Hvordan legge til høyttaleretiketter til transkripsjon?

Den bærbare PC-en viser høyttalerkoder og bølgeform i nærheten av en kaffe, noe som antyder lydtranskripsjon.
Gjør transkripsjonene dine bedre med høyttalerkoder

Transkriptor 2023-02-28

Hvorfor bør du bruke høyttaleretiketter?

Å legge til høyttalertagger i transkripsjoner hjelper til med å identifisere hvem som snakker til enhver tid. Speaker-tags gir kontekst for samtalen og gjør det lettere å følge diskusjonen. Nedenfor er noen fordeler med høyttalertagger:

 • Klarhet: Når det er flere høyttalere, forvirrer transkripsjonen publikum. Å bruke høyttalertagger og skrive høyttalernavnene inn i transkripsjonen gir klarhet.
 • Attribusjon: Høyttalertagger hjelper også til å tilskrive spesifikke utsagn til en bestemt høyttaler. Å gjøre det klart hvem som sa hva i samtalen er nyttig i tilfelle krysstale og bakgrunnsstøy.
 • Analyse: Høyttalertagger brukes i taleanalyse eller andre NLP-applikasjoner for å identifisere trender eller mønstre i samtalen.
 • Tilgjengelighet: Høyttalertagger gjør også samtalen mer tilgjengelig for personer som har problemer med å følge samtalen uten visuelle signaler og uhørbare situasjoner.

Hvordan legge til høyttalerkoder til lydfiler for transkripsjon?

 • Lytt til lydfilen: Før du legger til høyttalertagger i en lydfil , må du lytte til opptaket nøye for å identifisere hvem som snakker til enhver tid. Noter når hver høyttaler begynner og slutter å snakke, og prøv å skille mellom forskjellige høyttalere basert på deres stemme, tone og tonehøyde. Transkribere lyd til tekst.
 • Bruk lydredigeringsprogramvare: Bruk lydredigeringsprogramvare, for eksempel Audacity eller Adobe Audition, for å legge til høyttalertagger til lydfilen din. Disse programvareprogrammene lar deg sette inn markører eller etiketter på bestemte punkter i lydfilen for å indikere når en ny høyttaler begynner å snakke.
 • Sett inn høyttaleretiketter: Når du har identifisert begynnelsen og slutten av hver høyttalers tur, setter du inn en høyttaleretikett eller -etikett ved starten av hver ny høyttalers tur. Bruk forskjellige farger eller etiketter for å skille mellom høyttalere, for eksempel Speaker 1, Speaker 2, etc.
 • Eksporter lydfilen: Når du har lagt til høyttalertagger til lydfilen, eksporterer du den som en ny fil i et format som brukes til transkripsjon, for eksempel MP3 eller WAV. Sørg for å lagre filen med høyttalertaggene inkludert.
 • Bruk den merkede lydfilen for transkripsjon: Når du har eksportert lydfilen med høyttalertaggene, bruk den til transkripsjon. Enten transkribere lydfilen selv eller leie en profesjonell transkripsjonstjeneste for å gjøre det for deg.

Hvordan få transkripsjoner med bedre kvalitet?

Transkripsjoner er spesielt nyttige når du ser på eller hører på innhold på et fremmedspråk. Her er noen handlinger du kan gjøre for å øke kvaliteten på transkripsjonene dine.

 • Lytt nøye: Når du transkriberer et lyd- eller videoopptak, er det viktig å lytte nøye til opptaket for å sikre at du fanger opp alle ordene og nyansene i samtalen.
 • Bruk et opptak av god kvalitet: Et opptak av høy kvalitet vil gjøre det lettere å høre og transkribere samtalen nøyaktig. Hvis mulig, bruk en opptaksenhet med god lydkvalitet.
 • Bruk tidsstempler: Å legge til tidsstempler i transkripsjonen gjør det enklere å finne bestemte deler av samtalen og hjelpe med nøyaktighet. Tidsstempler legges til med jevne mellomrom eller når det er en endring i høyttaler.
 • Bruk høyttalertagger: Å legge til høyttalertagger i transkripsjonen gjør det enklere å identifisere høyttalere. Høyttalertagger bidrar til å gi kontekst og attribusjon for samtalen.
 • Rett feil: Når du har fullført den første transkripsjonen, gå tilbake og korrekturlese arbeidet ditt. Dobbeltsjekk og rett stavefeil.
 • Bruk riktig formatering: Bruk klare overskrifter, innrykk, riktig bruk av store bokstaver og mellomrom for å skille mellom høyttalere og skille ulike deler av samtalen. Forkortelser og akronymer skal ikke inneholde bindestreker eller punktum. Ta med falsk start og stamming, og bruk egennavn i transkripsjonen.
 • Vær konsekvent: Bruk konsekvent formatering og stil gjennom hele transkripsjonen. Dette vil gjøre det lettere å lese og vil bidra til å sikre nøyaktighet.
 • Vær oppmerksom på tegnsetting: I transkripsjoner er hvert komma, ellipser, punktum, prosenttegn, utropstegn, interjeksjon osv. viktig.

ofte stilte spørsmål

Ordrett transkripsjon er en type transkripsjon som innebærer å fange opp hvert eneste ord og lyd i et opptak. I en ordrett transkripsjon blir hver ytring, inkludert pauser, utfyllende ord, repetisjoner og ikke-verbale lyder som latter, mm-hmm-lyder, hoste eller sukk, transkribert. Ordrette transkripsjoner tar sikte på å fange samtalen nøyaktig uten noen tolkning, oppsummering eller redigering.
Å lage ordrett utskrifter krever en høy grad av lytteferdigheter og oppmerksomhet på detaljer. Transkriberere må være i stand til å skille mellom ulike høyttalere, følge samtalen selv når den er rotete, og nøyaktig fange opp hvert talte ord, lyd og nyanser i opptaket.
I ordrette transkripsjoner forskyver komma ikke-essensielle tale- eller utfyllende ord.

Høyttaleretiketter er høyttaleretiketter eller navn som er tildelt for å identifisere hvem som snakker i en transkripsjon av et lyd- eller videoopptak. Når du transkriberer en samtale, er det viktig å legge til høyttalermerker for å indikere når en høyttaler begynner og den andre slutter.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst