Skype-kokousten transkribointi (2023)

Infografiikka vuoden 2023 Skype kokousten transkriptioista kuvakkeilla ja ääniaalloilla, joissa korostetaan ääni-teksti-muunnosta.
Kirjoita Skype kokoukset vuonna 2023: täydellinen opas.

Transkriptor 2022-08-23

Jos olet ammattilainen, joka käy paljon kauppaa Skypen välityksellä, tiedät, miten tärkeää on pystyä tallentamaan Skype-kokoukset. Tässä artikkelissa tarkastelemme kaikkea, mitä sinun on tiedettävä skype-kokousten puhtaaksikirjoittamisesta.

Mikä on Skype?

Skype on viestintäsovellus, jonka avulla ihmiset voivat soittaa, lähettää tekstiviestejä ja käydä videokeskustelua toistensa kanssa. Ihmiset kaikkialla maailmassa käyttävät sitä yhteydenpitoon ystävien ja perheenjäsenten kanssa sekä liiketoimintaan. Skypen lataaminen ja käyttäminen on ilmaista, ja se on käytettävissä useilla eri laitteilla, kuten älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla.

Skypen käyttöön on monia eri syitä. Tässä on muutamia:

 • Se on hyvä tapa pitää yhteyttä kaukana asuviin ystäviin ja sukulaisiin.
 • Se on hyvä tapa pitää yhteyttä matkoilla oleviin läheisiin.
 • Se on loistava työkalu liikekokouksiin ja konferensseihin.

Mitä ovat Skype-kokousten pöytäkirjat?

Skype-kokouspöytäkirjat ovat tapa pitää kirjaa menneistä keskusteluista, joko omiin tietoihin tai jaettavaksi muiden kanssa, jotka eivät voineet osallistua kokoukseen. Ne voivat olla arvokas väline, jonka avulla kaikki pysyvät samalla sivulla.

Skype-kokousten luominen ja puhtaaksikirjoittaminen,

 • Aloita yksinkertaisesti uusi tekstiasiakirja
 • Kirjoita kaikki asiat ylös kokouksen aikana.
 • Tallenna sitten asiakirja ja jaa se kaikille sitä tarvitseville.

Mitä hyötyä Skype-kokousten pöytäkirjasta on?

Skype-kokouspöytäkirjan laatimisesta on useita etuja.

 1. Voit käyttää sitä aiempien keskustelujen viitteenä.
 2. Voit käyttää sitä kokouksen toimintakohteiden seurantaan. Tämä voi auttaa varmistamaan, että saat tehtävät valmiiksi ajoissa.
 3. Voit jakaa pöytäkirjan muiden poissaolijoiden kanssa. Näin he voivat saada tietoa aiheesta ja pysyä ajan tasalla uusimmista tiedoista.

Miksi Skype-kokoukset pitää puhtaaksikirjoittaa?

Se, tarvitsetko kokouspöytäkirjan, saattaa riippua tilanteestasi. On kuitenkin monia syitä, miksi ihmiset tarvitsevat Skype-kokousten pöytäkirjoja. Esimerkiksi,

 • Skype-kokouspöytäkirjaan tallentuu, mitä kokouksen aikana sanottiin, mikä voi olla hyödyllistä myöhempää seurantaa tai viittauksia varten.
 • Jäljennös voi olla hyödyllinen myös silloin, jos et ole kuullut osaa kokouksesta ja haluat täydentää sitä tai jos haluat jakaa kokouksen sisällön henkilölle, joka ei voinut osallistua kokoukseen.
 • Pöytäkirjan pitäminen voi myös olla arvokas tapa pitää itseäsi ja muita vastuullisina siitä, mitä kokouksessa keskusteltiin ja sovittiin.

Kaiken kaikkiaan on monia syitä, joiden vuoksi ihmiset saattavat tarvita Skype-kokousten pöytäkirjoja. Pöytäkirja voi olla arvokas apuväline riippumatta siitä, haluatko tarkistaa kokouksessa käsiteltyjä asioita, jakaa tietoja henkilölle, joka ei päässyt osallistumaan kokoukseen, tai haluatko yksinkertaisesti kirjallisen tallenteen kokouksesta myöhempää käyttöä varten.

Voiko Skype-kokouksia, joissa käytetään asynkronisia etämikrofoneja, puhtaaksikirjoittaa?

Voit transkriboida Skype-kokouksia, joissa käytetään asynkronisia etämikrofoneja. Tämä on tarpeen, jos haluat laatia kokouksesta jäljennöksen niille osallistujille, jotka eivät voineet osallistua kokoukseen, tai jos haluat laatia kokouksesta kirjallisen tallenteen. Tätä menetelmää käytettäessä on pidettävä mielessä muutamia asioita:

 1. Ensinnäkin tallenteen äänenlaatu on heikompi kuin jos käyttäisit erityistä kokoustallenninta. Tämä johtuu siitä, että Skype pakkaa ääntä puhelun laadun parantamiseksi, ja tämä pakkaus voi heikentää äänitteiden laatua.
 2. Toiseksi sinun on kirjoitettava nauhoitus puhtaaksi itse tai palkattava joku tekemään se puolestasi. Tämä voi olla aikaa vievää ja kallista, joten varmista, että olet varautunut tähän ennen kuin aloitat äänityksen.
 3. Muista myös, että tallenteisiin sovelletaan samoja oikeudellisia rajoituksia kuin jos olisit tehnyt ne henkilökohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että sinun tulisi tallentaa vain sellaisia kokouksia, joiden tallentamiseen sinulla on kaikkien osallistujien suostumus.

Miten Skype-kokouksen pöytäkirja otetaan ja kirjoitetaan puhtaaksi?

Jos sinun tehtävänäsi on Skype-kokouksen pöytäkirjojen ottaminen ja puhtaaksikirjoittaminen, sinun on tehtävä muutama asia varmistaaksesi, että saat talteen kaikki tärkeät tiedot.

 • Varmista ensin, että olet rauhallisessa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
 • Avaa sitten tyhjä asiakirja tietokoneellesi ja pidä äänityslaite valmiina.
 • Kun kokous alkaa, paina ääninauhurin tallennusnäppäintä ja kirjoita lyhyt tiivistelmä keskustelusta chat-laatikkoon.
 • Jatka kokouksen edetessä muistiinpanojen tekemistä keskusteluruutuun ja tietokoneen asiakirjaan.
 • Paina kokouksen lopussa nauhurin lopetusnäppäintä ja tallenna pöytäkirja.

Aloita kuuntelemalla nauhoitus ja kirjoittamalla siitä täydellinen transkriptio. Kun kirjoitat puhtaaksi, muista sisällyttää kaikki keskustelun aikana käsitellyt kriittiset toimintakohteet.

Kun sinulla on täydellinen transkriptio, palaa takaisin ja tarkista se virheiden varalta. Tee tarvittavat korjaukset ja tallenna asiakirja. Sinulla on nyt täydellinen tallennus Skype-kokouksesta, johon voit palata tarvittaessa.

Miksi Skype-kokoukset kannattaa puhtaaksikirjoittaa?

Skype on loistava viestintäväline, mutta Skype-puhelujen aikana käytyjen tärkeiden keskustelujen seuraaminen voi olla vaikeaa. Skype-kokousten puhtaaksikirjoittamisesta voi olla hyötyä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Skype-kokouksista

Monet yritykset käyttävät Skypeä ensisijaisena viestintävälineenä. Tämä johtuu siitä, että Skype on kustannustehokas tapa kommunikoida eri puolilla maailmaa sijaitsevien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.

Jaa viesti

Puheesta tekstiksi

img

Transkriptor

Muunna ääni- ja videotiedostosi tekstiksi