Ako previesť hlas na text v zariadení Samsung

Moderný mikrofón stojí vedľa smartfónu a zobrazuje živú grafiku zvukových vĺn.
Preskúmajte možnosti prevodu hlasu na text v zariadeniach Samsung

Transkriptor 2023-02-27

Ako aktivovať rozpoznávanie hlasu v zariadení Samsung

Väčšina telefónov so systémom Android sa dodáva s už aktivovanými funkciami prevodu hlasu na text a prevodu textu na reč (TTS). Ak vaša aplikácia nie je aktivovaná, postupujte podľa nasledujúcich krokov a zistite, ako zapnúť/vypnúť funkciu hlasového odosielania textu v systéme Android:

 1. Otvorenie aplikácie Nastavenia
  • Najprv otvorte aplikáciu Nastavenia v zariadení so systémom Android.
  • Túto aplikáciu nájdete v zásuvke aplikácií alebo ťuknutím na ikonu ozubeného kolesa na domovskej obrazovke.
 2. Vyberte „Jazyk a vstup“
  • Keď ste v aplikácii Nastavenia, rolujte nadol, kým neuvidíte časť „Systém“, a potom ťuknite na položku „Jazyk a vstup“. (alebo Nastavenia > Všeobecná správa > Jazyk a vstup na starších zariadeniach)
 3. Povolenie funkcie „Google Voice Typing“
  • V ponuke „Jazyk a vstup“ vyhľadajte časť „Klávesnica a metódy vstupu“ a potom klepnite na „Virtuálna klávesnica“.
  • Potom ťuknite na položku „Hlasové písanie Google“ a aktivujte túto funkciu. Ak je táto možnosť už zapnutá, prejdite na krok 4.
 4. Výber jazyka hlasového vstupu
  • Po zapnutí funkcie Google Voice Typing si môžete vybrať jazyk, ktorý chcete používať na rozpoznávanie hlasu.
  • Prejdite na stránku Hlas > Rozpoznávanie reči v režime offline a uistite sa, že váš jazyk je stiahnutý, aby ste túto funkciu mohli používať bez potreby Wi-Fi.
  • Ťuknite na položku Jazyky a potom vyberte jazyk, ktorý chcete používať.
 5. Zapnutie rozpoznávania hlasu
  • Keď ste povolili funkciu Google Voice Typing a vybrali preferovaný jazyk, môžete zapnúť rozpoznávanie reči.
  • Ak to chcete urobiť, prejdite do ľubovoľnej aplikácie, ktorá umožňuje zadávať text, napríklad Správy alebo Poznámky.
  • Ťuknite na textové pole a potom ťuknutím na ikonu mikrofónu aktivujte funkciu rozpoznávania hlasu.

Ako aktivovať mikrofón v zariadení Samsung?

Pred použitím funkcie prevodu hlasu na text v zariadení Samsung ju musíte najprv povoliť. Vyplňte ho podľa nižšie uvedených krokov:

 1. Prejdite do Nastavení
  • Najprv otvorte aplikáciu Nastavenia v zariadení Samsung.
  • Môžete to urobiť ťuknutím na ikonu nastavení, zvyčajne ikonu v tvare ozubeného kolesa.
 2. Ťuknite na položku „Aplikácie“.
  • Keď ste v aplikácii Nastavenia, rolujte nadol, kým neuvidíte možnosť Aplikácie, a potom na ňu ťuknite.
 3. Vyberte aplikáciu, s ktorou chcete používať mikrofón
  • Prejdite nadol a vyberte aplikáciu, s ktorou chcete používať mikrofón.
  • Môže to byť akákoľvek aplikácia, ktorá vyžaduje mikrofón, napríklad aplikácia fotoaparátu, aplikácia hlasového záznamníka alebo aplikácia na zasielanie správ.
 4. Ťuknite na položku „Oprávnenia“.
  • Po výbere aplikácie sa zobrazí zoznam povolení, ktoré aplikácia vyžaduje. Vyhľadajte možnosť „Ikona mikrofónu“ a ťuknite na ňu.
 5. Povolenie mikrofónu
  • Zobrazí sa prepínač, ktorý umožňuje zapnúť alebo vypnúť mikrofón pre vybranú aplikáciu.
samsung

