Tham dự bài giảng có làm tăng kết quả học tập không?

Transkriptor 2023-09-15

Trong nghiên cứu giáo dục, liệu việc tham dự giảng đường có thực sự quan trọng đối với sinh viên đại học, đặc biệt là trong năm thứ nhất và thứ hai hay không, vẫn là một mối quan tâm sâu sắc. Điều quan trọng là phải hiểu mối tương quan giữa dữ liệu tham dự và thành tích của học sinh. Học sinh tốt nghiệp trung học bắt đầu các chương trình đại học phải đối mặt với mức độ tự chủ và trách nhiệm mới, nơi các quyết định chuyên cần có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả học tập của họ. Ảnh hưởng của việc tham dự đối với kết quả kỳ thi cuối kỳ và thành công chung của học sinh đã thúc đẩy các nhà giáo dục khám phá các chiến lược để thúc đẩy tác động tích cực. Việc kiểm tra này về cách tham dự bài giảng tương quan với kết quả kiểm tra giữ tầm quan trọng tối cao trong việc tạo điều kiện cho sự xuất sắc trong học tập của sinh viên đại học trong những năm hình thành của họ.

Lợi ích của việc tham dự bài giảng thường xuyên đối với kết quả học tập là gì?

Tham dự bài giảng thường xuyên có thể có một số lợi ích có thể định lượng về kết quả học tập:

 • Điểm thi được cải thiện: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan tích cực giữa việc tham dự bài giảng và điểm thi cao hơn. Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên “Tạp chí Phát triển Sinh viên Đại học” cho thấy những sinh viên tham dự các bài giảng thường xuyên đạt điểm trung bình cao hơn 10-15% trong các kỳ thi so với những người không tham gia.
 • Điểm khóa học cao hơn: Tham dự các bài giảng liên tục thường dẫn đến điểm tổng thể khóa học tốt hơn. Dữ liệu từ Khảo sát Quốc gia về Sự tham gia của Sinh viên ( NSSE) chỉ ra rằng những sinh viên tham dự hơn 90% các lớp học của họ có nhiều khả năng nhận được điểm A và B hơn những người có tỷ lệ tham dự thấp hơn.
 • Quản lý thời gian tốt hơn: Tham dự bài giảng nhất quán khuyến khích các kỹ năng quản lý thời gian tốt hơn, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành công trong học tập. Vì vậy, theo khảo sát của Ban cố vấn giáo dục, sinh viên tham dự các bài giảng thường xuyên có lịch trình học tập có cấu trúc hơn.
 • Tăng cường sự tham gia: Tham gia tích cực vào các bài giảng thường chuyển thành kết quả học tập tốt hơn. Dữ liệu từ một nghiên cứu được công bố trên “Tạp chí Tâm lý Giáo dục” cho thấy những sinh viên tham dự các bài giảng tham gia vào các cuộc thảo luận trên lớp thường xuyên hơn và thực hiện tốt hơn trong các hoạt động nhóm.
 • Giảm tỷ lệ bỏ học: Tham dự bài giảng có liên quan đến tỷ lệ bỏ học thấp hơn. Theo một báo cáo từ Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ, những sinh viên thường xuyên tham gia các lớp học ít có khả năng bỏ học đại học, cuối cùng góp phần vào thành công học tập lâu dài của họ.
 • Tỷ lệ tốt nghiệp được cải thiện: Một số trường đại học và cao đẳng đã báo cáo tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn trong số những sinh viên thường xuyên tham dự các bài giảng. Ví dụ, Đại học Texas tại Austin nói rằng sinh viên có tỷ lệ chuyên cần cao hơn có nhiều khả năng tốt nghiệp trong khung thời gian dự kiến.

Có bất kỳ trường hợp ngoại lệ hoặc tình huống nào mà việc tham dự bài giảng có thể không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả học tập không?

