Prezența la cursuri crește performanța academică?

Transkriptor 2023-09-15

În domeniul cercetării educaționale, rămâne un subiect de interes pentru studenții universitari, în special în primul și al doilea an, dacă prezența la cursuri este cu adevărat importantă pentru aceștia. Este esențial să se înțeleagă corelația dintre datele de prezență și rezultatele elevilor. Absolvenții de liceu care încep programe de licență se confruntă cu noi niveluri de autonomie și responsabilitate, în condițiile în care deciziile de prezență pot avea un impact semnificativ asupra performanțelor lor academice. Efectele prezenței la cursuri asupra rezultatelor examenelor finale și a succesului general al elevilor i-au determinat pe educatori să exploreze strategii pentru a promova un impact pozitiv. Această examinare a modului în care prezența la cursuri se corelează cu performanțele la examene are o importanță capitală în facilitarea excelenței academice a studenților universitari în timpul anilor de formare.

Care sunt beneficiile prezenței regulate la cursuri asupra performanței academice?

Participarea regulată la cursuri poate avea mai multe beneficii cuantificabile asupra performanțelor academice:

 • Îmbunătățirea notelor la examene: Numeroase studii au arătat o corelație pozitivă între prezența la cursuri și note mai mari la examene. De exemplu, un studiu publicat în „Journal of College Student Development” a constatat că studenții care au participat în mod regulat la cursuri au obținut, în medie, rezultate cu 10-15% mai bune la examene, în comparație cu cei care nu au participat.
 • Note de curs superioare: Participarea constantă la cursuri duce adesea la note mai bune la curs. Datele din Studiul național privind implicarea studenților (NSSE ) indică faptul că studenții care participă la peste 90% din cursuri au mai multe șanse de a primi note de 10 și de 9 decât cei cu rate de prezență mai mici.
 • O mai bună gestionare a timpului: Prezența constantă la cursuri încurajează îmbunătățirea abilităților de gestionare a timpului, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra succesului academic. Astfel, potrivit unui sondaj realizat de Education Advisory Board, studenții care participă la cursuri în mod regulat au programe de studiu mai structurate.
 • Participare sporită: Participarea activă la cursuri se traduce adesea printr-o performanță academică mai bună. Datele unui studiu publicat în „Journal of Educational Psychology” arată că studenții care asistă la cursuri se implică mai des în discuțiile din clasă și au rezultate mai bune în activitățile de grup.
 • Scăderea ratei abandonului școlar: Prezența la cursuri este legată de rate mai mici de abandon școlar. Potrivit unui raport al Consiliului American pentru Educație, studenții care frecventează cu regularitate cursurile sunt mai puțin predispuși să abandoneze facultatea, ceea ce contribuie în cele din urmă la succesul lor academic pe termen lung.
 • Îmbunătățirea ratelor de absolvire: Mai multe universități și colegii au raportat rate de absolvire mai mari în rândul studenților care participă în mod constant la cursuri. De exemplu, Universitatea din Texas, Austin, a declarat că studenții cu rate de prezență mai ridicate au avut mai multe șanse să absolve în termenul prevăzut.

Există excepții sau scenarii în care prezența la cursuri nu ar putea avea un impact semnificativ asupra performanței academice?

În timp ce prezența la cursuri se corelează în general cu îmbunătățirea performanțelor academice, există excepții și scenarii în care impactul poate fi mai slab sau mai puțin semnificativ. Aceste excepții pot varia în funcție de disciplină și de circumstanțele specifice:

 • Învățare în ritm propriu : Unii studenți excelează în mediile de învățare în ritm propriu, unde au mai mult control asupra programului de studiu. Astfel, în astfel de cazuri, importanța participării la cursurile tradiționale scade. Un raport al Centrului Național de Statistică a Educației subliniază faptul că programele care se desfășoară în ritm propriu au rezultate pozitive fără cerințe stricte de prezență.
 • Cursuri avansate bazate pe cercetare : La disciplinele în care accentul se pune pe cercetarea independentă, prezența are o corelație mai slabă cu performanța academică. Un sondaj a constatat că abilitățile de cercetare și publicațiile au fost factori de predicție mai puternici pentru succesul în aceste programe.
 • Învățători foarte auto-motivați : Unii studenți au o motivație personală excepțională și pot excela din punct de vedere academic fără a participa regulat la cursuri. Cercetările efectuate de Philip Babcock și Mindy Marks, publicate în „The Journal of Economic Education”, sugerează că studenții foarte motivați obțin adesea rezultate mai bune decât colegii lor, chiar dacă participă neregulat la cursuri.
 • Calitatea prelegerii : Impactul participării la cursuri poate varia în funcție de calitatea instruirii. În cazurile în care prelegerile sunt susținute prost, corelația dintre prezență și performanța academică poate fi mai slabă. Eficacitatea prelegerilor poate diferi de la un instructor la altul și de la un curs la altul.

