Jak přepisovat zvuk pomocí aplikace MuseScore

Stolní sestava s mikrofonem, počítačem a klávesnicí pro přepis hudebních skladeb
Pomocí přepisů, které si vytvoříte v aplikaci Musescore, můžete lépe skládat své poznámky.

Transkriptor 2023-02-03

Bezplatná tvorba, přehrávání a tisk not. Je otevřený, multiplatformní a ve více jazycích. Zde se dozvíte, jak přepisovat zvuk pomocí aplikace MuseScore!

Co je MuseScore?

MuseScore je bezplatný a open-source notační software, který umožňuje uživatelům vytvářet, upravovat a sdílet noty. Nabízí širokou škálu funkcí pro vytváření a úpravy notového zápisu.

Obsahuje podporu běžných hudebních symbolů a notového zápisu, širokou škálu šablon   a rozvržení a možnost exportu do různých formátů souborů.

MuseScore obsahuje také vestavěný syntezátor a řadu zvukových písem, které lze použít k přehrávání hudby. Je k dispozici pro platformy Windows, macOS a Linux.

Předplatitelé softwaru jsou především autoři písní . Tento software je užitečný pro trénink sluchu a osvojení si hudební teorie pro začátečníky.

Co je to notový zápis?

přepis notového zápisu

Notový zápis je písemné vyjádření hudby. Obvykle se skládá z notového zápisu   a textu, pokud skladba nějaký má, napsaného na štafetě, což je soubor pěti řádků a čtyř mezer, které představují různé výšky tónů.

Kromě MuseScore vytvářejí noty také programy Sibelius, Finale, Dorico, Audacity nebo AnthemScore. Kromě toho je možné převést soubor MP3 nebo WAV do notového zápisu pomocí programu MuseScore nebo jiného softwaru.

Které formáty souborů MuseScore podporuje?

MuseScore podporuje různé formáty souborů   pro import a export partitur.

Pro import na MuseScore otevírá soubory v následujících formátech:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • Capella (.cap)

  • Band-in-a-Box (.bb)

  • GPX (Guitar Pro 6)

Pro export na exportuje MuseScore soubory v následujících formátech:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • Zvukové soubory WAV a MP3

  • Obrázkové soubory PDF a PNG

  • Lilypond (.ly)

Jak používat MuseScore?

Zde najdete návod krok za krokem , jak používat MuseScore, vše, co potřebujete k vytváření a úpravám not:

 • Stáhněte si stránky a nainstalujte si MuseScore do počítače.
 • Otevřete program a vytvořte novou partituru kliknutím na tlačítko „Nová partitura“ nebo na „Soubor > Nová“.
 • Na adrese vyberte typ partitury, kterou chcete vytvořit, například partituru pro klavír nebo pro konkrétní nástroj. Můžete si také vybrat šablonu, se kterou chcete začít.
 • Po otevření partitury můžete začít zadávat noty pomocí klávesnice počítače nebo kliknutím myší na noty na virtuální klavírní klaviatuře v levé části obrazovky.
 • Pomocí nástrojů   na panelu nástrojů „Zadávání not“ můžete zadávat noty různými způsoby, například pomocí krokového zadávání nebo zadávání v reálném čase.
 • Pomocí oken „Palette“ a „Inspector“ na můžete přidávat symboly a notové zápisy, jako jsou například škrty, dynamika a artikulace.
 • Pomocí nabídek „Rozložení“ a „Formát“ můžete na adrese upravit vzhled partitury, například velikost notové osnovy a umístění not.
 • Pomocí nabídky „Symboly“ můžete přidat speciální symboly , například akordové diagramy nebo kytarové pražce.
 • Pomocí nabídky „Play“ můžete na adrese přehrát partituru a poslechnout si, jak zní. Pomocí funkce „Mixer“ můžete také upravit hlasitost a vyvážení různých částí.
 • Po dokončení úprav můžete uložit partituru pomocí „File > Save“ nebo „File > Save As“, případně ji můžete exportovat do různých formátů, například do PDF, MIDI nebo MusicXML.
 • Po dokončení úprav se přehrávání v MuseScore spustí automaticky. Podrobné informace naleznete na stránce výukového programu MuseScore nebo v úplných videích o spuštění programu Musician Startup na MuseScore.

Jak přepisovat zvuk pomocí aplikace MuseScore?

MuseScore nepřevádí přímo zvuk na text , ale umožňuje i přepis hudby. Používá se k přepisu hudby z hudebních nahrávek, neumožňuje však přepis textových forem.

 • Otevřít MuseScore.
 • Nahrát zvukový soubor.
 • Na adrese si vyberte hudební skladbu, kterou chcete přepsat.
 • Nejprve vytvoří spektrogramy zvukového záznamu, které lze později převést do notového zápisu.
 • Změna časové signatury, tóniny nebo tempa pro libovolný takt skladby.

V MuseScore 3 je možné změnit oktávu a transponovat oktávu nahoru nebo dolů.

Po dokončení tvorby partitury ji můžete exportovat do formátu PDF, MIDI, MusicXML nebo zvukového souboru a sdílet ji nebo vytisknout.

Často kladené otázky

Je MuseScore zdarma?

Software MuseScore zůstává zdarma a bez omezení. Aplikace a webové stránky spojené s MuseScore jsou také zdarma, ale mají určitá omezení. Pokud chcete získat přístup k dalším funkcím, musíte přejít na účet PRO.

Umí MuseScore exportovat soubory PDF?

MuseScore umožňuje vytvářet i jiné soubory než MuseScore, například MusicXML, MIDI a PDF. V dialogovém okně Export můžete zvolit, do jakého formátu chcete exportovat.

Proč jsou některé poznámky v MuseScore zelené a některé červené?

Pokud jsou noty mimo rozsah profesionálního hráče, MuseScore je obarví červeně, zatímco pokud jsou mimo rozsah začínajícího amatéra, budou tmavě žluté/olivově zelené.

Stejně jako můžete přepisovat notové zápisy pomocí programu MuseScore, můžete pomocí programu Transkriptor přepisovat všechny ostatní zvukové soubory a převádět je na text!


Zkuste to zde

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text