Derse Katılım Akademik Performansı Artırır mı?

Transkriptor 2023-09-15

Eğitim araştırmalarında, derslere katılımın üniversite öğrencileri için, özellikle de birinci ve ikinci sınıfta, gerçekten önemli olup olmadığı merak konusu olmaya devam etmektedir. Devam verileri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi anlamak çok önemlidir. Lisans programlarına başlayan lise mezunları, devam kararlarının akademik performanslarını önemli ölçüde etkileyebileceği yeni özerklik ve sorumluluk düzeyleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Devamlılığın final sınav sonuçları ve genel öğrenci başarısı üzerindeki etkileri, eğitimcileri olumlu bir etkiyi teşvik edecek stratejiler keşfetmeye sevk etmiştir. Derslere katılımın sınav performansı ile nasıl ilişkili olduğunun incelenmesi, üniversite öğrencilerinin gelişim yıllarında akademik mükemmeliyetlerini kolaylaştırmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Derslere Düzenli Katılımın Akademik Performansa Faydaları Nelerdir?

Derslere düzenli katılımın akademik performans üzerinde çeşitli ölçülebilir faydaları olabilir:

 • İyileştirilmiş Sınav Puanları: Çok sayıda çalışma, derse katılım ile daha yüksek sınav puanları arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Örneğin, “Journal of College Student Development” dergisinde yayınlanan bir araştırma, derslere düzenli olarak katılan öğrencilerin, katılmayanlara kıyasla sınavlarda ortalama %10-15 daha yüksek puan aldığını ortaya koymuştur.
 • Daha Yüksek Ders Notları: Derslere tutarlı bir şekilde katılmak genellikle daha iyi genel ders notlarına yol açar. Ulusal Öğrenci Katılımı Anketi’nden (NSSE ) elde edilen veriler, derslerinin %90’ından fazlasına devam eden öğrencilerin A ve B notu alma olasılıklarının daha düşük olanlara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
 • Daha İyi Zaman Yönetimi: Tutarlı ders katılımı, akademik başarıyı önemli ölçüde etkileyebilecek daha iyi zaman yönetimi becerilerini teşvik eder. Eğitim Danışma Kurulu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, derslere düzenli olarak katılan öğrencilerin çalışma programları daha planlı oluyor.
 • Gelişmiş Katılım: Derslere aktif katılım genellikle daha iyi akademik performans anlamına gelir. “Journal of Educational Psychology” dergisinde yayımlanan bir araştırmanın verileri, derslere katılan öğrencilerin sınıf tartışmalarına daha sık katıldığını ve grup etkinliklerinde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.
 • Okul Terk Oranlarında Azalma: Derse katılım, okulu bırakma oranlarının düşmesiyle bağlantılıdır. Amerikan Eğitim Konseyi’nin bir raporuna göre, derslere düzenli olarak devam eden öğrencilerin üniversiteyi bırakma olasılığı daha düşüktür ve bu da sonuçta uzun vadeli akademik başarılarına katkıda bulunur.
 • İyileştirilmiş Mezuniyet Oranları: Birçok üniversite ve kolej, derslere sürekli olarak katılan öğrenciler arasında daha yüksek mezuniyet oranları bildirmiştir. Örneğin, Austin’deki Texas Üniversitesi, daha yüksek devam oranlarına sahip öğrencilerin beklenen süre içinde mezun olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Derse Katılımın Akademik Performansı Önemli Ölçüde Etkilemeyeceği İstisnalar veya Senaryolar Var mı?

Derslere katılım genellikle akademik performansın artmasıyla ilişkili olsa da, etkinin daha zayıf veya daha az önemli olabileceği istisnalar ve senaryolar vardır. Bu istisnalar disipline ve özel koşullara bağlı olarak değişebilir:

 • Kendi Hızında Öğrenme : Bazı öğrenciler, çalışma programları üzerinde daha fazla kontrole sahip oldukları kendi hızlarında öğrenme ortamlarında başarılı olurlar. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda geleneksel derse katılımın önemi azalmaktadır. Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi’nin bir raporu, kendi hızında ilerleyen programların katı devam zorunlulukları olmaksızın olumlu sonuçlar verdiğini vurgulamaktadır.
 • İleri Düzey Araştırma Temelli Kurslar : Bağımsız araştırmaya ağırlık verilen disiplinlerde, derse devam ile akademik performans arasında daha zayıf bir ilişki vardır. Yapılan bir anket, araştırma becerileri ve yayınların bu programlardaki başarının daha güçlü belirleyicileri olduğunu ortaya koymuştur.
 • Kendi Kendini Motive Eden Öğrenciler : Bazı öğrenciler olağanüstü bir öz motivasyona sahiptir ve derslere düzenli olarak katılmadan akademik olarak başarılı olabilirler. Philip Babcock ve Mindy Marks tarafından yapılan ve “The Journal of Economic Education” dergisinde yayınlanan bir araştırma, motivasyonu yüksek öğrencilerin derslere düzensiz katılsalar bile akranlarından daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koyuyor.
 • Ders Kalitesi : Derse katılımın etkisi, eğitimin kalitesine bağlı olarak değişebilir. Derslerin kötü işlendiği durumlarda, devamlılık ve akademik performans arasındaki ilişki daha zayıf olabilir. Derslerin etkinliği eğitmenler ve kurslar arasında farklılık gösterebilir.

