Ako pridať text do videa v Shotcut?

Shotcut softvér na úpravu videa na monitore s priebehom a textovými nástrojmi na pridávanie titulkov a titulkov k videám.
Vylepšite videá v Shotcut pridaním textu. Postupujte podľa nášho sprievodcu a získajte jednoduché kroky na prekrytie titulkov a názvov!

Transkriptor 2024-04-23

Video zostáva v roku 2024 účinným spôsobom interakcie a komunikácie s publikom na rôznych platformách. Shotcut, známy tým, že je užívateľsky prívetivý a bohatý na funkcie, vyniká ako najlepšia voľba pre začiatočníkov a skúsených editorov videa. Napriek tomu, že je zadarmo a open-source, Shotcut ponúka celý rad sofistikovaných nástrojov na úpravu vrátane pokročilých textových funkcií porovnateľných s funkciami plateného softvéru.

Pre tvorcov, ktorí chcú doplniť svoje videá presne prepísanými titulkami alebo dialógmi, môže používanie Transkriptoru výrazne zlepšiť prístupnosť a zapojenie divákov poskytnutím presného a ľahko čitateľného textu spolu s vizuálnym obsahom.

9 krokov na pridanie textu do videa v Shotcut je uvedených nižšie.e

 1. Pripravte titulky pomocou Transkriptor: Predtým, ako sa ponoríte do Shotcut na úpravu videa, začnite prípravou titulkov s Transkriptor ITL presne prevádza zvukový obsah vášho videa na text a zaisťuje presné titulky.
 2. Inštalácia a otvorenie Shotcut: Nainštalujte a otvorte softvér na pridanie textu do videa v Shotcut.
 3. Import videa: Kliknite na tlačidlo "Otvoriť súbor" na paneli s ponukami alebo stlačte skratku "Ctrl + O" (Cmd + O na Mac).
 4. Pridanie videa na časovú os: Potiahnite miniatúru videa zo zoznamu videí priamo na časovú os v dolnej časti rozhrania Shotcut .
 5. Otvorte textový filter: Prejdite na panel Filtre, ktorý sa zvyčajne nachádza vedľa panela Zoznam videí alebo je prístupný prostredníctvom hlavnej ponuky výberom možností Zobraziť a Filtre.
 6. Pridanie a prispôsobenie textu: Kliknite na textové pole v nastaveniach filtra so zobrazenými vlastnosťami textového filtra Zadajte požadovaný text priamo do tohto poľa.
 7. Úprava trvania textu: Podržte kurzor myši nad začiatkom alebo koncom textového klipu na časovej osi, kým sa kurzor nezmení na nástroj na orezanie na úpravu trvania textu.
 8. Ukážka videa: Kliknutím na tlačidlo Prehrať pod oknom náhľadu spustíte ukážku.
 9. Exportovať video: Prejdite na panel Exportovať, ktorý sa zvyčajne nachádza vedľa zoznamu videí alebo je prístupný prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek "Súbor" a potom "Exportovať".

Krok 1: Pripravte titulky pomocou Transkriptor

Začnite vytvorením presných titulkov pre vaše video pomocou Transkriptor, ktorý bez námahy prevádza zvuk na text. Tento krok je rozhodujúci na zabezpečenie toho, aby vaše titulky presne odrážali hovorený obsah vo vašom videu. Po prepise skontrolujte a upravte titulky do Transkriptor , aby ste upravili časové pečiatky a názvy reproduktorov kvôli prehľadnosti.

Nakoniec exportujte titulky do priečinka .SRT formát, aby sa zabezpečilo, že sú pripravené na použitie v Shotcut. V tomto kroku môžete tiež pridať časové pečiatky a mená reproduktorov vďaka Transkriptor. Táto počiatočná príprava s Transkriptor kladie základy pre prístupný a pútavý videoobsah tým, že divákom poskytuje presné a komplexné titulky.

