Jak przekonwertować głos na tekst w sieci Telstra

Najnowocześniejszy mikrofon wyróżnia się na tle skomplikowanych wzorów cyfrowych
Poznaj szczegółowy przewodnik, jak bez wysiłku transkrybować wiadomości głosowe na tekst za pomocą usług Telstra

Transkriptor 2023-08-01

Funkcja zamiany głosu na tekst firmy Telstra konwertuje wypowiedziane słowa na tekst za pomocą sterowania głosowego. Możliwe jest również dołączenie znaków interpunkcyjnych i emojis.

Czym jest Telstra?

Telstra jest wiodącą firmą telekomunikacyjną i technologiczną z siedzibą w Australii. Jest największym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Australii i działa w różnych segmentach branży telekomunikacyjnej, w tym telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetowej i transmisji danych.

Jakie są usługi Telstra?

Telstra oferuje szeroką gamę produktów i usług dla konsumentów, firm i organizacji rządowych. Niektóre z kluczowych usług świadczonych przez Telstra obejmują:

 1. Usługi mobilne: Telstra oferuje plany i usługi telefonii komórkowej, w tym połączenia głosowe, wiadomości tekstowe, mobilną transmisję danych i mobilne łącza szerokopasmowe. Messaging to uniwersalna aplikacja do obsługi wiadomości SMS, MMS i poczty głosowej.
 2. Telstra Wi-Fi Calling: Wykonuj połączenia głosowe w wysokiej rozdzielczości na telefonie komórkowym za pomocą stacjonarnego szerokopasmowego połączenia Wi-Fi Telstra.
 3. Voice2Text: Bądź bardziej wydajny dzięki naszej usłudze Voice2Text, która automatycznie konwertuje kompatybilne wiadomości głosowe na tekst i wysyła je na telefon komórkowy jako wiadomości SMS. * Klienci Telstra, którzy po raz pierwszy skorzystają z usługi Voice2Text, otrzymają ją bezpłatnie na pierwszy miesiąc.
 4. MessageBank: MessageBank umożliwia dzwoniącym zostawianie wiadomości, gdy telefon jest bez nadzoru, zajęty, poza zasięgiem lub ma rozładowaną baterię. Wiadomości głosowe na platformie MessageBank są traktowane jako wiadomości przeczytane i zostaną usunięte po siedmiu dniach.
 5. MessageBank Plus: MessageBank Plus umożliwia korzystanie z Visual Voicemail na iPhone (Apple 4.3 lub nowszym), zapewniając nowy, przyjazny dla użytkownika, wizualny interfejs, który upraszcza zarządzanie wiadomościami głosowymi. Odbieranie wiadomości MMS nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 6. Message2Txt: Dzięki Message2txt dzwoniący, którzy nie mogą się dodzwonić, mogą zostawić 10-sekundową wiadomość, która jest konwertowana na tekst i wysyłana jako SMS.

W przypadku usług klienci mogą wybierać spośród wielu miesięcznych opcji cenowych.

Jak przekonwertować głos na tekst w sieci Telstra

Oto przewodnik krok po kroku, jak zamienić głos na tekst w Telstra dla klientów:

Zarejestruj się w usługach Telstra

 • Upewnij się, że masz konto Telstra i dostęp do usług Telstra, które obsługują konwersję głosu na tekst.
 • Telstra oferuje różne usługi komunikacyjne, takie jak plany mobilne, usługi stacjonarne i ujednolicone rozwiązania komunikacyjne.

Wybierz usługę Voice-to-Text

 • Określ konkretną usługę lub funkcję Telstra, która zapewnia konwersję głosu na tekst.
 • Telstra oferuje kilka usług, które mogą pomóc w transkrypcji głosu, takich jak usługi zamiany poczty głosowej na tekst lub ujednolicone platformy komunikacyjne z możliwością transkrypcji.

Konfiguracja usługi

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skonfiguruj usługę Telstra, która obejmuje konwersję głosu na tekst.
 • Może to obejmować aktywację funkcji lub subskrypcję odpowiedniego planu usług.
 • Zapoznaj się z dokumentacją Telstra lub skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania wskazówek dotyczących aktywacji usługi.

Konfiguracja wiadomości głosowych lub nagrywania

 • Aby korzystać z funkcji zamiany głosu na tekst, należy upewnić się, że wiadomości głosowe lub nagrania są przechwytywane.
 • Można to zrobić, włączając usługi poczty głosowej, funkcje nagrywania połączeń lub wykorzystując ujednoliconą platformę komunikacyjną Telstra, która obsługuje przechwytywanie głosu.

Transkrypcja głosu na tekst

 • W zależności od używanej usługi Telstra, transkrypcja głosu na tekst może być zautomatyzowana lub wymagać dodatkowej konfiguracji.
 • Niektóre usługi Telstra mają wbudowane funkcje transkrypcji, podczas gdy inne mogą wymagać integracji z usługami zamiany mowy na tekst innych firm.

Pobieranie transkrypcji

 • Po transkrypcji wiadomości głosowych lub nagrań należy uzyskać do nich dostęp.
 • Usługi Telstra zazwyczaj zapewniają opcje pobierania transkrypcji za pomocą różnych środków, takich jak e-mail, SMS, portal internetowy lub dedykowane aplikacje.
 • Określ metodę dostępu do transkrypcji powiązanych z usługą Telstra.

Przeglądanie i edytowanie transkrypcji

 • Niezbędne jest sprawdzanie i edytowanie transkrypcji w celu zapewnienia dokładności.
 • Zautomatyzowana konwersja głosu na tekst może zawierać sporadyczne błędy, zwłaszcza w przypadku szumów w tle, akcentów lub złożonego języka.
 • Dokonanie niezbędnych zmian w transkrypcjach w celu zwiększenia ich dokładności i przejrzystości.

Integracja z przepływami pracy lub aplikacjami

 • Jeśli zamierzasz korzystać z transkrypcji w określonych przepływach pracy lub aplikacjach, zintegruj usługę zamiany głosu na tekst firmy Telstra z tymi systemami.
 • Może to obejmować wykorzystanie interfejsów API Telstra lub opcji integracji w celu przekazywania transkrypcji do innych aplikacji lub platform.

Dostosuj ustawienia (jeśli są dostępne)

 • Zapoznaj się z opcjami dostosowywania w ramach usługi Telstra, jeśli są dostępne.
 • W zależności od usługi, użytkownik może mieć możliwość skonfigurowania ustawień języka, formatu transkrypcji lub innych preferencji, aby dostosować je do swoich konkretnych wymagań.

Testowanie i dostrajanie

 • Przeprowadź dokładne testy, aby upewnić się, że konwersja głosu na tekst działa zgodnie z oczekiwaniami. –
 • Ocena dokładności, terminowości i użyteczności transkrypcji.
 • Dokonaj wszelkich niezbędnych korekt lub dostrojenia w oparciu o wyniki testów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

FQA można znaleźć poniżej:

Czym jest zamiana głosu na tekst?

Voice-to-text, znana również jako rozpoznawanie mowy lub zamiana mowy na tekst, to technologia, która konwertuje wypowiadane słowa i frazy na tekst pisany. Pozwala użytkownikom dyktować lub mówić w sposób naturalny, podczas gdy system transkrybuje ich mowę na formę pisemną.

Jak zarządzać identyfikacją dzwoniącego w mojej usłudze mobilnej?

Preferencje ID dzwoniącego określają, czy Twój numer telefonu jest widoczny dla osób, do których dzwonisz.

Jak aktywować lub anulować wiadomości o rozłączeniu?

Wiadomości o rozłączeniu to powiadomienia SMS, które informują, kiedy dzwoniący rozłączył się podczas powitania i nie zostawił wiadomości.

Aby aktywować lub anulować komunikaty o rozłączeniu:

 1. Zadzwoń pod numer 101 z telefonu komórkowego Telstra.
 2. Najpierw usłyszysz nowe wiadomości głosowe, naciśnij **, aby przejść do menu głównego MessageBank®.
  • Naciśnij 3, aby skonfigurować skrzynkę pocztową
  • Naciśnij 6, aby włączyć usługę wiadomości rozłączonej
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Jak skonfigurować przekierowanie połączeń na telefonie komórkowym?

Przekazywanie połączeń umożliwia wysyłanie połączeń przychodzących na telefon komórkowy, dzięki czemu nigdy ich nie przegapisz.

Udostępnij post

Zamiana mowy na tekst

img

Transkriptor

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst