Ako pridať text do videa v aplikácii Shotcut?

Osoba pracujúca na počítači a pridávajúca text do zostrihaného videa v modernom štúdiovom prostredí s reproduktormi
Bez námahy pridávajte text do svojich videí pomocou Shotcut pre lepší zážitok zo sledovania

Transkriptor 2023-03-10

Čo je Shotcut?

Shotcut je bezplatný, open-source a multiplatformový softvér na úpravu videa pre systémy Windows, macOS a Linux. Používateľom poskytuje širokú škálu funkcií a nástrojov na úpravu videí vrátane podpory rôznych formátov videa a zvuku, úpravy časovej osi, prechodov videa, filtrov a nástrojov na úpravu farieb. Používateľom tiež umožňuje pridávať do videí text, upravovať úrovne zvuku a exportovať hotové videá v rôznych formátoch. Shotcut je obľúbenou voľbou pre amatérskych aj profesionálnych strihačov videa, pretože poskytuje pokročilé funkcie a vlastnosti bez potreby plateného predplatného alebo licencie.

Ako používať Shotcut?

Používanie tohto bezplatného programu na editovanie videa:

 • Stiahnite si a nainštalujte editor videa Shotcut do počítača Mac, systému Windows alebo Linux.
 • Otvorte Shotcut a vytvorte nový projekt kliknutím na „File“ > „New Project“.
 • Mediálne súbory (videá, obrázky a zvuky) importujte kliknutím na tlačidlo „Otvoriť súbor“ v okne „Zoznam prehrávania“ alebo ich potiahnutím a pustením priamo do „Zoznamu prehrávania“.
 • Potiahnutím a pustením mediálnych súborov na časovú os ich usporiadajte v požadovanom poradí.
 • Pomocou nástrojov na úpravu na časovej osi môžete videoklipy strihať, deliť alebo upravovať ich trvanie.
 • Prechody a filtre do videa pridáte kliknutím na kartu „Filtre“ a pretiahnutím požadovaného filtra alebo prechodu na videoklip na časovej osi.
 • Upravte farbu a jas videa pomocou nástrojov „Color Grading“ na karte „Filtre“.
 • Text do videa pridáte kliknutím na filter „Text“ na karte „Filtre“ a jeho pretiahnutím na videoklip na časovej osi. Potom zadajte text, ktorý chcete pridať, a upravte jeho vlastnosti, napríklad písmo, veľkosť a farbu.
 • Úrovne zvuku video a audio stôp upravíte kliknutím na kartu „Audio Mixer“.
 • Video si pozrite kliknutím na tlačidlo „Prehrať“ v okne „Náhľad“.
 • Video exportujte kliknutím na položku „Export“ v hlavnej ponuke a vyberte požadovaný výstupný formát a nastavenia.

Prečo používať prevod videa na text?

 • Zvýšená angažovanosť: Videá sú pútavejšie ako obyčajný text a pridaním vizuálnych prvkov je obsah zaujímavejší a zapamätateľnejší.
 • Zlepšenie porozumenia: Videá pomáhajú sprostredkovať zložité myšlienky alebo informácie v ľahšie stráviteľnej forme. Nástroje na prevod textu na video pridávajú aj vizuálne pomôcky, animácie a iné prvky, ktoré pomáhajú divákom lepšie pochopiť obsah.
 • Rozšírené publikum: Videá zasahujú širšie publikum ako obyčajný text, pretože sa zdieľajú na sociálnych sieťach a iných platformách, kde je väčšia pravdepodobnosť, že sa s nimi ľudia budú zaoberať.
 • Úspora času: Nástroje na prevod textu na video automatizujú proces vytvárania videí, čím šetria čas a úsilie v porovnaní s vytváraním vlastného video obsahu od začiatku.
shotcut

Ako pridať text do videa v aplikácii Shotcut?

Ak chcete pridať filtre videa, postupujte podľa týchto návodov Shotcut:

 • Import videa do aplikácie Shotcut vykonáte kliknutím na položku „Open File“ (Otvoriť súbor) v hlavnej ponuke alebo pretiahnutím súboru do okna „Playlist“ (Zoznam prehrávania).
 • Po importovaní videa ho presuňte z okna „Zoznam prehrávania“ do okna „Časová os“.
 • Kliknite na filter „Text“, ktorý sa nachádza na karte „Filtre“.
 • Potiahnite filter „Text“ na súbor videa na časovej osi na miesto, kde chcete zobraziť text.
 • Časový kód je predvolený, ale posunutím sa nadol môžete text nahradiť ľubovoľným textom.
 • Na karte „Vlastnosti“ zadajte do poľa „Text“ text, ktorý chcete pridať do videa.
 • Pomocou možností na karte „Vlastnosti“ prispôsobte písmo, farbu, veľkosť a polohu textu.
 • Zobrazte náhľad videa, aby ste sa uistili, že sa text zobrazí na požadovanom mieste a bude vyzerať podľa vašich predstáv.
 • Nové video exportujte kliknutím na položku „Export“ v hlavnej ponuke a výberom požadovaného výstupného formátu a nastavení.

Ako pridať médiá do projektu v aplikácii Shotcut?

Import médií do programu Shotcut:

 • Otvorený výstrel
 • Ťahanie a púšťanie položiek do zoznamu prehrávania

Ak chcete začať vytvárať video,

 • Potiahnite položku na časovú os v spodnej časti okna.
 • Uistite sa, že je časová os povolená kliknutím na časovú os v hornej časti obrazovky alebo na položku Zobraziť > Časová os.

Ako upravovať klipy v aplikácii Shotcut?

Pridajte video na časovú os a po pridaní klipu na časovú os,

 • Kliknite na klip (zvýraznený červenou farbou)
 • Potiahnutím okrajov klipu ho skráťte (odstránite obsah na oboch koncoch klipu).

Ak chcete upraviť strednú časť klipu, musíte klip rozdeliť.

 • Kliknite na klip.
 • Umiestnite biely indikátor polohy na miesto, kde chcete klip vystrihnúť, a potom kliknite na tlačidlo „Rozdeliť na prehrávacej hlave“.

Ak chcete pridať len úvodný text, musíte video opäť rozdeliť a upraviť.

Ako pridať priehľadnú vrstvu v programe Shotcut?

 • Vytvorenie novej video stopy kliknutím pravým tlačidlom myši – pridať video stopu
 • Kliknite na Otvoriť iné
 • Vybrať text
 • Kliknite na tlačidlo OK
 • Prejsť na zoznam skladieb
 • Potiahnite obrazovku náhľadu do zoznamu prehrávania
 • Dvakrát kliknite na novú položku zoznamu skladieb
 • Vybrať filtre
 • Do textového poľa zadajte text, ktorý chcete zobraziť na obrazovke
 • Po dokončení sa vráťte do zoznamu prehrávania a pretiahnite ho na časovú os na stopu videa.

Ako upraviť text na videu v aplikácii Shotcut?

Ak chcete upraviť text na videu v aplikácii Shotcut, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte softvér Shotcut a vytvorte nový projekt.
 2. Video importujte do okna „Playlist“ kliknutím na „Open File“ alebo potiahnutím a pustením súboru.
 3. Presuňte video zo „Zoznamu prehrávania“ do okna „Časová os“.
 4. Kliknite na filter „Text“ na karte „Filtre“.
 5. Presuňte filter „Text“ na stopu videa na časovej osi, kde sa má zobraziť text.
 6. Na karte „Vlastnosti“ upravte text tak, že do poľa „Text“ napíšete nový text.
 7. Pomocou možností na karte „Vlastnosti“ je tiež možné upraviť písmo, veľkosť, farbu, polohu a ďalšie vlastnosti textu.
 8. V náhľade videa si môžete pozrieť vykonané zmeny.
 9. Exportný súbor nového videa vytvoríte kliknutím na položku „Export“ v hlavnej ponuke a výberom požadovaného výstupného formátu a nastavení.

často kladené otázky

Čo je to textový filter?

Textový filter v aplikácii Shotcut je nástroj, ktorý používateľom umožňuje pridávať text do videí. Nachádza sa na karte „Filtre“ na paneli nástrojov Shotcut. Je to pohodlný spôsob pridávania titulkov, nadpisov alebo iného textu do videí a používa sa v kombinácii s inými filtrami a efektmi na vytvorenie profesionálne vyzerajúceho videa.
Textový filter je jednoduchý a nepodporuje viacero veľkostí. Ak potrebujete rôzne veľkosti, použite filter Overlay HTML.

Čo je prevod videa na text?

Nástroje a softvér na prevod textu na video umožňujú používateľom vytvárať videá z písaného obsahu, ako sú články, príspevky na blogu alebo príspevky v sociálnych médiách, a to automatickým prevodom textu do formátu videa. Pridanie textu do videoklipu znamená aj pridanie titulkov do videa.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text