Hoe een interview voor kwalitatief onderzoek te transcriberen

Een gedetailleerde transcriptie van een kwalitatief onderzoeksinterview wordt omgezet in een gestructureerd tekstdocument voor analyse.
Analyseer je kwalitatieve onderzoeksinterviews met transcriptie.

Transkriptor 2023-01-25

Het omzetten van gesproken taal uit een interview in een geschreven of getypte vorm wordt interviewtranscriptie genoemd. Onderzoekers kunnen de kwalitatieve gegevens van hun kwalitatieve onderzoeksinterviews nauwkeurig analyseren en interpreteren dankzij het juiste type transcriptie.

Wat is kwalitatief onderzoek?

Bij een kwalitatief onderzoeksproject worden niet-numerieke gegevens verzameld en geanalyseerd om concepten, meningen of ervaringen beter te begrijpen. Het kan worden gebruikt om diepgaande inzichten in een probleem te verwerven of om nieuwe onderzoeksideeën te genereren.

Hoe maak je een analyse van kwalitatieve gegevens?

Teksten, foto’s, videobestanden en audio kunnen allemaal worden gebruikt om kwalitatieve onderzoeksgegevens te verzamelen. Je zou kunnen werken met interview transcripten op basis van kwalitatieve studie en kwalitatief onderzoek. De volgende vijf stappen zijn gemeenschappelijk voor de meeste soorten kwalitatieve gegevensanalyse :

 • Bereid je informatie voor en organiseer het. Dit kan een transcriptie van een onderzoeksinterview zijn of het uittypen van veldnotities.
 • Bestudeer en onderzoek uw gegevens. Onderzoek de interviewgegevens op patronen of terugkerende ideeën door vooroordelen aan het licht te brengen.
 • Maak een gegevenscoderingssysteem. Maak een reeks codes die u kunt gebruiken om uw gegevens te categoriseren op basis van uw eerste ideeën.
 • De gegevens moeten worden gecodeerd. Bij de analyse van kwalitatieve enquêtes kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de antwoorden van elke deelnemer worden doorgenomen en in een spreadsheet van codes worden voorzien. U kunt nieuwe codes aanmaken om aan uw systeem toe te voegen terwijl u uw gegevens doorneemt.
 • Bepaal terugkerende thema’s. Codes verbinden tot samenhangende, overkoepelende thema’s.

Er zijn verschillende methoden om kwalitatieve gegevens te analyseren. Ondanks het feit dat deze methodologieën/methoden vergelijkbare onderzoeksprocessen gebruiken, leggen zij de nadruk op verschillende concepten.

Wat zijn de kwalitatieve onderzoeksmethoden?

Elke onderzoeksaanpak omvat het gebruik van een of meer gegevensverzamelingsmethoden. Enkele van de meest gebruikelijke kwalitatieve methoden zijn de volgende:

 • Observaties: maak gedetailleerde aantekeningen over wat je ziet, hoort of tegenkomt.
 • Interviews: zijn één-op-één gesprekken waarin u respondenten vragen stelt.
 • Focusgroepen: een groep mensen die vragen krijgt voorgelegd en een discussie voert.
 • Enquêtes: omvatten de verspreiding van vragenlijsten met open vragen.
 • Secundair onderzoek: omvat het verzamelen van eerder verzamelde kwalitatieve gegevens in de vorm van teksten, afbeeldingen, audio- of video-opnamen, enz.
Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek

Waarom zou je kiezen voor kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek probeert vaak de stem en het perspectief van de deelnemers te behouden en kan worden aangepast als zich nieuwe onderzoeksvragen voordoen. Kwalitatief onderzoek is geschikt voor:

 • Flexibiliteit

Het proces van gegevensverzameling en -analyse kan worden aangepast als er nieuwe ideeën of patronen opduiken. Ze zijn niet op voorhand vastgelegd.

 • Natuurlijke omgeving

Het verzamelen van gegevens gebeurt in een reële context of op naturalistische wijze.

 • Betekenisvolle inzichten

Gedetailleerde beschrijvingen van de ervaringen, gevoelens en percepties van mensen kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen, testen of verbeteren van systemen of producten.

Wat is een interview?

Een interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode die berust op het stellen van vragen om gegevens te verzamelen. Bij een interview zijn twee of meer personen betrokken, waarvan één de interviewer is die de vragen stelt.

Hoe bereid je een interview voor kwalitatief onderzoek voor?

Volg de onderstaande stappen voordat u met de transcriptie begint:

 1. Voordat u begint, moet u bepalen wat u nodig hebt van de transcriptie van het interview.
 2. Bepaal wat u wilt met uw afschrift en hoe dit het proces zal beïnvloeden.
 3. Kies uw transcriptiebehoeften.

Begin met het selecteren van uw behoeften aan transcriptiesjablonen en bekijk de gegarandeerde diensten met de hoogste nauwkeurigheid.

