NVivo: een stapsgewijze handleiding voor audiotranscriptie

Een stap-voor-stap handleiding op een blauwe achtergrond, waarin de methode van NVivo wordt beschreven om audio effectief naar tekst te transcriberen.
NVivo audiotranscriptiegids om door elke stap van het converteren van spraak naar tekst te navigeren met onze uitgebreide gids voor transcripties.

Transkriptor 2024-03-29

Nvivo is computersoftware waarmee onderzoekers hun gegevens kunnen ordenen, waardoor ze geen gedoe meer hoeven te hebben met het downloaden van meerdere tools of het bedenken van hun eigen archiveringssysteem. Nvivo organiseert naadloos kwalitatieve gegevens en tilt de analyse naar een hoger niveau met uitgebreide automatische codering.

Nvivo Transcriptie is een geautomatiseerde transcriptieservice die is ingebouwd in de Nvivo -app, die gebruikers aanmoedigt om een verscheidenheid aan bronnen op te nemen, zoals veldnotities, interviews en posts op sociale media. Het accommoderen van niet-tekstuele gegevens, zoals video's en audio, maakt transcriptie mogelijk in Nvivo een veelzijdig hulpmiddel voor onderzoekers.

De 6 stappen om audio naar tekst te transcriberen met Nvivo staan hieronder vermeld.

 1. Bereid het audiobestand voor: Zorg ervoor dat de audio van goede kwaliteit is, vrij van ruis en in een geschikt formaat voordat u transcriptie maakt.
 2. Audio importeren in Nvivo: Voeg de audio-opname toe aan het Nvivo project, waardoor deze toegankelijk wordt voor transcriptie en analyse.
 3. Gebruik geautomatiseerde transcriptie: Bespaar tijd door gebruik te maken van de ingebouwde transcriptie van NVivo of een externe transcriptieservice voor het omzetten van gesproken inhoud in tekst.
 4. Bekijk het transcript: Bestudeer de getranscribeerde tekst grondig om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of verkeerde interpretaties te identificeren en te corrigeren voor de nauwkeurigheid van de gegevens.
 5. Analyseer het transcript: Maak gebruik van de analytische functies van NVivo om te coderen, categoriseren en inzichten te extraheren uit de getranscribeerde gegevens, waardoor uw onderzoeks- of projectbegrip wordt verbeterd.
 6. Exporteer het transcript: Exporteer het opgeschoonde en geanalyseerde transcript in het formaat van uw voorkeur voor verder gebruik, delen of rapporteren zodra het is voltooid.

1 Bereid het audiobestand voor

Het eerste dat u moet doen om een audiobestand voor transcriptie voor te bereiden, is controleren of de geluidskwaliteit bevredigend is. Het tweede dat u moet doen, is controleren of de opname is afgekapt om alleen de noodzakelijke spraak op te nemen. Zorg ervoor dat u het audiobestand in een formaat opslaat ondersteund door de Nvivo transcriptiesoftware, en indien nodig, gebruik een online converter om het formaat te wijzigen.

NVivo software-interface met audiotranscriptiemogelijkheden en geavanceerde data-analysetools voor diepgaand onderzoek.
Maak gebruik van de robuuste mogelijkheden van NVivo voor vlekkeloze audiotranscriptie en uitgebreide gegevensanalyse om inzichten te ontsluiten.

2 Audio importeren in Nvivo

Open eerst de software en voer de Nvivo transcriptie-login in zoals gevraagd om audio in Nvivote importeren . Nadat u bent ingelogd, klikt u op 'Nieuw project' en geeft u het een naam door het vak 'Projecttitel' aan het begin van het formulier in te vullen dat verschijnt. Selecteer de gewenste taal voor de Nvivo interface in het dropdownmenu, klik op de knop 'Volgende', pas eventuele instellingen aan in het volgende scherm en klik vervolgens op 'Project maken'. Er verschijnt een leeg Nvivo project nadat je op 'Project aanmaken' hebt geklikt.

Klik op het tabblad 'Importeren' bovenaan het scherm om een audiobestand in Nvivote importeren , klik op de knop 'Bestanden' om het bestand van de computer te openen Explorer, selecteer de benodigde audiobestanden en klik vervolgens op 'Openen'. Een alternatieve methode om audio in Nvivo te importeren, is door het bestand te openen Explorer, naar de bestandslocatie te gaan en ze naar de Nvivo werkruimte te slepen en neer te zetten. De bestanden verschijnen op het tabblad 'Bestanden' onder het tabblad 'Gegevens' in het linkerdeelvenster.

3 Geautomatiseerde transcriptie gebruiken

Ga naar het tabblad 'Modules', klik op de knop 'Transcriptie' onder het lint bovenaan het scherm en 'sleep het bestand naar het transcriptiegebied dat wordt geopend'. Selecteer de taal van de opname met behulp van de vervolgkeuzelijst en klik op de knop 'Transcriberen'. Houd er rekening mee dat Nvivo automatische transcriptie de helft van de lengte van de opname zal voltooien.

4 Bekijk het transcript

Zodra het transcript is voltooid, klikt u op de knop 'Transcript bekijken'. In gevallen waarin de knop 'Transcript bekijken' niet verschijnt, klikt u op de knop 'Vernieuwen' in de rechterbovenhoek van het transcriptiegebied. Als u op 'Transcript bekijken' klikt, wordt de MyNVivo-webeditor voor transcriptie geopend, gevolgd door een andere inlogprompt en de lijst met de getranscribeerde bestanden.

Klik op 'OPEN TRANSCRIPT' om de volledige tekst te zien en de nodige bewerkingen aan te brengen, zoals het toewijzen van luidsprekerlabels of het corrigeren van inconsistenties met de audio met behulp van de afspeelfunctie. Klik op 'opslaan', open vervolgens het Nvivo programma opnieuw en klik op de knop 'importeren' om de getranscribeerde tekst te koppelen aan het originele audiobestand nadat u de nodige wijzigingen hebt aangebracht.

Ervaar de efficiëntie van de transcriptieservice-interface van NVivo, ontworpen voor analyse van waardevolle bronnen.
Begin eenvoudig met het analyseren van bronnen met behulp van NVivo, de beste software voor diepgaande, gestroomlijnde onderzoeksinzichten.

5 Analyseer het transcript

Open de lijst met documenten op het tabblad 'Bestanden' in het paneel aan de linkerkant, selecteer het transcript en klik op 'Autocoderen' in het lint bovenaan het scherm om het transcript te analyseren. Selecteer 'Identificeer thema's' in de lijst met opties en klik op 'Volgende' wanneer de Autocode Wizard wordt geopend.

Nvivo gebruikt trefwoorden om thema's te identificeren en merkt op dat thema's belangrijker zijn als ze vaker voorkomen in het transcript. Nvivo groepeert automatisch de thema's en identificeert het aantal keren dat elk thema in elk transcript voorkomt.

6 Exporteer de transcripties

Selecteer het transcript dat u wilt exporteren, navigeer naar het tabblad 'Gegevens', klik op 'Exporteren' en klik vervolgens op 'Items' in het dialoogvenster dat wordt geopend om een transcript van Nvivo naar een Word document of tekstbestand te exporteren. Selecteer 'Transcript' uit de exportopties, kies de gewenste eigenschappen en andere opties die in het exportbestand moeten worden opgenomen en klik op 'OK'.

Wat is Nvivo?

Nvivo is computersoftware die is ontworpen voor onderzoekers en die systematisch kwalitatieve gegevens organiseert zonder dat ze meerdere organisatietools hoeven te downloaden of een eigen archiveringssysteem hoeven te bedenken. Nvivo verbetert niet alleen de manier waarop onderzoekers kwalitatieve gegevens kunnen visualiseren en analyseren, met AIaangedreven thematische codering en sentimentanalyse, maar het biedt gebruikers ook add-on-modules voor transcriptie en samenwerking die teamwerk veel soepeler maken.

Wat zijn de primaire toepassingen van NVivo?

