Transkribera ljud

På ett träbord med en digital bakgrund finns en mikrofon och hörlurar för transkribering av ljud.
Upplev sömlös konvertering från ljud till text med våra transkriptionstjänster. Gör dina konversationer tillgängliga!

Transkriptor 2022-03-12

Spela in dina föreläsningar och transkribera ljudet. Studera snabbare.

Skulle det inte vara fantastiskt att ha en assistent som gör anteckningar åt dig? Här är din assistent.

Använd Transkriptor och transkribera ljud. Spara din energi.

Audio to Text Converter

Ladda upp ditt ljud.

Vi stöder en mängd olika format. Men om du har någon fil som har ett sällsynt och unikt format bör du konvertera den till något vanligare som mp3, mp4 eller wav.

Lämna transkriptionen till oss.

Transkriptor transkriberar automatiskt din fil inom några minuter. När din beställning är klar får du ett mejl som informerar om att din text är klar.

Redigera och exportera din text

Logga in på ditt konto och lista slutförda uppgifter. Slutligen, ladda ner eller dela transkriptionsfilerna.

Att transkribera ljud hänvisar till processen att omvandla en ljudfil till text. Så det kan vara sökbart, kopiera och klistra in eller renderas som textbaserat innehåll. Ett av de bästa sätten att få ditt skrivna innehåll i ett ljudformat är att konvertera befintligt ljud.

Transkriberare arbetar i ett brett spektrum av branscher, inklusive juridiska, medicinska, konferens- och utbildningsinstitutioner. Transcriptionists är medvetna om de tidskritiska uppgifter de har. De är alltid uppmärksamma på perfekta detaljer samtidigt som de ser till att de fungerar effektivt och i rätt tid.

transcribe audio

Du kan också utnyttja tekniken för att transkribera ljud . Den spelar i princip in en ljudvåg via en mikrofon och konverterar dem till något annat digitalt format.

Människor transkriberar ljud när de forskar om mänskligt språk, vid domstolsförhandlingar eller i marknadsföringskampanjer och PR-verksamhet. Vi kommer inte att analysera hur maskinerna förändrar arbetskraften. Vi kommer snarare att undersöka hur tekniken har förändrats i samma riktning.

Ett dåligt alternativ för att transkribera ljud

Att transkribera ljud var ett arbete som traditionellt sett var mödosamt och tidskrävande. Transkription av gammal stil har försvunnit från arbetsplatsen under mycket lång tid.

Numera skickar de flesta människor inspelningar till människor antingen via e-post eller nyhetsbrev. Alternativt kan folk använda Google Voice Search som gör det möjligt att söka efter ljudet och pusha nytt innehåll om talet inte går att känna igen direkt.

Tekniken har gjort det extremt enkelt att spåra transkriptioner. Vissa forskare uppskattar hur mycket priserna kommer att falla under de kommande åren när maskininlärning förbättrar våra översättningstjänster och mjukvaran blir mer tillgänglig för konsumenterna hemma.

Ämnet kretsar kring huruvida transkribering av ljud till text fortfarande är det bästa sättet att lyssna på något eller om det är bättre att skicka ljudfiler i molnlagring eller bara strömma dem.

När elever har en tenta behöver de göra anteckningar, men de gör det inte mer än ord för ord. För att transkribera ljud kräver mycket tänkande och kunskap. Till exempel fonetisk stavning och accenter.

manual transcription

Idag förlitar sig de flesta på inspelningar för möten och samtal. Inspelningen kan lagra ljud och skapa utskrifter av vad mötet handlar om.

En transcriptionist tar en intervju eller livekonversation och skriver sedan ut orden ordagrant på en dator.

Det finns alltid två ljudkanaler: den ena spelar in den person som talar, medan den andra avkodar vad personen har sagt. Den här personen måste vara uppmärksam på varje ord.

Det digitala sättet att transkribera ljud

För att göra ljudsändningar mer tidseffektiva för målgruppen redigerade producenterna ofta bort vissa delar av tal eller samtal som hölls utanför skärmen från den plats där mikrofonen fanns på inspelningsplatsen. Ställer inför problemet att ett klipp är värt

Med intåget av mobila enheter gör nu fler människor sitt arbete på språng. Därför ökar antalet uppdrag att transkribera ljudinspelningar . Dessa kräver vanligtvis långa timmar och högkvalitativt arbete för en person att utföra på egen hand.

