Kuidas lisada transkriptsioonile kõneleja tunnuseid?

Pilt autogenereeritud subtiitritega video esitamisest

Miks peaksite kasutama kõneleja märgiseid?

Kõnelejate märgiste lisamine transkriptsioonidele aitab tuvastada, kes parasjagu räägib. Kõnelejate märgised annavad vestlusele konteksti ja muudavad arutelu jälgimise lihtsamaks. Allpool on esitatud mõned kõlarimärkide eelised:

 • Selgus: Kui kõnelejaid on mitu, ajab transkriptsioon kuulajad segadusse. Kõnelejate siltide kasutamine ja kõnelejate nimede kirjutamine transkriptsioonis tagab selguse.
 • Atribuutsioon: Samuti aitavad kõneleja märgised omistada konkreetseid ütlusi konkreetsele kõnelejale. Ristsõnade ja taustamüra korral on kasulik teha selgeks, kes mida vestluses ütles.
 • Analüüs: Kõneanalüüsis või muudes NLP-rakendustes kasutatakse kõneleja silte, et tuvastada suundumusi või mustreid vestluses.
 • Ligipääsetavus: Kõneleja märgised muudavad vestluse kättesaadavamaks ka inimestele, kellel on raskusi vestluse jälgimisega ilma visuaalsete vihjeteta ja kuulmata olukordades.

Kuidas lisada helifailidele transkribeerimiseks kõneleja tunnuseid?

 • Kuulake helifaili: Enne helifailile kõneleja siltide lisamist peate salvestust hoolikalt kuulama, et teha kindlaks, kes igal ajal räägib. Pange tähele, millal iga kõneleja alustab ja lõpetab kõne, ja püüdke eristada eri kõnelejaid nende hääle, toonuse ja helikõrguse järgi. Transkribeeri heli tekstiks.
 • Kasutage helitöötlustarkvara: Kasutage helitöötlustarkvara, näiteks Audacity või Adobe Audition, et lisada oma helifailile kõlarimärgised. Need tarkvaraprogrammid võimaldavad sisestada helifaili konkreetsetesse punktidesse markerid või sildid, mis näitavad, millal uus kõneleja hakkab rääkima.
 • Sisestage kõlarite sildid: Kui olete kindlaks teinud iga kõneleja käigu alguse ja lõpu, sisestage iga uue kõneleja käigu algusesse kõneleja silt või silt. Kasutage kõlarite eristamiseks erinevaid värve või märgiseid, näiteks kõlar 1, kõlar 2 jne.
 • Eksportige helifail: Kui olete lisanud helifailile kõlarite märgised, eksportige see uue failina transkriptsiooniks kasutatavas formaadis, näiteks MP3 või WAV. Salvestage fail kindlasti koos kõlarite siltidega.
 • Kasutage transkriptsiooniks märgistatud helifaili: Kui olete eksportinud helifaili koos kõneleja siltidega, kasutage seda transkriptsiooniks. Transkribeerige helifaili kas ise või palgake selleks professionaalne transkriptsiooniteenus.

Kuidas saada parema kvaliteediga transkriptsioone?

Transkriptsioonid on eriti kasulikud, kui vaatate või kuulate võõrkeelset sisu. Siin on mõned meetmed, mida saate võtta, et parandada oma transkriptsioonide kvaliteeti.