Corelația dintre prezența la cursuri și performanța academică poate fi mai slabă sau mai puțin directă în aceste situații și discipline de nișă. Este esențial să se ia în considerare contextul specific și stilurile individuale de învățare atunci când se evaluează impactul participării la cursuri.

Există discipline sau materii la care prezența la cursuri este mai puțin importantă?

Da, există discipline și materii specifice la care participarea la cursuri este mai puțin importantă din diverse motive:

 • Informatică și programare : În domeniul informaticii, mulți studenți consideră că materialele de curs sunt ușor de găsit online, iar învățarea în ritm propriu prin practica de codare și resurse online poate fi la fel de eficientă. Abilitățile de codificare și de rezolvare a problemelor au adesea prioritate față de participarea la cursurile tradiționale.
 • Matematică : Cursurile de matematică se concentrează adesea pe rezolvarea de probleme și pe înțelegerea conceptelor abstracte. Unii studenți excelează dacă lucrează în manuale, exersează problemele și caută ajutor atunci când este nevoie, mai degrabă decât să asiste la cursuri.
 • Artă și disciplinele bazate pe atelier : În domenii precum artele plastice, designul și muzica, accentul se pune pe abilități și pe expresia creativă. În timp ce participarea la critici sau la sesiuni de studio poate fi importantă, cursurile tradiționale nu sunt la fel de importante pentru procesul de învățare.
 • Domenii cu cercetare intensivă : Programele de studii postuniversitare și disciplinele cu cercetare intensivă, cum ar fi fizica și biologia, dau adesea prioritate muncii de laborator și cercetării independente. Studenții din aceste domenii petrec mult timp efectuând experimente și cercetări.
 • Specializări avansate : În domenii foarte specializate sau de nișă, cum ar fi subdisciplinele avansate de inginerie sau anumite domenii de cercetare medicală, studenții se pot baza mai mult pe lecturi specializate, conferințe și colaborări în domeniul cercetării decât pe cursuri tradiționale.
 • Educație online și la distanță : În era educației online și la distanță, multe cursuri sunt concepute pentru a fi asincrone, permițând studenților să acceseze materialele de curs în ritmul propriu. În astfel de cazuri, prezența la cursuri nu este un factor important, iar evaluarea se bazează adesea pe lucrări, teste și examene.

Cum influențează factorii externi corelația?

Factorii externi, cum ar fi bunăstarea studenților și calitatea cursurilor, pot influența în mod semnificativ corelația dintre prezența la cursuri și performanța academică:

 • Bunăstarea studenților : Studenții care acordă prioritate bunăstării și sănătății lor mintale prezintă adesea o prezență mai bună la cursuri, influențând pozitiv performanța academică. Cei cu o stare de sănătate fizică bună sunt mai puțin predispuși să lipsească de la cursuri din cauza bolii, ceea ce sporește și mai mult legătura dintre prezența la cursuri și note. Pe de altă parte, stresul excesiv sau epuizarea pot reduce prezența la cursuri, chiar și în cazul studenților dedicați. Acest lucru poate slăbi potențialul corelației dintre participarea la cursuri și succesul academic. În mod similar, studenților care se confruntă cu provocări personale le-ar putea fi mai greu să mențină o prezență regulată la cursuri, ceea ce ar putea influența și mai mult corelația.
 • Calitatea prelegerii : Prelegerile captivante și de înaltă calitate stimulează participarea regulată a studenților. Prelegerile interactive și clare îmbunătățesc înțelegerea și performanța, subliniind importanța participării la cursuri. Dimpotrivă, prelegerile prost ținute sau care nu sunt atractive pot scădea participarea. În cazul în care prelegerile reflectă doar conținutul manualelor, studenții ar putea considera că participarea la prelegeri este mai puțin importantă, ceea ce ar slăbi corelația.