Berättade översättare tillhandahåller denna tjänst inom taligenkänningsprogramvaran. Sådant att en användare kan diktera text eller läsa från ett manus utan att skriva.

Detta gör inspelningar till textfiler som kan granskas, redigeras eller arkiveras genom att tala till datorn. Du behöver inte transkribera ljud för hand!

Hur lång tid tar det att transkribera ljud?

Svårigheten att transkribera ljudfiler beror mest på experten som ska transkribera till ljud. En bra transkriberare kan ta cirka 4-6 timmar att slutföra en timmes ljud, beroende på ämnesmaterialet.

audio transcription

Färdiga utskrifter är lätt tillgängliga för de flesta tal och föreläsningar, men manuella transkriptionstjänster är oftare förbjudna. Eftersom det kan ta upp till 72 timmar eller mer att producera kod från en timmes ljud. Även om talet är tydligt och utan bakgrundsljud.

Om någon behöver transkriptioner snabbt kan det vara klokt att byta till antingen en automatiserad transkriptionstjänst eller att använda ett program som automatiskt anpassar ord genom att korrigera dem med text som finns i talardatabaser.

Hur fungerar programvara som transkriberar ljud?

Ljud lagras i form av elektromagnetiska signaler. Kommersiellt tillgänglig mänsklig personal har ofta svårt att hantera svåra accenter och snabbt tal. Detta kräver att maskiner transkriberar ljud där maskiner lätt kan hantera sådana komplexiteter.

Om du behöver outsourca ljudtranskription finns det två huvudtyper av tjänsteleverantörer: den manuella och den automatiserade . Manuell transkription är när en person transkriberar ditt ljud manuellt. Automatiska leverantörer använder ofta RTRS-programvara som gör alla automatiska översättningar från ljudfiler till textform.

audio transcription software

Programvara för ljudtranskription kommer att användas av fler och fler människor

Precisionen, noggrannheten och hastigheten med vilken programvara kan fungera gör den till en livräddare för många människor. Själva processen att transkribera ljud är mödosam och repetitiv.

Lyckligtvis finns det programvara tillgänglig som hjälper dessa svåra processer. Mjukvaran startar vanligtvis i fenomenala hastigheter när de vill utföra den här typen av arbete.

Ljudtranskribering är en bransch som omsätter cirka 8 miljarder dollar per år i USA och mer än 100 000 personer arbetar med detta arbete.

Men även om många experter anser att detta jobb är en möjlighet att växa, har programvaran lättat på människors belastning när det gäller att transkribera ljud sedan omkring 2008. Faktum är att när omständigheterna är de rätta tar tal-till-text-teknik upp till 75 % mindre tid och kostar mindre än 25 % av den vanliga mänskliga lönen i ett typiskt transkriptionsjobb.

Varför är det svårare och långsammare att transkribera ljud manuellt?

Det finns många anledningar till varför det tar så mycket tid och energi att transkribera ljud för hand. Vi har listat de viktigaste här för dig.

Människor som transkriberar ljud manuellt måste tolka ljud av dålig kvalitet

De flesta av oss lägger mer tid på hur vi ser ut och hur vi är klädda än vad vi hör. De flesta människor är omgivna av buller, men de kan filtrera bort de de vill undvika samtidigt som de kan fokusera på andra ljud eller ljud. Men med ljudfiler av dålig kvalitet måste man anstränga örat för att förstå något.

Med internets och mobiltelefoners framväxt har ljudfiler ofta dålig kvalitet. Men folk måste fortfarande fokusera riktigt hårt för att få rätt mening.

Ljudinspelningar av dålig kvalitet och ljudfiler av dålig kvalitet skapar inte bara utmaningar för ljudtranskriberaren, redaktören och forskaren måste också arbeta hårdare med att förstå vad som diskuteras i ljudet. Detta blir mer av en utmaning när du transkriberar intervjuer eller samtal på olika språk.

Transkribera ljud med bakgrundsbrus

Bakgrundsljud kan minska hur effektivt transkriptionsprocessen uppskattas. För det är svårare att förstå vad som sägs till exempel på en konferens eller i ett bullrigt rum. Detta leder till längre inspelningssessioner och fler takeaways.

Att transkribera är ett tråkigt jobb och att stirra in i en skärm under långa perioder kan vara problematiskt. Eftersom människor är vana vid olika omgivningar, när de placeras i en miljö där det finns för mycket bakgrundsljud eller där ljudkvaliteten inte är perfekt, blir det svårt för dem att förstå innehållet i video- eller ljudfilen korrekt. Detta leder sedan till att transkriptionen blir felaktig och den behöver revideras gång på gång.

Transkriberare uppskattar hur lång tid det kommer att ta dem att utföra sitt arbete med bakgrundsljud. Om det är för mycket ljud ökar de tiden som behövs. Eftersom de inte kan höra talet ordentligt. Vilket kan ses som att man lyssnar samtidigt som man tittar på ett otydligt fotografi istället för att verkligen undersöka och bedöma noggrant personligen.

Transkribera ljud med oklara ord

Att transkribera ljud är en tidskrävande process. Speciellt när en person får i uppdrag att transkribera en utökad konversation med flera personer som talar samtidigt och utan några identifierare.

Beroende på hur många högtalare som finns i ett visst ljudklipp kanske en tydlig och heltäckande utskrift inte är möjlig. Att ha så många personer som deltar i konversationen kan göra det svårt att avgöra varje talare. Detta kommer verkligen att göra det svårt för transkriberaren att upptäcka vad som händer eftersom det gör deras jobb mycket svårare.

transcribing audio

Detta beror på att när man transkriberar ljud trådlöst är det inte alltid möjligt att hänga med i allt prat. Mycket snabbt och energiskt prat kan orsaka dem problem. Det blir alldeles för lätt att missa en del av dialogen och behöva gå tillbaka till samtalet vars ämne redan har flyttats vidare innan det ens är över. Detta ökar transkriptionstiden ytterligare eftersom vi digitaliserar ytterligare 5 minuter för varje uppdatering för att förstå vilken talare som pratar i vilket ögonblick

När detta förhållande ökar i varje samtal; vi måste väga upp pauser som sträcker sig över minuter eller sekunder med potentiellt dussintals människor. Detta innebär att ofta röriga chit chat-knutar är besläktade med en Rubix-kub

Transkribera ljudinspelningar om tekniska ämnen

Om du behöver transkribera en ljudfil som kräver en del efterforskning kommer detta att ta en avsevärd tid. Du bör få ner allt från ljudfilen och skicka tillbaka den så att du kan göra din egen respektive efterföljande granskning eller utkast. Det finns specifika tidsramar för givna handläggningstider för ett specifikt projekt.

När man står inför att spela in en ljudfil för att leverera innehåll är det inte så enkelt som att trycka på inspelningsknappen och släppa den. Ljudfiler kräver ofta forskning för att vara säker på att du förstår vad de säger och vill formulera dig tydligare i det talade ordet. I ett nötskal, om du inte kan stavningen av ett ovanligt ord, så är transkribering av ljudfiler inte en tjänst som du kommer att kunna erbjuda.

Transkribera ljud med starka accenter

Ljud kan vara svårt för en person att avkoda och översätta. Rösten på ljudet har ofta accenter eller saknar klarhet, vilket gör det svårt för människor att höra. Så det kräver en ännu högre nivå av intelligens och att lyssna noga för att få information från den.

När producenten transkriberar föreläsningar och presentationer för distansutbildningsplattformen måste producenten säkerställa konsekvens i rösten så att varje presentation förblir kortfattad och relevant för eleverna.

Jämförelsen mellan mänsklig transkription och maskintranskription

brainstorming doodles

Transkriptioner som produceras genom automatiserad transkription kanske inte alltid har samma värde som mänskliga transkriptioner. Programvara kämpar med tolkning och förståelse av vardagliga termer eller slang i motsats till något som spanska eller kinesiska.

På sätt och vis lämnar detta information förlorad i transkriptionen och därför svårare att hämta. De saknar också inspelningssammanhang vilket drastiskt minskar effektiviteten i journalföringen. Potentiellt orsaka dyrare misstag och luckor i inspelningar av händelser.

Vilka människor kan dra nytta av att transkribera ljud?

Många människor skulle älska att transkribera sitt ljud så att de kan översätta eller dela det med den avsedda publiken. För nästan alla branscher har tal-till-text-transkription blivit en integrerad del för att uppnå noggrannhet och excellens. Vissa branscher är dock mycket mer beroende av transkription än andra.

Transkribera ljud för att skapa digitalt innehåll

När videoindustrin fortsätter att växa har den börjat förlita sig mycket på transkription av ljud från videor. Redigering och produktion hänvisar vanligtvis till undertextningsprocessen där de behöver någon för att transkribera voiceoveren.

Videoredigerare, producenter och videofotografer använder mycket transkriptionsprogram idag. För ibland är det inte praktiskt för dem att lyssna noga på en inspelning.

För att föra oss närmare vårt mål med en automatiserad process, har det skett stora utvecklingar inom redigeringsprogram som subtilt kan lägga till undertexter när du renderar en rå videofil. Slutresultatet ser fantastiskt ut och det är lätt nog för alla hemma med en dator och redigeringsprogram.

Skriv saker på språng.

Speech to text mobile app

Åtkomst från alla enheter. Vänd ljudfiler till text i iphone och Android.

Transkribera ljud för att förbättra kundupplevelsen

Att förstå marknaden bör baseras på att få de bästa insikterna och data. Dessa data innefattar transkription av kundsamtal och telefonsamtal, onlineundersökningar och interaktiva tester. Det ger en rik förståelse för kundproblem på ett empatiskt sätt.

Analysprocessen för dataanalys transkriberar konversationer/offlinefeedback och dokument. De tar också hänsyn till andra interaktioner för att skapa rika transkriptioner av vad kunderna säger. Svar på enkäter är kodade enligt deras respektive aspekter.

Poäng dras av när de inte överensstämmer med forskningsmålen. UX-tester är interaktiva för att samla in värdefulla insikter om designfunktioner ur kundernas synvinkel. Dataanalys kan inte uppnå detta på egen hand.

Hur är det med programvara som transkriberar ljud?

Transkriberare är vanligtvis anställda eller frilansare som lyssnar på ljud och gör en utskrift. Med nyare och billigare AI-programvara blir transkription mer effektiv med mindre mänskligt engagemang.

Maskiner kommer att skapa ljudfiler från en ingång med hjälp av algoritmer och konstgjord revisionsprogram. Maskinen kan sedan transkribera dessa ljudstycken för att skapa en textfil med lätthet, vilket ger en förbättrad kvalitet jämfört med mänsklig hjälp.

audio to text transcriber

När det kommer till att spela in konversationer måste du ta hänsyn till olika saker. Det finns flera andra ljud som kan påverka transkriptionen från relevans till noggrannhet. Det är därför du ofta hittar mänskliga transkriberare som gör misstag i processen.

För att kringgå dyrt och tidskrävande mänskligt arbete har företag investerat ganska mycket i maskiner med programvara för artificiell intelligens.

Denna teknik står fortfarande inför flera problem när det gäller språk- och taligenkänning. Men de går snabbt framåt och eliminerar behovet av både mänskliga arbetare och monstruösa prislappar online. Eftersom maskiner kan göra transkription istället på ett enkelt sätt till mycket lägre kostnad.

En av dessa maskiner är Transkriptor och den är bland de bästa. Börja transkribera dina ljudfiler gratis nu!

Se vad våra kunder har sagt om oss!

Vi servar tusentals människor från alla åldrar, yrken och land. Klicka på kommentarerna eller knappen nedan för att läsa mer ärliga recensioner om oss.

Vanliga frågor

Svårigheten att transkribera ljudfiler beror mest på experten som ska transkribera till ljud. En bra transkriberare kan ta cirka 4-6 timmar att slutföra en timmes ljud, beroende på ämnesmaterialet. Färdiga utskrifter är lätt tillgängliga för de flesta tal och föreläsningar, men manuella transkriptionstjänster är oftare förbjudna. Eftersom det kan ta upp till 72 timmar eller mer att producera kod från en timmes ljud. Även om talet är tydligt och utan bakgrundsljud.
Om någon behöver transkriptioner snabbt kan det vara klokt att byta till antingen en automatiserad transkriptionstjänst eller att använda ett program som automatiskt anpassar ord genom att korrigera dem med text som finns i högtalardatabaser.

Tjänster som transkriberar ljud sparar tid och pengar. Programvara för ljudtranskription är åtta gånger snabbare än mänsklig personal. Kvaliteten på arbetet är också bra. De är mer än 80 procent korrekta.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text