Ako previesť hlas na text v zariadení Samsung

 1. Spustite akúkoľvek aplikáciu, do ktorej môžete písať, napríklad Gmail, Správy alebo Chrome, a ťuknite do textového poľa.
 2. Ťuknite na ikonu Hlasový vstup , ktorá vyzerá ako mikrofón.
  • Nachádza sa v pravom hornom rohu klávesnice Gboard. Ak používate inú klávesnicu, môže to byť inde. Napríklad v populárnej klávesnici Swype ťuknutím a podržaním tlačidla čiarky zobrazíte mikrofón.
 3. Počas reči by sa mal váš prejav automaticky konvertovať na text.
  • Ak používate niektoré klávesnice (napríklad Swype alebo Grammarly), počas diktovania sa môže zobraziť okno s tlačidlom mikrofónu. Ťuknutím na túto položku striedavo nahrávate a pozastavujete.
 4. Keď skončíte, ťuknutím na ikonu Hlasový vstup znova zastavte nahrávanie. V prípade potreby môžete prepis normálne upraviť a potom správu alebo hlasovú schránku odoslať.

Ako zmeniť hlas na text Interpunkcia v zariadení Samsung?

Interpunkcia pomocou hlasových príkazov v zariadení Samsung je praktická funkcia, ktorá vám pomôže rýchlo a presne prepísať reč do textu. Tu je návod krok za krokom, ako diktovať interpunkčné znamienka v telefóne Samsung:

 1. Otvorenie klávesnice
  • Najprv otvorte akúkoľvek aplikáciu, do ktorej môžete písať, napríklad Správy, Poznámky alebo textovú aplikáciu.
  • Po zobrazení klávesnice vyhľadajte ikonu mikrofónu na ľavej strane klávesnice.
 2. Ťuknite na ikonu mikrofónu
  • Ťuknutím na ikonu mikrofónu aktivujte funkciu prevodu hlasu na text.
 3. Vyslovte svoj odkaz
  • Po aktivácii mikrofónu hovorte jasne a priamo do zariadenia Samsung.
  • Ak chcete diktovať interpunkčné znamienka, jednoducho vyslovte názov interpunkčného znamienka, ktoré chcete použiť, napríklad „bodka“, „čiarka“, „otáznik“, „výkričník“ alebo „bodkočiarka“.
 4. Preskúmajte prepísaný text
  • Po skončení rozprávania si môžete skontrolovať prepísaný text na obrazovke.
  • Ak si všimnete chyby alebo chýbajúcu interpunkciu, môžete ich opraviť pomocou tlačidla backspace.
 5. Ručné pridávanie alebo odstraňovanie interpunkčných znamienok
  • Ak chcete interpunkčné znamienka pridávať alebo odstraňovať ručne, môžete tak urobiť pomocou klávesnice.
  • Jednoducho ťuknite na ikonu klávesnice, čím prepnete z režimu prevodu hlasu na text do režimu klávesnice, a potom zadajte interpunkčné znamienko, ktoré chcete použiť.
  • Ťuknutím na ikonu mikrofónu môžete prepnúť späť do režimu prevodu hlasu na text.

Ako používať diktovanie na pridávanie emotikonov do textu v zariadení Samsung

Ak chcete do textovej správy naformátovať emotikony, môžete vykonať nasledujúce kroky v poradí:

 1. Otvorte Správy alebo akúkoľvek inú aplikáciu, ktorá vám umožňuje písať text.
 2. Ťuknite na ikonu, ktorá vyzerá ako mikrofón na klávesnici.
 3. Vyslovte názov emoji a slovo „emoji“. Napríklad „Cat emoji“ alebo „Happy Face emoji“.
 4. Ak názov emoji, ktorý chcete použiť, nepoznáte, môžete si ho vyhľadať na webovej stránke.
 5. Ťuknutím na ikonu Diktovanie ju ešte raz vypnete.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text