Rozhranie editora Shotcut: Podrobná časová os videa motocykla s jasne zobrazenými robustnými nástrojmi na úpravu.
Vylepšite videoprojekty pomocou Shotcut, bezplatného editora s otvoreným zdrojovým kódom. Kliknutím stiahnete a začnete upravovať!

Krok 2: Inštalácia a otvorenie Shotcut

Používatelia musia najprv nainštalovať a otvoriť softvér, aby mohli pridať text do videa v Shotcut. Mali by začať návštevou oficiálnej webovej stránky Shotcut a výberom verzie kompatibilnej s operačným systémom. Redaktori musia nájsť inštalačný súbor v priečinku so stiahnutými súbormi a spustiť ho. Pri inštalácii Shotcut do počítača musia postupovať podľa pokynov na obrazovke.

Filmári by mali otvoriť Shotcut vyhľadaním ikony programu na pracovnej ploche alebo v priečinku Aplikácie v závislosti od operačného systému. Na spustenie softvéru musia dvakrát kliknúť na ikonu.

Krok 3: Import videa

Používatelia musia najprv importovať video súbor do softvéru, aby mohli pridať text do videa v Shotcut. Mali by začať otvorením Shotcut aplikácie. Potom by filmári mali kliknúť na tlačidlo "Otvoriť súbor" na paneli s ponukami alebo stlačiť skratku "Ctrl + O" (Cmd + O na Mac).

Zobrazí sa výzva na zobrazenie okna prehliadača súborov. Mali by prechádzať priečinkami, aby našli požadovaný video súbor. Redaktori by mali vybrať súbor a kliknutím na tlačidlo "Otvoriť" ho importovať do Shotcut. Videosúbor bude viditeľný na paneli "Zoznam videí" v Shotcut.

Krok 4: Pridanie videa na časovú os

Používatelia umiestnia importované video na časovú os na úpravu tak, že video vyhľadajú na paneli Zoznam videí v Shotcut. Potiahnu miniatúru videa zo zoznamu videí priamo na časovú os v dolnej časti rozhrania Shotcut . Používatelia vyberajú stopu videa, ktorá je často indikovaná zmenou farby alebo zvýraznením okraja okolo stopy. To umožňuje filmárom vykonávať rôzne úlohy úprav vybraného videa.

Krok 5: Otvorte textový filter

Používatelia pristupujú k textovému filtru, Shotcut pridávajú do svojich videí textové prekrytia. Filmári najprv zabezpečia, aby bola na časovej osi vybratá stopa videa, ktorú chcú upraviť, aby sa otvoril textový filter. Potom prejdú na panel "Filtre", ktorý sa zvyčajne nachádza vedľa panela "Zoznam skladieb" alebo je prístupný prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek "Zobraziť" a potom "Filtre".

Tam tvorcovia videí kliknutím na tlačidlo "+" pridajú nový filter. Táto akcia otvorí zoznam dostupných filtrov. Používatelia by mali kliknúť na požadovaný textový filter. Táto akcia pridá filter do vybratej stopy videa a otvorí vlastnosti textového filtra.

Krok 6: Pridanie a prispôsobenie textu

Používatelia pridávajú text do videa v Shotcut vo svojich projektoch pomocou otvoreného textového filtra. Tvorcovia videí kliknú na textové pole v nastaveniach filtra so zobrazenými vlastnosťami textového filtra. Požadovaný text napíšu priamo do tohto poľa.

Tvorcovia filmov by mali preskúmať rôzne možnosti formátovania, ktoré sú k dispozícii na prispôsobenie vo vlastnostiach textového filtra. Typ písma vyberú kliknutím na rozbaľovaciu ponuku písma a výberom zo zoznamu dostupných písiem. Editori upravujú veľkosť textu potiahnutím posuvníka veľkosti doľava alebo doprava alebo zadaním konkrétnej hodnoty do poľa veľkosti.