 • Kuulake tähelepanelikult: Kui transkribeerite heli- või videosalvestust, on oluline kuulata salvestust hoolikalt, et tagada, et jäädvustate kõik sõnad ja vestluse nüansid.
 • Kasutage hea kvaliteediga salvestust: Kvaliteetne salvestus hõlbustab vestluse täpset kuulamist ja transkribeerimist. Võimaluse korral kasutage hea helikvaliteediga salvestusseadet.
 • Kasutage ajatemplit: Ajatemplite lisamine transkriptsioonile hõlbustab vestluse konkreetsete osade leidmist ja aitab kaasa täpsusele. Ajatemplite lisamine toimub korrapäraste ajavahemike järel või siis, kui kõneleja muutub.
 • Kasutage kõlarite silte: Kõnelejate märgiste lisamine transkriptsioonile lihtsustab kõnelejate tuvastamist. Kõneleja sildid aitavad anda vestlusele konteksti ja omistamise.
 • Vigade parandamine: Kui olete esialgse transkriptsiooni lõpetanud, minge tagasi ja kontrollige oma tööd. Kontrollige ja parandage õigekirjavigu.
 • Kasutage nõuetekohast vormingut: Kasutage selgeid pealkirju, taandeid, õiget suurtähestikku ja vahekaugusi, et eristada kõnelejaid ja eraldada vestluse eri osad. Lühendid ja akronüümid ei tohiks sisaldada kriipsu ega punkte. Lisage valesti algavad ja põgusad sõnad ning kasutage transkriptsioonis pärisnimesid.
 • Olge järjekindel: Kasutage kogu transkriptsioonis ühtset vormingut ja stiili. See muudab selle kergemini loetavaks ja aitab tagada täpsust.
 • Pöörake tähelepanu kirjavahemärkidele: Ümberkirjutustes on oluline iga koma, ellips, punkt, protsendimärk, hüüumärk, interjektsioon jne.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Verbatim Transcript?

Sõnasõnaline transkriptsioon on transkriptsiooni liik, mis hõlmab iga sõna ja heli jäädvustamist salvestuses. Sõnasõnalises transkriptsioonis transkribeeritakse iga lausung, sealhulgas pausid, täitesõnad, kordused ja mitteverbaalsed helid, nagu naer, mm-hmm-hääled, köhimine või ohkamine. Sõnasõnaliste ärakirjade eesmärk on jäädvustada vestlus täpselt, ilma igasuguse tõlgendamise, kokkuvõtete tegemise või redigeerimiseta.
Sõnasõnaliste ärakirjade koostamine nõuab suurt kuulamisoskust ja tähelepanu üksikasjadele. Transkribeerijad peavad olema võimelised eristama erinevaid kõnelejaid, jälgima vestlust isegi siis, kui see on segane, ja jäädvustama täpselt iga räägitud sõna, heli ja nüanssi salvestuses.
Sõnasõnalistes ärakirjades kompenseeritakse komadega mitteoluline kõne või täitesõnad.

Mis on kõneleja märgised?

Kõneleja sildid on kõneleja sildid või nimed, mis määratakse kindlaks, kes räägib heli- või videosalvestuse transkriptsioonis. Vestluse transkribeerimisel on oluline lisada kõneleja sildid, et näidata, millal üks kõneleja algab ja teine lõpeb.

Jaga postitust:

Uusim moodne tehisintellektuaalkeskkond.

Alusta Transkriptoriga kohe!

Seotud artiklid

teisendada hääl tekstiks
Transkriptor

Muuda oma hääl tekstiks!

Automaatse transkriptsioonitarkvara kasutamine hääle tekstiks teisendamiseks võib teie äri muuta. Häält tekstiks konverteerimise tarkvara on automaatne, hõlpsasti kasutatav ja taskukohane. Selles artiklis tutvustatakse, kuidas saate kasutada automaatset häält tekstiks muutvat

parim viis audiofailide transkribeerimiseks
Transkriptor

Parim viis helifailide transkribeerimiseks

Kui teil on valik helifaile, mida peate aruannete või artiklite jaoks tippima, on üks parimaid viise selle protsessi kiirendamiseks helifailide transkribeerimine. Mis puutub transkriptsioonivalikutesse , siis on selleks mitu võimalust.

teksti dikteerimine
Transkriptor

Kuidas teksti dikteerimist teha?

Teksti dikteerimine on muutnud viisi, kuidas saate inimestega üle kogu maailma suhelda. Tehnoloogia arenedes on muutunud üha lihtsamaks kõigi kultuuride ja taustaga inimesteni jõudmine. Olenemata sellest, kas tegemist on äri-

rakendus audio transkribeerimiseks
Transkriptor

Rakenduse kasutamine heli transkribeerimiseks

Rakenduse kasutamine heli transkribeerimiseks Kuna tehnoloogia, Interneti ja sotsiaalmeedia populaarsus kasvab jätkuvalt, muutub võimalikuks uus karjäärivaldkond. Lisaks tekivad uued või arenenud võimalused juba olemasolevates tööstusharudes. Esimest korda ajaloos saavad inimesed