Miten lisätä puhujan tunnisteet transkriptioon?

Kannettava tietokone näyttää kaiuttimen tunnisteet ja aaltomuodon kahvin äärellä, mikä viittaa äänen transkriptioon.
Paranna transkriptioitasi puhujatunnisteilla

Transkriptor 2023-02-28

Miksi sinun pitäisi käyttää puhujatunnisteita?

Puhujatunnisteiden lisääminen transkriptioihin auttaa tunnistamaan, kuka puhuu milloinkin. Puhujatunnisteet antavat keskustelulle kontekstin ja helpottavat keskustelun seuraamista. Alla on lueteltu joitakin kaiutintunnisteiden etuja:

 • Selkeys: Kun puhujia on useita, transkriptio hämmentää kuulijoita. Puhujatunnisteiden käyttäminen ja puhujien nimien kirjoittaminen transkriptioon lisää selkeyttä.
 • Attribuutio: Puhujan tunnisteet auttavat myös osoittamaan tietyt lausumat tietylle puhujalle. Keskustelun aikana on hyödyllistä tehdä selväksi, kuka sanoi mitä, kun puhutaan ristikkäispuheista ja taustahälystä.
 • Analyysi: Puhujan tunnisteita käytetään puheanalytiikassa tai muissa NLP-sovelluksissa keskustelun trendien tai mallien tunnistamiseksi.
 • Saavutettavuus: Puhujatunnisteet tekevät keskustelusta helpommin lähestyttävää myös henkilöille, joilla on vaikeuksia seurata keskustelua ilman visuaalisia vihjeitä ja äänettömiä tilanteita.

Miten lisätä puhujan tunnisteet äänitiedostoihin transkriptiota varten?

 • Kuuntele äänitiedosto: Ennen kuin lisäät äänitiedostoon puhujatunnisteita, sinun on kuunneltava nauhoitus huolellisesti, jotta voit tunnistaa, kuka puhuu milloinkin. Merkitse muistiin, milloin kukin puhuja aloittaa ja lopettaa puheensa, ja yritä erottaa eri puhujat toisistaan äänensä, äänensävynsä ja äänenkorkeutensa perusteella. Äänen transkribointi tekstiksi.
 • Käytä äänenmuokkausohjelmaa: Käytä äänenmuokkausohjelmia, kuten Audacitya tai Adobe Auditionia, lisätäksesi äänitiedostoon kaiutintunnisteet. Näillä ohjelmilla voit lisätä merkkejä tai tarroja tiettyihin kohtiin äänitiedostossa osoittamaan, kun uusi puhuja alkaa puhua.
 • Lisää kaiutintunnisteet: Kun olet tunnistanut kunkin puhujan vuoron alun ja lopun, lisää puhujan tunniste tai tarra jokaisen uuden puhujan vuoron alkuun. Käytä eri värejä tai merkintöjä kaiuttimien erottamiseksi toisistaan, kuten kaiutin 1, kaiutin 2 jne.
 • Vie äänitiedosto: Kun olet lisännyt äänitiedostoon kaiutintunnisteet, vie se uutena tiedostona transkriptiossa käytettävään muotoon, kuten MP3- tai WAV-muotoon. Muista tallentaa tiedosto, jossa on mukana kaiutintunnisteet.
 • Käytä merkittyä äänitiedostoa transkriptiota varten: Kun olet vienyt äänitiedoston, jossa on kaiutintunnisteet, käytä sitä transkriptioon. Voit joko transkriboida äänitiedoston itse tai palkata ammattimaisen transkriptiopalvelun tekemään sen puolestasi.

Miten saada transkriptioita paremmalla laadulla?

Transkriptiot ovat erityisen hyödyllisiä, kun katselet tai kuuntelet sisältöä vieraalla kielellä. Seuraavassa on joitakin toimia, joilla voit parantaa transkriptioiden laatua.

 • Kuuntele tarkkaan: Kun kirjoitat ääni- tai videotallenteen puhtaaksi, on tärkeää kuunnella nauhoitus huolellisesti, jotta voit varmistaa, että saat talteen kaikki keskustelun sanat ja vivahteet.
 • Käytä hyvälaatuista tallennetta: Laadukas nauhoitus helpottaa keskustelun kuulemista ja tarkkaa puhtaaksikirjoittamista. Jos mahdollista, käytä tallennuslaitetta, jossa on hyvä äänenlaatu.
 • Käytä aikaleimoja: Aikaleimojen lisääminen transkriptioosi helpottaa keskustelun tiettyjen osien paikantamista ja auttaa tarkkuudessa. Aikaleimat lisätään säännöllisin väliajoin tai kun puhuja vaihtuu.
 • Käytä kaiutintunnisteita: Puhujatunnisteiden lisääminen transkriptioosi helpottaa puhujien tunnistamista. Puhujatunnisteet auttavat antamaan kontekstin ja tunnistetiedot keskustelulle.
 • Korjaa virheet: Kun olet saanut alkuperäisen puhtaaksikirjoituksen valmiiksi, palaa takaisin ja tarkista työsi. Tarkista ja korjaa oikeinkirjoitusvirheet.
 • Käytä asianmukaista muotoilua: Käytä selkeitä otsikoita, sisennyksiä, oikeaa isoa alkukirjainta ja välilyöntejä puhujien erottamiseksi toisistaan ja keskustelun eri osien erottamiseksi toisistaan. Lyhenteet ja lyhenteet eivät saa sisältää viivoja tai pisteitä. Sisällytä väärät aloitukset ja änkytykset, ja käytä transkriptiossa oikeita substantiiveja.
 • Ole johdonmukainen: Käytä johdonmukaista muotoilua ja tyyliä koko kirjoituksessa. Tämä helpottaa lukemista ja auttaa varmistamaan tarkkuuden.
 • Kiinnitä huomiota välimerkkeihin: Kirjoituksissa jokainen pilkku, ellipsi, piste, prosenttimerkki, huutomerkki, välimerkki jne. on tärkeä.

Usein Kysytyt Kysymykset

Sanatarkka transkriptio on transkriptiotyyppi, jossa tallenteen jokainen sana ja ääni tallennetaan. Sanatarkassa transkriptiossa jokainen lausuma, mukaan lukien tauot, täytesanat, toistot ja ei-sanalliset äänet, kuten nauru, mm-hmm-äänet, yskäisy tai huokaukset, kirjoitetaan puhtaaksi. Sanatarkkojen puhtaaksi kirjoitettujen pöytäkirjojen tarkoituksena on tallentaa keskustelu tarkasti ilman tulkintaa, tiivistämistä tai muokkausta.
Sanatarkkojen transkriptien laatiminen edellyttää korkeaa kuuntelutaitoa ja tarkkuutta yksityiskohtiin. Transkriptioiden on pystyttävä erottamaan eri puhujat toisistaan, seuraamaan keskustelua myös silloin, kun se on sekava, ja tallentamaan tarkasti kaikki puhutut sanat, äänet ja nauhoituksen vivahteet.
Sanatarkoissa puhtaaksikirjoituksissa pilkkujen avulla poistetaan epäolennainen puhe tai täytesanat.

Puhujatunnisteet ovat puhujan tunnisteita tai nimiä, joiden avulla tunnistetaan, kuka puhuu ääni- tai videotallenteen transkriptiossa. Keskustelua puhtaaksikirjoitettaessa on tärkeää lisätä puhujatunnisteet, jotta voidaan osoittaa, milloin toinen puhuja aloittaa ja toinen lopettaa.

Jaa viesti

Puheesta tekstiksi

img

Transkriptor

Muunna ääni- ja videotiedostosi tekstiksi