Как да добавяте етикети за говорители към транскрипцията?

Изображение на видеоклип с автоматично генерирани субтитри

Защо трябва да използвате етикети за говорители?

Добавянето на тагове за говорещия към транскрипциите помага да се определи кой говори в даден момент. Таговете на говорещите осигуряват контекст на разговора и улесняват проследяването му. По-долу са изброени някои предимства на етикетите за високоговорители:

 • Яснота: Когато има няколко говорители, транскрипцията обърква аудиторията. Използването на етикети за говорещите и вписването на имената на говорещите в транскрипцията осигурява яснота.
 • Приписване: Таговете на оратора помагат също така за приписването на конкретни изявления на конкретен оратор. Уточняването на това кой какво е казал в разговора е полезно в случай на пресичане и фонов шум.
 • Анализ: Таговете на говорещите се използват в анализа на речта или в други приложения на НЛП, за да се идентифицират тенденции или модели в разговора.
 • Достъпност: Таговете за говорещи също така правят разговора по-достъпен за хора, които имат затруднения да следят разговора без визуални знаци и в ситуации, в които не се чува.

Как да добавяте етикети за говорител към аудиофайлове за транскрипция?

 • Слушайте аудиофайла: Преди да добавите тагове за говорещ към аудиофайл, трябва внимателно да изслушате записа, за да определите кой говори в даден момент. Отбележете кога всеки оратор започва и завършва изказването си и се опитайте да разграничите различните оратори въз основа на техния глас, тон и височина. Транскрибирайте аудио в текст.
 • Използвайте софтуер за редактиране на аудио: Използвайте софтуер за редактиране на аудио, например Audacity или Adobe Audition, за да добавите етикети за високоговорители към аудиофайла. Тези софтуерни програми ви позволяват да поставяте маркери или етикети в определени точки на аудиофайла, за да посочите кога започва да говори нов говорител.
 • Поставете етикети на високоговорителите: След като сте определили началото и края на реда на всеки оратор, поставете етикет или етикет на оратора в началото на реда на всеки нов оратор. Използвайте различни цветове или етикети, за да разграничите високоговорителите, например Speaker 1, Speaker 2 и т.н.
 • Експортирайте аудиофайла: След като добавите тагове за говорители към аудиофайла, експортирайте го като нов файл във формат, който се използва за транскрипция, например MP3 или WAV. Не забравяйте да запазите файла с включени тагове за говорители.
 • Използвайте маркирания аудиофайл за транскрипция: След като експортирате аудиофайла с таговете на говорителите, използвайте го за транскрипция. Препишете аудиофайла сами или наемете професионална услуга за преписване, която да го направи за вас.

Как да направите транскрипции с по-добро качество?

Транскрипциите са особено полезни, когато гледате или слушате съдържание на чужд език. Ето някои действия, които можете да предприемете, за да повишите качеството на транскрипциите си.

 • Слушайте внимателно: Когато преписвате аудио- или видеозапис, е важно да го слушате внимателно, за да сте сигурни, че сте уловили всички думи и нюанси на разговора.
 • Използвайте запис с добро качество: Висококачественият запис ще улесни чуването и точното транскрибиране на разговора. Ако е възможно, използвайте записващо устройство с добро качество на звука.
 • Използвайте времеви маркери: Добавянето на времеви маркери към транскрипцията улеснява намирането на конкретни части от разговора и помага за точността. Времевите маркери се добавят на редовни интервали или при промяна на говорителя.
 • Използвайте етикети за говорители: Добавянето на тагове за говорещи към транскрипцията улеснява идентифицирането на говорещите. Таговете на говорещите помагат да се осигури контекст и атрибуция на разговора.
 • Коригиране на грешките: След като завършите първоначалната транскрипция, върнете се и коригирайте работата си. Проверявайте и поправяйте двойно правописните грешки.
 • Използвайте правилно форматиране: Използвайте ясни заглавия, тирета, правилно изписване на главните букви и интервали, за да разграничите говорещите и да отделите различните части на разговора. Съкращенията и акронимите не трябва да съдържат тирета или точки. Включете фалшивите стартове и заекванията и използвайте правилните съществителни имена в транскрипцията.
 • Бъдете последователни: Използвайте последователно форматиране и стил в цялата си транскрипция. Това ще улесни четенето и ще помогне да се гарантира точността.
 • Обърнете внимание на пунктуацията: В транскрипцията всяка запетая, елипса, точка, процентен знак, възклицателен знак, междуметие и т.н. са важни.

често задавани въпроси

Какво е Verbatim Transcript?

Стенографската транскрипция е вид транскрипция, която включва улавяне на всяка отделна дума и звук в записа. При стенографския запис се записва всяко изказване, включително паузи, думи, повторения и невербални звуци, като смях, звуци мм-хмм, кашлица или въздишки. Стенограмите имат за цел да уловят точно разговора, без да се прави тълкуване, обобщаване или редактиране.
Изготвянето на стенограми изисква висока степен на умения за слушане и внимание към детайлите. Преписвачите трябва да могат да правят разлика между различните говорещи, да следят разговора, дори когато той е претрупан, и да улавят точно всяка изречена дума, звук и нюанс на записа.
В стенографските преписи запетаите компенсират несъщественото изказване или пълнителните думи.

Какво представляват етикетите на говорителите?

Таговете на говорещите са етикети или имена на говорещи, които се задават, за да се определи кой говори в транскрипция на аудио- или видеозапис. При транскрибиране на разговор е важно да се добавят тагове за говорещия, за да се посочи кога единият говорещ започва, а другият свършва.

Споделяне на публикацията:

Най-съвременните технологии за автоматична идентификация.

Започнете работа с Transkriptor сега!

Свързани статии

конвертиране на глас в текст
Transkriptor

Преобразувайте гласа си в текст!

Използването на софтуер за автоматична транскрипция за преобразуване на глас в текст има силата да промени вашия бизнес. Софтуерът за преобразуване на глас в текст е автоматичен, лесен за използване

текстова диктовка
Transkriptor

Как се прави текстова диктовка?

Текстовата диктовка промени начина, по който можете да общувате с хора по целия свят. С напредването на технологиите става все по-лесно да се достига до хора от всички култури и