Onderzoekers gebruiken Nvivo voor het analyseren van ongestructureerde tekst, waaronder interviews, focusgroepen, enquêtes, posts op sociale media en tijdschriftartikelen. Nvivo onderscheidt zich van andere kwalitatieve onderzoekstools omdat het gebruikers in staat stelt berichten te importeren van sociale-mediaplatforms zoals Instagram en Twitter. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om met YouTube video's te werken door ze binnen de app om te zetten in pdf's.

Wat is het doel van Nvivo transcriptie?

Het doel van Nvivo Transcriptie is om transcriptie sneller, gemakkelijker en soepeler te maken voor Nvivo gebruikers, omdat ze niet op zoek hoeven te gaan naar een externe transcriptieservice en ook niet hoeven om te gaan met het ongemak van het importeren van transcripties.

Welke bestandsindelingen kan Nvivo verwerken?

Met de Nvivo software kunnen gebruikers Microsoft Word (.doc en .DOCx), Portable Document Format (.PDF), rich text (.RTF) en platte tekst (.TXT) bestanden importeren. Nvivo is veelzijdig en moedigt onderzoekers aan om verschillende informatiebronnen op te nemen, zoals interviews, veldnotities en krantenknipsels. Nvivo kan YouTube video's niet rechtstreeks transcriberen, maar de software heeft een optie om de webpagina op te slaan als PDF voor analyse.

Wat zijn de voordelen van Nvivo?

De Nvivo software verbetert kwalitatief onderzoek door transcripties te organiseren, de volledigheid van de codering voor elk transcript bij te houden, te synchroniseren met tools voor citatiebeheer en krachtige analytische tools aan te bieden.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van Nvivo om transcripties te analyseren, worden hieronder opgesomd.

 • Gestructureerde aanpak: Nvivo stelt gebruikers in staat om een gestructureerde benadering van analyse te behouden door hen in staat te stellen de geüploade transcripties te volgen, de volledigheid van de codering te meten en eventuele opkomende ideeën tijdens het proces te documenteren door middel van memo's en annotaties.
 • Integratie met Citation Management Tools: De Nvivo software integreert met citatiebeheertools zoals EndNote, Zotero en Mendeley, wat betekent dat gebruikers de bronnen die ze raadplegen tijdens hun onderzoek kunnen importeren.
 • Uitgebreide taaldekking: Nvivo ondersteunt Unicode, een coderingssysteem dat in de meeste talen en scripts een uniek nummer geeft aan elk teken, zodat gebruikers met vrijwel elke taal kunnen werken.
 • Gecentraliseerde gegevensopslag: Nvivo vereenvoudigt kwalitatieve gegevensanalyse door alle documenten met betrekking tot het onderzoek op één plek op te slaan De gecentraliseerde gegevensopslag betekent Nvivo gebruikers hun transcripties gemakkelijk kunnen openen, doorzoeken en delen.
 • Geavanceerde analyse: Nvivo stelt gebruikers in staat om thema's in meerdere soorten bestanden te identificeren en te verbinden (Word Doc, PDF, Excel), waardoor het proces van het vergelijken van de bevinding van hun analyse met de bestaande literatuur veel soepeler verloopt Nvivo maakt een geavanceerde analyse mogelijk met een 'matrixcodering'-functie die snijpunten tussen twee lijsten met items weergeeft.
 • Gebruiksvriendelijke interface: De Nvivo werkruimte modelleert zichzelf naar Microsoft Office, met als doel gebruikers een intuïtieve ervaring te bieden, met name onderzoekers die bekend zijn met Outlook De Nvivo interface heeft een paneel aan de linkerkant met alle mappen en een paneel aan de rechterkant met een projectoverzicht en een meer gedetailleerd documentvoorbeeld hieronder.

Wat is het nadeel van Nvivo?

Nvivo is overweldigend voor nieuwe gebruikers, minder effectief voor grote teams en duur in vergelijking met andere kwalitatieve onderzoeksplatforms. Thematische analysesoftware zoals Nvivo zijn bekritiseerd voor het minimaliseren van de inbreng van de onderzoeker in de analyse.

 • Overweldigend voor nieuwe gebruikers: De Nvivo software is tijd- en arbeidsintensief voor nieuwe gebruikers om te leren gebruiken vanwege het aantal functies dat het biedt Nvivo is moeilijk voor beginners en vereist meer trainingstijd dan andere transcriptie-apps, dus het is het meest geschikt voor doorgewinterde onderzoekers wiens analytische eisen verder gaan dan handmatige codering.
 • Gecompliceerd door grote teams: Nvivo maakt het gemakkelijker en sneller om geavanceerde inzichten te genereren dan handmatige analyse, maar grote onderzoeksteams vinden de software vaak ingewikkeld Het team moet ervoor zorgen dat ze alle teamleden trainen tot hetzelfde niveau van vaardigheid met de software en een vooraf bepaalde coderingsstructuur opzetten om groepsovereenstemming over thema's te garanderen.
 • Het meest geschikt voor institutionele abonnementen: Nvivo is voor veel onderzoekers geen betaalbare optie, omdat het individuele abonnement relatief duur is Nvivo is het meest geschikt voor gebruikers van wie het bedrijf, de onderwijsinstelling of een andere organisatie hun abonnement sponsort Onderzoekers die Nvivo software gebruiken en proberen een project met een beperkt budget af te ronden, hebben slechts een maand de tijd om dit te doen, voordat de gratis proefperiode afloopt, wat over het algemeen onhaalbaar is.
 • Afstanden onderzoeker tot onderzoek: Handmatige thematische analyse vereist dat het onderzoek de gegevens nauwkeurig onderzoekt en thema's, onderwerpen, ideeën en patronen zelf identificeert Software voor thematische analyse, zoals Nvivo, definieert categorieën en identificeert thema's zonder de input van de gebruiker Critici beweren dat geautomatiseerde thematische analyse onderzoekers distantieert van hun onderzoek door het analytische proces te reduceren tot het identificeren en groeperen van sleutelwoorden.

Transkriptor: De nauwkeurige transcripties voor onderzoekers

Hoewel Nvivo een reeks tools biedt voor kwalitatieve gegevensanalyse, inclusief zijn eigen transcriptiediensten, voldoet het mogelijk niet altijd aan de hoge nauwkeurigheidsvereisten voor bepaalde onderzoeksprojecten. Dit is waar Transkriptor Komt binnen als een hulpmiddel van onschatbare waarde voor onderzoekers die op zoek zijn naar precisie in transcriptie. In tegenstelling tot de geautomatiseerde transcriptie van NVivo, die moeite kan hebben met complexe audio of diverse accenten, is Transkriptor gespecialiseerd in het leveren van zeer nauwkeurige transcripties. Deze precisie is cruciaal voor onderzoekers die vertrouwen op gedetailleerde en foutloze transcripties om gesproken taal nauwgezet te analyseren.

Door de transcripties van Transkriptor in Nvivote integreren, kunnen gebruikers de nauwkeurigheid van hun gegevens verbeteren, waardoor hun analyse betrouwbaarder wordt en hun inzichten diepgaander. Of het nu gaat om transcriberen interviews , lezingen of andere kwalitatieve gegevens, Transkriptor vormt een aanvulling op de mogelijkheden van NVivo en zorgt ervoor dat onderzoekers toegang hebben tot transcripties van de hoogste kwaliteit voor hun projecten. Proberen het gratis!

Veelgestelde vragen

NVivo specificeert geen strikte maximale bestandsgrootte voor audio- of videobestanden die kunnen worden getranscribeerd, maar de prestaties en nauwkeurigheid kunnen variëren bij zeer grote bestanden.

Ja, NVivo Transcriptie ondersteunt interviews met meerdere sprekers. Hiermee kunnen gebruikers verschillende sprekers in het transcript labelen.

Ja, samenwerking binnen NVivo is mogelijk via het Teams-abonnement, waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde project kunnen werken.

Ja, NVivo kunt videobestanden rechtstreeks analyseren zonder dat conversie nodig is. Gebruikers kunnen verschillende videoformaten (bijv. MOV, MP4, AVI) importeren in NVivo voor transcriptie.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst