Ako prepisovať zvuk pomocou programu NVivo?

Obrázok mikrofónu a obrazovky počítača so zvukovými vlnami, relevantný pre nvivo-transcription
Zvýšenie potenciálu NVivo: Bezproblémový prepis zvuku s Transkriptor.

Transkriptor 2023-02-09

Doslovné prepisy sú na 90 % presné, ak sa vykonávajú pomocou programu NVivo Transcription. Prepisujte audio a video v 28 jazykoch na podporu globálneho výskumu.

Čo je NVivo?

NVivo je softvérový nástroj na kvalitatívnu analýzu údajov. Používa sa na pomoc výskumníkom pri organizovaní, analýze a interpretácii neštruktúrovaných údajov, ako je text, zvuk a video.

NVivo pomáha používateľom identifikovať vzory, témy a súvislosti v ich údajoch, ktoré sa potom používajú na podporu výskumných zistení a záverov. K dispozícii je NVivo Windows aj NVivo Mac.

NVivo používa „ uzly “ na zhromažďovanie súvisiaceho materiálu na jednom mieste, aby ste mohli hľadať vznikajúce vzory a nápady.

Takisto je možné importovať súbory z programu NVivo do formátov Microsoft Teams.

Na čo sa používa NVivo?

NVivo ponúka celý rad funkcií na organizáciu údajov vrátane možnosti importovať a organizovať údaje z rôznych zdrojov, ako sú prepisy rozhovorov, poznámky z terénu a príspevky zo sociálnych médií.

Poskytuje tiež rôzne nástroje na analýzu údajov, ako je vyhľadávanie a kódovanie textu, vizualizácie a kategorizácia údajov. Okrem toho umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať svoju prácu s ostatnými členmi tímu a ukladať údaje na bezpečnom, centralizovanom mieste.

Ktoré formáty súborov podporuje NVivo?

Prepis NVivo

Softvér dokáže importovať textové údaje z rôznych formátov súborov vrátane:

 • Dokumenty Word (doc, .docx)
 • Súbory PDF
 • Súbory HTML
 • Súbory vo formáte RTF (Rich Text Format)
 • Textové súbory (.txt)
 • Tabuľky programu Excel (.xls, .xlsx)
 • Súbory CSV
 • Databázy Access (.mdb, .accdb)
 • Súbory XML

NVivo podporuje aj import audio a video súborov v rôznych formátoch vrátane:

 • Zvukové súbory WAV, MP3, AIF a WMA
 • Video súbory MP4, AVI, WMV a MOV
 • Videá v službe YouTube

Ako používať NVivo?

Pri používaní programu NVivo postupujte podľa nasledujúcich krokov :

  1. Import údajov: Začnite importom údajov, ktoré chcete analyzovať, do programu NVivo. Patria sem textové dokumenty, zvukové súbory, videosúbory a obrázky. Dáta je možné importovať z rôznych zdrojov vrátane miestnych súborov, cloudových úložísk a externých databáz.
  2. Usporiadajte údaje: Po importovaní údajov ich usporiadajte vytvorením priečinkov, pridaním štítkov a použitím iných foriem organizácie. Neskôr tak bude jednoduchšie nájsť a analyzovať konkrétne údaje.
  3. Kódovanie: Kódovanie je proces identifikácie a kategorizácie údajov podľa tém, tém alebo iných charakteristík. Použite kódovacie nástroje v programe NVivo na identifikáciu a kódovanie príslušných častí údajov.
  4. Dotazovanie: Na vyhľadávanie konkrétnych slov, fráz alebo vzorov v údajoch použite funkciu vyhľadávania v programe NVivo. To pomáha identifikovať trendy, témy a vzory, ktoré nemusia byť okamžite zrejmé.
  5. Vizualizujte: NVivo poskytuje rôzne vizualizačné nástroje, ktoré vám pomôžu preskúmať a pochopiť vaše údaje. Patria medzi ne mraky slov, sieťové diagramy a maticové grafy.
  6. Interpretovať: Po usporiadaní, kódovaní a vyhľadávaní údajov použite získané poznatky na interpretáciu a pochopenie svojich údajov.
  7. Spolupracujte a zdieľajte: NVivo vám umožňuje spolupracovať s ostatnými členmi tímu, zdieľať svoju prácu a ukladať údaje na centrálnom mieste.

Príslušné kroky sa môžu líšiť v závislosti od verzie programu NVivo, ktorú používate.

Čo je NVivo Transcription?

Transkripcia NVivo je funkcia v softvéri NVivo, ktorá umožňuje používateľom prepisovať zvukové a video súbory. Funkcia prepisu umožňuje používateľom previesť hovorené slová na písaný text, ktorý sa potom použije na ďalšiu analýzu a interpretáciu.

NVivo Transcription je automatizovaná, cloudová služba prepisu integrovaná do NVivo 12. Umožňuje priamo odosielať mediálne súbory na prepis.

Okrem zvukového prepisu umožňuje NVivo svojim používateľom aj video prepisy.

Na čo sa používa prepis NVivo?

Pomocou automatického prepisu NVivo môžu používatelia prepisovať audio/video súbory vo viacerých jazykoch a softvér automaticky rozpozná jazyk. Funkcia prepisu v programe NVivo umožňuje používateľom pridávať do prepisov aj identifikáciu hovoriaceho, časové označenie a poznámky.

Pri kvalitatívnom výskume je prepisovanie rozhovorov a iných audio/video súborov nevyhnutné, ale môže byť časovo veľmi náročné.  Vďaka výkonnému automatizovanému prepisu získate slobodu sústrediť sa na analýzu údajov.

Ako používať NVivo Transcription na prepis mediálnych súborov z NVivo 12?

 1. Otvorte projekt NVivo, ktorý obsahuje zvukové alebo video súbory, ktoré chcete prepísať. Na karte Vytvoriť kliknite na položku NVivo Transcription. Ak ešte nie ste prihlásení do konta myNVivo (zobrazené v ponuke myNVivo v pravom hornom rohu rozhrania NVivo ), prihláste sa teraz. Ak potrebujete zmeniť konto, odhláste sa a znova sa prihláste do správneho konta.
 2. V dialógovom okne Prepis kliknite na tlačidlo Pridať súbory a pridajte zvukové alebo video súbory na prepis. Po pridaní sa súbory automaticky nahrajú do aplikácie NVivo Transcription na webe.
 3. Po nahratí súborov vyberte jazyk, ktorým sa v každom z nich hovorí, a potom kliknite na tlačidlo Transcribe.
 4. Po dokončení prepisu kliknite na tlačidlo Preskúmať prepis, čím otvoríte prepis vo webovom editore (pri prvom prepise sa možno budete musieť znova prihlásiť do svojho konta myNVivo).
 5. Upravte prepis pomocou webového editora, podľa potreby vykonajte opravy a prípadne pridajte mená rečníkov.
 6. Vráťte sa do dialógového okna NVivo Transcription v programe NVivo a kliknite na Importovať.
 7. Otvorte mediálny súbor v programe NVivo, aby ste si pozreli prepis.

Ako pridať vlastné polia do prepisov?

vlastné prepisy

 1. Kliknite na kartu File a potom kliknite na Project Properties. Otvorí sa dialógové okno Project Properties .
 2. Kliknite na kartu Audio/Video .
 3. V časti Vlastné polia prepisu kliknite na kartu Audio alebo Video .
 4. Kliknite na tlačidlo New .
 5. Zadajte názov nového poľa.

Taktiež je možné automaticky kódovať text v stĺpci obsahu prepisu na základe údajov vo vlastnom poli. Nie je však možné kódovať, odkazovať alebo vytvárať poznámky k obsahu vo vlastných poliach.

Ako prehrávať a prepisovať médiá v režime prepisovania?

 1. Otvorte zdroj videa alebo zvuku .
 2. Uistite sa, že ste v režime úprav .
 3. Na karte Médiá v skupine Prehrávanie v časti Play Mode kliknite na položku Transcribe.
 4. Na karte Médiá v skupine Prehrávanie kliknite na položku Rýchlosť prehrávania a potom vyberte preferovanú rýchlosť prehrávania na prepis.
 5. Na karte Médiá, v skupine Prehrávanie kliknite na tlačidlo Prehrať/Pozastaviť.
 6. Zadajte obsah. Počas prepisovania môžete nahrávanie pozastaviť, pretáčať a preskakovať späť.
 7. Po dokončení záznamu kliknite na tlačidlo Zastaviť . Čas ukončenia sa pridá do poľa Timespan.
 8. Pokračujte v prehrávaní a zastavovaní, kým neprepíšete požadovaný obsah.

často kladené otázky

Je NVivo cenovo dostupné?

Áno, cena je stanovená. Prepisovanie NVivo je možné predplatiť ročne, alebo ak potrebujete len menšie množstvo hodín, môžete platiť priebežne.

Čo je NCapture?

NCapture je bezplatné rozšírenie webového prehliadača pre Chrome a Internet Explorer, ktoré umožňuje zhromažďovať webový obsah na import do programu NVivo.

Poskytuje NVivo doslovný prepis?

NVivo Transcription využíva najnovšiu technológiu automatizácie a poskytuje doslovný prepis s 90 % presnosťou z kvalitných nahrávok.

Pomocou nástroja Transkriptor môžete tiež prepisovať zvukové a video súbory. Vďaka presným a ľahko použiteľným funkciám je všetko jednoduchšie, rýchlejšie a prístupnejšie ako kedykoľvek predtým!


Skúste to tu

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text