Jak transkrybować audio z MuseScore

Konfiguracja biurka z mikrofonem, komputerem i klawiaturą do transkrypcji musescore
Lepiej komponuj swoje nuty dzięki transkrypcjom tworzonym w Musescore.

Transkriptor 2023-02-03

Darmowe tworzenie, odtwarzanie i drukowanie nut. Jest to oprogramowanie open source, wieloplatformowe i dostępne w wielu językach. Oto jak transkrybować audio z MuseScore!

Czym jest MuseScore?

MuseScore to darmowe i open-source oprogramowanie do notacji muzycznej, które pozwala użytkownikom tworzyć, edytować i udostępniać arkusze muzyczne. Zapewnia szeroki zakres funkcji do tworzenia i edycji notacji muzycznej.

Zawiera wsparcie dla popularnych symboli muzycznych i notacji, szeroki wybór szablonów   i układów oraz możliwość eksportu do różnych formatów plików.

MuseScore zawiera również wbudowany syntezator oraz szereg czcionek dźwiękowych, które można wykorzystać do odtwarzania muzyki. Jest on dostępny na platformy Windows, macOS i Linux.

Subskrybentami oprogramowania są głównie twórcy piosenek . Oprogramowanie jest przydatne do kształcenia słuchu i przyzwyczajania się do teorii muzyki dla początkujących.

Co to jest Sheet Music?

notacja muzyczna transkrypcja

Arkusz muzyczny to pisemna reprezentacja muzyki. Zazwyczaj składa się z notacji muzycznej   i tekstu, jeśli utwór ma jakieś, napisane na sztabie, który jest zestawem pięciu linii i czterech spacji, które reprezentują różne dźwięki.

Inne niż MuseScore, Sibelius, Finale, Dorico, Audacity czy AnthemScore również tworzą nuty. Dodatkowo istnieje możliwość konwersji pliku MP3 lub WAV na nuty full walkthrough za pomocą MuseScore lub jednego z innych programów.

Jakie formaty plików obsługuje MuseScore?

MuseScore obsługuje wiele formatów plików   do importu i eksportu partytur.

W przypadku importu , MuseScore otwiera pliki w następujących formatach:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • Capella (.cap)

  • Band-in-a-Box (.bb)

  • GPX (Guitar Pro 6)

W przypadku eksportu , MuseScore eksportuje pliki w następujących formatach:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • Pliki audio WAV i MP3

  • Pliki obrazów w formacie PDF i PNG

  • Lilypond (.ly)

Jak używać MuseScore?

Oto instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z MuseScore, wszystko czego potrzebujesz do tworzenia i edycji nut:

 • Pobierz i zainstaluj MuseScore na swoim komputerze.
 • Otwórz program i utwórz nową partyturę klikając na przycisk „New Score” lub wchodząc w „File > New”.
 • Wybierz typ partytury, którą chcesz utworzyć, np. partyturę fortepianową lub partyturę dla konkretnego instrumentu. Możesz też wybrać szablon, od którego zaczniesz.
 • Po otwarciu partytury można rozpocząć wprowadzanie nut za pomocą klawiatury komputera lub klikając na nuty myszką na wirtualnej klawiaturze fortepianu po lewej stronie ekranu.
 • Użyj narzędzi   na pasku narzędzi „Note Input”, aby wprowadzać nuty na różne sposoby, takie jak wprowadzanie krokowe lub w czasie rzeczywistym.
 • Użyj okien „Palette” i „Inspector”, aby dodać symbole i notacje, takie jak slurs, dynamika i artykulacje.
 • Użyj menu „Layout” i „Format”, aby dostosować wygląd partytury, jak np. rozmiar łaty i położenie nut.
 • Użyj menu „Symbole”, aby dodać specjalne symbole , takie jak diagramy akordów lub podstrunnice gitarowe.
 • Użyj menu „Play”, aby odtworzyć partyturę i usłyszeć, jak brzmi. Możesz również użyć „Miksera”, aby dostosować głośność i balans różnych części.
 • Po zakończeniu edycji, możesz zapisać partyturę, przechodząc do „File > Save” lub „File > Save As”, lub możesz wyeksportować ją w różnych formatach plików, takich jak PDF, pliki MIDI lub pliki MusicXML.
 • Po zakończeniu edycji odtwarzanie rozpocznie się automatycznie w MuseScore. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie samouczka MuseScore lub w pełnych filmach z uruchamiania programu Musician na MuseScore.

Jak przepisać audio z MuseScore?

MuseScore nie konwertuje bezpośrednio audio na tekst , ale robi transkrypcję muzyki. Służy do transkrypcji muzyki z nagrań muzycznych; nie nadaje jednak form tekstowych.

 • Open MuseScore.
 • Upload plik audio.
 • Wybierz utwór muzyczny, który chcesz przepisać.
 • Najpierw tworzy spektrogramy z nagrania audio, które później można przekształcić w nuty.
 • Change sygnatura czasowa, sygnatura klucza lub tempo dla dowolnej miary w utworze.

Istnieje możliwość zmiany oktawy w MuseScore 3 i transpozycji oktawy w górę lub w dół.

Po zakończeniu tworzenia partytury, wyeksportuj ją jako plik PDF, MIDI, MusicXML lub plik audio, aby ją udostępnić lub wydrukować.

Często Zadawane Pytania

Czy MuseScore jest darmowy?

Oprogramowanie MuseScore pozostanie bezpłatne i nieograniczone. Jednak aplikacje i strony internetowe powiązane z MuseScore są również bezpłatne, ale wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, musisz uaktualnić konto do wersji PRO.

Czy MuseScore może eksportować pliki PDF?

MuseScore pozwala na tworzenie innych plików poza MuseScore, jak MusicXML, MIDI, czy PDF. Okno dialogowe Eksportuj pozwala wybrać format eksportu.

Dlaczego niektóre notatki są zielone i czerwone na MuseScore?

Jeśli nuty są poza zasięgiem profesjonalnego gracza, MuseScore pokoloruje je na czerwono, natomiast jeśli są poza zasięgiem wczesnego amatora, będzie to ciemny żółty/oliwkowy zielony.

Tak jak możesz transkrybować zapisy muzyczne za pomocą MuseScore, tak możesz transkrybować wszystkie inne pliki audio i zamieniać je w tekst za pomocą Transkriptor !


Spróbuj tutaj

Zamiana mowy na tekst

img

Transkriptor

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst