Wat is de juiste lesetiquette?

Transkriptor 2023-09-15

Correcte etiquette en goede manieren tijdens colleges zijn essentieel voor het bevorderen van een respectvolle en stimulerende leeromgeving. Of het nu in een fysiek klaslokaal is of een virtueel college via Zoom, de eerste lesdag bepaalt hoe jij en de hele klas met elkaar omgaan gedurende het semester. Van op tijd komen en je onthouden van storend gedrag tot actief bezig zijn en opletten: de spreekbeurtetiquette is cruciaal voor effectief leren.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Etiquette voor deelnemers aan een lezing?

Lesetiquette is essentieel voor het creëren van een respectvolle en stimulerende leeromgeving. Deelnemers moeten zich bewust zijn van de volgende belangrijke etiquettepunten en klassikale regels:

 • Punctualiteit: Kom op tijd of een paar minuten eerder om onderbrekingen te voorkomen. Te laat komen kan de docent en andere aanwezigen afleiden.
 • Zet apparaten uit en zet ze stil: Zet alle elektronische apparaten uit of zet ze uit, inclusief smartphones, om afleiding en onderbrekingen zoals telefoongesprekken tot een minimum te beperken.
 • Stille gesprekken: Praat niet tijdens de lezing, want zijgesprekken kunnen zowel de spreker als de andere aanwezigen storen.
 • Actief luisteren: Wees een betrokken luisteraar. Houd oogcontact met de docent, maak aantekeningen en stel vragen als dat nodig is.
 • Vermijd afleiding: Vermijd activiteiten die anderen afleiden, zoals het tikken met pennen, het schudden van papieren of het ritselen van tassen.
 • Handen omhoog voor vragen: Steek je hand op en wacht op een geschikt moment om te spreken als je een vraag of opmerking hebt.
 • Respectvol vertrek: Ga discreet weg als je eerder weg moet en zorg ervoor dat je anderen niet stoort. Het is attent om de docent vóór het college te informeren als je eerder weg moet.
 • Eten en drinken: Neem geen eten of drinken mee naar de collegezaal. Maar als het is toegestaan, wees dan discreet en beperk het lawaai tot een minimum.
 • Houd je aan de dresscode: Houd je aan de specifieke dresscode voor de lezing, als die er is. Kleed je verder netjes en gepast.
 • Feedback en evaluatie: Geef constructieve feedback via officiële kanalen in plaats van de lezing te verstoren met kritiek of klachten.

Hoe moeten deelnemers omgaan met elektronische apparaten tijdens een lezing?

Het beheren van elektronische apparaten tijdens colleges is essentieel om afleiding te minimaliseren en een stimulerende leeromgeving te behouden. Hier zijn enkele richtlijnen voor deelnemers:

 • Stilte en meldingen: Zet je mobiele telefoon uit of in de stille modus voordat de lezing begint. Schakel alle meldingen uit, inclusief sms-berichten, oproepen en app-waarschuwingen, om onderbrekingen te voorkomen.
 • Blijf geconcentreerd: Gebruik je apparaat alleen voor academische doeleinden in verband met het college. Vermijd ongerelateerde activiteiten zoals surfen op sociale media, gamen of persoonlijke e-mails.
 • Notities maken: Elektronische apparaten kunnen helpen bij het maken van digitale notities. Gebruik apps of software om notities te maken, zodat je georganiseerd blijft en zo min mogelijk wordt afgeleid.
 • Blijf bij de les: Vermijd multitasking als je een apparaat gebruikt voor collegetaken. Blijf gefocust op de inhoud van de lezing, want schakelen tussen taken kan het begrip belemmeren.
 • Koptelefoon: Als je aanvullend materiaal op je apparaat moet bekijken of beluisteren, gebruik dan een koptelefoon om anderen niet te storen met geluid.
 • Vermijd opname: Respecteer intellectuele eigendomsrechten en privacy door de lestijd niet zonder toestemming op te nemen.

Wat is aanvaardbaar gebruik van smartphones of laptops in een collegesetting?

Smartphones en laptops kunnen worden gebruikt in een collegesetting als het gebruik ervan in overeenstemming is met de onderwijsdoeleinden en het college niet verstoort. Aanvaardbare toepassingen zijn onder andere:

 • Notities maken: Het gebruik van een smartphone of laptop voor het maken van digitale notities kan zeer effectief en georganiseerd zijn. Apps of software voor het maken van notities kunnen helpen om het proces te stroomlijnen.
 • Toegang tot lesmateriaal: Als de docent digitale dia’s, hand-outs of online bronnen beschikbaar stelt, is het gebruik van een apparaat om deze materialen te openen en mee te volgen toegestaan.
 • Onderzoek en naslag: Incidenteel gebruik van apparaten voor snel onderzoek of referentie met betrekking tot het onderwerp van de lezing is acceptabel, zolang het niet leidt tot afleidend browsen.
 • Samenwerkingsactiviteiten: Als de docent groepsdiscussies of interactieve activiteiten organiseert waarbij apparaten gebruikt moeten worden, is dit een acceptabel gebruik met toestemming van de docent.

Omstandigheden waaronder apparaten kunnen worden gebruikt zonder de lezing te verstoren zijn onder andere:

 • Stille apparaten: Alle apparaten moeten op stil of trillen staan om storende meldingen of ringtones te voorkomen.
 • Niet-afleidende helderheid: Pas de helderheid van het scherm aan zodat anderen in de collegezaal er geen last van hebben.
 • Minimaal typgeluid: Als je notities op een laptop typt, gebruik dan een stil toetsenbord en typ onopvallend om de geluidshinder te minimaliseren.
 • Privacy en respect: Respecteer de privacy van anderen door de lezing niet op te nemen of foto’s te maken zonder toestemming.

Welke verantwoordelijkheden hebben docenten bij het vaststellen en handhaven van de etiquette voor lezingen?

Docenten spelen een belangrijke rol bij het vaststellen en handhaven van de etiquette van colleges door een respectvolle en stimulerende leeromgeving te bevorderen. Hun verantwoordelijkheden omvatten:

 • Verwachtingen stellen: Aan het begin van de cursus moeten docenten duidelijk hun verwachtingen met betrekking tot de etiquette van colleges kenbaar maken. Dit kunnen richtlijnen zijn voor punctualiteit, het gebruik van apparaten, respectvol gedrag en deelname.
 • Gedrag modelleren: Docenten moeten het goede voorbeeld geven en de gewenste etiquettenormen demonstreren tijdens hun eigen presentaties. Dit versterkt het belang van respectvol gedrag.
 • Verstoringen aanpakken: Als er verstoringen optreden, moeten docenten deze onmiddellijk en assertief aanpakken, of het nu gaat om een rinkelende telefoon, gesprekken aan de zijlijn of een andere afleiding. Herinner de aanwezigen rustig aan de etiquetteregels.
 • Een uitnodigende omgeving creëren: Docenten moeten ernaar streven een inclusieve en gastvrije sfeer te creëren waarin studenten zich op hun gemak voelen om vragen te stellen, deel te nemen aan discussies en verduidelijking te vragen zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel.
 • Alternatieven aanbieden: Docenten kunnen alternatieven voorstellen voor storend gedrag, zoals pauzes inlassen voor het gebruik van apparaten of aangewezen discussieruimtes creëren.
 • Collegiale verantwoordelijkheid aanmoedigen: Docenten kunnen studenten aanmoedigen om elkaar verantwoordelijk te houden voor het naleven van de spreekbeurtetiquette, waardoor een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid ontstaat.
 • Feedbackkanalen: Docenten moeten kanalen instellen waarlangs studenten feedback kunnen geven of hun bezorgdheid kunnen uiten over de etiquette van colleges, zodat de communicatie in twee richtingen verloopt.

Waarom is het belangrijk om de juiste lesetiquette te handhaven?

