Ako prepísať zvuk pomocou MuseScore?

Zjednodušené zobrazenie softvéru na prepis zvuku MuseScore na pracovnej ploche.
Prepisujte hudbu pomocou MuseScore - transformujte zvuk do notácie rýchlo a presne pre skladateľov a hudobníkov.

Transkriptor 2024-03-29

Audio prepis je proces dokumentácie hudobných skladieb v písomnom formáte. Produktom zvukovej transkripcie je notový zápis, ktorý dokumentuje sluchové prvky hudobného diela, takže tvorca má záznam o svojej práci a môže ho zdieľať s ostatnými umelcami.

Softvér na automatický prepis hudby, alternatíva k ručnému písaniu notových zápisov, využíva umelú inteligenciu, ktorá umožňuje hudobníkom sústrediť sa na hranie, zatiaľ čo program pre nich generuje partitúru pre skladbu. MuseScore je populárny bezplatný nástroj na prepis MP3 noty, ktorý automaticky vytvára noty zo zvukových súborov s rozsiahlymi možnosťami úprav a niekoľkými spôsobmi zdieľania konečného produktu. Ak však potrebujete prepísať zvuk na text zvážte použitie Transkriptor na získanie presných prepisov.

9 krokov na prepis zvuku pomocou MuseScore je uvedených nižšie.

 1. Zoznámte sa so zvukom : Počúvajte zvuk viackrát, aby ste pochopili jeho výšku, rytmus a tempo.
 2. Nastavenie projektu MuseScore : Otvorte MuseScore a vytvorte nový projekt Toto počiatočné nastavenie je nevyhnutné pre organizáciu prepisov a prístup k funkciám MuseScore.
 3. Začnite prepisovať melódiu : Začnite prepisom melódie a zamerajte sa na správne nastavenie výšky a rytmu Toto je najpriamočiarejšia časť hudby a slúži ako základ pre neskoršie pridanie harmónií a sprievodu.
 4. Pridať harmóniu a sprievod : Identifikujte a notujte harmonické a sprievodné časti, venujte pozornosť tomu, ako dopĺňajú melódiu To obohacuje transkripciu zachytením celej textúry diela.
 5. Prepisujte rytmické prvky : Venujte veľkú pozornosť rytmu a načasovaniu diela pomocou nástrojov MuseScore, ktoré ich presne reprezentujú vo vašom prepise Správne zaznamenané rytmy sú kľúčom k zachyteniu podstaty pôvodného zvuku.
 6. Prehrávanie a úprava : Využite funkciu prehrávania MuseScore na počúvanie prepisu To vám umožní skontrolovať vašu prácu a vykonať úpravy, aby ste sa uistili, že prepis čo najviac zodpovedá pôvodnému zvuku.
 7. Pridajte dynamiku a artikulácie : Zahrňte dynamiku (hlasitosť alebo jemnosť) a artikulácie (štylistické prvky spôsobu hrania nôt), aby ste vyjadrili výrazové kvality hudby Tento krok približuje váš prepis k nuansám pôvodného predstavenia.
 8. Vložiť text (ak je to relevantné): Ak skladba obsahuje vokály, pridajte text do prepisu Prepis textu môžete získať prostredníctvom Transkriptor To zahŕňa pripojenie textu k príslušným poznámkam, čím sa noty stanú užitočnými pre spevákov.
 9. Záverečná kontrola a export : Vykonajte dôkladnú kontrolu prepisu, či neobsahuje chyby alebo opomenutia Po uspokojení exportujte prácu z MuseScore vo vhodnom formáte na tlač alebo digitálne zdieľanie a vyplňte prepis proces.

1 Zoznámte sa so zvukom

Prvým krokom k prepisu hudobnej skladby je oboznámiť sa so zvukom. Vypočujte si skladbu viackrát, získajte predstavu o jej výške, rytme a tempe. Ručné písanie notových zápisov vyžaduje dôkladné pochopenie hudobných symbolov a neúnavnú pozornosť k detailom, takže počúvanie celého zvuku pred začatím prepisovania vám dáva náskok pri pochopení štruktúry, štýlu a použitia nástrojov skladby.