Mặc dù việc tham dự bài giảng thường tương quan với kết quả học tập được cải thiện, nhưng có những trường hợp ngoại lệ và tình huống mà tác động có thể yếu hơn hoặc ít đáng kể hơn. Những trường hợp ngoại lệ này có thể khác nhau tùy thuộc vào kỷ luật và hoàn cảnh cụ thể:

 • Tự học theo nhịp độ: Một số sinh viên xuất sắc trong môi trường học tập theo nhịp độ của bản thân, nơi họ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với lịch trình học tập của mình. Do đó, trong những trường hợp như vậy, tầm quan trọng của việc tham dự bài giảng truyền thống giảm dần. Một báo cáo của Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia nhấn mạnh rằng các chương trình tự nhịp độ mang lại kết quả tích cực mà không cần yêu cầu tham dự nghiêm ngặt.
 • Các khóa học dựa trên nghiên cứu nâng cao : Trong các ngành học tập trung vào nghiên cứu độc lập, việc tham dự có mối tương quan yếu hơn với kết quả học tập. Một cuộc khảo sát cho thấy các kỹ năng nghiên cứu và các ấn phẩm là những yếu tố dự báo thành công mạnh mẽ hơn trong các chương trình này.
 • Người học có động lực cao: Một số sinh viên có động lực bản thân đặc biệt và có thể xuất sắc trong học tập mà không cần tham dự bài giảng thường xuyên. Nghiên cứu của Philip Babcock và Mindy Marks, được công bố trên “Tạp chí Giáo dục Kinh tế”, cho thấy rằng những sinh viên có động lực cao thường vượt trội hơn các đồng nghiệp của họ ngay cả khi họ tham dự các bài giảng không thường xuyên.
 • Chất lượng bài giảng : Tác động của việc tham dự bài giảng có thể thay đổi dựa trên chất lượng giảng dạy. Trong trường hợp các bài giảng được phân phối kém, mối tương quan giữa việc tham dự và kết quả học tập có thể yếu hơn. Hiệu quả của các bài giảng có thể khác nhau giữa người hướng dẫn và các khóa học.

Mối tương quan giữa việc tham dự bài giảng và kết quả học tập có thể yếu hơn hoặc ít đơn giản hơn trong các tình huống và ngành học thích hợp này. Điều cần thiết là phải xem xét bối cảnh cụ thể và phong cách học tập cá nhân khi đánh giá tác động của việc tham dự bài giảng.

Có ngành học hoặc môn học nào mà việc tham dự bài giảng ít quan trọng hơn không?

Có, có những ngành học và môn học cụ thể mà việc tham dự bài giảng ít quan trọng hơn vì nhiều lý do:

 • Khoa học máy tính và lập trình: Trong khoa học máy tính , nhiều sinh viên thấy rằng các tài liệu bài giảng có sẵn trực tuyến và việc học theo nhịp độ thông qua thực hành mã hóa và tài nguyên trực tuyến có thể có hiệu quả như nhau. Kỹ năng mã hóa và giải quyết vấn đề thường được ưu tiên hơn so với việc tham dự bài giảng truyền thống.
 • Toán học: Các khóa học toán học thường tập trung vào giải quyết vấn đề và hiểu các khái niệm trừu tượng. Một số sinh viên nổi trội bằng cách làm việc thông qua sách giáo khoa, thực hành các vấn đề và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết thay vì tham dự các bài giảng.
 • Nghệ thuật và các ngành dựa trên studio : Trong các lĩnh vực như mỹ thuật, thiết kế và âm nhạc, trọng tâm là các kỹ năng và biểu hiện sáng tạo. Mặc dù tham dự các bài phê bình hoặc các buổi studio có thể quan trọng, các bài giảng truyền thống có thể không phải là trung tâm của quá trình học tập.
 • Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: Các chương trình sau đại học và các ngành nghiên cứu chuyên sâu như vật lý và sinh học thường ưu tiên công việc trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu độc lập. Sinh viên trong các lĩnh vực này dành thời gian đáng kể để tiến hành các thí nghiệm và nghiên cứu.
 • Chuyên ngành nâng cao: Trong các lĩnh vực chuyên môn cao hoặc thích hợp, chẳng hạn như các phân ngành kỹ thuật tiên tiến hoặc các lĩnh vực nghiên cứu y học cụ thể, sinh viên có thể dựa nhiều hơn vào các bài đọc chuyên ngành, hội nghị và hợp tác nghiên cứu so với các bài giảng truyền thống.
 • Giáo dục trực tuyến và từ xa: Trong thời đại giáo dục trực tuyến và từ xa , nhiều khóa học được thiết kế không đồng bộ, cho phép sinh viên truy cập tài liệu khóa học theo tốc độ của riêng họ. Trong những trường hợp như vậy, việc tham dự bài giảng không phải là một yếu tố và việc đánh giá thường dựa trên các bài tập, câu đố và bài kiểm tra.

Làm thế nào để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mối tương quan?

Các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sức khỏe của sinh viên và chất lượng bài giảng, có thể ảnh hưởng đáng kể đến mối tương quan giữa việc tham dự bài giảng và kết quả học tập:

 • Sức khỏe của sinh viên: Sinh viên ưu tiên sức khỏe và tinh thần của họ thường cho thấy việc tham dự bài giảng tốt hơn, ảnh hưởng tích cực đến kết quả học tập. Những người có sức khỏe thể chất tốt ít có khả năng bỏ lỡ các bài giảng do bệnh tật, thúc đẩy hơn nữa mối liên hệ giữa việc tham dự bài giảng và điểm số. Mặt khác, căng thẳng quá mức hoặc kiệt sức có thể làm giảm việc tham dự bài giảng, ngay cả đối với những sinh viên tận tâm. Điều này có khả năng làm suy yếu mối tương quan giữa việc tham dự các bài giảng và thành công trong học tập. Tương tự, sinh viên đấu tranh với những thách thức cá nhân có thể khó duy trì việc tham dự bài giảng thường xuyên, ảnh hưởng hơn nữa đến mối tương quan.
 • Chất lượng bài giảng : Các bài giảng hấp dẫn và chất lượng cao thúc đẩy sự tham dự thường xuyên của sinh viên. Các bài giảng tương tác và rõ ràng nâng cao sự hiểu biết và hiệu suất, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham dự bài giảng. Ngược lại, các bài giảng được phân phối kém hoặc không hấp dẫn có thể làm giảm sự tham dự. Nếu các bài giảng chỉ lặp lại nội dung sách giáo khoa, sinh viên có thể thấy việc tham dự bài giảng ít quan trọng hơn, làm suy yếu mối tương quan.

Ý nghĩa lâu dài của việc tham dự bài giảng đối với quỹ đạo học tập và chuyên nghiệp là gì?

Tham dự bài giảng nhất quán có thể có ý nghĩa lâu dài đáng kể trên cả quỹ đạo học thuật và chuyên nghiệp. Dưới đây là những hiểu biết dựa trên bằng chứng về cách nó ảnh hưởng đến những kết quả này:

 • Tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn : Nghiên cứu đã liên tục chỉ ra rằng những sinh viên tham dự các bài giảng thường xuyên có nhiều khả năng tốt nghiệp trong khung thời gian dự kiến. Một nghiên cứu được công bố trên “Tạp chí Giáo dục Đại học” cho thấy sinh viên có tỷ lệ tham dự cao có nhiều khả năng hoàn thành bằng cấp của họ.
 • Hồ sơ học tập tốt hơn: Việc tham dự bài giảng nhất quán có liên quan đến điểm trung bình cao hơn (Điểm trung bình) và kết quả học tập tổng thể. Một báo cáo Khảo sát Quốc gia về Sự tham gia của Sinh viên (NSSE) tiết lộ rằng những sinh viên tham gia lớp học thường xuyên có khả năng đạt được điểm A và B cao hơn.
 • Tăng cường học tập và duy trì: Thành công trong học tập lâu dài phụ thuộc vào việc duy trì kiến thức và kỹ năng cơ bản. Việc đi học thường xuyên giúp sinh viên tiếp thu và lưu giữ tài liệu khóa học tốt hơn. Điều này có thể có lợi trong các khóa học tiếp theo và trong suốt hành trình học tập của họ.
 • Lợi thế cạnh tranh: Thành công trong học tập do tham dự bài giảng thường xuyên có thể mang lại lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm. Nhà tuyển dụng thường coi một hồ sơ học tập vững chắc là một dấu hiệu của kỷ luật và cam kết.
 • Tiềm năng thu nhập cao hơn: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan tích cực giữa trình độ học vấn cao hơn và tiềm năng kiếm tiền. Sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập tốt, có thể bị ảnh hưởng bởi sự tham dự nhất quán, có xu hướng kiếm được mức lương cao hơn trong sự nghiệp của họ.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Một nền tảng học thuật vững chắc mở ra cánh cửa cho các cơ hội nghề nghiệp khác nhau. Một số ngành nghề, chẳng hạn như y học, luật và kỹ thuật, đòi hỏi một nền tảng học vấn vững chắc, và việc tham dự bài giảng là rất quan trọng.
 • Phát triển kỹ năng: Ngoài kiến thức cụ thể về chủ đề, tham dự các bài giảng giúp phát triển các kỹ năng quan trọng như quản lý thời gian, ghi chú và lắng nghe tích cực. Những kỹ năng này có thể chuyển giao và có giá trị tại nơi làm việc.

Việc tham dự bài giảng nhất quán ảnh hưởng đến các mốc học tập như thế nào?

Việc tham gia lớp học nhất quán có thể ảnh hưởng đáng kể đến các cột mốc học tập như tỷ lệ tốt nghiệp và chỉ định danh dự. Dưới đây là cách thực hiện:

 • Tiến độ kịp thời : Liên tục tham dự các bài giảng giúp sinh viên đi đúng hướng với các môn học của họ. Điều này, đến lượt nó, làm tăng khả năng hoàn thành tất cả các khóa học bắt buộc trong khung thời gian dự kiến.
 • Yêu cầu bằng cấp: Nhiều chương trình cấp bằng có yêu cầu tham dự cụ thể và thường xuyên tham dự các bài giảng đảm bảo rằng sinh viên đáp ứng các yêu cầu này, giúp họ đủ điều kiện tốt nghiệp.
 • Hỗ trợ học tập: Sự tham dự của sinh viên thường tạo cơ hội cho sinh viên nhận được hỗ trợ học tập bổ sung, làm rõ và hướng dẫn từ các giảng viên, điều này có thể rất quan trọng để tiếp tục con đường tốt nghiệp.
 • Thành tích học tập : Để đạt được danh hiệu danh dự, chẳng hạn như cum laude, magna cum laude hoặc summa cum laude, sinh viên thường cần duy trì điểm trung bình cao. Việc tham dự giảng dạy nhất quán thường tương quan với kết quả học tập tốt hơn và điểm trung bình cao hơn, làm tăng cơ hội đạt được những danh hiệu này.
 • Công nhận : Danh hiệu danh dự công nhận sự xuất sắc trong học tập và có thể nâng cao sơ yếu lý lịch hoặc bảng điểm của sinh viên, có khả năng dẫn đến cơ hội nghề nghiệp tốt hơn hoặc theo đuổi học tập nâng cao.
 • Điều kiện nhận học bổng : Một số học bổng và giải thưởng học tập phụ thuộc vào việc duy trì điểm trung bình nhất định. Liên tục tham dự các bài giảng giúp sinh viên duy trì điểm số cần thiết để đủ điều kiện nhận các ưu đãi tài chính này.

Có những tác động có thể quan sát được đối với thành tích chuyên môn sau khi tốt nghiệp đối với những người thường xuyên tham dự các bài giảng không?

Có, có những tác động có thể quan sát được đối với thành tích chuyên môn đối với những cá nhân thường xuyên tham dự các bài giảng trong suốt hành trình học tập của họ:

