Hur man transkriberar ljud med MuseScore

Skrivbord med mikrofon, dator och tangentbord för musescore-transkription
Skriv dina noter bättre med hjälp av de transkriptioner du gör i Musescore.

Transkriptor 2023-02-03

Gratis skapande, uppspelning och utskrift av noter. Den är öppen källkod, plattformsoberoende och finns på flera språk. Så här transkriberar du ljud med MuseScore!

Vad är MuseScore?

MuseScore är en gratis och öppen källkod programvara för musiknotering som gör det möjligt för användare att skapa, redigera och dela noter. Det erbjuder ett brett utbud av funktioner för att skapa och redigera musiknotering.

Den har stöd för vanliga musiksymboler och notation, ett brett utbud av -mallar och layouter samt möjlighet att exportera till olika filformat.

MuseScore innehåller också en inbyggd synthesizer och en rad olika ljudtypsnitt som kan användas för att spela upp musiken. Den finns tillgänglig för Windows, macOS och Linux.

Prenumeranterna på programvaran är huvudsakligen låtskrivare. Programvaran är användbar för gehörsträning och för att vänja sig vid musikteori för nybörjare.

Vad är noter?

transkription av musiknotering

Notblad är en skriftlig framställning av musik. Den består vanligtvis av en musikalisk notation och texten, om stycket har någon, skriven på en not, som är en uppsättning av fem linjer och fyra mellanslag som representerar olika tonhöjder.

Förutom MuseScore skapar även Sibelius, Finale, Dorico, Audacity och AnthemScore noter. Dessutom är det möjligt att konvertera en MP3- eller WAV-fil till noter full walkthrough med hjälp av MuseScore eller något av de andra programmen.

Vilka filformat stöder MuseScore?

MuseScore stöder en mängd olika filformat   för import och export av partitur.

För import till öppnar MuseScore filer i följande format:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • Capella (.cap)

  • Band-in-a-Box (.bb)

  • GPX (Guitar Pro 6)

För exporterar MuseScore filer i följande format:

  • MuseScore (.mscz, .mscx)

  • MusicXML (.xml, .musicxml)

  • MIDI (.mid, .midi)

  • WAV- och MP3-ljudfiler

  • PDF- och PNG-bildfiler

  • Lilypond (.ly)

Hur använder man MuseScore?

Här är steg-för-steg-instruktioner för att använda MuseScore, allt du behöver för att skapa och redigera noter:

 • Ladda ner och installera MuseScore på din dator.
 • Öppna programmet och skapa en ny partitur genom att klicka på knappen ”New Score” eller genom att gå till ”File > New”.
 • Välj vilken typ av partitur du vill skapa, t.ex. ett pianopartitur eller ett partitur för ett visst instrument. Du kan också välja en mall att börja med.
 • När partituret är öppet kan du börja skriva in noter med hjälp av datorns tangentbord eller genom att klicka på noterna med musen på det virtuella pianotangentbordet till vänster på skärmen.
 • Använd verktygen   i verktygsfältet ”Note Input” för att mata in noter på olika sätt, t.ex. stegvis eller i realtid.
 • Använd fönstren ”Palette” och ”Inspector” för att lägga till symboler och notation, t.ex. slurar, dynamik och artikulationer.
 • Använd menyerna ”Layout” och ”Format” för att justera partiturets utseende, t.ex. storleken på noten och noternas placering.
 • Använd menyn ”Symbols” för att lägga till särskilda symboler på , t.ex. ackordsdiagram eller gitarrgallringar.
 • Använd menyn ”Play” för att spela upp partituret och höra hur det låter. Du kan också använda ”Mixer” för att justera volymen och balansen mellan olika delar.
 • När du är klar med redigeringen kan du spara partituret genom att gå till ”File > Save” eller ”File > Save As”, eller så kan du exportera det i en mängd olika filformat, t.ex. PDF-filer, MIDI-filer eller MusicXML-filer.
 • När du är klar med redigeringen startar uppspelningen automatiskt på MuseScore. För detaljerad information, se MuseScore handledningssida eller de fullständiga videorna om Musician Startup på MuseScore.

Hur transkriberar man ljud med MuseScore?

MuseScore konverterar inte direkt ljud till text , men den gör även musiktranskriptioner. Den används för att transkribera musik från musikinspelningar, men den ger inga textformer.

 • Öppna MuseScore.
 • Ladda upp ljudfilen.
 • Välj ett musikstycke som du vill transkribera.
 • Först skapas spektrogram av ljudinspelningen som senare kan omvandlas till noter.
 • Ändra tidssignatur, tonartssignatur eller tempo för varje takt i låten.

Det är möjligt att ändra oktav i MuseScore 3 och transponera oktaven uppåt eller nedåt.

När du har skapat ditt partitur kan du exportera det som en PDF-, MIDI-, MusicXML- eller ljudfil för att dela eller skriva ut det.

Vanliga frågor

Är MuseScore gratis?

MuseScore kommer att förbli kostnadsfri och obegränsad. De appar och webbplatser som är kopplade till MuseScore är också gratis, men de har vissa begränsningar. Om du vill ha tillgång till ytterligare funktioner måste du uppgradera till ett PRO-konto.

Kan MuseScore exportera PDF-filer?

Med MuseScore kan du skapa andra filer än MuseScore, t.ex. MusicXMLs, MIDI-filer och PDF-filer. I dialogrutan Exportera kan du välja vilket format som ska exporteras.

Varför är vissa noter gröna och röda i MuseScore?

Om noterna ligger utanför en professionell spelares räckvidd kommer MuseScore att färga dem röda, medan om de ligger utanför en tidig amatörs räckvidd kommer de att vara mörkt gula/olivgröna.

Precis som du kan transkribera musiknoteringar med MuseScore kan du transkribera alla andra ljudfiler och omvandla dem till text med Transkriptor !


Prova här

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text