Jak přepisovat zvuk pomocí MuseScore?

Zjednodušené znázornění softwaru pro přepis zvuku MuseScore na ploše.
Přepisujte hudbu pomocí MuseScore – převádějte zvuk na notový zápis rychle a přesně pro skladatele a hudebníky.

Transkriptor 2024-03-29

Přepis zvuku je proces dokumentace hudebních skladeb v písemném formátu. Produktem zvukové transkripce jsou noty, které dokumentují zvukové prvky hudebního díla, takže tvůrce má záznam svého díla a může jej sdílet s ostatními umělci.

Software pro automatický přepis hudby, alternativa k ručnímu zápisu notového zápisu, využívá umělou inteligenci, která umožňuje hudebníkům soustředit se na hru, zatímco program pro ně generuje partituru skladby. MuseScore je populární bezplatný nástroj pro přepis MP3 not, který automaticky vytváří noty ze zvukových souborů s rozsáhlými možnostmi úprav a několika způsoby sdílení konečného produktu. Pokud však potřebujete přepsat zvuk Chcete-li textovat , zvažte použití Transkriptor k získání přesných přepisů.

Níže je uvedeno 9 kroků k přepisu zvuku pomocí MuseScore .

 1. Seznamte se se zvukem : Poslouchejte zvuk několikrát, abyste pochopili jeho výšku, rytmus a tempo.
 2. Nastavení projektu MuseScore : Otevřete MuseScore a vytvořte nový projekt Toto počáteční nastavení je nezbytné pro organizaci přepisu a pro přístup k funkcím MuseScore.
 3. Začněte přepisovat melodii : Začněte přepisem melodie a zaměřte se na správnou výšku tónu a rytmus Jedná se o nejpřímočařejší část hudby a slouží jako základ pro pozdější přidání harmonií a doprovodu.
 4. Přidejte harmonii a doprovod : Identifikujte a poznamenejte harmonické a doprovodné party a věnujte pozornost tomu, jak doplňují melodii To obohacuje přepis zachycením celé textury díla.
 5. Přepis rytmických prvků : Věnujte velkou pozornost rytmu a načasování skladby a použijte nástroje MuseScore, abyste je přesně znázornili ve svém přepisu Správně zaznamenané rytmy jsou klíčem k zachycení podstaty původního zvuku.
 6. Přehrávání a úprava : Použijte funkci přehrávání MuseScore k poslechu vašeho přepisu To vám umožní zkontrolovat vaši práci a provést úpravy, abyste zajistili, že přepis co nejvíce odpovídá původnímu zvuku.
 7. Přidejte dynamiku a artikulaci : Zahrňte dynamiku (hlasitost nebo měkkost) a artikulaci (stylistické prvky toho, jak se hrají noty), abyste vyjádřili expresivní kvality hudby Tento krok přiblíží váš přepis nuancím původního výkonu.
 8. Vložit text (je-li k dispozici): Pokud skladba obsahuje vokály, přidejte text do transkripce Přepis textů můžete získat prostřednictvím Transkriptor To zahrnuje připojení textu k odpovídajícím poznámkám, díky čemuž jsou noty užitečné pro zpěváky.
 9. Závěrečná kontrola a export : Proveďte důkladnou kontrolu přepisu, zda neobsahuje chyby nebo opomenutí Jakmile budete spokojeni, exportujte práci z MuseScore ve vhodném formátu pro tisk nebo digitální sdílení a dokončete přepis proces.

1 Seznamte se se zvukem

Prvním krokem k přepisu hudebního díla je seznámit se se zvukem. Poslechněte si skladbu několikrát, udělejte si představu o její výšce, rytmu a tempu. Ruční psaní notového zápisu vyžaduje důkladné porozumění hudebním symbolům a neúnavnou pozornost věnovanou detailům, takže poslech celého zvuku před zahájením přepisu vám poskytne náskok v pochopení struktury, stylu a použití nástrojů skladby.

2 Nastavení projektu MuseScore

Otevřete software MuseScore a klikněte na "Nový notový zápis" na domovské stránce pro nastavení MuseScore projektu. Na postranním panelu na levé straně obrazovky se zobrazují tři symboly, nota představující stránku "Noty", zástrčka představující knihovnu zásuvných modulů a promoční čepice představující softwarové výukové programy. Prozkoumejte knihovnu pluginů a/nebo se v případě potřeby podívejte na výukové programy.

MuseScore notační software zobrazený na obrazovce notebooku, ilustrující funkce přepisu zvuku.
Naučte se bez námahy přepisovat zvuk pomocí MuseScore, přední notační aplikace, s naším podrobným průvodcem.

3 Začněte přepisovat melodii

Melodie hudební skladby je lineární sled jednotlivých tónů, hraných se specifickou výškou tónu a rytmem. Ruční přepis melodie vyžaduje bystrý sluch a hodně trpělivosti, takže poslech skladby, plně soustředěný a bez rozptylování, je skvělým začátkem. Zvažte tempo, taktové označení, nástroje, tóninu a jakékoli žánrové konvence, když uživatelé poslouchají.

