Ako na živý prepis zvuku?

Živý prepis zvuku je zdôraznený na stole s tabletom, na ktorom je zobrazený muž so slúchadlami vedľa smartfónu.
Transformujte hovorené slová do písomnej podoby bez námahy pomocou živého prepisu zvuku

Transkriptor 2023-02-11

Namiesto prepisu nahraného zvuku je možné pomocou aplikácií vykonávať prepis v reálnom čase.

Ako používať službu Live Transcribe?

 1. Stiahnite si službu Live Transcribe & Sound Notifications v obchode Google Play.
 2. Prejdite do časti Aplikácie.
 3. Ťuknite na aplikáciu Live Transcribe.
 4. Uistite sa, že ste pripojení na internet.
 5. Držte mikrofón zariadenia v blízkosti osoby alebo zvuku, ktorý chcete zachytiť. Mikrofón sa zvyčajne nachádza v spodnej časti zariadenia.

Ak máte telefón Pixel, prejdite na časť Pixel nižšie.

Ako používať funkciu Live Transcribe v telefónoch Pixel?

Funkcia Live Transcribe je už v telefónoch Pixel prítomná . Ak chcete zapnúť funkciu Live Transcribe, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia zariadenia.
 2. Ťuknite na položku Sprístupnenie a potom ťuknite na položku Live Transcribe.
 3. Ťuknite na položku Otvoriť živý prepis.
 4. Ak chcete prijať povolenia, ťuknite na položku OK.
 5. Voliteľné: Zmeňte skratku Live Transcribe.
 6. Ak chcete spustiť funkciu Live Transcribe, použite skratku Live Transcribe (potiahnite 2 prsty nahor alebo ťuknite na tlačidlo Sprístupnenie ).
 7. Uistite sa, že ste pripojení na internet.
 8. Držte mikrofón zariadenia v blízkosti osoby alebo zvuku, ktorý chcete zachytiť. Mikrofón sa zvyčajne nachádza v spodnej časti zariadenia.

Ako používať Live Transcribe Offline?

Jazyky je možné sťahovať na offline použitie v zariadeniach so systémom Android s minimálne 6 GB RAM a vo všetkých zariadeniach Pixel. Nie všetky jazyky sú k dispozícii na používanie offline.

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Live Transcribe.
 2. V spodnej časti ťuknite na položku Nastavenia Ďalšie nastavenia.
 3. Prejdite na položky „Primárny jazyk“ a „Sekundárny jazyk“.
  • K dispozícii na stiahnutie :
   • Ak sa tento symbol objaví na konci jazyka, znamená to, že jazyk je k dispozícii na prevzatie.
   • Ak sa tento symbol nezobrazí na konci jazyka, znamená to, že nie je k dispozícii na stiahnutie.
  • Sťahovanie: To znamená, že sťahujete jazyk.
  • Hotovo: To znamená, že jazyk je už stiahnutý.

Ako nastaviť predvoľby režimu offline?

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Live Transcribe.
 2. V spodnej časti ťuknite na položku Nastavenia Ďalšie nastavenia.
 3. Zapnite funkciu Transcribe offline.

Keď zapnete funkciu Transcribe offline, môžete vždy používať režim offline pre jazyky, ktoré ste si stiahli, aj keď je k dispozícii internetové pripojenie.

Keď vypnete funkciu Transcribe offline, aplikácia Live Transcribe bude automaticky prepínať medzi online a offline pre jazyky, ktoré ste prevzali, v závislosti od stability siete.

Ako spravovať históriu prepisov?

 1. Otvorte aplikáciu Live Transcribe a ťuknite na položku Nastavenia.
 2. Zapnutie alebo vypnutie histórie prepisu.

Ak je história prepisov vypnutá, vaše prepisy sa po 24 hodinách vymažú. Zo služby Live Transcribe nie je možné exportovať prepisy. Text je však možné skopírovať a vložiť.

V službe Live Transcribe je možné nájsť históriu prepisov až na 3 dni. Po 3 dňoch sa automaticky vymaže a existuje možnosť kedykoľvek vymazať históriu prepisov. Ak chcete nájsť svoje prepisy, prejdite na obrazovku prepisu nahor.

Ako kopírovať a vkladať v službe Live Transcribe?

 • Ak chcete skopírovať a prilepiť text z prepisu, stlačte a podržte text a ťuknite na položku Kopírovať.
 • Ak chcete skopírovať celý prepis, stlačte a podržte text a ťuknite na položku Vybrať všetko Kopírovať.

Ako pridať vlastné slová?

Ak vaše rozhovory často obsahujú nezvyčajné slová alebo frázy, je možné ich pridať, aby sa zvýšila presnosť prepisu.

 1. Keď je spustená aplikácia Live Transcribe, ťuknite na položku Nastavenia.
 2. Ťuknite na položku Ďalšie nastavenia.
 3. Ťuknite na položku Vlastné slová.
 4. Ťuknite na položku Pridať slovo.

Ako pripojiť externý mikrofón?

Používanie externého mikrofónu namiesto mikrofónu v zariadení:

 1. Pripojte k zariadeniu externý mikrofón.
 2. Keď je spustená aplikácia Live Transcribe, ťuknite na položku Nastavenia.
 3. Ťuknite na položku Ďalšie nastavenia.
 4. Ťuknite na mikrofón.
 5. Zo zoznamu vyberte externý mikrofón.

Aké sú funkcie Live Transcribe?

 • Veľkosť textu: Upravte veľkosť textu prepisu pre ľahšie čítanie.
 • Otvorte zvukové oznámenia: Live Transcribe zachytí aj dôležité zvuky, napríklad zvonček alebo zvonenie telefónu. Tieto zvuky je možné spravovať a zistiť, kedy sa v týchto nastaveniach vyskytujú.
 • Vibrovať pri vyslovení mena: Ak telefón počas prepisu zistí, že je meno vyslovené, začne vibrovať.
 • Vibrovanie pri obnovení reči po pauze: Ak sa hovor obnoví po prestávke dlhšej ako 10 sekúnd, telefón zavibruje.
 • Zobraziť zvukové štítky: Prepis zobrazí zvukové popisy, ako je smiech a potlesk, podobne ako pri skrytých titulkoch.

Ako na živý prepis zvuku v systéme iOS?

Ak používate iPhone alebo iPad, nemôžete používať aplikáciu Google Live Transcribe, ale iOS ponúka svojim používateľom funkciu Live Caption. V AppStore sú aj ďalšie aplikácie vyvinuté pre systém iOS, ktoré využívajú funkciu živého prepisu.

Po zapnutí funkcie Live Captions iPhone automaticky prepisuje dialógy v aplikáciách alebo okolo vás.

Ako používať živé titulky v systéme iOS?

 1. Prejdite do Nastavenia > Sprístupnenie > Živé titulky (Beta).
 2. Zapnite funkciu Živé titulky a potom ťuknite na položku Vzhľad a prispôsobte text, veľkosť a farbu titulkov.
 3. V predvolenom nastavení sa živé titulky zobrazujú vo všetkých aplikáciách. Ak chcete získať živé titulky len pre niektoré aplikácie, napríklad FaceTime, zapnite ich v časti Živé titulky v aplikácii.

Ako prepisovať v programe Microsoft Word?

Funkcia Transcribe in Word zachytáva akýkoľvek zvuk z počítača, čo znamená, že ju možno použiť na prepisovanie všetkého od stretnutí v službe Zoom až po videá v službe YouTube. Word tiež zachytí váš vlastný zvuk z mikrofónu počítača.

 1. Uistite sa, že ste prihlásení do služby Microsoft 365 a používate prehliadač Microsoft Edge alebo Chrome.
 2. Prejdite do rozbaľovacieho zoznamu Domov > Diktovať > Prepisovať.
 3. Vyberte položku Spustiť nahrávanie.
 4. Ak prepisujete prvýkrát, dajte prehliadaču povolenie používať váš mikrofón.
 5. Vyhľadajte ikonu pozastavenia, ktorá bude zvýraznená modrou farbou, a časovú značku, ktorá vás bude informovať o začatí nahrávania.
 6. Začnite sa rozprávať alebo začnite konverzáciu s inou osobou. Hovorte jasne.
  • Počas nahrávania nechajte otvorený panel Prepis.
  • Pozastavte nahrávanie výberom ikony pozastavenia.
  • Nahrávanie obnovíte výberom ikony mikrofónu.
 7. Po dokončení vyberte možnosť Uložiť a prepísať teraz, aby ste nahrávku uložili do služby OneDrive.
  • Spustí sa proces prepisu, ktorý môže chvíľu trvať.
  • Počas prepisovania nechajte otvorené podokno Prepis.
 8. Nahrávky sa uložia do priečinka Transcribed Files v službe OneDrive.

často kladené otázky

Čo je Live Transcribe?

Live Transcribe je aplikácia pre mobilné telefóny na získavanie titulkov v reálnom čase, ktorú vyvinula spoločnosť Google pre telefóny so systémom Android. Využíva technológiu rozpoznávania reči od spoločnosti Google

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text