Používatelia kliknutím na farebné pole zmenia farbu textu. Táto akcia otvorí výber farby, v ktorom používatelia vyberú preferovanú farbu. Tvorcovia videí využívajú ovládacie prvky polohy v nastaveniach filtra alebo priamo presunú textové pole v okne náhľadu na požadované miesto na umiestnenie textu vo videu.

Používatelia by Transkriptor mali považovať za užitočný nástroj, ak potrebujú prepísaný text pre svoje projekty. Transkriptor rýchlo a presne prevádza zvuk z videa na text, vďaka čomu je proces pridávania titulkov alebo titulkov jednoduchší a efektívnejší.

Vyskúšajte Transkriptor pre vaše potreby prepisu a zefektívnite svoj pracovný postup úpravy videa.

Krok 7: Úprava trvania textu

Používatelia podržia kurzor myši nad začiatkom alebo koncom textového klipu na časovej osi, kým sa kurzor nezmení na nástroj na orezanie na úpravu trvania textu. Kliknú a podržia ľavé tlačidlo myši a potiahnutím okraja textového klipu doprava predĺžia trvanie alebo doľava ho skrátia.

Tvorcovia videí umiestnia prehrávaciu hlavu na presné miesto, kde by mal text začínať alebo končiť, ak potrebujú synchronizovať text s konkrétnymi časťami videa. Potom potiahnutím začiatku alebo konca textového klipu zarovnajú s prehrávacou hlavou, čím zabezpečia presné načasovanie.

Krok 8: Ukážka videa

Používatelia nájdu okno "Náhľad" v rozhraní Shotcut po pridaní textu, prispôsobení a úprave jeho trvania. Toto okno zvyčajne zaberá veľkú časť obrazovky a zobrazuje aktuálnu snímku videa.

Redaktori kliknú na tlačidlo "Prehrať" pod oknom náhľadu a spustia ukážku. Video s textom sa prehráva z aktuálnej pozície prehrávacej hlavy na časovej osi, čo umožňuje používateľom sledovať video s textom v reálnom čase. Filmári sledujú text tak, ako sa objavuje a mizne z videa, kontrolujú jeho načasovanie, vzhľad a celkový vplyv na obsah.

Krok 9: Export videa

Používatelia prejdú na panel "Export", ktorý sa zvyčajne nachádza vedľa "Zoznamu skladieb" alebo je prístupný prostredníctvom hlavnej ponuky výberom "Súbor" a potom "Exportovať", keď sú spokojní s náhľadom a všetkými úpravami. Preferovaný formát videa si vyberú z časti "Exportovať predvoľby", aby zabezpečili kompatibilitu s ich zamýšľaným použitím alebo platformou.

Bežné možnosti formátovania zahŕňajú okrem iného MP4 , AVIa MOV. Používatelia kliknú na tlačidlo "Rozšírené", aby sa v prípade potreby dostali k ďalším nastaveniam exportu. Tu upravujú video a audio kodeky, rozlíšenie, snímkovú frekvenciu a ďalšie pokročilé parametre tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám alebo optimalizovali veľkosť a kvalitu súboru. Filmári kliknú na tlačidlo "Exportovať súbor" s nakonfigurovaným formátom a nastaveniami.

Softvér na úpravu videa Shotcut zobrazenie zložitej časovej osi s viacerými stopami, čo naznačuje pokročilý projekt.
Ponorte sa do Shotcut nástrojov s viacstopovými časovými osami, ktoré vdýchnu život vašej kreatívnej vízii. Začnite hneď!

Čo je Shotcut?

Shotcut je bezplatný softvér na úpravu videa s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý používateľom ponúka komplexné nástroje na úpravu a vylepšenie videí. Podporuje rôzne formáty videa , zvuku a obrazu, vďaka čomu je všestranný pre viaceré multimediálne projekty. Shotcut poskytuje funkcie, ako je úprava videa, manipulácia so zvukom a efekty, ktoré sa starajú o začiatočníkov a skúsených editorov s užívateľsky prívetivým rozhraním.

