών.
 • Χρησιμοποιήστε σωστή μορφοποίηση: Χρησιμοποιήστε σαφείς επικεφαλίδες, εσοχές, σωστή κεφαλαιοποίηση και διαστήματα για να διαχωρίσετε τους ομιλητές και να διαχωρίσετε τα διάφορα τμήματα της συζήτησης. Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια δεν πρέπει να περιέχουν παύλες ή τελείες. Συμπεριλάβετε λανθασμένες εκκινήσεις και τραυλισμούς και χρησιμοποιήστε σωστά ουσιαστικά στη μεταγραφή.
 • Να είστε συνεπείς: Χρησιμοποιήστε συνεπή μορφοποίηση και στυλ σε όλη τη μεταγραφή σας. Αυτό θα διευκολύνει την ανάγνωση και θα συμβάλει στη διασφάλιση της ακρίβειας.
 • Δώστε προσοχή στη στίξη: Στην απομαγνητοφώνηση, κάθε κόμμα, έλλειψη, τελεία, ποσοστό, θαυμαστικό, παρεμβολή κ.λπ. είναι σημαντικό.

Συχνές Ερωτήσεις

Η αυτολεξεί μεταγραφή είναι ένας τύπος μεταγραφής που περιλαμβάνει την καταγραφή κάθε λέξης και ήχου σε μια ηχογράφηση. Σε ένα αυτολεξεί απομαγνητοφωνημένο αντίγραφο, απομαγνητοφωνείται κάθε έκφραση, συμπεριλαμβανομένων των παύσεων, των λέξεων που συμπληρώνουν, των επαναλήψεων και των μη λεκτικών ήχων, όπως τα γέλια, οι ήχοι mm-hmm, ο βήχας ή οι αναστεναγμοί. Οι αυτολεξεί απομαγνητοφωνήσεις αποσκοπούν στην ακριβή αποτύπωση της συνομιλίας χωρίς καμία ερμηνεία, περίληψη ή επεξεργασία.
Η δημιουργία αυτολεξεί απομαγνητοφωνημένων πρακτικών απαιτεί υψηλό βαθμό δεξιοτήτων ακρόασης και προσοχή στη λεπτομέρεια. Οι μεταγραφείς πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών ομιλητών, να ακολουθούν τη συνομιλία ακόμη και όταν αυτή είναι γεμάτη και να αποτυπώνουν με ακρίβεια κάθε προφορική λέξη, ήχο και απόχρωση της ηχογράφησης.
Στα αυτολεξεί απομαγνητοφωνημένα κείμενα, τα κόμματα αντισταθμίζουν τις μη ουσιώδεις λέξεις ή τις λέξεις πλήρωσης.

Οι ετικέτες ομιλητή είναι ετικέτες ή ονόματα ομιλητών που αποδίδονται για να προσδιορίσουν ποιος μιλάει σε μια μεταγραφή μιας εγγραφής ήχου ή βίντεο. Κατά τη μεταγραφή μιας συνομιλίας, είναι σημαντικό να προσθέσετε ετικέτες ομιλητή για να υποδείξετε πότε αρχίζει ο ένας ομιλητής και πότε τελειώνει ο άλλος.

Κοινοποίηση δημοσίευσης

Μετατροπή ομιλίας σε κείμενο

img

Transkriptor

Μετατρέψτε τα αρχεία ήχου και βίντεο σε κείμενο