Hur transkriberar man ljud live?

Live ljudtranskription betonas på ett skrivbord med en surfplatta som visar en man i hörlurar, bredvid en smartphone
Förvandla talade ord till skriftligt format utan ansträngning med live ljudtranskription

Transkriptor 2023-02-11

I stället för att transkribera inspelat ljud kan man göra transkriptioner i realtid med hjälp av program.

Hur använder man Live Transcribe?

 1. Ladda ner Live Transcribe & Sound Notifications från Google Play Store.
 2. Gå till avsnittet Appar.
 3. Tryck på appen Live Transcribe.
 4. Se till att du är ansluten till internet.
 5. Håll enhetens mikrofon nära den person eller det ljud som du vill fånga. Mikrofonen finns vanligtvis längst ner på enheten.

Om du har en Pixel-telefon går du till Pixel-avsnittet nedan.

Hur använder du Live Transcribe på Pixel Phones?

Live Transcribe finns redan på Pixel-telefoner . Följ de här stegen för att aktivera Live Transcribe:

 1. Öppna appen Inställningar på din enhet.
 2. Tryck på Tillgänglighet och sedan på Live Transcribe.
 3. Tryck på Öppna Live Transcribe.
 4. Tryck på OK om du vill godkänna behörigheterna.
 5. Valfritt: Ändra genvägen för Live Transcribe.
 6. För att starta Live Transcribe använder du genvägen Live Transcribe (svep med två fingrar uppåt eller tryck på knappen Tillgänglighet ).
 7. Se till att du är ansluten till internet.
 8. Håll enhetens mikrofon nära den person eller det ljud som du vill fånga. Mikrofonen finns vanligtvis längst ner på enheten.

Hur använder man Live Transcribe offline?

Det är möjligt att ladda ner språk för offlineanvändning på Android-enheter med minst 6 GB RAM-minne och på alla Pixel-enheter. Alla språk är inte tillgängliga för användning offline.

 1. Öppna Live Transcribe på din enhet.
 2. Tryck längst ner på Inställningar Fler inställningar.
 3. Bläddra till ”Primärt språk” och ”Sekundärt språk”.
  • Tillgänglig för nedladdning :
   • Om den här symbolen visas i slutet av ett språk är språket tillgängligt för nedladdning.
   • Om den här symbolen inte visas i slutet av ett språk betyder det att det inte är tillgängligt för nedladdning.
  • Nedladdning: Det betyder att du laddar ner språket.
  • Uppfyllt: Det betyder att språket redan har laddats ner.

Hur ställer man in inställningar för offlineläge?

 1. Öppna Live Transcribe på din enhet.
 2. Tryck längst ner på Inställningar Fler inställningar.
 3. Slå på Transcribe offline.

När du aktiverar Transcribe offline kan du alltid använda offline-läget för de språk du har laddat ner, även när det finns en internetanslutning.

När du stänger av Transcribe offline kommer Live Transcribe automatiskt att växla mellan online och offline för de språk du har laddat ner, beroende på hur stabilt ditt nätverk är.

Hur hanterar man transkriptionens historia?

 1. Öppna Live Transcribe och tryck på Inställningar.
 2. Aktivera eller inaktivera Transkriberingshistorik.

Om transkriberingshistoriken är avstängd raderas dina transkriptioner efter 24 timmar. Det är inte möjligt att exportera transkriptioner från Live Transcribe. Det är dock möjligt att kopiera och klistra in texten.

Det är möjligt att hitta din transkriberingshistorik i Live Transcribe i upp till tre dagar. Efter tre dagar raderas den automatiskt, och det finns möjlighet att när som helst radera din transkriberingshistorik. Du hittar dina transkriptioner genom att bläddra uppåt på skärmen för transkriptioner.

Hur kopierar och klistrar man in i Live Transcribe?

 • Om du vill kopiera och klistra in text från transkriptionen trycker du på och håller kvar texten och trycker på Kopiera.
 • Om du vill kopiera hela transkriptionen trycker du på och håller kvar texten och trycker på Välj allt Kopiera.

Hur lägger man till anpassade ord?

Om dina samtal ofta innehåller ovanliga ord eller fraser är det möjligt att lägga till dem för att förbättra transkriptionens noggrannhet.

 1. Tryck på Inställningar medan Live Transcribe körs.
 2. Tryck på Fler inställningar.
 3. Tryck på Anpassade ord.
 4. Tryck på Lägg till ord.

Hur ansluter man en extern mikrofon?

Om du vill använda en extern mikrofon i stället för enhetens mikrofon:

 1. Anslut en extern mikrofon till enheten.
 2. Tryck på Inställningar medan Live Transcribe körs.
 3. Tryck på Fler inställningar.
 4. Tryck på mikrofonen.
 5. Välj den externa mikrofonen i listan.

Vilka är funktionerna i Live Transcribe?

 • Textstorlek: Justera textstorleken i transkriptionen för att underlätta läsningen.
 • Öppna Ljudmeddelanden: Live Transcribe tar också emot viktiga ljud, som dörrklockan eller telefonen som ringer. Det är möjligt att hantera dessa ljud och se när de uppstår i dessa inställningar.
 • Vibrera när ett namn sägs: Lägg till ditt och andras namn i det här avsnittet, så vibrerar telefonen om den upptäcker det namnet under transkriberingen.
 • Vibrera när talet återupptas efter en paus: Telefonen vibrerar om talet återupptas efter en paus på mer än 10 sekunder.
 • Visa ljudetiketter: I transkriptionen visas ljudbeskrivningar som skratt och applåder, i likhet med textning.

Hur transkriberar man ljud live på iOS?

Om du använder iPhone eller iPad kan du inte använda appen Google Live Transcribe, men iOS erbjuder funktionen Live Caption till sina användare. Det finns även andra appar som utvecklats för iOS på AppStore för funktionen live transkription.

När du har aktiverat Live Captions skriver iPhone automatiskt ut dialogen i appar eller i din omgivning.

Hur använder du direkttexter i iOS?

 1. Gå till Inställningar > Tillgänglighet > Textning (Beta).
 2. Aktivera Live Captions och tryck sedan på Utseende för att anpassa text, storlek och färg på texttexterna.
 3. Som standard visas direkttexter i alla appar. Om du vill få direkttextning endast för vissa appar, till exempel FaceTime, aktiverar du dem under Direkttextning i appen.

Hur man gör Live Transcribe i Microsoft Word?

Transcribe in Word fångar upp allt ljud från din dator, vilket innebär att du kan använda det för att transkribera allt från Zoom-möten till YouTube-videor. Word kan också fånga upp ditt eget ljud från datorns mikrofon.

 1. Se till att du är inloggad på Microsoft 365 och använder Microsoft Edge eller Chrome.
 2. Gå till Hem > Rullgardinsmenyn Diktera > Transkribera.
 3. Välj Starta inspelning.
 4. Om det är första gången du transkriberar, ge webbläsaren tillåtelse att använda din mikrofon.
 5. Titta efter pausikonen som är blå och tidsstämpeln som visar att inspelningen har börjat.
 6. Börja prata eller inleda ett samtal med en annan person. Tala klart och tydligt.
  • Låt rutan Transcribe vara öppen under inspelningen.
  • Pausa inspelningen genom att välja pausikonen.
  • Återuppta inspelningen genom att välja mikrofonikonen.
 7. När du är klar väljer du Spara och transkribera nu för att spara inspelningen på OneDrive.
  • Transkriberingen påbörjas och kan ta en stund.
  • Håll rutan Transcribe öppen medan transkriptionen görs.
 8. Inspelningarna lagras i mappen Transcribed Files på OneDrive.

Vanliga frågor

Vad är Live Transcribe?

Live Transcribe är ett mobilprogram för att få textning i realtid som utvecklats av Google för Android-telefoner. Den drivs av Googles taligenkänningsteknik.

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text