Derse katılım ve akademik performans arasındaki korelasyon, bu niş durumlarda ve disiplinlerde daha zayıf veya daha az açık olabilir. Derse katılımın etkisini değerlendirirken özel bağlamı ve bireysel öğrenme stillerini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Derse Katılımın Daha Az Önemli Olduğu Disiplinler veya Konular Var mı?

Evet, çeşitli nedenlerden dolayı derse katılımın daha az önemli olduğu belirli disiplinler ve konular vardır:

 • Bilgisayar Bilimi ve Programlama : Bilgisayar bilimlerinde, birçok öğrenci ders materyallerinin çevrimiçi olarak kolayca erişilebilir olduğunu ve kodlama pratiği ve çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla kendi kendine öğrenmenin de aynı derecede etkili olabileceğini fark eder. Kodlama ve problem çözme becerileri genellikle geleneksel derslere katılımdan daha önceliklidir.
 • Matematik : Matematik dersleri genellikle problem çözmeye ve soyut kavramları anlamaya odaklanır. Bazı öğrenciler derslere katılmak yerine ders kitapları üzerinde çalışarak, problemleri uygulayarak ve gerektiğinde yardım isteyerek başarılı olurlar.
 • Sanat ve Stüdyo Tabanlı Disiplinler : Güzel sanatlar, tasarım ve müzik gibi alanlarda becerilere ve yaratıcı ifadeye önem verilir. Eleştirilere veya stüdyo oturumlarına katılmak önemli olsa da, geleneksel dersler öğrenme sürecinin merkezinde yer almayabilir.
 • Araştırma Yoğun Alanlar : Lisansüstü programlar ve fizik ve biyoloji gibi araştırma yoğun disiplinler genellikle laboratuvar çalışmalarına ve bağımsız araştırmalara öncelik verir. Bu alanlardaki öğrenciler deneyler ve araştırmalar yapmak için önemli zaman harcarlar.
 • İleri Uzmanlıklar : İleri mühendislik alt disiplinleri veya tıbbi araştırmaların belirli alanları gibi son derece uzmanlaşmış veya niş alanlarda, öğrenciler geleneksel derslerden ziyade özel okumalara, konferanslara ve araştırma işbirliğine daha fazla güvenebilirler.
 • Çevrimiçi ve Uzaktan Eğitim : Çevrimiçi ve uzaktan eğitim çağında, birçok kurs eşzamansız olarak tasarlanmıştır ve öğrencilerin kurs materyallerine kendi hızlarında erişmelerine olanak tanır. Bu gibi durumlarda, derse katılım bir faktör değildir ve değerlendirme genellikle ödevlere, kısa sınavlara ve sınavlara dayanır.

Dış Faktörler Korelasyonu Nasıl Etkiliyor?

Öğrenci refahı ve ders kalitesi gibi dış faktörler, derse katılım ile akademik performans arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde etkileyebilir:

 • Öğrenci Ref ahı: Refahlarına ve ruh sağlıklarına öncelik veren öğrenciler genellikle derslere daha iyi katılım göstermekte ve bu da akademik performansı olumlu yönde etkilemektedir. Fiziksel sağlığı iyi olanların hastalık nedeniyle ders kaçırma olasılığı daha düşüktür, bu da derse katılım ve notlar arasındaki bağlantıyı daha da güçlendirmektedir. Öte yandan, aşırı stres veya tükenmişlik, kendini işine adamış öğrenciler için bile derse katılımı azaltabilir. Bu durum, derslere katılım ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi potansiyel olarak zayıflatabilir. Benzer şekilde, kişisel zorluklarla mücadele eden öğrenciler derslere düzenli olarak devam etmekte zorlanabilir ve bu da korelasyonu daha da etkileyebilir.
 • Ders Kalitesi : İlgi çekici ve yüksek kaliteli dersler öğrencilerin düzenli katılımını artırır. İnteraktif ve açık dersler, derse katılımın önemini vurgulayarak anlama ve performansı artırır. Tersine, kötü verilen veya ilgi çekmeyen dersler katılımı azaltabilir. Eğer dersler sadece ders kitabı içeriğini yansıtıyorsa, öğrenciler derse katılımı daha az önemli bulabilir ve bu da korelasyonu zayıflatabilir.

