Hvordan transkribere lyd med MuseScore?

En forenklet skildring av lydtranskripsjonsprogramvare MuseScore på et skrivebord.
Transkriber musikk med MuseScore – forvandle lyd til notasjon raskt og nøyaktig for komponister og musikere.

Transkriptor 2024-03-29

Lydtranskripsjon er prosessen med å dokumentere musikkstykker i et skriftlig format. Produktet av lydtranskripsjon er noter, som dokumenterer de auditive elementene i et musikkstykke, slik at skaperen har en oversikt over sitt arbeid og de kan dele det med andre artister.

Automatisk musikktranskripsjonsprogramvare, et alternativ til å skrive musikknotasjon for hånd, bruker kunstig intelligens for å tillate musikere å fokusere på å spille, mens programmet genererer et partitur for stykket for dem. MuseScore er et MP3 populært verktøy for transkripsjon av noter som automatisk lager noter fra lydfiler med omfattende valg for redigering og flere måter å dele sluttproduktet på. Men hvis du trenger å transkribere lyd til tekst , bør du vurdere å bruke Transkriptor for å få nøyaktige transkripsjoner.

De 9 trinnene for å transkribere lyd med MuseScore er oppført nedenfor.

 1. Bli kjent med lyden : Lytt til lyden flere ganger for å forstå tonehøyde, rytme og tempo.
 2. Konfigurere det MuseScore prosjektet : Åpne MuseScore og opprette et nytt prosjekt Dette første oppsettet er avgjørende for å organisere transkripsjonsarbeidet og få tilgang til MuseScores funksjoner.
 3. Begynn å transkribere melodi : Start med å transkribere melodien, med fokus på å få tonehøyde og rytme riktig Dette er den enkleste delen av musikken og fungerer som grunnlag for å legge til harmonier og akkompagnement senere.
 4. Legg til harmoni og akkompagnement : Identifiser og noter de harmoniske og akkompagnementdelene, og vær oppmerksom på hvordan de utfyller melodien Dette beriker transkripsjonen ved å fange hele teksturen til stykket.
 5. Transkribere rytmiske elementer : Vær nøye med rytmen og timingen av stykket, ved hjelp av MuseScores verktøy for å nøyaktig representere disse i transkripsjonen din Riktig noterte rytmer er nøkkelen til å fange essensen av den originale lyden.
 6. Avspilling og justering : Bruk MuseScores avspillingsfunksjon til å lytte til transkripsjonen din Dette lar deg gjennomgå arbeidet ditt og gjøre justeringer, slik at transkripsjonen samsvarer med den originale lyden så nært som mulig.
 7. Legg til dynamikk og artikulasjoner : Innlemme dynamikk (lydstyrke eller mykhet) og artikulasjoner (stilistiske elementer av hvordan notater spilles) for å formidle de uttrykksfulle egenskapene til musikken Dette trinnet bringer transkripsjonen nærmere nyansene i den opprinnelige forestillingen.
 8. Sett inn tekst (hvis aktuelt): Hvis stykket inneholder vokal, legg til teksten i transkripsjonen Du kan få tekstens transkripsjon via Transkriptor Dette innebærer å feste tekst til de tilsvarende notatene, noe som gjør notene nyttige for sangere.
 9. Endelig gjennomgang og eksport: Gjennomfør en grundig gjennomgang av transkripsjonen din for eventuelle feil eller mangler Når du er fornøyd, eksporterer du arbeidet fra MuseScore i riktig format for utskrift eller digital deling, og fullfører transkripsjonen prosess.

1 Bli kjent med lyden

Det første trinnet for å transkribere et musikkstykke er å gjøre deg kjent med lyden. Lytt til stykket flere ganger, få et inntrykk av tonehøyde, rytme og tempo. Å skrive musikknotasjon for hånd krever en grundig forståelse av musikalske symboler og en ubarmhjertig oppmerksomhet på detaljer, så å lytte til hele lyden før du begynner å transkribere gir deg et forsprang på å forstå stykkets struktur, stil og bruk av instrumenter.

2 Konfigurere MuseScore -prosjektet

Åpne MuseScore programvaren og klikk på 'Ny poengsum' på hjemmesiden for å sette opp ditt MuseScore prosjekt. Sidefeltet til venstre på skjermen viser tre symboler, en musikknote som representerer "Scores" -siden, en plugg som representerer plugins-biblioteket, og en oppgraderingshette som representerer programvareopplæringen. Utforsk biblioteket med plugins og / eller se veiledningene om nødvendig.

MuseScore notasjonsprogramvare som vises på en bærbar PC-skjerm, som illustrerer lydtranskripsjonsfunksjoner.
Lær å transkribere lyd enkelt ved hjelp av MuseScore, den ledende notasjonsappen, med vår trinnvise veiledning.

3 Begynn å transkribere melodi

Melodien til et musikkstykke er en lineær sekvens av individuelle notater, spilt med en bestemt tonehøyde og rytme. Å transkribere en melodi for hånd krever et skarpt øre og mye tålmodighet, så å lytte til stykket, fullt konsentrert og uten forstyrrelser, er et flott sted å starte. Tenk på tempoet, tidssignaturen, instrumentene, nøkkelen og eventuelle sjangerkonvensjoner når brukerne lytter.