Tvorcovia videa oceňujú nelineárne editačné schopnosti Shotcutu, ktoré im umožňujú usporiadať videoklipy na časovej osi a upravovať ich bez zmeny pôvodných súborov. Softvér obsahuje funkcie pre korekciu farieb, filtre, prechody a textové prekrytia, ktoré umožňujú používateľom vytvárať profesionálne vyzerajúce videá. Shotcut je k dispozícii pre operačné systémy Windows, Maca Linux .

Prečo si vybrať Shotcut na pridávanie textu do videí?

Používatelia si vyberajú Shotcut na pridávanie textu do videí vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu a výkonným možnostiam úpravy textu. Softvér ponúka celý rad prispôsobiteľných textových filtrov, ako sú "Text: Jednoduchý" a "Text: Bohatý", čo umožňuje tvorcom videa ľahko vkladať a štýlovať textové prekrytia. Shotcut podporuje rôzne štýly, veľkosti a farby písma, čo umožňuje editorom prispôsobiť vzhľad textu téme a tónu videa.

Flexibilita pri úprave trvania a umiestnenia textu na časovej osi zaisťuje, že používatelia môžu text presne synchronizovať s konkrétnymi segmentmi videa. Funkcia náhľadu Shotcut v reálnom čase umožňuje používateľom okamžite zobraziť a spresniť textové prekrytia, čím zaisťuje presnosť a vizuálnu príťažlivosť.

Aké typy textu je možné pridať do Shotcut?

Používatelia môžu do svojich videí pridávať rôzne typy textu, Shotcut zvýšili komunikáciu a estetickú príťažlivosť. Vkladajú názvy na predstavenie videa alebo novej sekcie, čím efektívne nastavujú tón alebo tému.

Titulky sa ľahko pridávajú, čo umožňuje filmárom poskytovať preklady alebo prepisy, čím sa videá sprístupňujú širšiemu publiku. Redaktori tiež pridávajú titulky, ktoré popisujú konkrétne scény alebo poskytujú ďalší kontext, čím zabezpečujú, že videoposolstvo je jasné a komplexné. Tvorcovia videí okrem toho používajú nižšie tretiny na prezentáciu mien, miest alebo iných relevantných informácií bez toho, aby textom bránili hlavnému obsahu videa.

10 tipov, ako vyniknúť video s textom

Videá obohatené o text majú jedinečnú schopnosť upútať pozornosť a stručne sprostredkovať správy. Používatelia môžu vytvárať presvedčivé videá, v ktorých text zohráva kľúčovú úlohu pri zapájaní publika dodržiavaním týchto tipov, vďaka čomu ich posolstvo vyniká.

Tipy na zvýraznenie videí s textom sú uvedené nižšie.

 1. Výber kontrastných farieb: Zvýšte čitateľnosť a vplyv textu vo videách výberom kontrastných farieb.
 2. Používanie čitateľných písiem: Výberom čitateľných písiem sa uistite, že text v ich videách je ľahko čitateľný.
 3. Zachovajte stručnosť: Obmedzte množstvo textu na obrazovke, aby ste jasne sprostredkovali správy a zabránili zahlteniu divákov.
 4. Animácia textu striedmo: Vyberte jemné, účelné animácie s dôrazom na kľúčové body alebo plynulé prechádzanie medzi segmentmi.
 5. Integrácia textu s prvkami videa: Strategicky umiestnite text tak, aby dopĺňal kompozíciu, aby nebránil kľúčovým vizuálom alebo akcii.
 6. Zachovať konzistentný štýl: Vytvorte príručku štýlov pre text, ktorá určuje typy, veľkosti, farby a medzery písma, ktoré sa majú použiť vo videu.
 7. Vyváženie umiestnenia textu: Umiestnite text tak, aby bol ľahko viditeľný bez toho, aby zatienil hlavný vizuálny obsah.
 8. Zabezpečte čitateľnosť na všetkých zariadeniach: Zaručte čitateľnosť videa s textom na všetkých zariadeniach zvážením rôznych veľkostí a rozlíšení obrazoviek.
 9. Použite text ako doplnkový prvok: Strategicky začleňte text na podporu, nie prekonanie vizuálneho príbehu.
 10. Experimentujte s textovými efektmi: Preskúmajte možnosti, ako sú tiene, obrysy alebo žiary, aby text vynikol na rôznych pozadiach.