Care sunt implicațiile pe termen lung ale participării la cursuri asupra traiectoriilor academice și profesionale?

Prezența constantă la cursuri poate avea implicații semnificative pe termen lung atât asupra traiectoriilor academice, cât și asupra celor profesionale. Iată câteva informații bazate pe dovezi privind modul în care afectează aceste rezultate:

 • Ratele de absolvire mai mari : Cercetările au arătat în mod constant că studenții care participă în mod regulat la cursuri au mai multe șanse de a absolvi în intervalul de timp așteptat. Un studiu publicat în „Journal of Higher Education” a constatat că studenții cu o rată de prezență ridicată au avut mai multe șanse de a-și finaliza studiile.
 • Dosare academice mai bune : Prezența constantă la cursuri este asociată cu o medie mai mare a notelor de absolvire (GPA) și cu performanțe academice generale. Un raport al National Survey of Student Engagement (NSSE) a arătat că studenții care au participat frecvent la cursuri au fost mai predispuși să obțină note de 10 și de 9.
 • Îmbunătățirea învățării și a retenției : Succesul academic pe termen lung se bazează pe reținerea cunoștințelor și abilităților fundamentale. Prezența regulată îi ajută pe studenți să absoarbă și să rețină mai bine materialul de curs. Acest lucru poate fi benefic la cursurile ulterioare și pe parcursul întregului parcurs academic.
 • Avantaj competitiv : Succesul academic care rezultă din participarea regulată la cursuri poate oferi un avantaj competitiv pe piața muncii. Angajatorii consideră adesea că un dosar academic solid este un semn de disciplină și angajament.
 • Potențial de câștig mai mare : Numeroase studii au arătat o corelație pozitivă între nivelurile de educație mai ridicate și potențialul de câștig. Absolvenții cu rezultate academice solide, care pot fi influențate de o prezență constantă, tind să câștige salarii mai mari de-a lungul carierei.
 • Oportunități de carieră : O bază academică solidă deschide ușile către diverse oportunități de carieră. Anumite profesii, cum ar fi medicina, dreptul și ingineria, necesită o pregătire academică solidă, iar participarea la cursuri este esențială.
 • Dezvoltarea competențelor : Dincolo de cunoștințele specifice unui subiect, participarea la cursuri ajută la dezvoltarea unor abilități esențiale, cum ar fi gestionarea timpului, luarea de notițe și ascultarea activă. Aceste competențe sunt transferabile și valoroase la locul de muncă.

Cum influențează prezența constantă la cursuri etapele academice?

Prezența constantă la cursuri poate influența în mod semnificativ reperele academice, cum ar fi ratele de absolvire și distincțiile de onoare. Iată cum:

 • Progrese în timp util : Prezența constantă la cursuri îi ajută pe studenți să nu se abată de la cursurile lor. Acest lucru, la rândul său, sporește probabilitatea de a finaliza toate cursurile obligatorii în intervalul de timp prevăzut.
 • Cerințe de diplomă : Multe programe de studii au cerințe specifice de prezență, iar participarea regulată la cursuri asigură îndeplinirea acestor cerințe de către studenți, ceea ce îi face eligibili pentru absolvire.
 • Sprijin academic : Prezența studenților oferă adesea oportunități pentru ca aceștia să primească sprijin academic suplimentar, clarificări și îndrumare din partea instructorilor, ceea ce poate fi esențial pentru a rămâne pe calea spre absolvire.
 • Realizări academice : Pentru a obține distincții de onoare, cum ar fi cum laude, magna cum laude sau summa cum laude, studenții trebuie de obicei să mențină o medie generală ridicată. Prezența constantă la cursuri se corelează adesea cu performanțe academice mai bune și medii mai mari, ceea ce crește șansele de a obține aceste distincții.
 • Recunoaștere : Distincțiile de onoare recunosc excelența academică și pot îmbunătăți CV-ul sau foaia de parcurs a unui student, ceea ce poate duce la oportunități mai bune de carieră sau la studii academice avansate.
 • Eligibilitatea bursei : Unele burse și premii academice sunt condiționate de menținerea unei anumite medii. Prezența constantă la cursuri îi ajută pe studenți să mențină notele necesare pentru a se califica pentru aceste stimulente financiare.

Există impacturi observabile asupra realizărilor profesionale după absolvire pentru cei care au participat în mod constant la cursuri?

