Hur lägger man till högtalartaggar i transkriptionen?

Den bärbara datorn visar talartaggar och vågform nära en kopp kaffe, vilket tyder på ljudtranskribering.
Förbättra dina transkriptioner med talartaggar

Transkriptor 2023-02-28

Varför ska du använda högtalartangenter?

Genom att lägga till högtalarmarkeringar i transkriptioner kan du identifiera vem som talar vid en viss tidpunkt. Talarmarkeringar ger ett sammanhang för samtalet och gör det lättare att följa diskussionen. Nedan följer några av fördelarna med högtalarprofiler:

 • Klarhet: När det finns flera talare förvirrar transkriberingen publiken. Användning av talarmarkeringar och skriv in talarnamnen i transkriptionen för att skapa klarhet.
 • Tillräknelighet: Talartag hjälper också till att hänföra specifika uttalanden till en viss talare. Att klargöra vem som sa vad i samtalet är till hjälp vid överhörning och bakgrundsbrus.
 • Analys: Talartag används i talanalyser eller andra NLP-applikationer för att identifiera trender eller mönster i samtalet.
 • Tillgänglighet: Talartiketter gör också samtalet mer tillgängligt för personer som har svårt att följa samtalet utan visuella ledtrådar och ohörbara situationer.

Hur lägger man till högtalartag till ljudfiler för transkribering?

 • Lyssna på ljudfilen: Innan du lägger till högtalarmarkeringar i en ljudfil måste du lyssna noga på inspelningen för att identifiera vem som talar vid varje given tidpunkt. Notera när varje talare börjar och slutar tala, och försök att skilja mellan olika talare utifrån deras röst, tonläge och tonhöjd. Transkribera ljud till text.
 • Använd ljudredigeringsprogram: Använd ljudredigeringsprogram, t.ex. Audacity eller Adobe Audition, för att lägga till högtalarmarkeringar i ljudfilen. Med dessa program kan du infoga markörer eller etiketter på specifika ställen i ljudfilen för att ange när en ny talare börjar tala.
 • Infoga högtalartag: När du har identifierat början och slutet på varje talares tur, sätt in en talartag eller etikett i början av varje ny talares tur. Använd olika färger eller etiketter för att skilja mellan högtalare, t.ex. högtalare 1, högtalare 2 osv.
 • Exportera ljudfilen: När du har lagt till högtalartaggen i ljudfilen exporterar du den som en ny fil i ett format som används för transkribering, t.ex. MP3 eller WAV. Se till att spara filen med högtalartaggen med.
 • Använd den taggade ljudfilen för transkription: När du har exporterat ljudfilen med högtalartaggen kan du använda den för transkribering. Du kan antingen transkribera ljudfilen själv eller anlita en professionell transkriptionstjänst för att göra det åt dig.

Hur får man transkriptioner med bättre kvalitet?

Transkriptioner är särskilt användbara när du tittar eller lyssnar på innehåll på ett främmande språk. Här är några åtgärder som du kan vidta för att öka kvaliteten på dina transkriptioner.

 • Lyssna noga: När du transkriberar en ljud- eller videoinspelning är det viktigt att lyssna noga på inspelningen för att se till att du fångar alla ord och nyanser i samtalet.
 • Använd en inspelning av god kvalitet: En inspelning av hög kvalitet gör det lättare att höra och transkribera samtalet korrekt. Använd om möjligt en inspelningsapparat med god ljudkvalitet.
 • Använd tidsstämplar: Om du lägger till tidsstämplar i din transkription blir det lättare att hitta specifika delar av samtalet och det underlättar noggrannheten. Tidsstämplar läggs till med jämna mellanrum eller när högtalaren ändras.
 • Använd högtalartag: Genom att lägga till talarmarkeringar i din transkription blir det lättare att identifiera talare. Talartag hjälper till att ge kontext och tilldelning av konversationen.
 • Korrigera fel: När du har slutfört den första transkriptionen ska du gå tillbaka och korrekturläsa ditt arbete. Dubbelkolla och korrigera stavfel.
 • Använd korrekt formatering: Använd tydliga rubriker, indragningar, korrekta versaler och avstånd för att skilja mellan talare och separera olika delar av samtalet. Förkortningar och akronymer får inte innehålla streck eller punkter. Inkludera falska starter och stamningar och använd korrekta substantiv i transkriptionen.
 • Var konsekvent: Använd konsekvent formatering och stil i hela transkriptionen. Detta gör det lättare att läsa och bidrar till att säkerställa att uppgifterna är korrekta.
 • Var uppmärksam på interpunktionen: I transkriptioner är varje kommatecken, ellips, punkt, procenttecken, utropstecken, interjektion osv. viktigt.

Vanliga frågor

Ordagrann transkription är en typ av transkription som innebär att varje enskilt ord och ljud i en inspelning fångas upp. I en ordagrann utskrift transkriberas varje yttrande, inklusive pauser, fyllnadsord, upprepningar och icke-verbala ljud som skratt, mm-hmm-ljud, hosta eller suckar. Ordagranna utskrifter syftar till att fånga samtalet exakt utan tolkning, sammanfattning eller redigering.
För att skapa ordagranna utskrifter krävs en hög grad av lyssnarförmåga och noggrannhet. Transkriberare måste kunna skilja mellan olika talare, följa samtalet även när det är rörigt och korrekt fånga varje talat ord, ljud och nyans i inspelningen.
I ordagranna utskrifter används kommatecken för att avskilja oviktigt tal eller fyllnadsord.

Talartag är en etikett eller ett namn som används för att identifiera vem som talar i en transkription av en ljud- eller videoinspelning. När du transkriberar en konversation är det viktigt att lägga till talartangenter för att ange när en talare börjar och den andra slutar.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text