Výber kontrastných farieb

Používatelia zlepšujú čitateľnosť a vplyv textu vo videách výberom kontrastných farieb. Vyberú farbu textu, ktorá vynikne na pozadí, čím sa zabezpečí, že text bude pre divákov ľahko viditeľný. Používatelia sa pre tmavé pozadie rozhodnú pre svetlý text, napríklad biely alebo žltý.

Naopak, pre svetlé pozadie si vyberajú tmavé farby textu, ako je čierna alebo námornícka. Editori sa vyhýbajú farbám, ktoré kolidujú alebo príliš úzko splývajú s pozadím, pričom zachovávajú jasný rozdiel medzi textom a videosnímkami.

Používanie čitateľných písiem

Tvorcovia videí zabezpečujú, aby bol text v ich videách ľahko čitateľný výberom čitateľných písiem. Rozhodnú sa pre jasné a jednoduché štýly písma, ktoré si diváci dokážu prečítať rýchlo a bez námahy.

Sans-pätkové písma ako Arial alebo Helvetica sú obľúbené vďaka čistým líniám a jasným medzerám. Filmári sa vyhýbajú príliš dekoratívnym alebo scenáristickým písmam, ktoré vyzerajú atraktívne, ale sú náročné na čítanie, najmä pri menších veľkostiach alebo z diaľky.

Udržujte text stručný

Používatelia robia svoj video text pôsobivým tým, že ho udržiavajú stručný. Obmedzujú množstvo textu na obrazovke, aby jasne sprostredkovali správy, a zabraňujú ohromeniu divákov.

Redaktori vyberajú presné a priame slová, ktoré priamo vyjadrujú ich názor. Vyhýbajú sa dlhým vetám a odsekom, rozhodujú sa pre krátke frázy alebo odrážky. Táto stručnosť zaručuje, že diváci budú môcť rýchlo prečítať text a porozumieť mu bez pozastavenia alebo pretočenia videa.

Striedma animácia textu

Filmári vylepšujú svoje videá striedmym používaním textových animácií. Vyberajú jemné, účelné animácie s dôrazom na kľúčové body alebo plynulé prechody medzi segmentmi.

Používatelia sa vyhýbajú nadmernému používaniu animácií, pretože nadmerný pohyb môže odvádzať pozornosť od videoobsahu. Zaisťujú, že každá animácia slúži jasnému účelu, či už upozorniť na dôležitý text alebo udržať diváka v kontakte.

Integrácia textu s prvkami videa

Používatelia vytvárajú súdržný zážitok zo sledovania integráciou textu s prvkami videa. Strategicky umiestňujú text, aby dopĺňali kompozíciu, čím zabezpečujú, že nebráni kľúčovým vizuálom alebo akcii.

Editori zarovnávajú text s témou a tónom videa a zodpovedajú štýlom písma a farbám s celkovým dizajnom. Berú do úvahy aj načasovanie vzhľadu textu, synchronizáciu s rytmom videa a zvukovými podnetmi.

Udržujte konzistentný štýl

Tvorcovia videí posilňujú identitu a profesionalitu svojich videí udržiavaním konzistentného štýlu textových prvkov. Vytvoria príručku štýlov pre text, ktorá určuje typy písma, veľkosti, farby a medzery, ktoré sa majú použiť vo videu.