Da, există efecte observabile asupra realizărilor profesionale pentru persoanele care au participat în mod constant la cursuri pe parcursul parcursului lor academic:

 • Ratele de ocupare a forței de muncă mai ridicate : Absolvenții care participă în mod constant la cursuri sunt adesea mai buni pentru cariera pe care și-au ales-o. Aceștia au o bază academică mai solidă și au mai multe șanse de a obține un loc de muncă în domeniile dorite. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, persoanele cu un nivel mai ridicat de educație, adesea asociat cu participarea constantă la cursuri, au rate mai mici ale șomajului.
 • Avansarea în carieră și promovările : Succesul profesional depinde adesea de o bază solidă de cunoștințe și de competențele dobândite în timpul studiilor. Absolvenții care participă la cursuri în mod constant sunt mai capabili să exceleze la locul de muncă, ceea ce duce la creșterea oportunităților de promovare și avansare în carieră.
 • Recunoașteri profesionale : Realizări precum premii, certificări și calitatea de membru al unei asociații profesionale necesită adesea un fundal educațional solid. Prezența constantă la cursuri în timpul anului universitar contribuie la un dosar academic solid, crescând astfel șansele de a se califica pentru aceste recunoașteri.
 • Potențial de câștig mai mare : Cercetările arată în mod constant o corelație pozitivă între nivelul de educație și potențialul de câștig. Absolvenții cu un istoric de prezență regulată la cursuri tind să câștige salarii mai mari de-a lungul carierei lor, deoarece educația este un factor semnificativ de creștere a veniturilor.
 • Satisfacția în carieră : Absolvenții care participă în mod regulat la cursuri au mai multe șanse să înțeleagă mai bine domeniile lor și, ca urmare, pot avea un nivel mai ridicat de satisfacție profesională. Satisfacția la locul de muncă duce adesea la stabilitate și succes pe termen lung în carieră.
 • Oportunități de networking : Participarea la cursuri oferă oportunități de a interacționa cu profesorii și colegii, ceea ce poate duce la legături profesionale valoroase. Aceste conexiuni pot deschide ușile către oferte de muncă, colaborări și mentorat.

FAQ

Cercetările Academiei Naționale de Științe indică faptul că învățarea activă îmbunătățește performanța elevilor și retenția cunoștințelor.
Prelegerile de înaltă calitate includ adesea evaluări formative și sumative, permițând studenților să își măsoare înțelegerea și să primească feedback. S-a demonstrat că o evaluare frecventă îmbunătățește rezultatele învățării studenților.

Platformele online oferă acces la diverse conținuturi educaționale, inclusiv videoclipuri, simulări și module interactive, care completează cursurile tradiționale și îmbogățesc experiența de învățare.
Fără structura de a participa la cursuri fizice, unii studenți se pot lupta cu autodisciplina și responsabilitatea, ceea ce duce la obiceiuri de studiu neregulate și la performanțe academice reduse.

Da, estimatorii spun că prezența tinde să conteze mai mult pentru studenții din primul an de facultate decât pentru cei din anii următori.

Prezența la curs are un impact notabil asupra percepției studenților asupra cursului. Este unul dintre factorii determinanți care influențează modul în care elevii percep experiența de învățare. Atunci când elevii participă la cursuri în mod regulat, aceștia raportează adesea un efect mai pozitiv asupra percepției lor asupra clasei.

Un studiu recent și o examinare a textului integral al impactului unei politici de prezență obligatorie au arătat un efect semnificativ asupra notelor finale. Studiul a examinat un grup de studenți și a constatat că notele finale ale acestora au fost considerabil mai mari decât cele ale grupului de control. Analiza, care a inclus caracteristicile elevilor, a arătat un coeficient de corelație pozitivă între prezență și notele finale.
Politica de prezență obligatorie a impus studenților să participe la cursuri și la meditații. Un chestionar administrat studenților a indicat că această politică a condus la o mai bună implicare.

În studiul de față, analiza datelor a fost efectuată pe un set de date care cuprinde elevi din clasele de prezență și neprezentare. Rezultatele analizei indică faptul că există o diferență semnificativă între aceste două grupuri în ceea ce privește performanța la examenul final.

Distribuie postarea

Vorbire la text

img

Transkriptor

Convertiți fișierele audio și video în text