Hur transkriberar jag ljud med MuseScore?

En förenklad skildring av ljudtranskriptionsprogrammet MuseScore på ett skrivbord.
Transkribera musik med MuseScore – omvandla ljud till notation snabbt och exakt för kompositörer och musiker.

Transkriptor 2024-03-29

Ljudtranskription är processen att dokumentera musikstycken i ett skriftligt format. Resultatet av ljudtranskription är noter, som dokumenterar de auditiva elementen i ett musikstycke så att skaparen har en inspelning av sitt arbete och kan dela det med andra artister.

Programvara för automatisk musiktranskription, ett alternativ till att skriva musiknotation för hand, använder artificiell intelligens för att låta musiker fokusera på att spela, medan programmet genererar ett partitur för stycket åt dem. MuseScore är ett populärt gratis verktyg för MP3 till nottranskription som automatiskt skapar noter från ljudfiler med omfattande val för redigering och flera sätt att dela slutprodukten. Men om du behöver transkribera ljud till text , överväg att använda Transkriptor för att få korrekta utskrifter.

De 9 stegen för att transkribera ljud med MuseScore listas nedan.

 1. Bekanta dig med ljudet : Lyssna på ljudet flera gånger för att förstå dess tonhöjd, rytm och tempo.
 2. Konfigurera MuseScore Project : Öppna MuseScore och skapa ett nytt projekt Denna inledande installation är viktig för att organisera transkriptionsarbetet och få tillgång till MuseScores funktioner.
 3. Börja transkribera melodi : Börja med att transkribera melodin, fokusera på att få tonhöjden och rytmen korrekt Detta är den mest rättframma delen av musiken och fungerar som grund för att lägga till harmonier och ackompanjemang senare.
 4. Lägg till harmoni och ackompanjemang : Identifiera och notera de harmoniska och ackompanjemangsdelarna, var uppmärksam på hur de kompletterar melodin Detta berikar transkriptionen genom att fånga hela verkets struktur.
 5. Transkribera rytmiska element : Var uppmärksam på styckets rytm och timing och använd MuseScores verktyg för att korrekt representera dessa i din transkription Korrekt noterade rytmer är nyckeln till att fånga essensen av originalljudet.
 6. Uppspelning och justering : Använd MuseScores uppspelningsfunktion för att lyssna på din transkription På så sätt kan du granska ditt arbete och göra justeringar, så att transkriptionen stämmer överens med originalljudet så bra som möjligt.
 7. Lägg till dynamik och artikulationer : Inkorporera dynamik (ljudstyrka eller mjukhet) och artikulationer (stilistiska element i hur toner spelas) för att förmedla musikens uttrycksfulla kvaliteter Detta steg för din transkription närmare nyanserna i den ursprungliga föreställningen.
 8. Infoga sångtext (om tillämpligt): Om stycket innehåller sång, lägg till texten i transkriptionen Du kan få textens transkription via Transkriptor Detta innebär att man bifogar text till motsvarande noter, vilket gör noterna användbara för sångare.
 9. Slutgranskning och export : Gör en grundlig genomgång av din transkription för att upptäcka eventuella fel eller utelämnanden. När du är nöjd exporterar du arbetet från MuseScore i lämpligt format för utskrift eller digital delning och slutför transkriptionen process.

1 Bekanta dig med ljudet

Det första steget för att transkribera ett musikstycke är att bekanta dig med ljudet. Lyssna på stycket flera gånger, få en uppfattning om dess tonhöjd, rytm och tempo. Att skriva notskrift för hand kräver en grundlig förståelse för musikaliska symboler och en obeveklig uppmärksamhet på detaljer, så att lyssna på hela ljudet innan du börjar transkribera ger dig ett försprång när det gäller att förstå styckets struktur, stil och användning av instrument.

2 Konfigurera MuseScore -projektet

Öppna MuseScore programvaran och klicka på "Ny poäng" på hemsidan för att ställa in ditt MuseScore projekt. Sidofältet till vänster på skärmen visar tre symboler, en notanteckning som representerar sidan "Scores", en plugg som representerar plugin-biblioteket och en examensmössa som representerar programvaruhandledningarna. Utforska biblioteket med plugins och/eller konsultera handledningarna om det behövs.

MuseScore notationsprogram som visas på en bärbar datorskärm och illustrerar ljudtranskriptionsfunktioner.
Lär dig att transkribera ljud utan ansträngning med MuseScore, den ledande notationsappen, med vår steg-för-steg-guide.

3 Börja transkribera melodi

Melodin i ett musikstycke är en linjär sekvens av enskilda toner, som spelas med en specifik tonhöjd och rytm. Att transkribera en melodi för hand kräver ett skarpt öra och mycket tålamod, så att lyssna på stycket, helt koncentrerat och utan distraktioner, är ett bra ställe att börja. Tänk på tempot, taktarten, instrumenten, tonarten och eventuella genrekonventioner när användarna lyssnar.

Börja lägga till noter i partituret, sektion för sektion, och använd din röst för att testa deras placering för att transkribera melodierna. Gå vidare till att transkribera harmonierna och ackompanjemanget när du är säker på att noterna representerar stycket korrekt.

4 Lägg till harmoni och ackompanjemang

Harmonier uppstår när olika instrument spelar samma melodi samtidigt. Det krävs mycket övning, tid och misstag, för att kunna skilja på vilka toner som utgör en harmoni. Försök att identifiera den övre och nedre tonen först, innan du går vidare till att arbeta fram tonerna däremellan för att lägga till en harmoni till partituret i MuseScore.

Ackompanjemanget är de instrument som bär upp melodin och ger bakgrund till de andra musikaliska delarna. Lyssna på instrumenten i bakgrunden för upprepade motiv och mönster för att identifiera och transkribera ackompanjemanget.

5 Transkribera rytmiska element

Ett antal taktstreck (vertikala linjer) delar upp stavarna (horisontella linjer) i ett notstycke. Mellanrummen mellan paren av takter är takterna, som vanligtvis innehåller 4 slag. Taktlinjerna och takterna bestämmer rytmen i ett musikstycke. För att ändra eller lägga till stapellinjer, hitta "Stapellinjer" på fliken "Palletter", klicka på den punkt på staven där du vill lägga till stapellinjen och välj rätt typ.

6 Uppspelning och justering

MuseScore gör det möjligt för användare att spela upp varje del separat genom att isolera instrumentet eller rösten så att det är lättare att titta på varje ton och upptäcka eventuella problem. MuseScore, som kan transkribera noter, erbjuder en mixerfunktion som gör det möjligt för användare att justera ljudnivåerna för varje del och metronomens volym (om den används). Inspektera varje del noggrant och gör nödvändiga justeringar.

7 Lägg till dynamik och artikulationer

Dynamiken dikterar Den mjukhet eller ljudstyrka som krävs för att spela en ton, medan artikulationer instruerar om hur man ändrar längden på en tons håll, dess volym eller förhållandet mellan intilliggande toner. För att lägga till dynamik eller artikulationer, gå till fliken "Palletter", välj "Dynamik" eller "Artikulationer" från listan och dra symbolen till den anteckning du vill markera.

8 Infoga låttext (om tillämpligt)

För att få transkriptioner av texter kan användare använda Transkriptor . Således, för att infoga texter, välj en anteckning, klicka på "Lägg till" i menyraden högst upp på skärmen, håll muspekaren över "Text" i rullgardinsmenyn och välj "Texter" från listan. Om du klickar på "Lyrics" visas en textruta under noten på staven, skriv in önskad text, tryck på mellanslagstangenten för att gå till nästa stavelse och fortsätt skriva.

9 Slutgranskning och export

Gå till "Arkiv" i menyraden och välj "Exportera" från listan med alternativ för att exportera noter från MuseScore. Ange vilka delar som ska exporteras med hjälp av kryssrutorna, ange formatet från rullgardinsmenyn, ställ in punkter per tum (DPI) och ange. Välj den plats där dokumentet ska sparas när enhetens fil Explorer öppnas.

Närbild av MuseScore webbplats, markering av notsökning, ett viktigt verktyg för vägledning om ljudtranskription.
Upptäck ljudtranskription på MuseScores webbplats med vår guide för att förvandla musik till notation sömlöst.

Vad är MuseScore?

MuseScore är en gratis nottranskriberare online som automatiskt skapar noter från ljudfiler, med alternativ för användare att redigera och dela partituren. MuseScore använder artificiell intelligens för att identifiera vilka toner som spelas och i vilken hastighet genom att skapa ett partitur baserat på dessa bitar av information.

Vad är fördelen med MuseScore?

MuseScore är mångsidigt, med en multifunktionell redigerare och stöd för hundratals olika plugin-program, samt är enkelt att använda oavsett användarens erfarenhet av programvara för musiktranskription.

De viktigaste fördelarna med MuseScore listas nedan.

 • Multifunktionell redigerare: MuseScore får beröm för sin multifunktionella redigerare som låter användare ansluta ett MIDI-tangentbord, aktivera tangentbordet på skärmen eller manuellt lägga till noter i partituret för att ändra eller lägga till kompositionen.
 • Tillgänglig för nybörjare: Bristen på vägledning om hur man använder den uppsjö av knappar som finns i gränssnittet gör ofta notationsprogram skrämmande för nybörjare MuseScore är enkel att använda, med en menyrad högst upp på skärmen, tre separata flikar för "Hem", "Poäng" och "Publicera" och ett verktygsfält för uppspelning i det övre högra hörnet.
 • Stöd för plugin-program: En stor fördel med MuseScore är att användare kan lägga till plugin-program för att öka funktionaliteten i programmet Transkriberare av musiknoter stöder plugin-program för att analysera, stämma och kommentera partituret.
 • Olika filformat: MuseScore tillåter användare att exportera noter i flera olika filformat, så att användaren kan välja det som bäst passar deras behov MuseScore tillåter användare att exportera noter som en grafisk fil för tittare som inte behöver redigera innehållet.
 • Samarbete i musikgemenskapen: MuseScore bjuder in musiker på alla nivåer att ladda upp sina kompositioner, så att den musikaliska gemenskapen kan hämta inspiration från andra artister som använder plattformen MuseScore är en plats för användare att följa musiker som inspirerar dem, spåra kreatörer med spirande talanger och bygga ett nätverk av likasinnade artister.
 • Gratis- och premiumversioner: MuseScore som konverterar ljud till noter online gratis erbjuder en perfekt funktionell, som inte tvingar användare att köpa en prenumeration för att få tillgång till nödvändiga verktyg Det finns en premiumversion av MuseScore, 'MuseScore Pro', som kostar $6.99 per månad för tillgång till ytterligare mixverktyg, statistik för kompositioner som laddats upp till webbplatsen och ett annonsfritt gränssnitt.

Vad är nackdelen med MuseScore?

Potentiella användare måste komma ihåg att deras kundservice är begränsad, och applikationsuppdateringar är få och långt mellan trots de olika funktioner som MuseScore erbjuder.

De största nackdelarna med MuseScore listas nedan.

 • Saknar kundsupport: MuseScore användare rapporterar att det är väldigt svårt att komma i kontakt med supportteamet, särskilt när det gäller att försöka säga upp ett premiumabonnemang efter den kostnadsfria provperioden.
 • Begränsade uppdateringar: Den MuseScore appen erbjuder inte regelbundna uppdateringar, så användarna har inget annat val än att fortsätta använda programmet (på en undermålig nivå) tills en uppdatering släpps som löser problemen.

MuseScore gränssnitt som visar mixerverktyget för ljudtranskription, viktigt för musikskapare.
Bemästra ljudtranskription med MuseScores mixer, som beskrivs i vår omfattande transkriptionsguide.

Hur skiljer sig musiktranskription från andra typer av transkription?

Ljudtranskription skiljer sig från traditionell transkription eftersom det handlar om omvandling av musik till ett skriftligt format snarare än tal. Resultatet av ljud transkription , känd som musiktranskription eller notation, är noter. Noter representerar de auditiva elementen i en låt i ett skriftligt format genom att skapa en inspelning av stycket.

Traditionella transkriptioner representerar tal i ett skriftligt format utan någon hänvisning till tonhöjd, rytm eller tempo. Musiktranskriptioner är mycket mer grundliga så att musiker kan analysera, återskapa och hämta inspiration från andra artisters verk.

Transkriptor: Lösning för transkription av ljud till text

Även om MuseScore erbjuder en intuitiv plattform för att konvertera melodier och harmonier till noter, är det transkriptionen av ljud där Transkriptor lyser, vilket ger en sömlös lösning för att konvertera talade ord till text.

Transkriptoravancerade tal-till-text-teknik säkerställer att varje Word fångas, vilket ger en tydlig och exakt textversion av röstinnehållet. Denna process börjar med att ladda upp ljudfilen till Transkriptor eller spela in direkt på plattformen. Programvaran bearbetar sedan ljudet och levererar en transkription som användare kan granska och redigera på plattformen. Försöka det gratis!

Vanliga frågor och svar

Ja, MuseScore tillåter användare att köpa en prenumeration på Pro-planen via en engångsbetalning på företagets webbplats. MuseScore fakturerar årligen för sina premiumabonnemang och erbjuder en mängd olika betalningsplaner, inklusive ett engångsbetalningsalternativ.

En prenumeration på MuseScore Pro kostar $ 6,99 per månad, men MuseScore erbjuder ett paketerbjudande på en $ 49 årlig prenumeration för användare som planerar att använda programmet i flera månader. Att köpa MuseScore programvara på årsbasis istället för månadsbasis minskar priset från $ 6.99 per månad till $ 4.08 per månad, så det är ett bra alternativ för vanliga användare.

MuseScore tillåter användare att importera ljudfiler för transkription i MusicXML, Compressed Music XML, MIDI och MuseData-format. MuseScore tillåter också användare att importera ljudfiler i format från andra musiknotationsprogram, som Caella, Bagpipe Music Writer, BB, Overture, Score Writer, Guitar Pro och Power Tab Editor.

Ja, MuseScore webbplats är gratis att använda och det finns en gratis version av MuseScore app. Potentiella användare måste dock vara medvetna om att MuseScore webbplats och gratis MuseScore app har mindre funktioner än premiumversionen, så de är bäst lämpade för enkla musikaliska arrangemang.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text