Derslere Katılımın Akademik ve Mesleki Yörüngeler Üzerindeki Uzun Vadeli Etkileri Nelerdir?

Derslere düzenli katılımın hem akademik hem de mesleki gidişat üzerinde uzun vadede önemli etkileri olabilir. İşte bu sonuçları nasıl etkilediğine dair kanıta dayalı bilgiler:

 • Daha Yüksek Mezuniyet Oranları : Araştırmalar, derslere düzenli olarak katılan öğrencilerin beklenen süre içinde mezun olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu tutarlı bir şekilde göstermiştir. “Journal of Higher Education” dergisinde yayınlanan bir araştırma, yüksek devam oranına sahip öğrencilerin derecelerini tamamlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
 • Daha İyi Akademik Kayıtlar : Sürekli derse katılım, daha yüksek not ortalaması ve genel akademik performans ile ilişkilidir. Ulusal Öğrenci Katılımı Anketi (NSSE) raporu, derslere sık sık katılan öğrencilerin A ve B notları alma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
 • Geliştirilmiş Öğrenme ve Kalıcılık : Uzun vadeli akademik başarı, temel bilgi ve becerilerin korunmasına bağlıdır. Düzenli katılım, öğrencilerin ders materyallerini daha iyi özümsemelerine ve akılda tutmalarına yardımcı olur. Bu, sonraki derslerde ve akademik yolculukları boyunca faydalı olabilir.
 • Rekabet Avantajı : Derslere düzenli katılım sonucu elde edilen akademik başarı, iş piyasasında rekabet avantajı sağlayabilir. İşverenler genellikle sağlam bir akademik sicili disiplin ve bağlılığın bir işareti olarak görürler.
 • Daha Yüksek Kazanç Potansiyeli : Çok sayıda çalışma, yüksek eğitim seviyeleri ile kazanç potansiyeli arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Düzenli devamlılıktan etkilenebilecek güçlü akademik kayıtlara sahip mezunlar, kariyerleri boyunca daha yüksek maaşlar kazanma eğilimindedir.
 • Kariyer Fırsatları : Sağlam bir akademik temel, çeşitli kariyer fırsatlarına kapı açar. Tıp, hukuk ve mühendislik gibi bazı meslekler güçlü bir akademik altyapı gerektirir ve derslere katılım çok önemlidir.
 • Beceri Geliştirme : Konuya özgü bilginin ötesinde, derslere katılmak zaman yönetimi, not alma ve aktif dinleme gibi kritik becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Bu beceriler işyerinde aktarılabilir ve değerlidir.

Tutarlı Derse Katılım Akademik Kilometre Taşlarını Nasıl Etkiliyor?

Derslere tutarlı bir şekilde devam etmek, mezuniyet oranları ve onur dereceleri gibi akademik kilometre taşlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Şöyle yapacağız:

 • Zamanında İlerleme : Derslere tutarlı bir şekilde katılmak, öğrencilerin derslerini takip etmelerine yardımcı olur. Bu da gerekli tüm dersleri beklenen süre içinde tamamlama olasılığını artırır.
 • Derece Gerek lilikleri: Birçok derece programının belirli devam gereklilikleri vardır ve derslere düzenli olarak katılmak öğrencilerin bu gereklilikleri yerine getirmelerini sağlayarak mezuniyete hak kazanmalarını sağlar.
 • Akademik Destek : Öğrencilerin derslere katılımı, genellikle öğrencilerin eğitmenlerden ek akademik destek, açıklama ve rehberlik almaları için fırsatlar sunar; bu da mezuniyet yolunda ilerlemek için kritik öneme sahip olabilir.
 • Akademik Başarı : Cum laude, magna cum laude veya summa cum laude gibi onur derecelerini kazanmak için öğrencilerin genellikle yüksek not ortalamalarını korumaları gerekir. Derslere düzenli katılım genellikle daha iyi akademik performans ve daha yüksek not ortalaması ile ilişkilidir ve bu onur ödüllerini kazanma şansını artırır.
 • Tanınma : Onur dereceleri akademik mükemmelliği tanır ve bir öğrencinin özgeçmişini veya transkriptini geliştirebilir, potansiyel olarak daha iyi kariyer fırsatlarına veya ileri akademik arayışlara yol açabilir.
 • Burs Uygunluğu : Bazı burslar ve akademik ödüller belirli bir not ortalamasını tutturma şartına bağlıdır. Derslere sürekli olarak katılmak, öğrencilerin bu mali teşviklere hak kazanmak için gereken notları korumalarına yardımcı olur.

Derslere Sürekli Katılanların Mezuniyet Sonrası Mesleki Başarıları Üzerinde Gözlemlenebilir Etkiler Var mı?