Filmári používajú tento štýl jednotne na všetky textové prvky, od titulkov a titulkov až po titulky a záverečné titulky. Konzistentnosť v štýle textu pomáha divákovi porozumieť a posilňuje identitu značky alebo tematickú kontinuitu.

Umiestnenie vyváženého textu

Používatelia optimalizujú zapojenie divákov vyvážením umiestnenia textu vo svojich videách. Umiestňujú text tak, aby bol ľahko viditeľný bez toho, aby zatienil hlavný vizuálny obsah.

Redaktori dodržiavajú pravidlo tretín a umiestňujú text do strategických pozícií, ktoré prirodzene priťahujú oko diváka. Zabraňujú preplneniu obrazovky vhodným rozmiestnením textu a zabezpečením, aby nezahlcoval dôležité vizuálne prvky.

Zabezpečte čitateľnosť na všetkých zariadeniach

Používatelia zaručujú čitateľnosť svojho videa s textom na všetkých zariadeniach zvážením rôznych veľkostí a rozlíšení obrazoviek. Vyberajú si čitateľné veľkosti písma a jasné štýly písma, aby bol text ľahko čitateľný na smartfóne alebo veľkom monitore.

Editori testujú viditeľnosť textu na rôznych zariadeniach, upravujú veľkosť a kontrast, aby zachovali jasnosť. Zabezpečujú tiež adekvátne polstrovanie okolo textu, aby sa zabránilo jeho splynutiu s okrajmi videa na menších obrazovkách.

Použitie textu ako doplnkového prvku

Používatelia vylepšujú svoje videá pomocou textu ako doplnkového prvku. Strategicky začleňujú text, aby podporili, nie premohli vizuálny príbeh.

Filmári zabezpečujú, aby text pridával kontext alebo dôraz na videoobsah bez toho, aby odvádzal pozornosť od hlavných vizuálov. Udržujú text stručný a účelný a v prípade potreby ho používajú na objasnenie alebo zvýraznenie informácií.

Experimentovanie s textovými efektmi

Redaktori zvyšujú svoje videá experimentovaním s textovými efektmi s mierou. Skúmajú možnosti, ako sú tiene, obrysy alebo žiary, aby text vynikol na rôznych pozadiach.

Používatelia zvažujú použitie pohybových efektov, ako sú miznutia, potiahnutia prstom alebo efekty písacieho stroja, na dynamické zavedenie textu. Zabezpečujú, aby efekty zlepšili čitateľnosť a pritiahli pozornosť bez toho, aby diváka ohromili.

Transkriptor: Vylepšite videoobsah pomocou presných titulkov

Aj keď Shotcut ponúka robustné možnosti úpravy textu, pridanie prepísaného textu z Transkriptor môže ešte viac vylepšiť vaše videoprojekty. Transkriptor ponúka vysoko presné prepisy, čo z neho robí cenný nástroj na pridávanie titulkov, titulkov alebo akéhokoľvek textového obsahu do vašich videí. Získajte prepis nahraním zvukového súboru do Transkriptora potom prepísaný text exportujte. Importujte prepis do Shotcut. Dosiahnite presnejšie texty vo svojich videách integráciou Transkriptor do pracovného postupu videa. Vyskúšajte Transkriptor zadarmo!

Často kladené otázky

Shotcut nemá funkciu automatických titulkov. Používatelia manuálne vytvárajú titulky pridaním textových prvkov a ich synchronizáciou s videoobsahom.

Používatelia použijú textový filter na začiatok stopy videa, zadajú jeho názov a prispôsobia písmo, veľkosť a farbu tak, aby pridali názov Shotcut videa.

Áno, môžete pridať viacero vrstiev textu použitím viacerých textových filtrov na ten istý klip alebo stopu. Prípadne môžete použiť rôzne stopy na vrstvenie textov nad sebou pre zložitejšie kompozície.

Shotcut podporuje širokú škálu video formátov. Výkon a kompatibilita sa však môžu líšiť v závislosti od kodeku a formátu videa.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text