Begynn å legge til noter i partituret, del for seksjon, ved å bruke stemmen din til å teste plasseringen deres for å transkribere melodiene. Gå videre til å transkribere harmoniene og akkompagnementet når du er trygg på at tonene nøyaktig representerer stykket.

4 Legg til harmoni og akkompagnement

Harmonier oppstår når forskjellige instrumenter spiller den samme melodien samtidig. Det krever mye øvelse, så vel som tid og feiling, for å kunne skille hvilke toner som utgjør en harmoni. Prøv å identifisere topp- og bunnnoten først, før du går videre til å utarbeide notatene i mellom for å legge til en harmoni til poengsummen i MuseScore.

Akkompagnementet er instrumentene som støtter melodien og gir bakgrunn for de andre musikalske delene. Lytt til instrumentene i bakgrunnen for gjentatte motiver og mønstre for å identifisere og transkribere akkompagnementet.

5 Transkribere rytmiske elementer

En rekke streker (vertikale linjer) deler stavene (horisontale linjer) i et stykke noter. Mellomrommene mellom parene av barlines er stolpene, som vanligvis inneholder 4 slag. Barlinjene og stolpene bestemmer rytmen til et musikkstykke. For å endre eller legge til søylelinjer, finn 'Barlines' i 'Palettes'-fanen, klikk på punktet på staven der du vil legge til streklinjen og velg riktig type.

6 Avspilling og justering

MuseScore lar brukerne spille av hver del separat ved å isolere instrumentet eller stemmen, slik at det er lettere å se på hver tone og oppdage eventuelle problemer. MuseScore, som er i stand til å transkribere noter, tilbyr en mikserfunksjon som lar brukerne justere lydnivåene for hver del, og volumet på metronomen (hvis brukt). Inspiser hver del nøye, og gjør eventuelle nødvendige justeringer.

7 Legge til dynamikk og artikulasjoner

Dynamikk dikterer Mykheten eller lydstyrken som kreves for å spille av en tone, mens artikulasjoner instruerer om å endre lengden på en notes hold, volumet eller forholdet mellom tilstøtende toner. For å legge til dynamikk eller artikulasjoner, gå til fanen 'Paletter', velg 'Dynamikk' eller 'Artikulasjoner' fra listen, og dra symbolet til notatet du vil markere.

8 Sett inn sangtekster (hvis aktuelt)

For å få tekstens transkripsjoner, kan brukerne bruke Transkriptor . For å sette inn tekster, velg et notat, klikk på 'Legg til' i menylinjen øverst på skjermen, hold musepekeren over 'Tekst' i rullegardinmenyen og velg 'Tekst' fra listen. Ved å klikke på 'Lyrics' vises en tekstboks under notatet på staven, skriv inn ønsket tekst, trykk på mellomromstasten for å gå til neste stavelse og fortsett å skrive.

9 Endelig gjennomgang og eksport

Gå til 'File' i menylinjen og velg 'Export' fra listen over alternativer for å eksportere noter fra MuseScore. Angi hvilke deler som skal eksporteres ved hjelp av avmerkingsboksene, spesifiser formatet fra rullegardinmenyen, angi prikkene per tomme (DPI) og indiker. Velg plasseringen der du vil lagre dokumentet når enhetens fil Explorer åpnes.

Nærbilde av nettstedet MuseScore, utheving av notesøk, et viktig verktøy for veiledning av lydtranskripsjon.
Oppdag lydtranskripsjon på MuseScore nettsted med vår guide for å gjøre musikk til notasjon sømløst.

Hva er MuseScore?

MuseScore er en gratis online noter transkribent som automatisk lager noter fra lydfiler, med muligheter for brukere å redigere og dele partiturene. MuseScore bruker kunstig intelligens til å identifisere hvilke toner som spilles og i hvilken hastighet ved å lage en poengsum basert på disse opplysningene.

Hva er fordelen med MuseScore?

MuseScore er allsidig, med en multifunksjonell editor og støtte for hundrevis av forskjellige plugin-moduler, i tillegg til å være enkel å betjene uavhengig av brukerens erfaring med musikktranskripsjonsprogramvare.

De viktigste fordelene ved MuseScore er oppført nedenfor.

 • Multifunksjonell redaktør: MuseScore får ros for sin multifunksjonelle editor som lar brukere koble til et MIDI-tastatur, aktivere skjermtastaturet eller manuelt legge til notater i poengsummen for å endre eller legge til komposisjonen.
 • Tilgjengelig for nybegynnere: Mangelen på veiledning om hvordan du bruker mengden knapper på grensesnittet gjør ofte notasjonsprogramvare skremmende for nybegynnere MuseScore er grei å bruke, med en menylinje øverst på skjermen, tre separate faner for 'Hjem', 'Score' og 'Publiser', og en avspillingsverktøylinje øverst til høyre.
 • Støtte for plugin-moduler: En stor fordel med MuseScore er at brukerne kan legge til plugin-moduler for å øke funksjonaliteten til programmet Transkribent av musikknotater støtter plugin-moduler for analyse, justering og annotering av partituret.
 • En rekke filformater: MuseScore lar brukerne eksportere noter i flere forskjellige filformater, slik at brukeren kan velge den som passer best for deres behov MuseScore lar brukerne eksportere noter som en grafikkfil for seere som ikke trenger å redigere innholdet.
 • Samarbeid i musikkmiljøet: MuseScore inviterer musikere på alle ferdighetsnivåer til å laste opp sine komposisjoner, slik at det musikalske samfunnet kan hente inspirasjon fra andre artister som bruker plattformen MuseScore er et sted for brukere å følge musikere som inspirerer dem, spore skapere med spirende talent og bygge et nettverk av likesinnede artister.
 • Gratis og premiumversjoner: MuseScore som konverterer lyd til noter online gratis, tilbyr en perfekt funksjonell, som ikke tvinger brukere til å kjøpe et abonnement for å få tilgang til nødvendige verktøy Det er en premiumversjon av MuseScore, 'MuseScore Pro', som koster $ 6.99 per måned for tilgang til flere blandingsverktøy, statistikken for komposisjoner lastet opp til nettstedet og et annonsefritt grensesnitt.

Hva er ulempen med MuseScore?

Potensielle brukere må huske på at kundeservicen deres er begrenset, og applikasjonsoppdateringer er få og langt mellom til tross for de forskjellige funksjonene MuseScore tilbyr.

De viktigste ulempene ved MuseScore er oppført nedenfor.

 • Manglende kundestøtte: MuseScore brukere rapporterer at det er veldig vanskelig å komme i kontakt med supportteamet, spesielt når det gjelder å prøve å kansellere et premiumabonnement etter den gratis prøveperioden.
 • Begrensede oppdateringer: Den MuseScore appen tilbyr ikke regelmessige oppdateringer, så brukerne har ikke noe annet valg enn å fortsette å bruke programmet (på et underordnet nivå) til en oppdatering er utgitt som løser problemene.

MuseScore grensesnitt som viser mikserverktøyet for lydtranskripsjon, viktig for musikkskapere.
Mestre lydtranskripsjon ved hjelp av MuseScore's mikser, som beskrevet i vår omfattende transkripsjonsguide.

Hvordan skiller musikktranskripsjon seg fra andre typer transkripsjon?

Lydtranskripsjon skiller seg fra tradisjonell transkripsjon fordi den refererer til konvertering av musikk til et skriftlig format, i stedet for tale. Resultatet av lyd Transkripsjon , kjent som musikktranskripsjon eller notasjon, er noter. Noter representerer de auditive elementene i en sang i et skriftlig format ved å lage en innspilling av stykket.

Tradisjonelle transkripsjoner representerer tale i et skriftlig format uten referanse til tonehøyde, rytme eller tempo. Musikktranskripsjoner er mye grundigere, slik at musikere kan analysere, gjenskape og hente inspirasjon fra andre kunstneres arbeid.

Transkriptor: Løsning for lyd til tekst-transkripsjon

Mens MuseScore tilbyr en intuitiv plattform for å konvertere melodier og harmonier til noter, er det transkripsjon av lyd der Transkriptor skinner, og gir en sømløs løsning for å konvertere talte ord til tekst.

Transkriptor's avanserte tale-til-tekst-teknologi sikrer at hver Word fanges opp, og gir en klar og presis tekstversjon av vokalinnholdet. Denne prosessen begynner med å laste opp lydfilen til Transkriptor eller ta opp direkte på plattformen. Programvaren behandler deretter lyden, og leverer et transkripsjon som brukere kan se gjennom og redigere i plattformen. Forsøke det gratis!

ofte stilte spørsmål

Ja, MuseScore lar brukere kjøpe et abonnement på Pro-planen via en engangsbetaling på selskapets nettsted. MuseScore fakturerer årlig for premiumabonnementene sine og tilbyr en rekke betalingsplaner, inkludert et engangsbetalingsalternativ.

Et abonnement på MuseScore Pro koster $ 6.99 per måned, men MuseScore tilbyr en pakkeavtale på et årlig abonnement på $ 49 for brukere som planlegger å bruke programmet i flere måneder. Å kjøpe den MuseScore programvaren på årsbasis i stedet for månedlig reduserer prisen fra $ 6.99 per måned til $ 4.08 per måned, så det er et flott alternativ for vanlige brukere.

MuseScore lar brukerne importere lydfiler for transkripsjon i MusicXML, Compressed Music XML, MIDI og MuseData formater. MuseScore lar også brukere importere lydfiler i formater fra andre musikknotasjonsprogrammer, som Caella, Bagpipe Music Writer, BB Overture, Score Writer, Guitar Pro og Power Tab Editor.

Ja, nettstedet MuseScore er gratis å bruke, og det er en gratis versjon av MuseScore-appen. Imidlertid må potensielle brukere være oppmerksomme på at MuseScore-nettstedet og gratis MuseScore-appen har mindre funksjoner enn premiumversjonen, så de passer best til enkle musikalske arrangementer.

Del innlegg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter lyd- og videofiler til tekst