Evet, akademik yolculukları boyunca sürekli olarak derslere katılan bireylerin mesleki başarıları üzerinde gözlemlenebilir etkiler vardır:

 • Daha Yüksek İstihdam Oranları: Sürekli olarak derslere katılan mezunlar, seçtikleri kariyer yolları için genellikle daha iyidir. Daha güçlü bir akademik temele sahiptirler ve istedikleri alanlarda iş bulma olasılıkları daha yüksektir. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’na göre, genellikle tutarlı ders katılımıyla ilişkilendirilen daha yüksek eğitim seviyesine sahip bireylerin işsizlik oranları daha düşüktür.
 • Kariyer Gelişimi ve Terfiler : Mesleki başarı genellikle eğitim sırasında edinilen güçlü bir bilgi tabanına ve becerilere bağlıdır. Sürekli olarak derslere katılan mezunlar işlerinde daha başarılı olmakta, bu da terfi ve kariyer ilerlemesi fırsatlarının artmasını sağlamaktadır.
 • Mesleki Tanınırlıklar : Ödüller, sertifikalar ve profesyonel üyelikler gibi başarılar genellikle sağlam bir eğitim geçmişi gerektirir. Akademik yıl boyunca derslere düzenli katılım, güçlü bir akademik sicile katkıda bulunarak bu takdirlere hak kazanma olasılığını artırır.
 • Daha Yüksek Kazanç Potansiyeli : Araştırmalar sürekli olarak eğitim seviyeleri ile kazanç potansiyeli arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Eğitim, gelir artışının önemli bir itici gücü olduğundan, düzenli derslere katılım geçmişi olan mezunlar, kariyerleri boyunca daha yüksek maaşlar kazanma eğilimindedir.
 • Kariyer Memnuniyeti : Düzenli olarak derslere katılan mezunların alanlarını daha iyi anlama olasılığı daha yüksektir ve sonuç olarak daha yüksek düzeyde iş tatmini yaşayabilirler. İş tatmini genellikle uzun vadeli kariyer istikrarına ve başarıya yol açar.
 • Ağ Oluşturma Fırsatları : Derslere katılım, değerli profesyonel bağlantılara yol açabilecek profesörler ve akranlarla etkileşim fırsatları sağlar. Bu bağlantılar iş tekliflerine, işbirliklerine ve mentorluğa kapı açabilir.

SSS

Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yapılan araştırmalar, aktif öğrenmenin öğrenci performansını ve bilginin kalıcılığını artırdığını göstermektedir.
Yüksek kaliteli dersler genellikle biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmeler içerir ve öğrencilerin anlayışlarını ölçmelerine ve geri bildirim almalarına olanak tanır. Sık değerlendirmenin öğrenci öğrenim çıktılarını iyileştirdiği gösterilmiştir.

Çevrimiçi platformlar, geleneksel dersleri tamamlayan ve öğrenme deneyimini zenginleştiren videolar, simülasyonlar ve etkileşimli modüller dahil olmak üzere çeşitli eğitim içeriklerine erişim sağlar.
Fiziksel derslere katılma yapısı olmadan, bazı öğrenciler öz disiplin ve hesap verebilirlikle mücadele edebilir, bu da düzensiz çalışma alışkanlıklarına ve akademik performansın düşmesine neden olabilir.

Evet, tahminciler devamlılığın ilk yıllardaki lisans öğrencileri için sonraki yıllara göre daha önemli olduğunu söylüyor.

Derse katılım, öğrencilerin derse ilişkin algıları üzerinde kayda değer bir etkiye sahiptir. Öğrencilerin öğrenme deneyimini nasıl algıladıklarını etkileyen belirleyicilerden biridir. Öğrenciler derslere düzenli olarak katıldıklarında, genellikle derse ilişkin algıları üzerinde daha olumlu bir etki olduğunu bildirmektedirler.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma ve zorunlu devam politikasının etkisinin tam metin incelemesi, final notları üzerinde önemli bir etki olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada bir grup öğrenci incelenmiş ve bu öğrencilerin final notlarının kontrol grubuna göre belirgin şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrenci özelliklerinin de dahil edildiği analiz, devamlılık ile final notları arasında pozitif bir korelasyon katsayısı olduğunu göstermiştir.
Zorunlu devam politikası, öğrencilerin derslere ve eğitimlere katılmasını gerektiriyordu. Öğrencilere uygulanan bir anket, bu politikanın katılımın artmasına yol açtığını göstermiştir.

Mevcut çalışmada, veri analizi hem devam eden hem de devam etmeyen sınıflardan öğrencileri içeren bir veri kümesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, bu iki grup arasında final sınavı performansında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir.

Yazıyı Paylaş

Konuşmayı Metne Dönüştürme

img

Transkriptor

Ses ve video dosyalarınızı metne dönüştürün