Het is om verschillende redenen belangrijk om de juiste etiquette voor lezingen te volgen:

 • Respectvolle leeromgeving: Als je je aan de etiquette van een lezing houdt, toon je respect voor zowel de docent als je medebezoekers. Het creëert een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt en bevordert een gevoel van inclusiviteit en burgerzin.
 • Maximaal leren: Als deelnemers zich aan de etiquetteregels houden, wordt afleiding geminimaliseerd, zodat iedereen zich kan concentreren op de inhoud van de lezing. Dit maximaliseert op zijn beurt het potentieel voor leren en begrijpen.
 • Verbeterde betrokkenheid: De juiste etiquette moedigt actieve betrokkenheid aan, zoals vragen stellen en deelnemen aan discussies. Deze betrokkenheid bevordert kritisch denken en een beter begrip van het onderwerp.
 • Effectieve communicatie: Door de etiquetterichtlijnen voor colleges te volgen, bevorderen deelnemers effectieve communicatie in de collegezaal. Dit omvat duidelijke en respectvolle interacties met zowel de docent als medestudenten.
 • Minimale verstoringen: Etiquette voorkomt onderbrekingen zoals rinkelende telefoons, gesprekken aan de kant of luidruchtig typen. Dit zorgt ervoor dat de lezing vlot verloopt en zonder onnodige onderbrekingen.
 • Wederzijds respect: Als je je houdt aan de etiquette voor lezingen, toon je wederzijds respect tussen de deelnemers en de docent. Het erkent de inspanning en expertise van de docent en waardeert tegelijkertijd de onderwijservaring.
 • Positieve leerervaring: In een collegezaal met correcte etiquette is de kans groter dat er een positieve en aangename leerervaring ontstaat. Leerlingen hebben meer kans om informatie te onthouden, zich gemotiveerd te voelen en actief deel te nemen als de etiquette wordt nageleefd.
 • Voorbereiding op professionele omgevingen: Het aanleren en oefenen van lesetiquette bereidt studenten voor op toekomstige professionele omgevingen waar vergelijkbare normen van respect en betrokkenheid worden verwacht.
 • Inclusiviteit: De juiste etiquette zorgt ervoor dat alle studenten, ongeacht hun leerstijl of voorkeuren, kunnen profiteren van de lezing zonder afgeleid te worden of zich ongemakkelijk te voelen.
 • Algehele effectiviteit van de lesperiode: Als de klassikale etiquette wordt nageleefd, kan de docent effectiever lesgeven en kunnen studenten efficiënter leren, wat uiteindelijk leidt tot betere onderwijsresultaten.

Hoe past de Etiquette voor lezingen zich aan aan verschillende vormen van lezingen?

De spreekbeurtetiquette kan worden aangepast aan verschillende vormen van spreekbeurten, waarbij erkend wordt dat de normen en verwachtingen kunnen variëren op basis van de manier van lesgeven en de setting. Hier zijn enkele variaties in etiquette op basis van de indeling van lezingen:

 • Traditionele hoorcolleges: Op tijd komen blijft essentieel bij traditionele hoorcolleges om verstoringen te voorkomen. Deelnemers moeten hun elektronische apparaten uitzetten of het zwijgen opleggen. Actief luisteren en notities maken zijn essentieel, met zo min mogelijk afleiding voor de docent en andere aanwezigen.
 • Interactieve of discussiegerichte lezingen: Etiquette kan actieve deelname aanmoedigen, inclusief het stellen van vragen en bijdragen aan discussies. In deze formats zijn respectvolle onderbrekingen voor vragen of opmerkingen vaak acceptabel.
 • Online of virtuele lezingen: Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun apparaten, internetverbindingen en software klaar zijn voor de lezing. Als je deelneemt aan online lessen, kun je je microfoon uitschakelen als je niet spreekt om achtergrondgeluiden te verminderen. Het verantwoord gebruiken van de chatfunctie voor vragen of opmerkingen is gebruikelijk in virtuele omgevingen.
 • Gastlezingen en panels: Bezoekers moeten respect tonen voor gastsprekers of panelleden door actief te luisteren en geen zijgesprekken te voeren. De dialoog met gastsprekers via vragen en discussies kan worden aangemoedigd.
 • Workshops of seminars: Etiquette kan inhouden dat je goed voorbereid bent op interactieve activiteiten of groepswerk. In workshops moeten deelnemers de standpunten en bijdragen van anderen respecteren.
 • Flipped Classroom Model: Etiquette kan vereisen dat studenten voorbereid komen nadat ze het materiaal voor de les hebben doorgenomen. Actief deelnemen aan discussies en samenwerkingsactiviteiten tijdens het college wordt vaak aangemoedigd.
 • Groot auditorium vs. klein klaslokaal: In grotere ruimten moeten deelnemers rekening houden met de zitplaatskeuze om verstoringen tot een minimum te beperken. In kleinere klaslokalen moeten deelnemers ervoor zorgen dat ze het zicht van anderen niet belemmeren.

