Ako previesť hlas na text v službe Telstra

Najmodernejší mikrofón sa vyníma na pozadí zložitých digitálnych vzorov
Prečítajte si podrobný návod, ako bez námahy prepísať hlasové správy na text pomocou služieb spoločnosti Telstra

Transkriptor 2023-08-01

Funkcia prevodu hlasu na text spoločnosti Telstra prevádza vaše slová na text prostredníctvom hlasového ovládania. Je možné pridať aj interpunkčné znamienka a emotikony.

Čo je spoločnosť Telstra?

Telstra je popredná telekomunikačná a technologická spoločnosť so sídlom v Austrálii. Je najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb v Austrálii a pôsobí v rôznych segmentoch telekomunikačného priemyslu vrátane pevných liniek, mobilných služieb, internetu a dátových služieb.

Aké sú služby spoločnosti Telstra?

Spoločnosť Telstra ponúka širokú škálu produktov a služieb pre spotrebiteľov, podniky a vládne organizácie. Medzi kľúčové služby poskytované spoločnosťou Telstra patria:

 1. Mobilné služby: Telstra ponúka mobilné telefónne plány a služby vrátane hlasových hovorov, textových správ, mobilných dát a mobilného širokopásmového pripojenia. Správy je aplikácia typu všetko v jednom pre SMS, MMS a hlasovú poštu.
 2. Volanie cez Wi-Fi od spoločnosti Telstra: Uskutočňujte hlasové hovory vo vysokom rozlíšení na svojom mobilnom telefóne pomocou pevného širokopásmového pripojenia Wi-Fi spoločnosti Telstra.
 3. Voice2Text: Buďte efektívnejší s našou službou Voice2Text, ktorá automaticky konvertuje kompatibilné hlasové správy na text a posiela ich na váš mobilný telefón ako SMS správy. * Zákazníci spoločnosti Telstra, ktorí si službu Voice2Text objednajú po prvýkrát, dostanú túto službu na prvý mesiac zadarmo.
 4. MessageBank: MessageBank umožňuje volajúcim zanechať správu, keď je váš telefón bez dozoru, obsadený, mimo dosahu alebo má vybitú batériu. Správy hlasovej pošty na platforme MessageBank sa považujú za prečítané správy a po siedmich dňoch sa vymažú.
 5. MessageBank Plus: MessageBank Plus umožňuje používať vizuálnu hlasovú poštu na iPhone (apple 4.3 alebo novší) a poskytuje vám nové používateľsky prívetivé vizuálne rozhranie, ktoré zjednodušuje správu hlasových správ. Za prijímanie MMS sa neplatia žiadne ďalšie poplatky.
 6. Message2Txt: Pomocou služby Message2txt môžu volajúci, ktorí sa vám nemôžu dovolať, zanechať 10-sekundovú správu, ktorá sa prevedie na text a odošle sa vám ako SMS.

V prípade služieb si zákazníci môžu vybrať z viacerých možností mesačných cien.

Ako previesť hlas na text v službe Telstra

Tu je krok za krokom návod na skrytie hlasu na text v službe Telstra pre zákazníkov:

Zaregistrujte sa do služieb spoločnosti Telstra

 • Uistite sa, že máte účet Telstra a prístup k službám Telstra, ktoré podporujú prevod hlasu na text.
 • Spoločnosť Telstra ponúka rôzne komunikačné služby, ako sú mobilné plány, služby pevnej linky a riešenia zjednotenej komunikácie.

Výber služby prevodu hlasu na text

 • Identifikujte konkrétnu službu alebo funkciu spoločnosti Telstra, ktorá poskytuje prevod hlasu na text.
 • Spoločnosť Telstra ponúka niekoľko služieb, ktoré môžu pomôcť s prepisom hlasu, napríklad služby prevodu hlasovej pošty na text alebo platformy zjednotenej komunikácie s funkciou prepisu.

Nastavenie služby

 • Ak ste tak ešte neurobili, nastavte si službu Telstra, ktorá zahŕňa prevod hlasu na text.
 • To môže zahŕňať aktiváciu funkcií alebo predplatenie príslušného plánu služieb.
 • Pozrite si dokumentáciu spoločnosti Telstra alebo sa obráťte na jej zákaznícku podporu, kde nájdete pokyny na aktiváciu služby.

Konfigurácia hlasových správ alebo nahrávania

 • Ak chcete využívať funkciu prevodu hlasu na text, zabezpečte zachytenie hlasových správ alebo nahrávok.
 • To je možné vykonať pri zapnutí služieb hlasovej pošty, funkcií nahrávania hovorov alebo pri využití platformy Telstra pre zjednotenú komunikáciu, ktorá podporuje zachytávanie hlasu.

Prepis hlasu do textu

 • V závislosti od služby Telstra, ktorú používate, môže byť prepis hlasu na text automatický alebo si môže vyžadovať ďalšiu konfiguráciu.
 • Niektoré služby spoločnosti Telstra majú zabudované funkcie prepisu, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať integráciu so službami tretích strán na prevod reči na text.

Získavanie prepisov

 • Po prepise hlasových správ alebo nahrávok je potrebné získať prístup k prepisom.
 • Služby spoločnosti Telstra zvyčajne poskytujú možnosti získavania prepisov rôznymi spôsobmi, ako sú e-mail, SMS, online portál alebo špecializované aplikácie.
 • Určite spôsob prístupu k prepisom spojeným so službou Telstra.

Kontrola a úprava prepisov

 • Je nevyhnutné skontrolovať a upraviť prepisy, aby sa zabezpečila ich presnosť.
 • Pri automatizovaných prevodoch hlasu na text sa môžu vyskytnúť občasné chyby, najmä pri šume v pozadí, prízvukoch alebo zložitom jazyku.
 • Vykonajte potrebné úpravy prepisov s cieľom zvýšiť ich presnosť a zrozumiteľnosť.

Integrácia s pracovnými postupmi alebo aplikáciami

 • Ak máte v úmysle používať prepisy v rámci špecifických pracovných postupov alebo aplikácií, integrovať službu Telstra Voice-to-text s týmito systémami.
 • To môže zahŕňať využitie rozhraní API spoločnosti Telstra alebo integračných možností na prenos prepisov do iných aplikácií alebo platforiem.

Prispôsobenie nastavení (ak je k dispozícii)

 • Preskúmajte možnosti prispôsobenia v rámci služby Telstra, ak sú k dispozícii.
 • V závislosti od služby môžete nakonfigurovať nastavenia jazyka, formát prepisu alebo iné preferencie tak, aby zodpovedali vašim špecifickým požiadavkám.

Testovanie a dolaďovanie

 • Vykonajte dôkladné testovanie, aby ste sa uistili, že prevod hlasu na text funguje podľa požiadaviek. –
 • Vyhodnoťte presnosť, včasnosť a použiteľnosť prepisov.
 • Na základe výsledkov testovania vykonajte všetky potrebné úpravy alebo doladenie.

Často kladené otázky (FAQ)

FQA nájdete nižšie:

Čo je to prevod hlasu na text?

Prevod hlasu na text, známy aj ako rozpoznávanie reči alebo prevod reči na text, je technológia, ktorá konvertuje hovorené slová a frázy na písaný text. Umožňuje používateľom diktovať alebo prirodzene hovoriť, zatiaľ čo systém prepisuje ich reč do písomnej podoby.

Ako môžem spravovať ID volajúceho v mobilnej službe?

Predvoľba ID volajúceho určuje, či je vaše telefónne číslo viditeľné pre ľudí, ktorým voláte.

Ako môžem aktivovať alebo zrušiť správy o zavesení?

Správy o zavesení sú oznámenia SMS, ktoré vás informujú, keď volajúci zavesil počas vášho pozdravu a nezanechal správu.

Aktivácia alebo zrušenie hlásení o zavesení:

 1. Zavolajte na číslo 101 na mobilnom telefóne Telstra.
 2. Najprv si vypočujete všetky nové hlasové správy, stlačením ** prejdete do hlavnej ponuky MessageBank®.
  • Stlačte tlačidlo 3 pre nastavenie poštovej schránky
  • Stlačte tlačidlo 6 pre službu Hang-up Message
 3. Podľa pokynov ho zapnite alebo vypnite.

Ako nastavím presmerovanie hovorov v mobilnom telefóne?

Pomocou presmerovania hovorov môžete prichádzajúce hovory posielať na mobilný telefón, aby ste nikdy nezmeškali žiadny hovor.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text