NVivo: Podrobný sprievodca prepisom zvuku

Podrobný sprievodca modrým pozadím, ktorý podrobne popisuje metódu NVivo na efektívny prepis zvuku na text.
NVivo sprievodcu zvukovým prepisom na navigáciu v každom kroku prevodu reči na text pomocou nášho podrobného sprievodcu prepismi.

Transkriptor 2024-03-29

Nvivo je počítačový softvér pre výskumníkov na organizovanie ich údajov, čím ich zbavuje ťažkostí so sťahovaním viacerých nástrojov alebo s vlastným registračným systémom. Nvivo bezproblémovo organizuje kvalitatívne údaje a vylepšuje analýzu pomocou komplexného automatického kódovania.

Nvivo Transcription je služba automatického prepisu zabudovaná do aplikácie Nvivo , ktorá povzbudzuje používateľov, aby začlenili rôzne zdroje, ako sú terénne poznámky, rozhovory a príspevky na sociálnych sieťach. Prispôsobenie netextových údajov, ako sú videá a zvuky, robí prepis Nvivo všestranný nástroj pre výskumníkov.

6 krokov na prepis zvuku na text pomocou Nvivo je uvedených nižšie.

 1. Pripravte zvukový súbor: Pred prepisom sa uistite, že zvuk je dobrej kvality, bez šumu a vo vhodnom formáte.
 2. Importovať zvuk do Nvivo: Pridajte zvukovú nahrávku do projektu Nvivo a sprístupnite ju na prepis a analýzu.
 3. Použiť automatický prepis: Ušetrite čas pomocou vstavaného prepisu NVivo alebo externej prepisovacej služby na konverziu hovoreného obsahu na text.
 4. Skontrolujte prepis: Prepísaný text dôkladne skontrolujte, aby ste identifikovali a opravili všetky chyby, nepresnosti alebo nesprávne interpretácie údajov.
 5. Analyzujte prepis: Využite analytické funkcie NVivo na kódovanie, kategorizáciu a extrahovanie prehľadov z prepísaných údajov, čím zlepšíte svoje porozumenie výskumu alebo projektu.
 6. Exportujte prepis: Po dokončení exportujte vyčistený a analyzovaný prepis vo vami preferovanom formáte na ďalšie použitie, zdieľanie alebo podávanie správ.

1 Príprava zvukového súboru

Prvá vec, ktorú musíte urobiť pri príprave zvukového súboru na prepis, je skontrolovať, či je kvalita zvuku uspokojivá. Druhá vec, ktorú musíte urobiť, je skontrolovať, či je nahrávka orezaná tak, aby obsahovala iba potrebnú reč. Uistite sa, že zvukový súbor je uložený vo formáte podporované prepisovacím softvérom Nvivo a v prípade potreby použite online prevodník na zmenu formátu.

Softvérové rozhranie NVivo s možnosťami prepisu zvuku a pokročilými nástrojmi na analýzu údajov pre hĺbkový výskum.
Využite robustné možnosti NVivo na bezchybný prepis zvuku a komplexnú analýzu údajov na získanie prehľadov.

2 Importovanie zvuku do Nvivo

Najskôr otvorte softvér a zadajte prihlasovacie údaje Nvivo prepisu, keď sa zobrazí výzva na import zvuku do Nvivo. Po prihlásení kliknite na "Nový projekt" a pomenujte ho vyplnením poľa "Názov projektu" na začiatku formulára, ktorý sa objaví. Z rozbaľovacej ponuky vyberte požadovaný jazyk rozhrania Nvivo , kliknite na tlačidlo "Ďalej", upravte všetky nastavenia na ďalšej obrazovke a potom kliknite na tlačidlo "Vytvoriť projekt". Po kliknutí na tlačidlo "Vytvoriť projekt" sa zobrazí prázdny projekt Nvivo .

Kliknite na kartu "Importovať" v hornej časti obrazovky a importujte zvukový súbor do Nvivo, kliknutím na tlačidlo "Súbory" otvorte súbor počítača Explorer, vyberte potrebné zvukové súbory a potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť". Alternatívnou metódou importovania zvuku do Nvivo je otvoriť súbor Explorer, prejsť na umiestnenie súboru a "presunúť ich" do pracovného priestoru Nvivo . Súbory sa zobrazia na karte "Súbory" pod kartou "Údaje" na ľavom paneli.

3 Používanie automatického prepisu

Prejdite na kartu "Moduly", kliknite na tlačidlo "Prepis" pod pásom s nástrojmi v hornej časti obrazovky a potom súbor presuňte myšou do oblasti prepisu, ktorá sa otvorí. Pomocou rozbaľovacieho poľa vyberte jazyk nahrávky a kliknite na tlačidlo "Prepísať". Predpokladajte, že Nvivo automatický prepis sa dokončí za polovicu dĺžky záznamu.

4 Kontrola prepisu

Po dokončení prepisu kliknite na tlačidlo "Skontrolovať prepis". V prípadoch, keď sa tlačidlo Skontrolovať prepis nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Obnoviť v pravom hornom rohu oblasti prepisu. Kliknutím na "Skontrolovať prepis" sa otvorí webový editor prepisu MyNVivo, za ktorým nasleduje ďalšia výzva na prihlásenie a zoznam prepísaných súborov.

Kliknutím na "OTVORIŤ PREPIS" zobrazíte celý text a vykonáte potrebné úpravy, ako je priradenie štítkov reproduktorov alebo oprava nekonzistencií so zvukom pomocou funkcie prehrávania. Kliknite na tlačidlo "uložiť", potom znova otvorte program Nvivo a kliknutím na tlačidlo "importovať" prepojte prepísaný text s pôvodným zvukovým súborom po vykonaní potrebných zmien.

Zažite efektívnosť rozhrania prepisovacej služby NVivo, ktoré je určené na analýzu cenných zdrojov.
Začnite jednoducho analyzovať zdroje pomocou NVivo, špičkového softvéru pre hĺbkové a efektívne výskumné prehľady.

5 Analyzujte prepis

Otvorte zoznam dokumentov na karte "Súbory" na paneli vľavo, vyberte prepis a kliknutím na položku "Autocode" na páse kariet v hornej časti obrazovky analyzujte prepis. V zozname možností vyberte možnosť "Identifikovať témy" a po otvorení Sprievodcu automatickým kódovaním kliknite na tlačidlo "Ďalej".

Nvivo používa kľúčové slová na identifikáciu tém a označuje témy za významnejšie, ak sa v prepise vyskytujú častejšie. Nvivo automaticky zoskupí motívy a určí, koľkokrát sa každá z nich objaví v každom prepise.

6 Export prepisov

Vyberte prepis, ktorý chcete exportovať, prejdite na kartu "Údaje", kliknite na "Exportovať" a potom kliknite na "Položky" v dialógovom okne, ktoré sa otvorí na export prepisu z Nvivo do Word dokumentu alebo textového súboru. Vyberte "Prepis" z možností exportu, vyberte požadované vlastnosti a ďalšie možnosti, ktoré sa majú zahrnúť do exportného súboru, a kliknite na tlačidlo "OK".

Čo je Nvivo?

Nvivo je počítačový softvér určený pre výskumníkov, ktorý systematicky organizuje kvalitatívne údaje bez toho, aby museli sťahovať viaceré organizačné nástroje alebo prísť s vlastným informačným systémom. Nvivo nielenže zvyšuje spôsob, akým sú výskumníci schopní vizualizovať a analyzovať kvalitatívne údaje pomocou tematického kódovania a analýzy sentimentu AI, ale ponúka používateľom doplnkové moduly na prepis a spoluprácu, vďaka ktorým je tímová práca oveľa plynulejšia.

Aké sú primárne použitia NVivo?

Výskumníci používajú Nvivo na analýzu akéhokoľvek neštruktúrovaného textu vrátane rozhovorov, cieľových skupín, prieskumov, príspevkov na sociálnych sieťach a článkov v časopisoch. Nvivo sa odlišuje od iných nástrojov kvalitatívneho výskumu, pretože umožňuje používateľom importovať príspevky z platforiem sociálnych médií, ako sú Instagram a Twitter. Používateľom ponúka možnosť pracovať s YouTube videami ich prevodom do súborov PDF v aplikácii.

Aký je účel Nvivo prepisu?

Účelom Nvivo Transscription je zrýchliť, uľahčiť a uľahčiť prepis pre Nvivo používateľov, pretože nemusia hľadať externú prepisovaciu službu ani riešiť nepríjemnosti spojené s importom prepisov.

Aké formáty súborov Nvivo zvládnuť?

Softvér Nvivo umožňuje používateľom importovať súbory Microsoft Word (.doc a .DOCx), Portable Document Format (.PDF), RTF (.RTF) a obyčajný text (.TXT). Nvivo je všestranný a povzbudzuje výskumníkov, aby začlenili rôzne zdroje informácií, ako sú rozhovory, terénne poznámky a výstrižky z tlače. Nvivo nie je schopný priamo prepísať YouTube videá, ale softvér má možnosť uložiť webovú stránku ako PDF na analýzu.

Aké sú výhody Nvivo?

Softvér Nvivo zvyšuje kvalitatívny výskum organizovaním prepisov, sledovaním úplnosti kódovania pre každý z nich, synchronizáciou s nástrojmi na správu citácií a ponúkaním výkonných analytických nástrojov.

Hlavné výhody použitia Nvivo na analýzu prepisov sú uvedené nižšie.

 • Štruktúrovaný prístup: Nvivo umožňuje používateľom udržiavať štruktúrovaný prístup k analýze tým, že im umožňuje sledovať nahrané prepisy, merať úplnosť kódovania a dokumentovať akékoľvek vznikajúce nápady počas procesu prostredníctvom poznámok a anotácií.
 • Integrácia s nástrojmi na správu citácií: Softvér Nvivo sa integruje s nástrojmi na správu citácií, ako sú EndNote, Zotero a Mendeley, čo znamená, že používatelia môžu importovať zdroje, ktoré konzultujú pri výskume.
 • Rozsiahle jazykové pokrytie: Nvivo podporuje Unicode, kódovací systém, ktorý dáva jedinečné číslo každému znaku vo väčšine jazykov a skriptov, takže používatelia sú schopní pracovať prakticky s akýmkoľvek jazykom.
 • Centralizované ukladanie údajov: Nvivo zjednodušuje kvalitatívnu analýzu údajov uložením všetkých dokumentov súvisiacich s výskumom na jednom mieste Centralizované ukladanie údajov znamená Nvivo používatelia majú jednoduchý prístup, vyhľadávanie a zdieľanie svojich prepisov.
 • Sofistikovaná analýza: Nvivo umožňuje používateľom identifikovať a spájať témy naprieč viacerými typmi súborov (Word Doc, PDF, Excel), čo robí proces porovnávania zistenia ich analýzy s existujúcou literatúrou oveľa plynulejší Nvivo uľahčuje sofistikovanú analýzu pomocou funkcie "maticového kódovania", ktorá zobrazuje priesečníky medzi dvoma zoznamami položiek.
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie: Pracovný priestor Nvivo sa modeluje sám po Microsoft Office, s cieľom poskytnúť intuitívne prostredie používateľom, najmä výskumníkom oboznámeným s Outlook Rozhranie Nvivo obsahuje panel na ľavej strane, ktorý zobrazuje všetky priečinky, a panel vpravo, ktorý zobrazuje prehľad projektu a podrobnejší náhľad dokumentu nižšie.

Aká je nevýhoda Nvivo?

Nvivo je ohromujúci pre nových používateľov, menej efektívny pre veľké tímy a drahý v porovnaní s inými kvalitatívnymi výskumnými platformami. Softvér na tematickú analýzu, ako je Nvivo , bol kritizovaný za minimalizáciu vstupu výskumníka do analýzy.

 • Ohromujúce pre nových používateľov: Softvér Nvivo je pre nových používateľov časovo a pracovne náročný, aby sa naučili používať ho vďaka množstvu funkcií, ktoré ponúka Nvivo je pre začiatočníkov ťažké a vyžaduje viac času na zaškolenie ako iné aplikácie na prepis, takže je najvhodnejší pre skúsených výskumníkov, ktorých analytické požiadavky presahujú manuálne kódovanie.
 • Komplikované veľkými tímami: Nvivo uľahčuje a zrýchľuje generovanie sofistikovaných prehľadov ako manuálna analýza, ale veľké výskumné tímy často považujú softvér za komplikovaný Tím musí zabezpečiť, aby vyškolil všetkých členov tímu na rovnakú úroveň odbornosti so softvérom a vytvoril vopred určenú kódovaciu štruktúru, ktorá zaručí skupinovú dohodu o témach.
 • Najvhodnejšie pre inštitucionálne predplatné: Nvivo nie je cenovo dostupnou možnosťou pre mnohých výskumných pracovníkov, pretože individuálne predplatné je relatívne drahé Nvivo je najvhodnejšia pre používateľov, ktorých spoločnosť, vzdelávacia inštitúcia alebo iná organizácia sponzoruje ich predplatné Výskumníci, ktorí používajú Nvivo softvér a snažia sa dokončiť projekt s rozpočtom, majú na to iba jeden mesiac, kým vyprší platnosť bezplatnej skúšobnej verzie, čo je vo všeobecnosti neuskutočniteľné.
 • Vzdialenosti: Výskumník z výskumu: Manuálna tematická analýza si vyžaduje, aby výskum podrobne preskúmal údaje a identifikoval témy, témy, myšlienky a vzorce Softvér na tematickú analýzu, ako napríklad Nvivo, definuje kategórie a identifikuje témy bez vstupu používateľa Kritici tvrdia, že automatizovaná tematická analýza dištancuje výskumníkov od ich výskumu tým, že redukuje analytický proces na identifikáciu a zoskupovanie kľúčových slov.

Transkriptor: Presné prepisy pre výskumníkov

Hoci Nvivo ponúka sadu nástrojov na kvalitatívnu analýzu údajov vrátane vlastných prepisovacích služieb, nemusí vždy spĺňať požiadavky na vysokú presnosť pre určité výskumné projekty. Tu je Transkriptor vstupuje ako neoceniteľný nástroj pre výskumníkov, ktorí hľadajú presnosť transkripcie. Na rozdiel od automatizovaného prepisu NVivo, ktorý môže zápasiť so zložitým zvukom alebo rôznymi akcentmi, Transkriptor sa špecializuje na poskytovanie vysoko presných prepisov. Táto presnosť je rozhodujúca pre výskumníkov, ktorí sa spoliehajú na podrobné a bezchybné prepisy pri dôkladnej analýze hovoreného jazyka.

Integráciou prepisov Transkriptora do Nvivomôžu používatelia zlepšiť presnosť svojich údajov, čím sa ich analýza stane spoľahlivejšou a ich prehľad hlbším. Či už ide o prepis rozhovory , prednášky alebo akékoľvek kvalitatívne údaje, Transkriptor dopĺňajú schopnosti NVivo a zabezpečujú, aby výskumníci mali prístup k prepisom svojich projektov najvyššej kvality. Skúsiť Je to zadarmo!

Často kladené otázky

NVivo neurčuje striktnú maximálnu veľkosť zvukových súborov alebo videosúborov, ktoré môže prepísať, ale výkon a presnosť sa môžu líšiť pri veľmi veľkých súboroch.

Áno, NVivo Transcription podporuje rozhovory s viacerými rečníkmi. Umožňuje používateľom označiť rôzne reproduktory v prepise.

Áno, spolupráca je možná v rámci NVivo prostredníctvom predplatného služby Teams, ktoré umožňuje viacerým používateľom pracovať na rovnakom projekte súčasne.

Áno, NVivo môžu analyzovať video súbory priamo bez potreby konverzie. Používatelia môžu importovať rôzne formáty videa (napr. MOV, MP4, AVI) do NVivo na prepis.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text