Hoe verschilt de etiquette tussen persoonlijke en online lezingen?

Etiquetteregels verschillen tussen persoonlijke en online colleges, wat de unieke dynamiek van deze omgevingen weerspiegelt:

Persoonlijke lezingen:

 • Fysieke aanwezigheid: Deelnemers zijn fysiek aanwezig in een collegezaal, waarvoor punctualiteit, respectvol zitten en ruimtebeperkingen vereist zijn.
 • Elektronische apparaten: Hoewel apparaten stil moeten zijn, is het gebruik ervan om aantekeningen te maken gebruikelijk. Overmatig gebruik van apparaten kan echter afleidend werken.
 • Betrokkenheid: Actief luisteren, oogcontact met de docent en deelnemen aan discussies of vraag- en antwoordsessies worden verwacht.
 • Non-verbale signalen: Deelnemers kunnen vertrouwen op non-verbale signalen zoals knikken of handen opsteken om te communiceren met de spreker.
 • Afleidingen: Nevengesprekken, luidruchtige snacks of storende bewegingen kunnen de leerervaring negatief beïnvloeden.

Online lezingen:

 • Technische voorbereiding: Deelnemers moeten zorgen voor een stabiele internetverbinding, een goed werkend apparaat en vertrouwd zijn met online platforms.
 • Dempen: Microfoons moeten worden gedempt als er niet wordt gesproken om achtergrondgeluid te minimaliseren.
 • Gebruik van camera’s: Camera’s aanzetten kan de betrokkenheid vergroten en een gevoel van aanwezigheid creëren, maar het is niet altijd verplicht.
 • Chatfunctie: Online platforms hebben vaak chatfuncties voor vragen en opmerkingen, die met respect moeten worden gebruikt.
 • Afleidingen: Deelnemers moeten afleiding in hun eigen omgeving tot een minimum beperken, zoals achtergrondgeluiden of surfen op het internet zonder daar iets mee te maken te hebben.
 • Respect voor tijdzones: Deelnemers en docenten kunnen zich in verschillende tijdzones bevinden, dus punctualiteit en flexibiliteit zijn cruciaal.
 • Technische uitdagingen: De etiquette houdt in dat je begrijpt dat er technische problemen kunnen optreden, waarvoor geduld en begrip van alle deelnemers vereist is.

Welke extra overwegingen bestaan er voor het handhaven van de etiquette in virtuele colleges?

Het handhaven van etiquette in virtuele colleges biedt unieke uitdagingen en overwegingen:

 • Technische voorbereiding: Deelnemers moeten beschikken over de benodigde technologie, software en een stabiele internetverbinding. Technische problemen kunnen de hoorcollege-ervaring verstoren.
 • Dempen en uitschakelen: Weten wanneer je microfoons op mute en unmute moet zetten is cruciaal om achtergrondgeluid te minimaliseren. Deelnemers moeten het geluid uitzetten als ze niet spreken en uitzetten als ze vragen stellen of deelnemen.
 • Gebruik van camera’s: Hoewel het niet altijd verplicht is, zorgen camera’s voor meer betrokkenheid en interactie. Deelnemers moeten op hun uiterlijk en omgeving letten bij het gebruik van video.
 • Chatfunctie: Online platforms hebben vaak chatfuncties voor vragen en opmerkingen. Deelnemers moeten deze functie met respect gebruiken en geen spammen of ongerelateerde discussies voeren.
 • Scherm delen: Docenten en deelnemers moeten mogelijk hun schermen delen voor presentaties of demonstraties. Etiquette houdt in dat deze functie volgens de instructies wordt gebruikt en dat ongerelateerde inhoud wordt vermeden.
 • Afleidingen: Deelnemers moeten afleiding in hun eigen omgeving tot een minimum beperken, zoals een rumoerige achtergrond, multitasking of surfen op internet zonder daar iets mee te maken te hebben.
 • Internetetiquette: Deelnemers moeten zich bewust zijn van online normen, inclusief het vermijden van beledigend taalgebruik, beknopt zijn in schriftelijke communicatie en het respecteren van privacy.
 • Technische uitdagingen: Begrijpen dat technische problemen iedereen kunnen overkomen maakt deel uit van online etiquette. Geduld en begrip zijn essentieel bij technische problemen.
 • Privacy: Deelnemers dienen hun eigen privacy en die van anderen te respecteren door de lezing niet zonder toestemming op te nemen en geen gevoelige informatie te delen.
 • Interactie: Actief deelnemen aan discussies, vragen stellen en betrokken zijn bij de inhoud van het college via chat of andere functies wordt aangemoedigd om een gevoel van gemeenschap en betrokkenheid te behouden.
 • Back-up plannen: Deelnemers moeten back-up plannen hebben voor technische problemen zoals alternatieve apparaten of internetverbindingen.
 • Feedback: Constructieve feedback over het online lesformaat kan toekomstige sessies helpen verbeteren en dient met respect te worden gecommuniceerd.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de lesetiquette houdt?

Het niet naleven van de vastgestelde college-etiquette kan leiden tot verschillende gevolgen, die zowel de academische als de sociale aspecten van de ervaring van een student beïnvloeden:

Academische gevolgen:

 • Verminderd leren: Inbreuken op de etiquette kunnen het vermogen van een student om zich te concentreren op de les belemmeren, wat leidt tot verminderde leerresultaten en minder begrip.
 • Gemiste informatie: Afleiding door inbreuken kan leiden tot gemiste lesinhoud of belangrijke informatie die van invloed kan zijn op beoordelingen en examens.
 • Negatief effect op cijfers: Voortdurende verstoring of onoplettendheid door slechte etiquette kan leiden tot lagere cijfers in de cursus, wat van invloed is op de academische vooruitgang.
 • Verminderde deelname: Inbreuken op de etiquette kunnen leerlingen ervan weerhouden actief deel te nemen aan discussies of vragen te stellen, wat hun betrokkenheid en begrip van het onderwerp kan beperken.
 • Academische consequenties: In sommige gevallen kunnen ernstige of herhaalde overtredingen leiden tot academische consequenties, zoals waarschuwingen of disciplinaire maatregelen door de instelling.

Sociale gevolgen:

 • Perceptie door medeleerlingen: Slechte etiquette kan een negatieve invloed hebben op hoe medeleerlingen een leerling zien, wat kan leiden tot sociaal isolement of gespannen relaties.
 • De perceptie van de docent: Docenten kunnen studenten met constant storend gedrag minder gunstig beoordelen, wat hun bereidheid om hulp of aanbevelingen te geven kan beïnvloeden.
 • Gemiste netwerkkansen: Het niet naleven van etiquetteregels kan leiden tot gemiste netwerkkansen met collega’s en gastsprekers, die waardevol kunnen zijn voor toekomstige samenwerkingen of carrièrevooruitzichten.
 • Professioneel imago: In onderwijsomgevingen die een professionele omgeving nabootsen, zoals businessscholen, kan een slechte etiquette het professionele imago van een student schaden, met alle gevolgen van dien voor de vooruitzichten op een stage of baan.
 • Feedback van medestudenten: Medestudenten kunnen feedback geven over storend gedrag, wat sociale gevolgen kan hebben binnen de academische gemeenschap.
 • Uitdagingen bij groepswerk: Bij groepsprojecten of samenwerkingsactiviteiten kan slechte etiquette het teamwerk verstoren en de groepscohesie belemmeren, wat kan leiden tot negatieve beoordelingen van collega’s.

Post delen

Spraak naar tekst

img

Transkriptor

Converteer uw audio- en videobestanden naar tekst