Povećava li pohađanje predavanja akademsku uspješnost?

Transkriptor 2023-09-15

U obrazovnim istraživanjima, je li pohađanje predavanja doista važno za studente, posebno u njihovoj prvoj i drugoj godini, ostaje veliko zanimanje. Ključno je razumjeti korelaciju između podataka o pohađanju i postignuća učenika. Maturanti koji započinju preddiplomske programe suočavaju se s novim razinama autonomije i odgovornosti, gdje odluke o pohađanju nastave mogu značajno utjecati na njihov akademski uspjeh. Učinci pohađanja na konačne rezultate ispita i ukupni uspjeh učenika potaknuli su nastavnike da istraže strategije za poticanje pozitivnog utjecaja. Ovo ispitivanje kako pohađanje predavanja korelira s uspješnošću ispita ima iznimnu važnost u olakšavanju akademske izvrsnosti sveučilišnih studenata tijekom njihovih formativnih godina.

Koje su prednosti redovitog pohađanja predavanja o akademskoj uspješnosti?

Redovito pohađanje predavanja može imati nekoliko mjerljivih koristi na akademskoj uspješnosti:

 • Poboljšani rezultati ispita: Brojna istraživanja pokazala su pozitivnu korelaciju između pohađanja predavanja i viših rezultata ispita. Na primjer, studija objavljena u “Journal of College Student Development” otkrila je da su studenti koji su pohađali predavanja redovito postizali 10-15% više na ispitima u usporedbi s onima koji nisu sudjelovali.
 • Više ocjene tečaja: Dosljedno pohađanje predavanja često dovodi do boljih ukupnih ocjena kolegija. Podaci iz Nacionalne ankete o angažmanu studenata ( NSSE) pokazuju da studenti koji pohađaju više od 90% svojih razreda imaju veću vjerojatnost da će dobiti petice i B od onih s nižom stopom pohađanja.
 • Bolje upravljanje vremenom: Dosljedno pohađanje predavanja potiče bolje vještine upravljanja vremenom, što može značajno utjecati na akademski uspjeh. Dakle, prema istraživanju Savjetodavnog odbora za obrazovanje, studenti koji redovito pohađaju predavanja imaju strukturiranije rasporede studija.
 • Poboljšano sudjelovanje: Aktivno sudjelovanje na predavanjima često se pretvara u bolji akademski uspjeh. Podaci iz studije objavljene u časopisu “Journal of Educational Psychology” pokazuju da se studenti koji pohađaju predavanja češće uključuju u razredne rasprave i postižu bolje rezultate u grupnim aktivnostima.
 • Smanjene stope odustajanja: Pohađanje predavanja povezano je s nižim stopama odustajanja. Prema izvješću Američkog vijeća za obrazovanje, manje je vjerojatno da će studenti koji redovito pohađaju nastavu odustati od fakulteta, što u konačnici pridonosi njihovom dugoročnom akademskom uspjehu.
 • Poboljšane stope diplomiranja: Nekoliko sveučilišta i fakulteta izvijestilo je o višim stopama diplomiranja među studentima koji dosljedno pohađaju predavanja. Na primjer, Sveučilište Texas u Austinu reklo je da je vjerojatnije da će studenti s višim stopama pohađanja diplomirati u očekivanom roku.

Postoje li iznimke ili scenariji u kojima pohađanje predavanja možda neće značajno utjecati na akademsku uspješnost?

Iako je pohađanje predavanja općenito u korelaciji s poboljšanim akademskim uspjehom, postoje iznimke i scenariji u kojima utjecaj može biti slabiji ili manje značajan. Ove iznimke mogu varirati ovisno o disciplini i posebnim okolnostima:

 • Samostalno učenje: Neki studenti briljiraju u okruženjima za samostalno učenje u kojima imaju veću kontrolu nad svojim rasporedom studija. Tako se u takvim slučajevima smanjuje važnost tradicionalnog pohađanja predavanja. Izvješće Nacionalnog centra za statistiku obrazovanja naglašava da programi samostalnog tempa daju pozitivne rezultate bez strogih zahtjeva za pohađanje nastave.
 • Napredni tečajevi temeljeni na istraživanju: U disciplinama u kojima je naglasak na neovisnom istraživanju, pohađanje ima slabiju korelaciju s akademskim uspjehom. Istraživanje je pokazalo da su istraživačke vještine i publikacije jači prediktori uspjeha u tim programima.
 • Visoko samomotivirani učenici : Neki studenti imaju iznimnu samomotivaciju i mogu se akademski istaknuti bez redovitog pohađanja predavanja. Istraživanje Philipa Babcocka i Mindy Marks, objavljeno u časopisu “The Journal of Economic Education”, sugerira da visoko motivirani studenti često nadmašuju svoje vršnjake čak i ako neredovito pohađaju predavanja.
 • Kvaliteta predavanja: Utjecaj pohađanja predavanja može varirati ovisno o kvaliteti nastave. U slučajevima kada su predavanja loše održana, korelacija između pohađanja nastave i akademskog uspjeha može biti slabija. Učinkovitost predavanja može se razlikovati između instruktora i tečajeva.

