Hoe Speaker Tags toevoegen aan Transcriptie?

Laptop geeft luidsprekertags en golfvorm weer bij een koffie, wat duidt op audiotranscriptie.
Verbeter je transcripties met luidsprekertags

Transkriptor 2023-02-28

Waarom zou u Speaker Tags gebruiken?

Door sprekerstags toe te voegen aan transcripties kan worden vastgesteld wie er op een bepaald moment spreekt. Sprekerstags bieden context voor het gesprek en maken het gemakkelijker om de discussie te volgen. Hieronder volgen enkele voordelen van speakertags:

 • Duidelijkheid: Wanneer er meerdere sprekers zijn, brengt de transcriptie het publiek in verwarring. Het gebruik van sprekerstags en het schrijven van de namen van de sprekers in de transcriptie verschaffen duidelijkheid.
 • Attributie: Sprekerstags helpen ook om specifieke uitspraken toe te schrijven aan een bepaalde spreker. Duidelijk maken wie wat zei in het gesprek is nuttig bij overspraak en achtergrondlawaai.
 • Analyse: Luidsprekertags worden gebruikt in spraakanalyse of andere NLP-toepassingen om trends of patronen in het gesprek vast te stellen.
 • Toegankelijkheid: Spreektags maken het gesprek ook toegankelijker voor personen die moeite hebben het gesprek te volgen zonder visuele aanwijzingen en onhoorbare situaties.

Hoe Speaker Tags toevoegen aan audiobestanden voor transcriptie?

 • Luister naar het audiobestand: Voordat u luidsprekertags aan een audiobestand toevoegt, moet u goed naar de opname luisteren om te bepalen wie er op een bepaald moment spreekt. Noteer wanneer elke spreker begint en eindigt met spreken, en probeer onderscheid te maken tussen verschillende sprekers op basis van hun stem, toon en toonhoogte. Audio omzetten naar tekst.
 • Gebruik audiobewerkingssoftware: Gebruik audiobewerkingssoftware, zoals Audacity of Adobe Audition, om luidsprekertags aan uw audiobestand toe te voegen. Met deze softwareprogramma’s kunt u op specifieke punten in het audiobestand markeringen of labels invoegen om aan te geven wanneer een nieuwe spreker begint te praten.
 • Voeg luidsprekertags toe: Zodra u het begin en het einde van de beurt van elke spreker hebt bepaald, voegt u een sprekerstag of label in aan het begin van de beurt van elke nieuwe spreker. Gebruik verschillende kleuren of labels om onderscheid te maken tussen de luidsprekers, zoals Speaker 1, Speaker 2, enz.
 • Exporteer het audiobestand: Zodra u luidsprekertags hebt toegevoegd aan uw audiobestand, exporteert u het als een nieuw bestand in een formaat dat wordt gebruikt voor transcriptie, zoals MP3 of WAV. Sla het bestand op met de luidsprekertags erbij.
 • Gebruik het getagde audiobestand voor transcriptie: Zodra u het audiobestand met de luidsprekertags hebt geëxporteerd, kunt u het gebruiken voor transcriptie. Transcribeer het audiobestand zelf of huur een professionele transcriptiedienst in om het voor u te doen.

Hoe krijgt u transcripties van betere kwaliteit?

Transcripties zijn vooral nuttig wanneer u inhoud in een vreemde taal bekijkt of beluistert. Hier volgen enkele maatregelen die u kunt nemen om de kwaliteit van uw transcripties te verbeteren.

 • Goed luisteren: Bij het transcriberen van een audio- of video-opname is het belangrijk om goed naar de opname te luisteren om ervoor te zorgen dat u alle woorden en nuances van het gesprek vastlegt.
 • Gebruik een opname van goede kwaliteit: Een kwalitatief goede opname maakt het gemakkelijker om het gesprek te horen en nauwkeurig te transcriberen. Gebruik indien mogelijk een opnameapparaat met een goede geluidskwaliteit.
 • Gebruik tijdstempels: Het toevoegen van tijdstempels aan uw transcriptie maakt het gemakkelijker om specifieke delen van het gesprek terug te vinden en helpt bij de nauwkeurigheid. Tijdstempels worden toegevoegd op regelmatige tijdstippen of wanneer er een verandering in de spreker is.
 • Gebruik sprekerstags: Door sprekerstags toe te voegen aan uw transcriptie kunt u de sprekers gemakkelijker identificeren. Sprekerstags helpen om context en attributie te bieden voor het gesprek.
 • Fouten corrigeren: Zodra u klaar bent met de eerste transcriptie, gaat u terug en leest u uw werk na. Controleer en corrigeer spelfouten.
 • Gebruik een goede opmaak: Gebruik duidelijke kopjes, inspringingen, correct hoofdlettergebruik en spatiëring om onderscheid te maken tussen sprekers en verschillende delen van het gesprek te scheiden. Afkortingen en acroniemen mogen geen streepjes of punten bevatten. Neem valse starts en stotteringen op, en gebruik de juiste zelfstandige naamwoorden in de transcriptie.
 • Wees consistent: Gebruik een consistente opmaak en stijl in uw transcriptie. Dit zal de leesbaarheid en de nauwkeurigheid ten goede komen.
 • Let op interpunctie: In transcripties is elke komma, ellips, punt, procentpunt, uitroepteken, tussenwerpsel, enz. belangrijk.

Veel Gestelde Vragen

Verbatim transcriptie is een type transcriptie waarbij elk woord en geluid in een opname wordt vastgelegd. In een verbatim transcript wordt elke uitspraak getranscribeerd, inclusief pauzes, opvulwoorden, herhalingen en non-verbale geluiden zoals lachen, mm-hmm geluiden, hoesten of zuchten. Verbatim transcripties zijn bedoeld om het gesprek exact weer te geven zonder interpretatie, samenvatting of bewerking.
Het maken van verbatim transcripties vereist een hoge mate van luistervaardigheid en aandacht voor detail. Transcribenten moeten onderscheid kunnen maken tussen verschillende sprekers, het gesprek kunnen volgen, zelfs als het onoverzichtelijk is, en elk gesproken woord, geluid en nuance van de opname nauwkeurig kunnen vastleggen.
In verbatim transcripties compenseren komma’s niet-essentiële spraak of opvulwoorden.

Luidsprekerlabels zijn labels of namen die zijn toegewezen om aan te geven wie er spreekt in een transcriptie van een audio- of video-opname. Bij het transcriberen van een gesprek is het belangrijk luidsprekertags toe te voegen om aan te geven wanneer de ene spreker begint en de andere eindigt.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst