Ako diktovať v počítači Mac?

Pracovná plocha s notebookom, na ktorej sa zobrazujú zvukové krivky a navrhujú sa hlasové úlohy.
Objavte pohodlie hands-free písania na macOS pomocou diktovania

Transkriptor 2022-11-21

Čo je diktovanie v systéme Mac?

Pomocou funkcie diktovania je možné previesť každé slovo, ktoré poviete, na text v počítačoch Mac, iPhone a iPad.

Ako povoliť diktovanie v počítači Mac

Pred používaním funkcie diktovania v počítači Mac musíte najprv povoliť rozpoznávanie reči/príkazy na diktovanie hlasu. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste to dosiahli:

 1. Aktualizujte systém iOS vo svojom zariadení. V počítači Mac vyberte ponuku Apple, zadajte informácie o iCloude a potom otvorte položku Predvoľby systému.
 2. V bočnom paneli vyberte položku Klávesnica . (Možno sa budete musieť posunúť nižšie.)
 3. Prejdite doprava a vyberte položku Diktovanie a potom ju zapnite. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Povoliť rozšírené diktovanie (dostupné len pre používateľov systému OS X Mavericks v10.9 alebo novšieho).
 4. Ak chcete diktovať v inom jazyku, vyberte jazyk a dialekt z kontextovej ponuky Jazyk.

Ako pridať nezaradený jazyk v počítači Mac:

Vyberte položku Prispôsobiť alebo Pridať jazyk a potom pridajte jazyky, ktoré chcete používať.

Ako odstrániť jazyk v počítači Mac:

Kliknite na vysúvaciu ponuku Jazyk, vyberte položku Prispôsobiť a zrušte výber jazyka, ktorý nechcete používať.

MacBook

Ako diktovať text v počítači Mac

Diktovanie v počítači Mac je možné používať týmito spôsobmi:

 1. V aplikácii v počítači Mac umiestnite bod vloženia na miesto, kde chcete, aby sa diktovaný text zobrazil.
 2. Ak je k dispozícii v rade funkčných klávesov, stlačte kláves Mikrofón , použite klávesovú skratku diktovania alebo prejdite na položku Upraviť > Spustiť diktovanie .
 3. Text diktujte, keď sa v okne spätnej väzby zobrazí ikona mikrofónu s meniacim sa indikátorom hlasitosti alebo keď počujete tón, ktorý signalizuje, že je váš Mac pripravený na diktovanie.
 4. Ak chcete vložiť interpunkčné znamienko alebo vykonať jednoduché formátovacie úlohy, vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:
  • Vyslovte názov interpunkčného znamienka, napríklad „výkričník“, „otáznik“ a „čiarka“.
  • Vyslovte „nový riadok“ (čo zodpovedá jednému stlačeniu klávesu Return) alebo „nový odsek“ (čo zodpovedá dvojitému stlačeniu klávesu Return). Po dokončení diktovania sa zobrazí nový riadok alebo nový odsek.
 5. Ak ste nastavili diktovanie pre viac ako jeden jazyk a chcete prepínať počas diktovania, kliknite na jazyk v okne spätnej väzby a potom vyberte jazyk, ktorý chcete používať.
 6. Informácie o nastavení diktovania pre viac ako jeden jazyk nájdete v časti Ako zapnúť diktovanie.
 7. Po dokončení stlačte klávesovú skratku pre diktovanie alebo kláves Return , prípadne kliknite na tlačidlo Hotovo v okne spätnej väzby. Vaše slová sa zobrazia v textovom poli.
 8. Text, ktorý nie je jasný, je zvýraznený modrou farbou. Ak je text nesprávny, môžete naň kliknúť a vybrať inú možnosť. Správny text môžete tiež napísať alebo povedať nahlas.

Ako nastaviť klávesovú skratku diktovania

Môžete si vybrať konkrétnu klávesovú skratku pre prevod reči na text alebo si vytvoriť vlastnú.

 • V počítači Mac vyberte ponuku Apple a potom položku Nastavenia systému .
 • Potom kliknite na položku Klávesnica v bočnom paneli. (Možno budete musieť prejsť nižšie.)
 • Prejdite na kartu Diktovanie vpravo, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Skratka a potom vyberte skratku na spustenie diktovania.
 • Vyberte položku Prispôsobiť a potom stlačte klávesy, ktoré chcete použiť na vytvorenie skratky, ktorá nie je v zozname. Môžete napríklad stlačiť možnosť Z.

Ako zmeniť mikrofón používaný na diktovanie v počítači Mac

V nastaveniach klávesnice zdroj mikrofónu informuje o tom, ktoré zariadenie Mac používa na počúvanie hlasového diktovania.

 1. V počítači Mac vyberte ponuku Apple a potom položku Nastavenia systému .
 2. Potom kliknite na položku Klávesnica v bočnom paneli. (Možno budete musieť prejsť nižšie.)
 3. Prejdite na položku Diktovanie vpravo, kliknite na kontextovú ponuku vedľa položky „Zdroj mikrofónu“ a potom vyberte mikrofón, ktorý chcete použiť na diktovanie.
 4. Ak vyberiete možnosť Automaticky , Mac bude počúvať zariadenie, ktoré budete s najväčšou pravdepodobnosťou používať na diktovanie.

Ako používať diktovanie na pridávanie emotikonov do textu v systéme Mac

Ak chcete do textu nadiktovať emotikony, môžete vykonať nasledujúce kroky v poradí:

 1. Otvorte Správy alebo akúkoľvek inú aplikáciu, ktorá vám umožňuje písať text.
 2. Ťuknite na ikonu, ktorá vyzerá ako mikrofón na klávesnici.
 3. Vyslovte názov emoji a slovo „emoji“. Napríklad „Cat emoji“ alebo „Happy Face emoji“.
 4. Ak názov emoji, ktorý chcete použiť, nepoznáte, môžete si ho vyhľadať na webovej stránke.
 5. Ťuknutím na ikonu Diktovanie ju ešte raz vypnete.

často kladené otázky

V počítači Mac prejdite do ponuky Apple a kliknite na položku Nastavenia systému. Potom v bočnom paneli kliknite na položku Klávesnica . (Možno budete musieť rolovať.) Prejdite doprava a vyhľadajte položku Diktovanie . Potom ho vypnite .

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text