Jak převést hlas na text v síti Telstra

Na pozadí složitých digitálních vzorů vyniká nejmodernější mikrofon.
Přečtěte si podrobný návod, jak snadno přepsat hlasové zprávy na text pomocí služeb společnosti Telstra.

Transkriptor 2023-08-01

Funkce převodu hlasu na text společnosti Telstra převádí vaše slova na text pomocí hlasového ovládání. Je také možné přidat interpunkční znaménka a emotikony.

Co je společnost Telstra?

Telstra je přední telekomunikační a technologická společnost se sídlem v Austrálii. Je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v Austrálii a působí v různých segmentech telekomunikačního odvětví, včetně pevných linek, mobilních sítí, internetu a datových služeb.

Jaké jsou služby společnosti Telstra?

Společnost Telstra nabízí širokou škálu produktů a služeb pro spotřebitele, podniky a vládní organizace. Mezi klíčové služby poskytované společností Telstra patří:

 1. Mobilní služby: Telstra nabízí mobilní telefonní tarify a služby, včetně hlasových hovorů, textových zpráv, mobilních dat a mobilního širokopásmového připojení. Zprávy jsou univerzální aplikace pro SMS, MMS a hlasovou poštu.
 2. Volání přes Wi-Fi od společnosti Telstra: Volání přes pevnou širokopásmovou síť Telstra Wi-Fi: Volejte přes mobilní telefon s vysokým rozlišením pomocí pevného širokopásmového připojení Telstra Wi-Fi.
 3. Voice2Text: Zprávy jsou automaticky převáděny na text a odesílány na váš mobilní telefon jako SMS zprávy. * Zákazníci společnosti Telstra, kteří si službu Voice2Text objednají poprvé, získají tuto službu na první měsíc zdarma.
 4. MessageBank: MessageBank umožňuje volajícím zanechat vzkaz, když je telefon bez obsluhy, obsazený, mimo dosah nebo má vybitou baterii. Zprávy hlasové pošty na platformě MessageBank jsou považovány za přečtené zprávy a po sedmi dnech budou smazány.
 5. MessageBank Plus: MessageBank Plus umožňuje používat vizuální hlasovou poštu v iPhone (Apple 4.3 nebo novější) a poskytuje nové uživatelsky přívětivé vizuální rozhraní, které zjednodušuje správu hlasových zpráv. Za příjem MMS se neplatí žádné další poplatky.
 6. Message2Txt: Pomocí funkce Message2txt mohou volající, kteří se vám nemohou dovolat, zanechat 10sekundovou zprávu, která se převede na text a odešle se vám jako SMS.

U služeb si zákazníci mohou vybrat z několika variant měsíčních cen.

Jak převést hlas na text v síti Telstra

Zde je návod krok za krokem, jak zákazníkům společnosti Telstra převést hlas na text :

Zaregistrujte se ke službám Telstra

 • Ujistěte se, že máte účet Telstra a přístup ke službám Telstra, které podporují převod hlasu na text.
 • Společnost Telstra nabízí různé komunikační služby, jako jsou mobilní tarify, pevné linky a sjednocená komunikační řešení.

Zvolte službu převodu hlasu na text

 • Určete konkrétní službu nebo funkci společnosti Telstra, která umožňuje převod hlasu na text.
 • Společnost Telstra nabízí několik služeb, které mohou pomoci s přepisem hlasu, například služby převodu hlasové pošty na text nebo platformy sjednocené komunikace s možností přepisu.

Nastavení služby

 • Pokud jste tak ještě neučinili, nastavte si službu Telstra, která zahrnuje převod hlasu na text.
 • To může zahrnovat aktivaci funkcí nebo předplatné příslušného plánu služeb.
 • Pokyny k aktivaci služby naleznete v dokumentaci společnosti Telstra nebo se obraťte na její zákaznickou podporu.