 1. Gebruik de juiste hulpmiddelen

Als u niet over de juiste hulpmiddelen beschikt, zal het maken van uw transcriptie veel moeilijker zijn en veel tijd kosten. Het is tijdrovend vanwege de typesnelheid. Je hebt op zijn minst nodig:

 • Koptelefoon met ruisonderdrukking – Achtergrondgeluid kan een belemmering zijn voor nauwkeurige transcriptie. Met een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking kunt u zich beter concentreren op de audio.
 • Uw computer – U hebt geen krachtige computer nodig om audio naar tekst om te zetten. Vergeet niet dat de transcriptie drie tot vier keer zo lang kan duren als het audiobestand zelf.
 • Transcriptiesoftware/transcriptiediensten – U kunt de opname typen en controleren zonder tussen programma’s te hoeven schakelen als u een speciale softwareoplossing gebruikt.
 1. Hoeveel detail heeft u nodig?

Zoals eerder gezegd, is het doel van de transcriptie bepalend voor de mate van gedetailleerdheid. Je hebt verschillende opties tot je beschikking, waaronder:

 • Full-Verbatim transcriptie – Het interview in zijn ruwe vorm, inclusief opvulwoorden, pauzes, valse starts en andere verbale tics.
 • Intelligent Verbatim – Ook bekend als verbatim,” “clean verbatim,” of “word-for-word,” dit is een iets meer gepolijste versie van het full-verbatim script.
 • Gedetailleerde notities – Het interview is gereduceerd tot een reeks gedetailleerde notities waarmee u snel toegang krijgt tot de informatie die u nodig hebt zonder grote stukken tekst te moeten ontleden.

Hoe een interview voor kwalitatief onderzoek te transcriberen

Of u nu een interview, focusgroep of observatie transcribeert, de volgende stappen helpen u om kwalitatieve interviewtranscriptie te krijgen:

1. Bereid het transcriptieproces voor

Zie hierboven.

2. Neem het interview op

Gebruik voor het opnemen van het interview een opnameapparaat van hoge kwaliteit, zoals een digitale voicerecorder of een videocamera. Een speciale stemrecorder verbetert de geluidskwaliteit en levert een nauwkeuriger transcriptie op.

3. Houd rekening met de vertrouwelijkheid

Indien de ondervraagde heeft verzocht zijn identiteit geheim te houden, is het van cruciaal belang dat zijn identiteit niet in het transcript wordt vermeld.

4. Luister naar de opname en begin met transcriberen

Begin met het transcriberen van het interview door naar de opname te luisteren en stemmen te typen. Het is van essentieel belang dat het interview woordelijk wordt getranscribeerd.

5. Gebruik transcriptiesoftware of online hulpmiddelen

Er zijn verschillende transcriptiesoftwareprogramma’s en online hulpmiddelen en transcriptiediensten die het transcriptieproces gemakkelijker en efficiënter kunnen maken. Nadat u uw video- of audio-opname hebt geüpload, zorgen zij voor automatische transcriptie.

Deze hulpmiddelen bevatten vaak functies zoals automatische tijdstempels, de mogelijkheid om de opname op verschillende snelheden af te spelen en de mogelijkheid om identificatielabels voor de spreker in te voegen. Sommige geven ook kwalitatieve gegevensanalyse/ kwalitatieve analyse.

6. Een specifieke transcriptiestijl volgen

Er zijn verschillende transcriptiestijlen. Het is belangrijk een specifieke stijl te kiezen en die consequent te volgen tijdens het transcriptieproces. U kunt ook methoden gebruiken als inhoudsanalyse, thematische analyse of discoursanalyse.

7. Proeflezen van het transcript

Nadat het volledige interview is getranscribeerd, is het van essentieel belang het transcript te herzien en te bewerken op nauwkeurigheid en duidelijkheid. Dit kan betekenen dat de opname opnieuw moet worden beluisterd om de transcriptie te controleren, en dat de transcriptie moet worden opgemaakt op een manier die gemakkelijk te lezen en te begrijpen is.

Gebruik ellipsen om aan te geven wanneer de deelnemer afhaakt of een langere pauze inlast aan het begin van een zin en een weglating uitdrukt.

8. Formatteer het naar uw behoeften

Je zou nu een volledig accurate en gepolijste geschreven tekst moeten hebben (ook al heeft het tijd gekost). Het is nu een kwestie van opmaken volgens uw specificaties en ervoor zorgen dat het zijn doel dient. Nu heb je een opgenomen interview.

Veel Gestelde Vragen

Er zijn verschillende vragen over kwalitatief onderzoek. We probeerden de meest voorkomende te beantwoorden.

Omdat het probeert het menselijk gedrag en de factoren die daarop van invloed zijn te begrijpen, is kwalitatief onderzoek in wezen subjectief van aard. Ook hebben onderzoekers bij deze vorm van onderzoek de neiging subjectief betrokken te raken bij het onderwerp.

Bij de keuze tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens is een goede vuistregel:

Als u iets wilt bevestigen of testen, voer dan kwantitatief onderzoek uit (een theorie of hypothese)

Als u ergens meer over wilt weten, doe dan kwalitatief onderzoek (concepten, gedachten, ervaringen)

Wij weten hoe lang kwalitatieve onderzoeksinterviews duren, dus begin met transcriberen in enkele minuten met de Transkriptor .

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst