Vad är ljudtranskription: definition och användningsfall

Ljudtranskriptionsikon med mikrofon och dokument på en blå bakgrund för att definiera användningsfall för transkription.
Lås upp det väsentliga med ljudtranskription: dess definition och olika användningsområden.

Transkriptor 2024-01-17

Idag har företag och yrkesverksamma tillgång till ett fantastiskt utbud av tjänster och programvara som gör deras jobb enklare. Ett särskilt verktyg som har tillämpningar inom flera branscher och yrken är ljudtranskription.

Du kanske har hört talas om den här termen men förstår inte helt vad den innebär eller hur den kan vara fördelaktig. Jag vill rätta till det och i guiden nedan svarar jag på frågan, vad är transkribering av ljud, samtidigt som jag visar dig dess fördelar.

Man som dikterar in i smartphone med ljudvåggrafik och mikrofonikon, som illustrerar ljudtranskription.
Upptäck kraften i ljudtranskription för effektiv kommunikation i olika professionella scenarier.

Förstå ljudtranskription

Låt oss börja enkelt och titta på definitionen av ljudtranskription och hur den fungerar.

Definition för transkribering av ljud

"Processen att konvertera tal från en digital ljudfil till text"

Verkar det enkelt? Detta är självförklarande, men syftet är att förvandla tal från en ljudfil som en MP3 eller WAV till ett skriftligt dokument som en Word-fil, PDFeller NotePad dokument till exempel. Detta ger sedan en skriftlig redogörelse för det som inkluderade talet (t.ex. ett möte eller en intervju) som kan dissekeras ytterligare, analyseras eller hänvisas tillbaka till.

Processen för transkribering

Med en enkel definition kan vi fördjupa oss lite djupare i processen och en ljudtranskriptionstjänst innebär vanligtvis följande steg:

 1. En session äger rum där människor talar (t.ex. ett möte, en intervju eller ett möte).
 2. Den här sessionen spelas in med hjälp av en ljudenhet.
 3. En ljudutdatafil skapas från sessionen.
 4. Transkriberingsprogram används för att upptäcka tal från ljudfilen.
 5. Tjänsten konverterar sedan talet till ett textdokument.

Nyckelpunkten här är att det måste finnas någon typ av ljudinspelningsenhet inblandad som kan fånga tal och skapa en ljudfil som kan analyseras.

Transkriptionsprogrammet gör sedan det hårda arbetet och använder ljudfilen för att skapa ett läsbart textdokument som du kan ladda ner.

Typer av ljudtranskription

Det finns två huvudkategorier av ljudtranskription och båda har sina för- och nackdelar:

 • Automatiserad ljudtranskription
 • Manuell ljudtranskribering

Automatiserad ljudtranskription har minimal mänsklig input och texten upptäcks och konverteras med hjälp av avancerad programvara för taligenkänning. Fördelarna är hastigheten, kostnaden och mångsidigheten eftersom du enkelt kan transkribera olika ljudformat och från flera plattformar.

Manuell ljudtranskription innebär att en transkriberare manuellt lyssnar på ljudfilmen och skriver den relevanta texten för hand. Denna process är mer tidskrävande men kan vara mer exakt eftersom en person i allmänhet kan skilja mellan olika röster och förstå accenter bättre.

Kvinnan använder ljudtranskription på sin telefon för att konvertera tal till text, vilket ökar arbetseffektiviteten.
Effektivisera uppgifterna med ljudtranskription för en produktiv och organiserad arbetsdag.

Användningsfall för ljudtranskription

Du kanske undrar hur ditt företag kan dra nytta av ljudtranskription, men det blir allt populärare och har många verkliga tillämpningar, bland annat:

 • Anteckningar från intervjuer med media och journalistik.
 • Skapa undertexter för videoinnehåll och podcasts.
 • Anteckningar för forskning som fokusgrupper och kundintervjuer.
 • Utskrifter av möten för läkare och kirurger.
 • Sessionsutskrifter för juridiska möten och domstolsförhandlingar
 • Anteckningar för studenter efter lektioner och föreläsningar.

Det minskar i huvudsak behovet av att manuellt skriva anteckningar och gör det därmed möjligt för privatpersoner och företag att fokusera mer på den pågående handlingen, t.ex. ett möte, ett möte eller en fokusgrupp. De inblandade personerna kan koncentrera sig fullt ut på vad som händer, i vetskap om att sessionen kan transkriberas efteråt.

Till exempel kanske du är läkare och har dagliga möten med patienter. Att manuellt anteckna samtidigt som man försöker lyssna på sina krämpor och ge goda råd kan vara knepigt. Genom att spela in sessionerna (med tillstånd) och använda en transkriptionstjänst kan du koncentrera dig helt på patienten och ge dem den vård och uppmärksamhet de behöver.

På samma sätt är intervjuer inom media och journalistik ofta snabba och det finns helt enkelt inte tid att skriva anteckningar manuellt. Det är därför du ser många intervjuare som använder handhållna ljudinspelare - de kan sedan använda en ljudtranskriberare för att sammanställa anteckningar som de kan skapa en nyhetsartikel från.

Utmaningar och noggrannhet

Det finns områden där automatisk ljudtranskription kan komma till korta och står inför utmaningar, bland annat:

 • Att skilja mellan olika personer som talar.
 • Tydlig ljudkvalitet för att enkelt identifiera tal.
 • Förstå accenter.

Allt detta är saker som en människa som transkriberar ljudfilen lätt skulle kunna förstå, men programvara kanske inte gör det. Detta blir dock mindre och mindre ett problem i takt med att AI teknik används och transkriptionstjänsterna blir allt intelligentare och mer avancerade.

Till exempel kan Transkriptor:s ljudtranskriptionstjänster upptäcka flera talare och separera deras tal i textfilen.

Illustrativa paneler som visar utvecklingen av ljudtranskription från inspelning till dokumentation.
Spåra resan för ljudtranskription från röstinspelning till textanalys för olika användningsfall.

Ljudtranskription kan förbättra din effektivitet

Jag hoppas att du har en tydlig förståelse för frågan, vad som transkriberar ljud och att du kan se fördelarna. Oavsett om du är en student som vill göra anteckningar under studiesessioner, en läkare som behöver transkribera patientmöten eller ett företag som vill ha en skriftlig inspelning av videosamtal, kan en ljudtranskriptionstjänst vara särskilt användbar.

Vanliga frågor och svar

Ja, Transkriptor kan användas för ljudtranskription. Det är ett mångsidigt verktyg som är utformat för att konvertera talade ord i ljudinspelningar till skriven text, vilket gör det användbart för olika transkriberingsbehov.

Ljudtranskription innebär att du spelar in en talad session (som ett möte eller en intervju) med hjälp av en ljudenhet, skapar en ljudutgångsfil (t.ex. MP3 eller WAV) och sedan använder transkriptionsprogram för att konvertera talet i ljudfilen till ett textdokument.

De flesta transkriptionsprogram kan transkribera en mängd olika ljudfilformat inklusive vanliga som MP3, WAV, M4A och MPEG. Programvarans mångsidighet gör det vanligtvis möjligt att transkribera filer från olika källor och plattformar.

Noggrannheten för automatiserad ljudtranskription med accenter kan variera. Även om avancerad transkriberingsprogramvara har förbättrats när det gäller att känna igen olika accenter, kan det fortfarande finnas utmaningar när det gäller att korrekt transkribera tal från ljud med kraftig accent.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text