Konfigurace hlasových zpráv nebo nahrávání

 • Chcete-li používat převod hlasu na text, zajistěte, aby byly zachyceny hlasové zprávy nebo nahrávky.
 • To lze provést při zapnutí služeb hlasové schránky, funkcí nahrávání hovorů nebo při využití sjednocené komunikační platformy společnosti Telstra, která podporuje zachycování hlasu.

Přepis hlasu do textu

 • V závislosti na službě Telstra, kterou používáte, může být přepis hlasu na text automatický nebo může vyžadovat další konfiguraci.
 • Některé služby společnosti Telstra mají vestavěné funkce přepisu, zatímco jiné mohou vyžadovat integraci se službami třetích stran pro převod řeči na text.

Získání přepisů

 • Po přepisu hlasových zpráv nebo nahrávek je třeba k přepisům získat přístup.
 • Služby společnosti Telstra obvykle poskytují možnosti získání přepisů různými způsoby, jako je e-mail, SMS, online portál nebo specializované aplikace.
 • Určete způsob přístupu k přepisům spojeným se službou Telstra.

Kontrola a úprava přepisů

 • Je nezbytné přepisy zkontrolovat a upravit, aby byla zajištěna jejich správnost.
 • Při automatickém převodu hlasu na text může docházet k občasným chybám, zejména v případě šumu na pozadí, přízvuků nebo složitého jazyka.
 • Proveďte nezbytné úpravy přepisů pro zvýšení přesnosti a srozumitelnosti.

Integrace s pracovními postupy nebo aplikacemi

 • Pokud máte v úmyslu používat přepisy v rámci specifických pracovních postupů nebo aplikací a zároveň s těmito systémy integrovat službu převodu hlasu na text společnosti Telstra.
 • To může zahrnovat využití rozhraní API společnosti Telstra nebo možností integrace pro předávání přepisů do jiných aplikací nebo platforem.

Přizpůsobit nastavení (je-li k dispozici)

 • Prozkoumejte možnosti přizpůsobení v rámci služby Telstra, pokud jsou k dispozici.
 • V závislosti na službě můžete nakonfigurovat jazykové nastavení, formát přepisu nebo jiné předvolby tak, aby odpovídaly vašim konkrétním požadavkům.

Testování a dolaďování

 • Proveďte důkladné testování, abyste se ujistili, že převod hlasu na text funguje podle požadavků. –
 • Zhodnoťte přesnost, včasnost a použitelnost přepisů.
 • Na základě výsledků testování proveďte potřebné úpravy nebo doladění.

Často kladené otázky (FAQ)

Níže naleznete FQA:

Co je převod hlasu na text?

Převod hlasu na text, známý také jako rozpoznávání řeči nebo převod řeči na text, je technologie, která převádí mluvená slova a fráze na psaný text. Umožňuje uživatelům diktovat nebo mluvit přirozeně, zatímco systém jejich řeč přepisuje do písemné podoby.

Jak mohu spravovat ID volajícího v mobilní službě?

Předvolba ID volajícího určuje, zda je vaše telefonní číslo viditelné pro volající.

Jak mohu aktivovat nebo zrušit zprávy o zavěšení?

Zprávy o zavěšení jsou oznámení SMS, která vás informují o tom, že volající zavěsil během vašeho pozdravu a nezanechal zprávu.

Aktivace nebo zrušení zpráv o zavěšení:

 1. Zavolejte na číslo 101 na mobilním telefonu Telstra.
 2. Nejprve uslyšíte všechny nové hlasové zprávy, stisknutím ** přejdete do hlavní nabídky MessageBank®.
  • Stiskněte tlačítko 3 pro nastavení poštovní schránky
  • Stiskněte tlačítko 6 pro službu Hang-up Message
 3. Podle pokynů ji zapněte nebo vypněte.

Jak nastavím přesměrování hovorů na mobilním telefonu?

Pomocí přesměrování hovorů můžete příchozí hovory posílat na mobilní telefon, abyste nezmeškali žádný hovor.

Sdílet příspěvek

Převod řeči na text

img

Transkriptor

Převod zvukových souborů a videosouborů na text