Ako prepisovať zvuk pomocou aplikácie MuseScore

Stolová zostava s mikrofónom, počítačom a klávesnicou na prepis hudobných skladieb
Pomocou transkripcií v aplikácii Musescore môžete lepšie skladať svoje poznámky.

Transkriptor 2023-02-03

Bezplatné vytváranie, prehrávanie a tlač notových záznamov. Je open source, multiplatformný a vo viacerých jazykoch. Tu je návod na prepis zvuku pomocou aplikácie MuseScore!

Čo je MuseScore?

MuseScore je bezplatný a open-source notačný softvér, ktorý umožňuje používateľom vytvárať, upravovať a zdieľať noty. Poskytuje širokú škálu funkcií na vytváranie a úpravu notového zápisu.

Obsahuje podporu bežných hudobných symbolov a notového zápisu, širokú škálu šablón   a rozložení a možnosť exportu do rôznych formátov súborov.

MuseScore obsahuje aj zabudovaný syntetizátor a celý rad zvukových fontov, ktoré možno použiť na prehrávanie hudby. Je k dispozícii pre platformy Windows, macOS a Linux.

Predplatiteľmi softvéru sú najmä autori piesní . Tento softvér je užitočný na precvičovanie sluchu a osvojovanie si hudobnej teórie pre začiatočníkov.

Čo je notový materiál?

prepis notového zápisu

Notový zápis je písomné zobrazenie hudby. Zvyčajne sa skladá z notového zápisu   a textu, ak ho skladba má, napísaného na štafete, čo je súbor piatich riadkov a štyroch medzier, ktoré predstavujú rôzne výšky tónov.

Okrem MuseScore vytvárajú noty aj Sibelius, Finale, Dorico, Audacity alebo AnthemScore. Okrem toho je možné previesť súbor MP3 alebo WAV do notového zápisu plného prechodu pomocou programu MuseScore alebo niektorého z iných softvérov.

Ktoré formáty súborov podporuje MuseScore?

MuseScore podporuje rôzne formáty súborov   na import a export partitúr.

Pri importe na MuseScore otvára súbory v nasledujúcich formátoch:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • Capella (.cap)

  • Band-in-a-Box (.bb)

  • GPX (Guitar Pro 6)

Pre export na exportuje MuseScore súbory v nasledujúcich formátoch:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • Zvukové súbory WAV a MP3

  • Obrázkové súbory PDF a PNG

  • Lilypond (.ly)

Ako používať MuseScore?

Tu nájdete návod krok za krokom na používanie aplikácie MuseScore, všetko, čo potrebujete na vytváranie a úpravu notového zápisu:

 • Stiahnite si stránku a nainštalujte si MuseScore do počítača.
 • Otvorte program a vytvorte novú partitúru kliknutím na tlačidlo „Nová partitúra“ alebo na „Súbor > Nová“.
 • Na stránke vyberte typ partitúry, ktorú chcete vytvoriť, napríklad partitúru pre klavír alebo pre konkrétny nástroj. Môžete si tiež vybrať šablónu, s ktorou chcete začať.
 • Po otvorení partitúry môžete začať zadávať noty pomocou klávesnice počítača alebo kliknutím na noty myšou na virtuálnej klaviatúre v ľavej časti obrazovky.
 • Pomocou nástrojov   na paneli nástrojov „Note Input“ môžete zadávať noty rôznymi spôsobmi, napríklad krokovým zadávaním alebo zadávaním v reálnom čase.
 • Na pridávanie symbolov a notových zápisov, ako sú napríklad sklzy, dynamika a artikulácia, použite okná „Palette“ a „Inspector“.
 • Pomocou ponúk „Rozloženie“ a „Formát“ môžete na stránke upraviť vzhľad partitúry, napríklad veľkosť šachovnice a umiestnenie nôt.
 • Pomocou ponuky „Symboly“ môžete pridať špeciálne symboly , napríklad akordové schémy alebo gitarové pražce.
 • Pomocou ponuky „Play“ (Prehrať) môžete na stránke prehrať notový zápis a vypočuť si, ako znie. Pomocou funkcie „Mixer“ môžete tiež upraviť hlasitosť a vyváženosť rôznych častí.
 • Po dokončení úprav môžete partitúru uložiť výberom položky „File > Save“ alebo „File > Save As“, prípadne ju môžete exportovať do rôznych formátov, napríklad do súborov PDF, MIDI alebo MusicXML.
 • Po dokončení úprav sa v aplikácii MuseScore automaticky spustí prehrávanie. Podrobné informácie nájdete na stránke s návodmi pre MuseScore alebo v úplných videách o spustení programu Musician Startup na stránke MuseScore.

Ako prepisovať zvuk pomocou aplikácie MuseScore?

MuseScore neprevádza priamo zvuk na text , ale umožňuje aj prepis hudby. Používa sa na prepis hudby z hudobných nahrávok, ale neposkytuje textové formy.

 • Otvorte stránku MuseScore.
 • Nahrať zvukový súbor.
 • Na stránke si vyberte hudobnú skladbu, ktorú chcete prepisovať.
 • Najprv vytvorí spektrogramy zvukového záznamu, ktoré možno neskôr previesť do notového zápisu.
 • Zmeniť časovú signatúru, tóninu alebo tempo pre ľubovoľný takt v skladbe.

V programe MuseScore 3 je možné zmeniť oktávu a transponovať oktávu nahor alebo nadol.

Po dokončení vytvorenia notového zápisu ho exportujte do formátu PDF, MIDI, MusicXML alebo zvukového súboru a zdieľajte ho alebo vytlačte.

často kladené otázky

Je MuseScore zadarmo?

Softvér MuseScore zostáva bezplatný a neobmedzený. Aplikácie a webové stránky spojené s MuseScore sú tiež bezplatné, ale majú určité obmedzenia. Ak chcete získať prístup k ďalším funkciám, musíte prejsť na účet PRO.

Dokáže MuseScore exportovať súbory PDF?

MuseScore umožňuje okrem MuseScore vytvárať aj iné súbory, napríklad MusicXML, MIDI a PDF. V dialógovom okne Export môžete vybrať formát, do ktorého sa má exportovať.

Prečo sú niektoré poznámky v MuseScore zelené a červené?

Ak sú noty mimo rozsahu profesionálneho hráča, MuseScore ich zafarbí na červeno, zatiaľ čo ak sú mimo rozsahu začínajúceho amatéra, budú tmavožlté/olivovo zelené.

Tak ako môžete prepisovať notové záznamy pomocou programu MuseScore, môžete pomocou programu Transkriptor prepisovať všetky ostatné zvukové súbory a premieňať ich na text!


Skúste to tu

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text