2 Nastavenie projektu MuseScore

Otvorte softvér MuseScore a kliknutím na "Nové skóre" na domovskej stránke nastavte svoj MuseScore projekt. Bočný panel na ľavej strane obrazovky zobrazuje tri symboly, hudobnú poznámku predstavujúcu stránku "Partitúry", zástrčku predstavujúcu knižnicu doplnkov a promočnú čiapku predstavujúcu softvérové návody. Preskúmajte knižnicu doplnkov a/alebo si v prípade potreby prečítajte návody.

MuseScore notačný softvér zobrazený na obrazovke prenosného počítača, ktorý ilustruje funkcie prepisu zvuku.
Naučte sa prepisovať zvuk bez námahy pomocou MuseScore, poprednej notačnej aplikácie, pomocou nášho podrobného sprievodcu.

3 Začnite prepis melódie

Melódia hudobného diela je lineárna sekvencia jednotlivých nôt, hraná so špecifickou výškou a rytmom. Ručný prepis melódie si vyžaduje bystré ucho a veľa trpezlivosti, takže počúvanie skladby, plne koncentrované a bez rozptyľovania, je skvelým miestom, kde začať. Zvážte tempo, časový podpis, nástroje, tóninu a akékoľvek žánrové konvencie, keď používatelia počúvajú.

Začnite pridávať poznámky do partitúry, sekciu po sekcii, pomocou hlasu otestujte ich umiestnenie na prepis melódií. Prejdite na prepis harmónií a sprievodu, keď ste si istí, že noty presne reprezentujú dielo.

4 Pridajte harmóniu a sprievod

Harmónie sa vyskytujú, keď rôzne nástroje hrajú rovnakú melódiu súčasne. Vyžaduje si to veľa praxe, ako aj času a chýb, aby ste dokázali rozlíšiť, ktoré poznámky tvoria harmóniu. Pokúste sa najprv identifikovať hornú a dolnú notu predtým, ako prejdete k vypracovaniu poznámok medzi nimi, aby ste pridali harmóniu k skóre v MuseScore.

Sprievodom sú nástroje, ktoré podporujú melódiu a poskytujú pozadie pre ostatné hudobné časti. Počúvajte nástroje v pozadí pre opakované motívy a vzory, aby ste identifikovali a prepísali sprievod.

5 Prepis rytmických prvkov

Množstvo čiar (zvislé čiary) rozdeľuje tyče (vodorovné čiary) v notovom zápise. Medzery medzi pármi čiar sú tyče, ktoré zvyčajne obsahujú 4 údery. Barové čiary a bary určujú rytmus hudobnej skladby. Ak chcete zmeniť alebo pridať čiary pruhov, nájdite na karte "Palety" čiarové čiary, kliknite na bod na pruhu, kam chcete pridať pruhovú čiaru, a vyberte správny typ.

6 Prehrávanie a úprava

MuseScore umožňuje používateľom prehrávať každú časť samostatne izolovaním nástroja alebo hlasu, takže je jednoduchšie pozrieť sa na každú notu a zistiť akékoľvek problémy. MuseScore, ktorý je schopný prepísať noty, ponúka funkciu mixéra, ktorá umožňuje používateľom nastaviť úrovne zvuku pre každú časť a hlasitosť metronómu (ak sa používa). Dôkladne skontrolujte každú časť a vykonajte všetky potrebné úpravy.

7 Pridanie dynamiky a artikulácií

Dynamika diktuje mäkkosť alebo hlasitosť potrebná na prehrávanie noty, zatiaľ čo artikulácie inštruujú zmenu dĺžky držania noty, jej hlasitosti alebo vzťahu medzi susednými notami. Ak chcete pridať dynamiku alebo artikulácie, prejdite na kartu "Palety", vyberte zo zoznamu "Dynamika" alebo "Artikulácie" a presuňte symbol do poznámky, ktorú chcete označiť.