 • Tỷ lệ việc làm cao hơn: Sinh viên tốt nghiệp thường xuyên tham dự các bài giảng thường tốt hơn cho con đường sự nghiệp đã chọn của họ. Họ có một nền tảng học thuật vững chắc hơn và có nhiều khả năng đảm bảo việc làm trong các lĩnh vực mong muốn của họ. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, các cá nhân có trình độ học vấn cao hơn, thường liên quan đến việc tham dự bài giảng nhất quán, có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn.
 • Thăng tiến nghề nghiệp và thăng tiến : Thành công nghề nghiệp thường phụ thuộc vào nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc có được trong quá trình giáo dục. Sinh viên tốt nghiệp tham dự các bài giảng liên tục có khả năng xuất sắc hơn trong công việc của họ, dẫn đến tăng cơ hội thăng tiến và thăng tiến nghề nghiệp.
 • Công nhận chuyên nghiệp : Những thành tựu như giải thưởng, chứng nhận và tư cách thành viên chuyên nghiệp thường đòi hỏi một nền tảng giáo dục vững chắc. Việc tham dự giảng dạy nhất quán trong năm học góp phần vào một hồ sơ học tập mạnh mẽ, làm tăng khả năng đủ điều kiện cho những sự công nhận này.
 • Tiềm năng thu nhập cao hơn : Nghiên cứu luôn cho thấy mối tương quan tích cực giữa trình độ học vấn và tiềm năng kiếm tiền. Sinh viên tốt nghiệp có lịch sử tham dự giảng dạy thường xuyên có xu hướng kiếm được mức lương cao hơn trong sự nghiệp của họ, vì giáo dục là một động lực quan trọng của tăng trưởng thu nhập.
 • Sự hài lòng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp tham dự các bài giảng thường xuyên có nhiều khả năng hiểu rõ hơn về lĩnh vực của họ và kết quả là có thể trải nghiệm mức độ hài lòng công việc cao hơn. Sự hài lòng trong công việc thường dẫn đến sự ổn định và thành công nghề nghiệp lâu dài.
 • Cơ hội kết nối: Tham dự bài giảng cung cấp cơ hội tương tác với các giáo sư và đồng nghiệp, điều này có thể dẫn đến các kết nối chuyên nghiệp có giá trị. Những kết nối này có thể mở ra cánh cửa cho lời mời làm việc, hợp tác và cố vấn.

Câu hỏi thường gặp

Nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia chỉ ra rằng học tập tích cực giúp tăng cường hiệu suất và lưu giữ kiến thức của học sinh.
Các bài giảng chất lượng cao thường bao gồm các đánh giá hình thành và tổng kết, cho phép sinh viên đánh giá sự hiểu biết của họ và nhận phản hồi. Đánh giá thường xuyên đã được chứng minh là cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Các nền tảng trực tuyến cung cấp quyền truy cập vào các nội dung giáo dục khác nhau, bao gồm video, mô phỏng và mô-đun tương tác, bổ sung cho các bài giảng truyền thống và làm phong phú thêm trải nghiệm học tập.
Nếu không có cấu trúc tham dự các bài giảng thể chất, một số sinh viên có thể phải vật lộn với kỷ luật tự giác và trách nhiệm, dẫn đến thói quen học tập không thường xuyên và giảm kết quả học tập.

Có, các nhà ước tính nói rằng việc đi học có xu hướng quan trọng hơn đối với sinh viên đại học năm thứ nhất so với những năm sau của họ.

Việc tham gia lớp học có tác động đáng kể đến nhận thức của học sinh về lớp học. Đây là một trong những yếu tố quyết định ảnh hưởng đến cách học sinh cảm nhận trải nghiệm học tập. Khi học sinh tham gia các lớp học thường xuyên, họ thường báo cáo một tác động tích cực hơn đến nhận thức của họ về lớp học.

Một nghiên cứu gần đây và kiểm tra toàn văn về tác động của chính sách đi học bắt buộc cho thấy ảnh hưởng đáng kể đến điểm cuối cùng. Nghiên cứu đã kiểm tra một nhóm sinh viên và thấy rằng điểm cuối cùng của họ cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng. Phân tích, bao gồm các đặc điểm của học sinh, cho thấy hệ số tương quan tích cực giữa điểm tham dự và điểm cuối cùng.
Chính sách tham dự bắt buộc yêu cầu sinh viên tham dự các bài giảng và hướng dẫn. Một bảng câu hỏi được quản lý cho sinh viên chỉ ra rằng chính sách này dẫn đến sự tham gia được cải thiện.

Trong nghiên cứu hiện tại, phân tích dữ liệu được thực hiện trên một bộ dữ liệu bao gồm sinh viên từ cả hai lớp tham dự và không tham dự. Kết quả phân tích chỉ ra rằng có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất kiểm tra cuối kỳ giữa hai nhóm này.

Chia sẻ bài viết

Chuyển lời nói thành văn bản

img

Transkriptor

Chuyển đổi tệp âm thanh và video của bạn thành văn bản