Začněte přidávat noty do notového zápisu, oddíl po oddílu, pomocí hlasu testujte jejich umístění a přepisujte melodie. Přejděte k přepisu harmonií a doprovodu, jakmile si budete jisti, že noty přesně reprezentují skladbu.

4 Přidejte harmonii a doprovod

Harmonie vznikají, když různé nástroje hrají stejnou melodii současně. Chce to hodně cviku, stejně jako času a chyb, abyste dokázali rozlišit, které tóny tvoří harmonii. Pokuste se nejprve identifikovat horní a dolní notu, než přejdete k vypracovávání not mezi nimi, abyste přidali harmonii do notového zápisu v MuseScore.

Doprovod tvoří nástroje, které podpírají melodii a poskytují pozadí pro ostatní hudební party. Poslouchejte nástroje v pozadí, zda se opakují motivy a vzory, abyste identifikovali a přepsali doprovod.

5 Přepis rytmických prvků

Několik taktových čar (svislých čar) rozděluje notové osnovy (vodorovné čáry) v notovém zápisu. Mezery mezi dvojicemi taktových čar jsou takty, které obvykle obsahují 4 doby. Taktové čáry a takty určují rytmus hudební skladby. Chcete-li změnit nebo přidat taktové čáry, najděte 'Taktové čáry' v záložce 'Palety', klikněte na bod v notové osnově, kam chcete taktovou čáru přidat, a vyberte správný typ.

6 Přehrávání a úpravy

MuseScore umožňuje uživatelům přehrávat každý part samostatně izolováním nástroje nebo hlasu, takže je snazší podívat se na každou notu a odhalit případné problémy. MuseScore, který je schopen přepisovat noty, nabízí funkci mixážního pultu, která uživatelům umožňuje upravit úrovně zvuku pro každou část a hlasitost metronomu (pokud je použit). Pečlivě zkontrolujte každý díl a proveďte potřebné úpravy.

7 Přidejte dynamiku a artikulace

Dynamika diktuje měkkost nebo hlasitost vyžadovaná pro zahrání noty, zatímco artikulace instruuje změnu délky držení noty, její hlasitosti nebo vztahu mezi sousedními notami. Chcete-li přidat dynamiku nebo artikulaci, přejděte na záložku "Palety", vyberte ze seznamu "Dynamika" nebo "Artikulace" a přetáhněte značku na notu, kterou chcete označit.

8 Vložte text (pokud je k dispozici)

K získání přepisů textů mohou uživatelé použít Transkriptor . Chcete-li tedy vložit text, vyberte poznámku, klikněte na "Přidat" na liště nabídek v horní části obrazovky, najeďte myší na "Text" v rozbalovací nabídce a ze seznamu vyberte "Text". Kliknutím na "Text" se pod notou v notové osnově objeví textové pole, zadejte požadovaný text, stiskněte mezerník pro přechod na další slabiku a pokračujte v psaní.

9 Závěrečná kontrola a export

Přejděte na "Soubor" na liště nabídek a ze seznamu možností vyberte "Exportovat" pro export not z MuseScore. Pomocí zaškrtávacích políček určete, které díly chcete exportovat, určete formát z rozevírací nabídky, nastavte počet bodů na palec (DPI) a označte. Vyberte umístění, kam se má dokument uložit, když se otevře souborová Explorer zařízení.

Detail MuseScore webové stránky, zvýraznění vyhledávání not, klíčový nástroj pro pokyny k přepisu zvuku.
Objevte přepis zvuku na webových stránkách MuseScore s naším průvodcem, jak plynule převést hudbu na notový zápis.

Co je MuseScore?

MuseScore je bezplatný online přepisovač not, který automaticky vytváří noty ze zvukových souborů s možnostmi úprav a sdílení partitur. MuseScore využívá umělou inteligenci k identifikaci toho, které noty jsou hrány a jakou rychlostí, a to vytvořením partitury na základě těchto informací.

Jaká je výhoda MuseScore?

MuseScore je univerzální, s multifunkčním editorem a podporou stovek různých zásuvných modulů, stejně jako se snadno ovládá bez ohledu na zkušenosti uživatele se softwarem pro přepis hudby.

Hlavní výhody MuseScore jsou uvedeny níže.

 • Multifunkční editor: MuseScore získává chválu za svůj multifunkční editor, který uživatelům umožňuje připojit MIDI klaviaturu, aktivovat klaviaturu na obrazovce nebo ručně přidávat noty do notového listu pro změnu nebo přidání do kompozice.
 • Přístupné pro začátečníky: Nedostatek návodu, jak používat nepřeberné množství tlačítek na rozhraní, často způsobuje, že notační software je pro začátečníky zastrašující MuseScore se snadno používá, s lištou nabídek v horní části obrazovky, třemi samostatnými kartami pro "Domov", "Notový zápis" a "Publikovat" a nástrojovou lištou přehrávání umístěnou v pravém horním rohu.
 • Podpora zásuvných modulů: Hlavní výhodou MuseScore je, že uživatelé mohou přidávat zásuvné moduly pro zvýšení funkčnosti programu Přepisovač notových not podporuje zásuvné moduly pro analýzu, ladění a anotaci notového zápisu.
 • Různé formáty souborů: MuseScore umožňuje uživatelům exportovat noty v několika různých formátech souborů, takže si uživatel může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám MuseScore umožňuje uživatelům exportovat noty jako grafický soubor pro diváky, kteří nepotřebují upravovat obsah.
 • Spolupráce v hudební komunitě: MuseScore zve hudebníky všech úrovní dovedností, aby nahráli své skladby, takže hudební komunita může čerpat inspiraci od jiných umělců využívajících platformu MuseScore je místo, kde mohou uživatelé sledovat hudebníky, kteří je inspirují, sledovat tvůrce s rozvíjejícím se talentem a budovat síť podobně smýšlejících umělců.
 • Bezplatná a prémiová verze: MuseScore , která převádí zvuk na noty online zdarma, nabízí dokonale funkční, která uživatele nenutí zakoupit si předplatné, aby získali přístup k potřebným nástrojům K dispozici je prémiová verze MuseScore, 'MuseScore Pro', která stojí 6,99 $ měsíčně za přístup k dalším mixovacím nástrojům, statistikám skladeb nahraných na web a rozhraní bez reklam.

Jaká je nevýhoda MuseScore?

Potenciální uživatelé musí mít na paměti, že jejich zákaznický servis je omezený a aktualizací aplikací je málo navzdory rozmanitosti funkcí, které MuseScore nabízí.

Hlavní nevýhody MuseScore jsou uvedeny níže.

 • Chybějící zákaznická podpora: MuseScore uživatelé uvádějí, že je velmi obtížné kontaktovat tým podpory, zejména pokud jde o pokus o zrušení prémiového předplatného po bezplatné zkušební verzi.
 • Omezené aktualizace: Aplikace MuseScore nenabízí pravidelné aktualizace, takže uživatelům nezbývá nic jiného, než pokračovat v používání programu (na podprůměrné úrovni), dokud nebude vydána aktualizace, která problémy vyřeší.

MuseScore rozhraní představující nástroj mixážního pultu pro přepis zvuku, který je nezbytný pro tvůrce hudby.
Ovládněte přepis zvuku pomocí mixážního pultu MuseScore, jak je podrobně popsáno v našem komplexním průvodci přepisem.

Jak se hudební transkripce liší od jiných typů transkripce?

Přepis zvuku se liší od tradičního přepisu, protože se týká převodu hudby do psaného formátu, nikoli řeči. Výsledek zvuku Transkripce , známá jako hudební transkripce nebo notace, je notový zápis. Noty představují zvukové prvky písně v psaném formátu vytvořením záznamu skladby.

Tradiční přepisy představují řeč v psaném formátu bez jakéhokoli odkazu na výšku, rytmus nebo tempo. Hudební přepisy jsou mnohem důkladnější, takže hudebníci jsou schopni analyzovat, znovu vytvářet a čerpat inspiraci z děl jiných umělců.

Transkriptor: Řešení pro přepis zvuku na text

Zatímco MuseScore nabízí intuitivní platformu pro převod melodií a harmonií do not, je to přepis zvuku, kde Transkriptor září, což poskytuje bezproblémové řešení pro převod mluveného slova na text.

Pokročilá technologie převodu řeči na text společnosti Transkriptorzajišťuje, že je zachycen každý Word, a poskytuje jasnou a přesnou textovou verzi hlasového obsahu. Tento proces začíná nahráním zvukového souboru do Transkriptor nebo nahráním přímo na platformu. Software poté zpracuje zvuk a poskytne přepis, který si uživatelé mohou prohlédnout a upravit v rámci platformy. Zkusit To zdarma!

Často kladené otázky

Ano, MuseScore umožňuje uživatelům zakoupit si předplatné plánu Pro prostřednictvím jednorázové platby na webových stránkách společnosti. MuseScore ročně účtuje za své prémiové předplatné a nabízí různé platební plány včetně možnosti jednorázové platby.

Předplatné MuseScore Pro stojí 6.99 $ měsíčně, ale MuseScore nabízí balíček ročního předplatného 49 $ pro uživatele, kteří plánují používat program několik měsíců. Nákup softwaru MuseScore ročně namísto měsíčně snižuje cenu z 6.99 $ měsíčně na 4.08 $ měsíčně, takže je to skvělá volba pro běžné uživatele.

MuseScore umožňuje uživatelům importovat zvukové soubory pro přepis ve formátech MusicXML, komprimované hudbě XML, MIDI a MuseData. MuseScore také umožňuje uživatelům importovat zvukové soubory ve formátech z jiných programů pro notaci, jako jsou Caella, Bagpipe Music Writer, BB Overture, Score Writer, Guitar Pro a Power Tab Editor.

Ano, web MuseScore je zdarma k použití a existuje bezplatná verze aplikace MuseScore. Potenciální uživatelé si však musí být vědomi toho, že web MuseScore a bezplatná aplikace MuseScore mají méně funkcí než prémiová verze, takže se nejlépe hodí pro jednoduchá hudební aranžmá.

Sdílet příspěvek

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text