Korelacija između pohađanja predavanja i akademskog uspjeha može biti slabija ili manje jednostavna u ovim nišnim situacijama i disciplinama. Bitno je uzeti u obzir specifičan kontekst i individualne stilove učenja pri procjeni utjecaja pohađanja predavanja.

Postoje li discipline ili predmeti u kojima je pohađanje predavanja manje presudno?

Da, postoje određene discipline i predmeti u kojima je pohađanje predavanja manje presudno iz različitih razloga:

 • Računalne znanosti i programiranje : U računalnim znanostima mnogi studenti smatraju da su materijali za predavanja lako dostupni na mreži, a samostalno učenje kroz praksu kodiranja i mrežne resurse može biti jednako učinkovito. Vještine kodiranja i rješavanja problema često imaju prednost pred tradicionalnim pohađanjem predavanja.
 • Matematika : Tečajevi matematike često se usredotočuju na rješavanje problema i razumijevanje apstraktnih koncepata. Neki studenti briljiraju radeći kroz udžbenike, vježbajući probleme i tražeći pomoć kada je to potrebno, umjesto da pohađaju predavanja.
 • Umjetnost i studijske discipline : U područjima poput likovne umjetnosti, dizajna i glazbe naglasak je na vještinama i kreativnom izražavanju. Iako prisustvovanje kritikama ili studijskim sesijama može biti važno, tradicionalna predavanja možda neće biti toliko ključna za proces učenja.
 • Područja intenzivna istraživanja : Diplomski programi i istraživački intenzivne discipline poput fizike i biologije često daju prednost laboratorijskom radu i neovisnim istraživanjima. Studenti u tim područjima provode značajno vrijeme provodeći eksperimente i istraživanja.
 • Napredne specijalizacije : U visoko specijaliziranim ili nišnim područjima, kao što su napredne inženjerske poddiscipline ili specifična područja medicinskih istraživanja, studenti se mogu više oslanjati na specijalizirana čitanja, konferencije i istraživačku suradnju od tradicionalnih predavanja.
 • Online obrazovanje i obrazovanje na daljinu: U eri internetskog obrazovanja i obrazovanja na daljinu, mnogi su tečajevi osmišljeni tako da budu asinkroni, omogućujući studentima pristup materijalima tečaja vlastitim tempom. U takvim slučajevima pohađanje predavanja nije faktor, a ocjenjivanje se često temelji na zadacima, kvizovima i ispitima.

Kako vanjski čimbenici utječu na korelaciju?

Vanjski čimbenici, kao što su dobrobit studenata i kvaliteta predavanja, mogu značajno utjecati na korelaciju između pohađanja predavanja i akademskog uspjeha:

 • Dobrobit učenika : Studenti koji daju prednost svojoj dobrobiti i mentalnom zdravlju često pokazuju bolje pohađanje predavanja, pozitivno utječući na akademski uspjeh. Oni dobrog fizičkog zdravlja imaju manju vjerojatnost da će propustiti predavanja zbog bolesti, dodatno pojačavajući vezu između pohađanja predavanja i ocjena. S druge strane, prekomjerni stres ili izgaranje mogu smanjiti pohađanje predavanja, čak i za predane studente. To potencijalno može oslabiti korelaciju između pohađanja predavanja i akademskog uspjeha. Slično tome, studentima koji se bore s osobnim izazovima moglo bi biti teže održavati redovito pohađanje predavanja, što bi dodatno utjecalo na korelaciju.
 • Kvaliteta predavanja: Zanimljiva i kvalitetna predavanja povećavaju redovito pohađanje studenata. Interaktivna i jasna predavanja poboljšavaju razumijevanje i izvedbu, naglašavajući važnost pohađanja predavanja. Suprotno tome, loše održana ili neometana predavanja mogu smanjiti posjećenost. Ako predavanja odjekuju samo sadržajem udžbenika, studentima bi pohađanje predavanja moglo biti manje vitalno, slabeći korelaciju.

Koje su dugoročne implikacije pohađanja predavanja na akademske i profesionalne putanje?

Dosljedno pohađanje predavanja može imati značajne dugoročne posljedice na akademske i profesionalne putanje. Evo uvida temeljenih na dokazima o tome kako to utječe na ove ishode:

 • Veće stope diplomiranja: Istraživanja su dosljedno pokazala da je vjerojatnije da će studenti koji redovito pohađaju predavanja diplomirati u očekivanom vremenskom okviru. Studija objavljena u časopisu “Journal of Higher Education” otkrila je da je vjerojatnije da će studenti s visokom stopom pohađanja nastave završiti svoje diplome.
 • Bolji akademski zapisi : Dosljedno pohađanje predavanja povezano je s višim prosjekom ocjena (prosjek ocjena) i ukupnim akademskim uspjehom. Izvješće Nacionalne ankete o angažmanu učenika (NSSE) otkrilo je da su učenici koji su često pohađali nastavu bili sličniji postizanju petica i slova B.
 • Poboljšano učenje i zadržavanje : Dugoročni akademski uspjeh oslanja se na zadržavanje temeljnih znanja i vještina. Redovito pohađanje pomaže studentima da bolje apsorbiraju i zadrže nastavni materijal. To može biti korisno u sljedećim tečajevima i tijekom njihovog akademskog putovanja.
 • Konkurentska prednost: Akademski uspjeh koji proizlazi iz redovitog pohađanja predavanja može pružiti konkurentsku prednost na tržištu rada. Poslodavci često smatraju solidne akademske rezultate znakom discipline i predanosti.
 • Veći potencijal zarade: Brojne studije pokazale su pozitivnu korelaciju između razine visokog obrazovanja i potencijala zarade. Diplomanti s jakim akademskim rezultatima, na koje može utjecati dosljedno pohađanje, obično zarađuju veće plaće tijekom svoje karijere.
 • Mogućnosti karijere: Čvrsti akademski temelji otvaraju vrata raznim mogućnostima karijere. Određene profesije, poput medicine, prava i inženjerstva, zahtijevaju snažnu akademsku pozadinu, a pohađanje predavanja je ključno.
 • Razvoj vještina: Osim znanja specifičnog za predmet, pohađanje predavanja pomaže u razvoju kritičnih vještina kao što su upravljanje vremenom, vođenje bilješki i aktivno slušanje. Te su vještine prenosive i vrijedne na radnom mjestu.

Kako dosljedno pohađanje predavanja utječe na akademske prekretnice?

Dosljedno pohađanje nastave može značajno utjecati na akademske prekretnice poput stopa diplomiranja i oznaka časti. Evo kako:

 • Pravovremeni napredak : Dosljedno pohađanje predavanja pomaže studentima da ostanu na pravom putu sa svojim tečajem. To zauzvrat povećava vjerojatnost završetka svih potrebnih tečajeva u očekivanom vremenskom okviru.
 • Zahtjevi za diplomu : Mnogi studijski programi imaju specifične uvjete pohađanja, a redovito pohađanje predavanja osigurava da studenti ispunjavaju ove zahtjeve, što ih čini prihvatljivima za maturu.
 • Akademska podrška : Pohađanje studenata često pruža mogućnosti studentima da dobiju dodatnu akademsku podršku, pojašnjenja i smjernice od instruktora, što može biti presudno za ostanak na putu prema maturi.
 • Akademsko postignuće : Da bi zaradili oznake časti, kao što su cum laude, magna cum laude ili summa cum laude, studenti obično trebaju održavati visoke GPA-e. Dosljedno pohađanje predavanja često je u korelaciji s boljim akademskim uspjehom i višim prosjekom ocjena, povećavajući šanse za stjecanje tih počasti.
 • Priznanje : Oznake časti prepoznaju akademsku izvrsnost i mogu poboljšati studentski životopis ili transkript, što može dovesti do boljih mogućnosti karijere ili naprednih akademskih potraga.
 • Ispunjavanje uvjeta za stipendije: Neke stipendije i akademske nagrade ovise o održavanju određenog prosjeka. Dosljedno pohađanje predavanja pomaže studentima da održe ocjene potrebne za ispunjavanje ovih financijskih poticaja.

Postoje li vidljivi utjecaji na profesionalna postignuća nakon diplome za one koji su dosljedno pohađali predavanja?

Da, postoje vidljivi utjecaji na profesionalna postignuća za pojedince koji su dosljedno pohađali predavanja tijekom svog akademskog putovanja:

 • Veće stope zaposlenosti : Diplomanti koji dosljedno pohađaju predavanja često su bolji za odabrane karijere. Imaju jače akademske temelje i vjerojatnije je da će osigurati zaposlenje u željenim područjima. Prema američkom Zavodu za statistiku rada, pojedinci s višim stupnjem obrazovanja, često povezani s dosljednim pohađanjem predavanja, imaju niže stope nezaposlenosti.
 • Napredovanje u karijeri i promocije : Profesionalni uspjeh često ovisi o snažnoj bazi znanja i vještinama stečenim tijekom obrazovanja. Diplomanti koji dosljedno pohađaju predavanja bolje se ističu u svom poslu, što dovodi do povećanih mogućnosti za promociju i napredovanje u karijeri.
 • Profesionalna priznanja : Postignuća kao što su nagrade, certifikati i profesionalna članstva često zahtijevaju solidnu obrazovnu pozadinu. Dosljedno pohađanje predavanja tijekom akademske godine doprinosi snažnom akademskom uspjehu, povećavajući vjerojatnost kvalificiranja za ova priznanja.
 • Veći potencijal zarade: Istraživanje dosljedno pokazuje pozitivnu korelaciju između razine obrazovanja i potencijala zarade. Diplomanti s poviješću redovitog pohađanja predavanja obično zarađuju veće plaće tijekom svoje karijere, jer je obrazovanje značajan pokretač rasta prihoda.
 • Zadovoljstvo karijerom : Vjerojatnije je da će diplomanti koji redovito pohađaju predavanja bolje razumjeti svoja područja i, kao rezultat toga, mogu doživjeti višu razinu zadovoljstva poslom. Zadovoljstvo poslom često dovodi do dugoročne stabilnosti i uspjeha u karijeri.
 • Mogućnosti umrežavanja : Pohađanje predavanja pruža mogućnosti interakcije s profesorima i vršnjacima, što može dovesti do vrijednih profesionalnih veza. Te veze mogu otvoriti vrata ponudama za posao, suradnji i mentorstvu.

Pitanja

Istraživanja Nacionalne akademije znanosti pokazuju da aktivno učenje poboljšava uspješnost učenika i zadržavanje znanja.
Visokokvalitetna predavanja često uključuju formativne i sumarativne procjene, omogućujući studentima da procijene svoje razumijevanje i dobiju povratne informacije. Pokazalo se da česta procjena poboljšava ishode učenja učenika.

Internetske platforme omogućuju pristup raznim obrazovnim sadržajima, uključujući videozapise, simulacije i interaktivne module, nadopunjujući tradicionalna predavanja i obogaćujući iskustvo učenja.
Bez strukture pohađanja fizičkih predavanja, neki se studenti mogu boriti sa samodisciplinom i odgovornošću, što dovodi do nepravilnih navika studiranja i smanjenog akademskog uspjeha.

Da, procjenitelji kažu da je pohađanje nastave važnije za studente prve godine preddiplomskog studija nego za njihove kasnije godine.

Pohađanje nastave ima značajan utjecaj na percepciju učenika o razredu. To je jedna od odrednica koja utječe na to kako polaznici percipiraju iskustvo učenja. Kada učenici redovito pohađaju nastavu, često prijavljuju pozitivniji učinak na svoju percepciju razreda.

Nedavna studija i ispitivanje cijelog teksta o utjecaju politike obveznog pohađanja otkrili su značajan učinak na konačne ocjene. Studija je ispitala skupinu studenata i utvrdila da su njihove konačne ocjene bile znatno više od kontrolne skupine. Analiza, koja je uključivala karakteristike učenika, pokazala je pozitivan koeficijent korelacije između pohađanja nastave i završnih razreda.
Politika obveznog pohađanja zahtijevala je od studenata da pohađaju predavanja i vodiče. Upitnik koji se daje studentima pokazao je da je ta politika dovela do poboljšanog angažmana.

U trenutnoj studiji provedena je analiza podataka na skupu podataka koji se sastojao od studenata iz razreda pohađanja i nepohađanja nastave. Rezultati analize pokazuju da postoji značajna razlika u uspješnosti završnog ispitivanja između ove dvije skupine.

Zajedničko korištenje objave

Govor u tekst

img

Transkriptor

Pretvaranje audiodatoteka i videodatoteka u tekst