8 Vložiť text skladby (ak je k dispozícii)

Ak chcete získať prepisy textov, používatelia môžu použiť Transkriptor . Ak chcete vložiť text, vyberte poznámku, kliknite na "Pridať" na paneli s ponukami v hornej časti obrazovky, umiestnite kurzor myši na položku "Text" v rozbaľovacej ponuke a zo zoznamu vyberte položku "Text". Kliknutím na "Text" sa pod poznámkou na stave zobrazí textové pole, zadajte požadovaný text, stlačením medzerníka prejdite na ďalšiu slabiku a pokračujte v písaní.

9 Záverečné preskúmanie a vývoz

Prejdite na "Súbor" na paneli s ponukami a vyberte "Exportovať" zo zoznamu možností exportu notových zápisov z MuseScore. Pomocou zaškrtávacích políčok označte, ktoré časti sa majú exportovať, z rozbaľovacej ponuky zadajte formát, nastavte body na palec (DPI) a označte. Vyberte umiestnenie, kam sa má dokument uložiť pri otvorení Explorer súboru zariadenia.

Detailný záber MuseScore webovej stránky, zvýraznenie notového vyhľadávania, kľúčového nástroja na usmernenie pri prepise zvuku.
Objavte prepis zvuku na webových stránkach MuseScore pomocou nášho sprievodcu bezproblémovou premenou hudby na notáciu.

Čo je MuseScore?

MuseScore je bezplatný online prepis notových záznamov, ktorý automaticky vytvára noty zo zvukových súborov s možnosťami pre používateľov upravovať a zdieľať partitúry. MuseScore používa umelú inteligenciu na identifikáciu toho, ktoré noty sa prehrávajú a akou rýchlosťou vytvorením skóre na základe týchto informácií.

Aká je výhoda MuseScore?

MuseScore je všestranný, s multifunkčným editorom a podporou stoviek rôznych doplnkov, ako aj s jednoduchým ovládaním bez ohľadu na skúsenosti používateľa so softvérom na prepis hudby.

Hlavné výhody MuseScore sú uvedené nižšie.

 • Multifunkčný editor: MuseScore dostáva pochvalu za svoj multifunkčný editor, ktorý umožňuje používateľom pripojiť MIDI klávesnicu, aktivovať klávesnicu na obrazovke alebo manuálne pridať poznámky do výsledkovej listiny, aby zmenili alebo pridali do kompozície.
 • Prístupné pre začiatočníkov: Nedostatok pokynov o tom, ako používať množstvo tlačidiel na rozhraní, často spôsobuje, že notačný softvér je pre začiatočníkov zastrašujúci MuseScore sa používa jednoducho, s lištou v hornej časti obrazovky, tromi samostatnými kartami pre "Domov", "Skóre" a "Publikovať" a panelom s nástrojmi prehrávania umiestneným v pravom hornom rohu.
 • Podpora doplnkov: Hlavnou výhodou MuseScore je, že používatelia môžu pridávať doplnky na zvýšenie funkčnosti programu Music note transcriber podporuje pluginy pre analýzu, ladenie a komentovanie partitúry.
 • Rozmanitosť formátov súborov: MuseScore umožňuje používateľom exportovať noty v niekoľkých rôznych formátoch súborov, takže používateľ si môže vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám MuseScore umožňuje používateľom exportovať noty ako grafický súbor pre divákov, ktorí nepotrebujú upravovať obsah.
 • Spolupráca v hudobnej komunite: MuseScore vyzýva hudobníkov na všetkých úrovniach zručností, aby nahrali svoje skladby, aby hudobná komunita mohla čerpať inšpiráciu od iných umelcov využívajúcich platformu MuseScore je miesto, kde môžu používatelia sledovať hudobníkov, ktorí ich inšpirujú, sledovať tvorcov s rastúcim talentom a budovať sieť rovnako zmýšľajúcich umelcov.
 • Bezplatné a prémiové verzie: MuseScore , ktorý prevádza zvuk na noty online zadarmo, ponúka dokonale funkčné, ktoré nenúti používateľov kupovať predplatné na prístup k potrebným nástrojom K dispozícii je prémiová verzia MuseScoreMuseScore Pro, ktorá stojí 6,99 dolárov mesačne za prístup k ďalším mixovacím nástrojom, štatistikám skladieb nahraných na webovú stránku a rozhraniu bez reklám.

Aká je nevýhoda MuseScore?

Potenciálni používatelia musia mať na pamäti, že ich zákaznícky servis je obmedzený a aktualizácie aplikácií sú málo a ďaleko medzi nimi napriek rôznym funkciám, ktoré MuseScore ponúka.

Hlavné nevýhody MuseScore sú uvedené nižšie.

 • Chýbajúca zákaznícka podpora: MuseScore používatelia uvádzajú, že je veľmi ťažké dostať sa do kontaktu s tímom podpory, najmä pokiaľ ide o pokus o zrušenie prémiového predplatného po bezplatnej skúšobnej verzii.
 • Obmedzené aktualizácie: Aplikácia MuseScore neponúka pravidelné aktualizácie, takže používatelia nemajú inú možnosť, ako pokračovať v používaní programu (na podradnej úrovni), kým nebude vydaná aktualizácia, ktorá vyrieši problémy.

MuseScore rozhranie predstavujúce mixážny nástroj na prepis zvuku, ktorý je nevyhnutný pre tvorcov hudby.
Zvládnite prepis zvuku pomocou mixéra MuseScore, ako je podrobne uvedené v našom komplexnom sprievodcovi prepisom.

Ako sa líši hudobný prepis od iných typov transkripcie?

Zvukový prepis sa líši od tradičného prepisu, pretože sa týka konverzie hudby do písaného formátu, a nie reči. Výsledok zvuku Transkripcia , známa ako hudobný prepis alebo notácia, je notový zápis. Noty predstavujú sluchové prvky skladby v písanom formáte vytvorením záznamu skladby.

Tradičné prepisy predstavujú reč v písomnom formáte bez akéhokoľvek odkazu na výšku, rytmus alebo tempo. Hudobné prepisy sú oveľa dôkladnejšie, takže hudobníci sú schopní analyzovať, znovu vytvárať a čerpať inšpiráciu z práce iných umelcov.

Transkriptor: Riešenie pre prepis zvuku na text

Zatiaľ čo MuseScore ponúka intuitívnu platformu na konverziu melódií a harmónií na noty, je to prepis zvuku, kde Transkriptor žiari, čo poskytuje bezproblémové riešenie na konverziu hovoreného slova na text.

Pokročilá technológia prevodu reči na text Transkriptorzaisťuje, že každý Word je zachytený a poskytuje jasnú a presnú textovú verziu vokálneho obsahu. Tento proces začína nahraním zvukového súboru do Transkriptor alebo nahrávaním priamo na platformu. Softvér potom spracuje zvuk a doručí prepis, ktorý môžu používatelia skontrolovať a upraviť v rámci platformy. Skúsiť Je to zadarmo!

Často kladené otázky

Áno, MuseScore umožňuje používateľom zakúpiť si predplatné plánu Pro prostredníctvom jednorazovej platby na webových stránkach spoločnosti. MuseScore každoročne účty za svoje prémiové predplatné a ponúka rôzne platobné plány vrátane možnosti jednorazovej platby.

Predplatné MuseScore Pro stojí 6,99 dolárov mesačne, ale MuseScore ponúka balík ročných predplatných vo výške 49 dolárov pre používateľov, ktorí plánujú program používať niekoľko mesiacov. Nákup softvéru MuseScore ročne namiesto mesačného obdobia znižuje cenu zo 6,99 USD mesačne na 4,08 USD mesačne, takže je to skvelá voľba pre bežných používateľov.

MuseScore umožňuje používateľom importovať zvukové súbory na prepis vo formátoch MusicXML, Compressed Music XML, MIDI a MuseData. MuseScore tiež umožňuje používateľom importovať zvukové súbory vo formátoch z iných programov na notáciu hudby, ako sú Caella, Bagpipe Music Writer, BB Overture, Score Writer, Guitar Pro a Power Tab Editor.

Áno, používanie webovej stránky MuseScore je bezplatné a existuje bezplatná verzia aplikácie MuseScore. Potenciálni používatelia si však musia byť vedomí toho, že webová stránka MuseScore a bezplatná aplikácia MuseScore majú menej funkcií ako prémiová verzia, takže sú najvhodnejšie pre jednoduché hudobné aranžmány.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text